610 Hesap Nedir?

Daha önceden satılmış malların iade edilen bölümlerinden geriye kalan fatura tutarlarının takip edildiği hesaba 610 satıştan iadeler hesabı denir. 610 muhasebe kodu gelir tablosunda yer almasına rağmen bilanço tablosunda yer alamamaktadır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

610 Hesap İşleyişi

Malın belirli bir bölümünün veya tamamının iade edilmesi durumunda 610 hesabın borcuna karşılık, ilgili hesabın alacağına kaydedilmesi ile gerçekleşir. İlgili dönem sonunda ise 690 dönem karı veya zararı hesabına devredilir ve kapatılır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

380 Hesap Nedir?

131 Hesap Nedir?

691 Hesap Nedir?

380 Hesap Nedir?

Gelecek aylara ait gelirler hesabı 380 hesap, peşinen tahsil edilen ve gelecek döneme ait olduğundan dolayı çalışılan dönemdeki hesaplara kaydedilmemesi gereken gelirlerin takip edildiği hesaptır. Bunun sebebi muhasebenin dönemsellik ilkesine dayanmakla birlikte gereği yapılan gelirler kendi dönemlerine kaydedilir ve izlenirler.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

380 Hesap İşleyişi

Gelecek döneme ait olan bir tahsilat peşin olarak elde edilen bir gelir olduğundan ait olduğu döneme kadar 380 nolu hesabın alacağı olarak kaydedilir. Hesapta bulunan gelirler, ilgili oldukları dönemdeki gelir hesabına alacak olarak, bu hesaba ise borç olarak yazılır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

131 Hesap Nedir?

691 Hesap Nedir?

371 Hesap Nedir?

131 Hesap Nedir?

İşletmenin ana faaliyet konusu dışında kalan ödünç, borç verme gibi işlemler sonucunda ortaya çıkan ortaklardan veya işletme sahiplerinden alacak tutarların takip edildiği hesaba 131 ortaklardan alacak hesabı denir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

131 Hesap İşleyişi

Alacakların oluşması durumunda 131 nolu muhasebe hesabına borç olarak kaydedilir. İlgili borç tahsil edilmesi durumunda ise alacak olarak kaydedilerek takibi yapılır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

691 Hesap Nedir?

371 Hesap Nedir?

370 Hesap Nedir?

691 Hesap Nedir?

Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları hesabı olarak adlandırılan 691 nolu muhasebe hesabı, ilgili mevzuatın hükümleri kapsamında hesaplanan vergi ve yasal sorumlulukların takip edildiği hesaptır. Kurumlar vergisi yükümlüsü olan işletmelerin dönem karı göre hesapladıkları vergi ve diğer yasal yükümlülükler için karşılık ayırarak dönem karı netleşebilmektedir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

691 Hesap İşleyişi

İlgili mevzuatın hükümleri doğrultusunda hesaplanan vergi ve yasal sorumlulukların 691 nolu hesabın borcuna, 379 nolu dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları hesabına ise alacak olarak kaydedilir. 691 hesap, 590 dönem karı ve zararı hesabıyla beraber kapatılarak 692 net karı veya zararı hesabına devredilmektedir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

371 Hesap Nedir?

370 Hesap Nedir?

195 Hesap Nedir?

371 Hesap Nedir?

Muhasebe hesap kodlarından dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri 371 hesap, şirket veya işletmenin ortaklarına ait kazanç üzerinden kişiler gelir vergisinin ödendiği hesaptır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

371 Hesap İşleyişi

370 nolu dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıklarından indirilerek 193 nolu peşin ödenen vergi ve fonlar hesabından yapılan aktarmalar 371 nolu hesabın borcuna, 193 nolu hesaba ise alacak olarak kaydedilir. Gerçekleşen tutar ve gelir vergisinden mahsup edilen tutarlar ise ilgili hesaba alacak olarak kaydedilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

370 Hesap Nedir?

195 Hesap Nedir?

253 Hesap Nedir?

370 Hesap Nedir?

Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları hesabı olarak bilinen 370 hesap, dönem karı olarak hesaplanan kurumlar vergisi, diğer vergi ve kesintiler, fonlar ve bu tür diğer yükümlülüklerin takip edildiği hesaba denir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

370 Hesap İşleyişi

Dönem karı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve yasal yükümlülükler dönem karı hesabının borcunun karşılığı olarak bu hesaba alacak olarak kaydedilir. Böylece dönem karı olarak hesaplanan yükümlülüklerin bilanço içerisinde borç olarak bir sonraki yıla devreder.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

195 Hesap Nedir?

253 Hesap Nedir?

320 Hesap Nedir?

195 Hesap Nedir?

İş avansları olarak adlandırılan 195 numaralı hesap kodu, işletmenin hesabında bulunan mal ve hizmet satın alımları, masraf ve ödemelerin yapılması amacıyla kişilere verilen avansların takip edildiği hesap koduna denir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

195 Hesap İşleyişi

195 hesapta işleyiş avansların verildiği anda ilgili hesaba borç olarak kaydedilmesi ve avans kapatıldığında veya iadesi sağlandığında bunun ilgili hesaba alacak olarak kaydedilmesi ile gerçekleşir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

253 Hesap Nedir?

320 Hesap Nedir?

659 Hesap Nedir?

Mücbir Sebepte KDV Tevkifatı Uygulaması

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde oluşan deprem Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır ve Kilis bölgelerini büyük ölçüde etkiledi. Bununla beraber yine aynı illerde, Kahramanmaraş da dahil olmak üzere 08.02.2023 tarihinde bölgede OHAL (olağanüstü hâl) ilan edildi. Deprem bölgesinde çalışmaların daha hızlı ve sistemli bir şekilde ilerleyebilmesi için oluşturulan OHAL uygulaması ile bölgedeki birçok sektörde yeni şartlar yürürlüğe girdi. Deprem yasal olarak mücbir sebep kapsamına girdiğinden muhasebe işlemleri, vergi ödemeleri ve faturalandırma işlemleri için de regülasyonlar yapılarak süreçlerin kolaylaştırılması amaçlandı. Yeni şartlara göre alıcının mücbir sebep kapsamında olduğu, satıcının ise mücbir sebep kapsamında olmadığı işlemlerde KDV tevkifatlı fatura kesilemez.

Mücbir Sebep Ne Demek?

Mücbir sebep engellenemeyen, istem dışı oluşan ve engel teşkil eden durumlara verilen isimdir. Hukukta ise mücbir sebep esasında aciliyeti ya da vade tarihi bulunan birçok işlemin geciktirilmesine, uzatılmasına imkân tanıyan bir durum olarak öne çıkar. Mücbir sebeplerde belirli şartlar kapsamında veri ödevleri ertelenebilir. Faturalandırma süreçlerinde yeniliklere gidilebilir. Birçok uygulamada mücbir sebepler ortaya çıktığında bu duruma uygun çalışmalar yürürlüğe girerek sürecin kolaylaştırılması amaçlanır. Deprem gibi doğal afetler de mücbir sebep kapsamına girer. 06.02.2023 tarihinde oluşan, Kahramanmaraş merkezli olan, 7,7 ve sonrasında 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremle beraber bölgede OHAL ilan edildi ve mücbir sebep nedeniyle muhasebe işlemlerinde OHAL süresince geçerli olan şartlar oluşturuldu.

Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin Tevkifat Uygulamaları

Kahramanmaraş merkezli depremle beraber ilan edilen OHAL mücbir sebep oluşturarak vergi ödemelerinde ve faturalandırmalarda geçerli olan yeni şartlara zemin hazırladı. Bu şartlara göre deprem bölgesinde OHAL süresi boyunca faturalarda KDV tevkifatı uygulaması yapılamayacak. Tevkifat ödenmesi gereken verginin alıcı ve satıcı arasında pay edilerek tamamlanması anlamına gelir. Tevkifatlı fatura ise verginin alıcı ile satıcı arasında paylaştırıldığı faturayı ifade eder. 08.02.2023 tarihinde ilan edilen olağanüstü hal ile beraber deprem bölgesinde faturalarda KDV tevkifatı yapmak mümkün değil. OHAL uygulaması bitene kadar Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde tevkifat uygulaması yapılmayacaktır.

Mücbir Sebebe Rağmen Kimler Tevkifatlı Fatura Kesebilir?

08.02.2023 tarihli OHAL ilanıyla deprem bölgesinde faturalandırma işlemlerinde tevkifat uygulaması geçici olarak kaldırıldı. Fakat bu uygulama bazı şartlar kapsamında geçerli. Alıcı ve satıcı taraflarının mücbir sebep kapsamında olup olmamasına göre tevkifatın yapılıp yapılmayacağı tespit edilebilir. Katma Değer Vergisi (KDV) tevkifatı uygulamasına konu olan mal ya da hizmetin alıcısı olan taraf mücbir sebep kapsamında, satıcı mücbir sebep kapsamında değilse faturalarda tevkifat yapılmaz. KDV tevkifatına tabi tutulan mal ya da hizmetin satıcı ve alıcısının her ikisinin de mücbir sebep kapsamında olması durumunda faturalarda tevkifat uygulaması yapılmaya devam edilir. Faturada KDV tevkifatı uygulaması yapılması gereken mal ya da hizmetin hem alıcısının hem de satıcısının mücbir sebep kapsamında olması durumunda taraflar arasında tevkifat uygulanmaya devam edilir. Tevkifta tabi mal ya da hizmetin alıcısının mücbir sebep kapsamında olmadığı, satıcısının mücbir sebep kapsamında olduğu durumlarda da tevkifat yapılmaya devam edilir. Kısacası deprem sebepli mücbir sebep halinde alıcının mücbir sebep kapsamında olduğu, satıcının olmadığı durumlarda tevkifat uygulanmaz.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

KDV Tevkifatı Uygulaması Ne Zamana Kadar?

Mücbir sebepte KDV tevkifatı uygulaması mücbir hali bitene kadar devam eder. 31.07.2023 tarihinde depremden etkilenen bölgelerde ilan edilen mücbir hali sona erer. Mücbir hali süresine 31.07.2023 tarihi dahildir. Bununla beraber mücbir hali boyunca beyanname verme gibi işlemlerin yapılması farklı tarihlerdedir. Mücbir halinin geçerli olduğu zaman dilimi içerisinde verilmesi gereken vergi beyannameleri 15.08.2023 tarihine kadar verilebilir. Bu beyannameler ile tahakkuk edilen diğer vergi, gecikme faizi ve ceza türünde ödemeler de 31.08.2023 tarihine kadar ödenebilir. Deprem bölgesinde bulunan ve mücbir sebep kapsamında olan vergi borçlularının 02.10.2023 tarihine kadar işlemleri tamamlaması ve gerekli şartları taşıması halinde borçları 24 aya kadar taksitlendirilebilir. Mücbir hali nedeniyle süresi uzatılan bazı işlemler şunlardır:

● 2023 yılı için motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemesi

● Depremden önce ikmalen, re’sen ya da idare tarafından tarh işlemi tamamlanan, vade tarihi ise mücbir sebep tarihlerine denk gelen vergi, faiz ve ceza ödemesi.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Tevkifatlı Fatura Nedir, Kimler Tevkifat Yapar ve Tevkifat Nasıl Hesaplanır?

KDV 2 Nasıl Hesaplanır?

KDV ’ den Matrah Hesaplama

253 Hesap Nedir?

Makine ve cihazlar hesabı olarak adlandırılan 253 hesap, üretiminde kullanılan tesis, makine, cihaz ve bunların eklentileri 253 hesap kodu ile işlem yapılan hesapta takip edilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

253 Hesap İşleyişi

Tesis, makine ve cihazların satın alınması veya inşa ettirildiği durumlarda 253 hesaba borç olarak kaydedilir. Daha sonrasında ise herhangi bir sebeple makine veya cihazların elden çıkarılması durumunda ise alacak olarak kaydedilmektedir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

320 Hesap Nedir?

659 Hesap Nedir?

612 Hesap Nedir?

320 Hesap Nedir?

Satıcılar hesabı olarak bilinen 320 hesap, işletmenin ana faaliyet konusuyla ilgili her mal ve hizmetlerden kaynaklanan senedi olmayan borçların takip edildiği hesaba denir. 320 hesapta ortaklar, ana kuruluş, iştirakler ve bağlı ortakların senetsiz ticari borçların bilanço dipnotlarında gösterilmesi gerekir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

320 Hesap İşleyişi

Senetsiz borcun meydana gelmesi ile bu hesabın alacak olarak kaydedilmesi ve ödenmesi durumunda ise borç olarak kaydedilmesi ile işler.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

659 Hesap Nedir?

612 Hesap Nedir?

602 Hesap Nedir?

Bitnami