Kıdem Tazminatı Fonu Nedir? Kıdem Tazminatı Fonu Kimleri Kapsayacak?

Bir işçi işe başlamadan önce işveren ve işçi arasına iş sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmede işe dair bütün detaylar ve kurallar yer alır. Her iki taraf da sözleşmede belirtilen kurallara uymak zorundadır, aksi takdirde çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. Bu kurallardan birisi de kıdem tazminatıdır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı işçi ve işveren arasında kurulan garantör iş ilişkisinin bir ürünüdür. Kıdem tazminatı belirli bir süre boyunca aynı iş yerinde çalışan bir işçinin işi bırakması halinde almaya hak kazandığı ücrete verilen isimdir. 1950’li yıllardan bu yana ülkemizde uygulanmaya başlanan kıdem tazminatı uygulaması sayesinde işinden ayrılan ve artık bir işsiz olan işçi yeni hayatına aldığı ödenek sayesinde kısa süre içerisinde adapte olabilir. İşveren iş sözleşmesinde de belirtildiği gibi kıdem tazminatını işten çıkardığı işçiye vermek zorundadır. Kıdem tazminatı sadece işveren işçisini işten çıkardığında geçerlidir. İşçinin kendi isteği ile işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı uygulanmaz.

Çalışanlar Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Almaya Hak Kazanır?

Kıdem tazminatının ödenmesi esasında iş sözleşmesinin feshine dayanır. Bir işçinin kıdem tazminatı hakkı kazanmasını sağlayan durumlardan bazıları şu şekildedir:

 • Çalışanın askerlik için işten çıkması
 • Emeklilik hakkının kazanılması
 • Çalışanın vefat etmesi. Bu durumda kıdem tazminatı ölen çalışanın mirasçılarına verilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Kıdem Tazminatı Fonu Nedir?

İş sözleşmesi tarafından işçilere verilen hakların büyük bir bölümü işveren tarafından karşılanır. İş sözleşmesinde yer alan ve işçinin hakkını savunan bir uygulama olan kıdem tazminatı bir işçinin her çalıştığı gün için ödeme almasına ve bu ödemelerin bir fon hesabında toplanmasına verilen isimdir. Kıdem tazminat fonu işçi sigortalı bir şekilde çalışmaya devam ettikçe genişler.

Kıdem tazminatı sisteminin yenilenmesi ile kıdem tazminatı fonu gibi birçok uygulama yürürlüğe girer. Buna göre artık tek bir sigortalı gün boyunca çalışmış herhangi biri işten çıkarıldığında kıdem tazminatı alabilir. Eskiden işçi 6 ayı doldurmadan istifa etse de işveren tarafından işten çıkarılsa da kıdem tazminatı alamazdı. Artık tek bir gün bile sigortalı olarak çalışmış olan herhangi birisi kıdem tazminatından yararlanabilir.

Fona Devredilen Kıdem Tazminatının Hesabı Nasıl Yapılacak?

İşçi bir işe girdiği ve sigortalı bir şekilde çalışmaya başladığı takdirde her geçen tam bir yıl için işçinin 30 günlük brüt ücreti işveren tarafından kıdem tazminatı fonuna  aktarılır. Kıdem tazminatı fonunda biriken miktar işçi işten çıkarıldığı takdirde işçiye verilir.

Kıdem Tazminatı Fonu Sistemi Tüm İşçileri mi Kapsayacak?

Kıdem tazminatı fonu uygulaması bütün işçilere aynı şekilde uygulanır. Bir işe girip sigortalı çalışmaya başlayan her işçinin işten çıkarıldığı takdirde kıdem tazminatı alma şansı vardır. Herkesi kapsayan kıdem tazminatı fonu uygulaması işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi daha güvenli kılarken aynı zamanda işten çıkarılmış işçinin daha kolay bir adaptasyon süreci geçirmesini mümkün kılar.

Daha Önce Biriken Kıdem Tazminatları Ne Olacak?

Kıdem tazminatı fonu uygulamaya girmeden önce işçilerin biriken kıdem tazminatlarının yeni sisteme geçirilmesi şu anda pek olası değil. İşverenler bu duruma mesafeli bir şekilde yaklaşır. Bu nedenle birikmiş kıdem tazminatları eski sistemlerde kalmaya devam edecek. İşçi yeni bir işe girdiğinde ise eskiden birikmiş olan kıdem tazminatları yeni sisteme aktarılarak işçinin kıdem tazminat fonuna yansıtılacak.

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Olacak mı?

İşten kendi isteği ile, işverenin herhangi bir baskısı olmadan ayrılan işçiler kıdem tazminatı uygulamasından yararlanamazlar. İşçilerin kıdem tazminatlarından yararlanabilmesi için iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi gerekir.

Tüm bunların yanı sıra e-Fatura işlemlerinizi tek bir tıkla kolayca halletmek isterseniz, fatura kesme programı Logo İşbaşı’nı tanımanızın tam zamanı! Siz de kullanan her on kişiden dokuzunun memnun kaldığı Logo İşbaşı ile ön muhasebenizi kolaylıkla yönetebilirsiniz. Detaylar için bizimle iletişime geçebilir, zamandan ve mekândan bağımsız şekilde fatura kesebilmenin ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Finansal Analiz Nedir? Faydaları Nelerdir?

CRM Yazılımı Nedir? Firmaya Sağladığı Katkılar Nelerdir?

Brüt Kar Nasıl Hesaplanır? 

Şirket Değerlemede Hangi Yöntemler Kullanılmalıdır?

Şirketler faaliyet gösterdikleri takdirde sürekli olarak büyüyebilen ya da küçülebilen yapılardır. Şirketler büyüyebilmek için kimi zaman yatırımcı çeker, kimi zaman da el değiştirir. Yatırımcı çekmek ya da el değiştirmek için şirketin net değerinin belli olması gerekir. Halka açık olan şirketlerin değerinin belirlenmesi oldukça kolaydır, çünkü bu şirketlerin hisseleri borsada alınıp satılabilir ve değeri bellidir. Halka açık olmayan şirketlerde ise değerin belirlenebilmesi için çeşitli teknik süreçler ve tahminler gereklidir. Şirket değerleme bir şirketin değerini belirlemek için yapılan işlemlerin bütününe verilen isimdir.

Şirket Değerlemesi Nedir?

Şirket değerlemesi bir şirketin ne kadar değerli olduğunu hesaplamaktır. Şirket değerlemesi sonucu halka açık olmadığı için değeri belli olmayan bir şirketin net değeri ortaya çıkar. Bu değer sayesinde şirket el değiştirebilir ya da bünyesine yatırımcı çekebilir. Bir şirketin değeri sadece bir hissesinin net fiyatı değildir. Şirketin değeri şirket içerisindeki her şeyin ve bütün faaliyetlerin değerini gösterir.

Şirket Değerlemesinde Hangi Yöntemler Kullanılmalıdır?

Şirket değerleme yapılırken kullanılan birçok yöntem bulunur. Bu yöntemlerin her biri şirkete ait farklı parametrelerin baz alınmasıdır. Günümüzde şirketler tarafından yaygın olarak kullanılan değerleme yöntemlerinden bazıları şu şekildedir:

Karşılaştırma Yöntemi

Yaygın olarak kullanılan, temel bir değerleme yöntemidir. Bu yöntemde değeri belirlenmek istenen şirketle aynı sayılabilecek başka bir şirket karşılaştırılır. Karşılaştırılan iki şirketin aynı sektörde faaliyet gösteriyor olması önemlidir. Bu karşılaştırma sonucu  şirkete ait bir rapor düzenlenebilir. Bu raporda belirtilen tahmini şirket değeri el değiştirme ya da yatırımcı çekme sürecinde kullanılabilir.

Venture Capital (VC) Yöntemi

1987 yılında Profesör William Shalman tarafından ortaya atılan bu yöntem şirketin gelecekteki değerinin tahmin edilmesine dayalıdır. Bu yöntem çarpan ve indirgenmiş nakit akışı değerleme yönteminin karışımıdır. Öncelikle şirketin terminal yılındaki satış oranı tahmin edilir. Terminal yılı 4-7 sene sonrasını ifade eder. Sonrasında firma değeri EBITDA ile bölünür. EBITDA (Earnings Before Interest Taxes) şirketlerin faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr oranını gösterir. EBITDA oranının firma değerine bölünmesi endüstrideki benzer şirketlerin baz alınmasıyla terminal değerinin hesaplanmasını sağlar. Sonrasında terminal değeri büyük bir indirgeme ile günümüze çekilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

One Size Fits All Yöntemi

Bu yöntemde şirket sabit bir tutar belirler. Bu tutar belirlenirken yatırımcının beklentileri göz önünde bulundurulur. Yatırımcının belirlenen tutarı kabul etmesi beklenir. Yatırımcı kabul etmediği takdirde şirket diğer yatırımcılarla ilgilenmeye devam eder.

İndirgenmiş Nakit Akışı (İNA) Yöntemi

Bu yöntemde şirketin gelecekteki nakit akışı tahmin edilir ve bu sonuç günümüze indirgenir. Bu indirgemenin sebebi oluşabilecek riskleri göze almak içindir. Şirketin ileriye dönük kapsamlı bir tahmin yapabilmesi için istikrarlı ve tamamen kayıt altına alınmış bir finansal geçmişinin olması gerekir.

Yeniden Yapım (Reconstruction) Yöntemi

Bu yöntemde değerlemesi yapılacak olan şirketle aynı özelliklerde bir şirketin kurulum masrafları hesaplanır. Bu sayede söz konusu şirketle eşdeğer bir şirketin değeri tespit edilmiş olur. Hesaplanan bu değer, değerlemesi yapılmak istenen şirketin değeri olarak baz alınır.

Şirket Değerleme Raporu Nasıl Yazılır?

Şirket değerleme raporunda şirkete ait bütün faaliyetler ve şirketin toplam değeri yer alır. Bu rapor şirket el değiştirdiğinde ya da yatırımcı çekmek istediğinde kullanılır. Şirket değerleme raporu hazırlamak için şirketin değerinin nasıl hesaplandığı, şirketin hangi faaliyetler içerisinde olduğu ve şirketin nasıl gelir elde ettiği gibi parametreler detaylı bir şekilde yazılır.

Şirket Değerleme Ne Zaman Yapılmaktadır?

Şirket değerlemesinin yapılması için belirli bir zaman aralığı bulunmaz. Şirket değerlemesi şirketlerin büyümek istediği zaman yapılır. Şirketlerin ne zaman yatırımcı çekmek istediği ya da ne zaman el değiştireceği belli değildir, bu nedenle şirket değerlemesinin ne zaman yapılacağına şirket karar verir.

Kullanan her on kişiden dokuzunun memnun kaldığı  ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile sizler de işinizi en iyi şekilde yönetir, rahatınıza bakarsınız! Logo İşbaşı’nın alanında uzman danışmanlarının ücretsiz desteği ile e Faturaya ve e Arşiv Faturaya geçiş yapabilir, faturalarınızı hızlı ve kolayca anında gönderebilirsiniz. Üstelik aylık 100 e fatura kontörü kullanımı da hediye!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir? 

İnternet Üzerinden Şirket Nasıl Kurulur?

Ücretsiz Girişimcilik Eğitimleri Nerden Alınır?

Kıdem Tazminatı Tutarı Ne Kadar?

Günümüzde işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi sözleşmelerle güvence altındadır. İş sözleşmesi gibi sözleşmeler hem işçinin hem de işverenin haklarını yasal bir zemine oturtur. Her iki taraf da bu hakları sayesinde iş ilişkisi bozulduğunda zarar etmeden işe son verebilir. Aynı şekilde beklenmeyen durumlarda işe son verildiğinde de işverenin zarar görmemesi için sözleşmede belirtilmiş hükümler bulunur. İş sözleşmesinde yer alan ve işçinin doğal hakkı olan kıdem sözleşmesi bu hükümlerden birisidir. Kıdem sözleşmesi işten ayrılan işçinin yeni bir işe başlama sürecini daha kolay bir şekilde atlatabilmesini sağlar.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı en basit anlatımıyla işçinin çalıştığı süre karşılığında aldığı paradır. İşçi belirli aralıklarla çalıştığı sürece maaş adı altında ücret alır. Kıdem tazminatı bundan farklıdır. Kıdem tazminatı işçi işten ayrıldığında verilir. Bu tazminat işçinin çalışmış olduğu süreye göre hesaplanır. Çalışma süresi ne kadar çoksa kıdem tazminatı da bu kadar çok olur. Kıdem tazminatı iş sözleşmesinde belirtilmiştir. İşçi ve işveren arasında iş ilişkisi başlamadan önce iş sözleşmesi imzalanır. Kıdem tazminatının veriliş amacı yıpranma payı, işçinin işyerine sağladığı faydalar ve işçinin yeni bir iş bulma sürecinde kolaylık yaşamasını sağlamaktır. Türkiye’de 1950’li yıllardan beri kıdem tazminatı uygulaması yürürlüktedir.

2022 Kıdem Tazminatı Tutarları Nelerdir?

Kıdem tazminatı yılda iki defa ilgili kurumlar tarafından belirlenir. Bu tazminat Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde belirlenir. Herhangi bir sebepten dolayı işini bırakmak zorunda kalan işçiler bu oranlara göre kıdem tazminatı alır. Kıdem tazminatı işveren tarafından işçiye verilir. Son yıllarda kıdem tazminatı oranının gittikçe arttığı belirgin bir şekilde görülür. Bu tazminat her yıl artar. Fakat artma oranı yıllara göre değişiklik gösterebilir. Kıdem tazminatı tavanı bir işçinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı oranını belirtir. 2019 yılında kıdem tazminatı tavanı 6380 TL’ydi. 2020 yılı için bu oran 6.730,15 TL olarak belirlendi. Kıdem tazminatı 2021 yılında ise 8.651,62 TL’ye çıkarıldı. Son olarak, 2022 yılında işlerinden ayrılan işçiler 10.596 TL kıdem tazminatı alabilecek.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin çalışmış olduğu her bir yıl için işinden ayrılan çalışanın 30 gün içerisinde aldığı maaş ücreti baz alınır. Örneğin 10 yıl boyunca çalışmış bir işçi işinden ayrıldığında, bir aylık maaşı 10 ile çarpılır ve çıkan sonuç kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı giydirilmiş ücretin de eklenmesi ile hesaplanır. Giydirilmiş ücret prim, yol, yemek ve yakacak yardımları gibi ek ödemelere verilen isimdir. Elde edilen toplam kıdem tazminatı ücretinden 7,59 oranında damga vergisi kesilir. 2022 yılında kıdem tazminatı tavan ücreti 10.596 TL’dir. Tavan ücreti bir işçinin alabileceği maksimum kıdem tazminatını gösterir. Yani 2022 yılında maaşı 15.000 TL olan bir işçi için de kıdem tazminatı hesaplanırken 10.596 TL baz alınacak.

Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Alınabilir?

İşçilerin kıdem tazminatı alabilmek için sağlamaları gereken bazı şartlar bulunur. 2022 yılında kıdem tazminatı almak isteyen işçilerin sağlaması gereken şartlar şunlardır:

 • İşçinin işveren tarafından çıkarılmış olması gerekir. İşinden istifa eden işçiler kıdem tazminatı alamazlar.
 • İşçinin sigortalı bir iş yerinde sigortalı olarak çalışması gerekir.
 • Erkek çalışanlar askerlik sebebiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilir.
 • Kadın çalışanlar ise evlilik nedeniyle işi bıraktığında kıdem tazminatı alma hakkı kazanır.
 • Emekliliği başlamak üzere olan çalışanlar da kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılabilir. Emekli olabilmek için gerekli prim sayısını doldurmuş fakat yaşı gelmemiş olan çalışanlar da işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilir.

Kullanan her 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz bir şekilde alanında uzman e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 1200 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz. Siz de hemen 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

İş Sözleşmesi Nedir? Türleri Nelerdir?

2022 AGİ Hesaplama Nasıl Yapılır?

Alt İşveren Nedir? Alt İşverenlik Nedir?

Girişimciler İçin Devlet Teşvik ve Destekleri Neler?

Devletler girişimcilerin kendi işlerini büyütmesi, istihdam sağlaması ve katma değeri yüksek olan ürün sağlanması için, küçük ve yeni girişimcilere çeşitli destekler yapar. Belirli miktarlarda verilen bu destek sayesinde girişimci kendi işini kurabilir ve sektöre giriş yapabilir. Aynı şekilde işini kurmuş olan fakat işini yürütmekte ya da ayakta tutmakta zorlanan girişimciler de bu desteklerden yararlanabilir. Günümüzde devlet tarafından farklı miktarlarda maddi destek sağlayan girişimci destekleri bulunur. Bu desteklerden yararlanabilmek için girişimcinin istenen şartları karşılaması gerekir.

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Bu desteğin amacı yeni kurulmuş bir işletmenin hayatta kalması ve faaliyet göstermesidir. Geleneksel Girişimci Destek Programı sayesinde yeni girişimciler kurdukları işlerini ileriye taşıyabilirer. 

Geleneksel Girişimci Destek Programı Kapsamında Sağlanan Destekler Neler?

Tamamen geri ödemesiz olan bu destek programının farklı destek aşamaları bulunur. Bu destek programına başvuran girişimcinin kurduğu işletme gerçek kişi statüsünde kurulmuş ise 5.000 TL destek alabilir. Söz konusu işletme tüzel kişi statüsünde kurulmuş ise 10.000 TL destek alınabilir. Tüzel kişi statüsünde kurulan işletmelerin aldığı desteğe ‘kuruluş desteği’ adı da verilir.  Bunların yanında ‘performans desteği’ adı verilen bir destek de bulunur. Performans dönemi, işletmenin desteği almaya başladığı tarihten itibaren bir yılı kapsayacak şekildedir. Kısacası bir performans dönemi bir yıldır.

Birinci Dönem Performans Desteği:

180-539 gün: 5.000 TL

540-1079 gün: 10.000 TL

1080 ve üstü gün: 20.000 TL

İkinci Dönem Performans Desteği:

360-1079 gün: 5.000 TL

1080-1439 gün: 15.000 TL

1440 ve üstü gün: 20.000 TL

Geleneksel Girişimci Destek Programına Başvurabilmek İçin Aranan Koşullar:

Geleneksel Girişimci Desteği tamamen geri ödemesiz bir şekilde verilir. Bu destek programından yararlanmak isteyen girişimcilerin sağlaması gereken şartlar şu şekildedir:

 • Girişimcilik eğitiminin tamamlanmış olması
 • Söz konusu işletmenin gerçek ya da tüzel kişi statüsünde olması
 • İşletmenin Kobi Bilgi Sisteminde (KBS) aktif bir üyeliğinin olması
 • İşletmenin destek programına başvurudan en fazla bir yıl önce kurulmuş olması

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İleri Girişimci Destek Programı

Bu destek sadece belirli alanlarda faaliyet gösteren girişimcilere verilir. Bu alanlar stratejik olarak belirlenir. İleri Girişimcilik Destek Programının kapsadığı faaliyet alanları kosgeb.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz İleri Girişimci Faaliyet Konuları Tablosu’nda yer alır. Girişimcilerin sadece bir kez yararlanabildiği bu destek işletmenin kuruluşundan itibaren 2 yıl devam eder.

İleri Girişimci Destek Programı Kapsamında Sağlanan Destekler Nelerdir?

Geri ödemesiz ve 2 yıl boyunca devam edecek olan bu destek programının girişimciye sağladığı yardımlar şu şekildedir:

 • Bu destek programına kabul edilen girişimci gerçek kişi statüsünde ise 5.000 TL, tüzel kişi statüsünde ise 10.000 TL destek alır.
 • İleri Girişimci Destek Programı 40.000 TL’ye kadar performans desteği sağlar.
 • Bu destekte makine, teçhizat ve yazılım desteği işletmenin teknoloji düzeyine göre belirlenir. Girişimcinin seçmiş olduğu faaliyet alanı destek programındaki teknoloji düzeyine göre değerlendirilir.

İleri Girişimci Destek Programına Başvurabilmek İçin Aranan Koşullar

İleri Girişimci Destek Programına başvurabilmek için aranan şartlar şu şekildedir:

 • Girişimcilik eğitimini tamamlamış olmak, İŞGEM/TEKMER sisteminde işletmesinin kaydı bulunanlar için eğitim gerekli değildir.
 • İşletmenin gerçek ya da tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması
 • İşletmenin KBS sisteminde kayıtlı olması
 • Girişimcinin kurduğu şirkette ortak payının en az %50 olması
 • Söz konusu işletme, Girişimci Konuları Faaliyet Tablosunda belirtilmiş konularda faaliyet göstermeli
 • İşletme destek programına başvurduğu tarihten en fazla bir yıl öncesinde kurulmuş olmalı

İş Planı Ödülü Destek Programı

Bu destek programında girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ve girişimciler arasında işbirliği sağlanır. Bu sayede girişimciler iş kurma ve işi yürütme konusunda teşvik edilmiş olur.  Yapılan yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planları, modelleri ya da fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesi sağlanır.

Yükseköğretim kurumlarında ‘Girişimcilik’ dersi alan öğrenciler arasında yapılan yarışma sonucu:

 1. 25.000 TL
 2. 20.000 TL
 3. 15.000 TL

Yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlar tarafından yapılan yarışmalar sonucu ilk 3’e toplamda 100.000 TL’ye kadar destek verilir.

Yurtdışı orjinli girişimcilerin fikirlerine yönelik yapılmış yarışmalar sonucu 100.000 TL’ye kadar ödül verilir.

KOSGEB tarafından yapılan yarışmalarda ise ilk üç için toplamda 100.000 TL’ye kadar ödül verilir.

Yeni bir iş kurma fikriniz var fakat ön muhasebe gibi işlemler kafanızda soru işaretleri oluşturup iş kurma fikrinden sizi uzaklaştırıyor mu? Ön muhasebe işlemlerinin karmaşık görüntüsü sizi korkutup, girişimciliğinizi engellememesi için muhasebe programı Logo İşbaşı yanınızda! İşletmenizin ön muhasebe işlemlerini kolaylıkla internet erişimi olan her yerden gerçekleştirebileceğiniz, kolaylıkla cari hesap takibi, saniyeler içinde e fatura kesebileceğiniz ve işletmenizi daha iyi yere taşıyabilmenizde yardımcı olan özet raporları ile Logo İşbaşını siz de hemen 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

İş Sözleşmesi Nedir? Türleri Nelerdir?

Finansal Analiz Nedir? Faydaları Nelerdir?

Şirket Değerlemesi Nasıl Yapılır?

KDV 2 Nasıl Hesaplanır?

KDV yani Katma Değer Vergisi günümüzde satışı yapılan her türlü üründen alınan bir vergidir. Tüketici satın aldığı ürünün toplam ücretini öder. Bu toplam ücretin içerisinde KDV de yer alır. KDV’nin oranı ürün gruplarına göre değişiklik gösterebilir. Türkiye’de %1, %8 ve %18 olmak üzere üç farklı KDV oranı uygulanır. Türkiye içerisinde gerçekleşen satın alımlarda KDV tahsilatı kolay bir şekilde halledilebilir. Fakat bazı sektörlerde ve bazı alım satım işlemlerinde KDV’yi tahsil etmek zor olabilir. Bu durumlarda KDV 2 adı verilen bir KDV çeşidi kullanılır.

KDV 2 Nedir?

KDV 2 en basit anlatımıyla KDV’nin tahsil edilemediği alanlarda kullanılan KDV çeşididir. Hem alıcının hem de satıcının Türkiye sınırları içerisinde bulunduğu alışveriş işlemlerinde KDV hızlı bir şekilde tahsil edilebilir. Fakat alıcı ya da satıcının yurt dışında olması durumunda KDV tahsil edilmesi farklı süreçlere tabidir. Yurt dışında olan taraf doğal olarak Türkiye’de vergi mükellefi olarak sayılmaz. Bu durum da söz konusu taraftan KDV’nin tahsil edilmesini imkânsız kılar. Örneğin ürünü satan firma yurt dışında, ürünü satın alan alıcı da Türkiye’de olduğunda, yurt dışındaki firma vergi mükellefi olmadığı için KDV ödeyemez ve bütün KDV alıcıya yüklenir. Bu durumda alıcı taraf KDV 2 Beyannamesi hazırlayarak bu durumu bildirir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan KDV 2, alışveriş işlemlerinde yurt dışında olan taraftan da KDV alınabilmesini sağlar. KDV 2 sayesinde bir ürünün KDV’si tek bir tarafa yüklenmek yerine alıcı ve satıcı arasında belirli oranlarla paylaşılır.

KDV 2 Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?

KDV 2 Beyannamesi hazırlayarak vergi yükünü azaltmak isteyen kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan Katma Değer Vergisi (KDV) formunu eksiksiz bir şekilde mavi ya da siyah tükenmez kalem ile doldurmalıdır. Söz konusu forma Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden Beyanname Formları & Bildirimler sayfasından ulaşılabilir. Bu form bağlı olunan vergi dairesinden de alınabilir. Ayrıca E-Beyanname yöntemi ile de hazırlanabilir. 

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

KDV 2 Beyannamesi Ne Zaman Ödenmeli?

KDV 2 Beyannamesi satın alım işlemi gerçekleştiği tarihten itibaren sonraki ayın 26’sına kadar teslim edilmeli ve aynı tarihe kadar ödemenin de yapılması gerekir.

KDV 2 Nasıl Hesaplanır?

KDV 2’nin nasıl hesaplandığı yaygın olarak merak edilir. KDV 2’nin hesaplanmasında standart KDV 1’de uygulanan süreçler uygulanır.  Tek fark vergi mükellefi olup KDV ödeyebilen taraf ve vergi mükellefi olmadığı için KDV’yi ödeyemeyen taraf arasında KDV tutarının paylaştırılmasıdır. KDV 2 hesaplanırken KDV tutarı %10-%90 oranlarında iki taraf arasında paylaştırılır. Bir taraf KDV’nin %10’unu öderken diğer taraf KDV’nin %90’ını öder. Satıcı olan taraf KDV’nin %10’unu öder. 100 TL ücreti olan ve KDV’si %18 olan bir ürün satan satıcı KDV’nin 1/10’unu yani %10’unu içeren bir fatura düzenler. %18 KDV’nin 10’da 1’i şeklinde toplam tutar 101,8 TL olur. Satıcı taraf alıcıdan 101,8 TL alır, bunun 100 TL’si gelir, 1,8 TL’si ise KDV’dir.

Satıcı taraftan farklı olarak alıcı taraf KDV’nin %90’ını ödemekle yükümlüdür. Alıcının satın aldığı 100 TL’lik ve %18 oranında KDV’ye tabi tutulan bir bir mal için toplam fiyat 118 TL’dir. Alıcı taraf 118 TL’nin 9/10’unu yani 10’da 9’unu ödemekle yükümlüdür. Bu örnekte bu tutar 16,2 TL’ye tekabül eder. Alıcı toplamda 116,2 TL ödemiş olur. Bunun 16,2 TL’si vergidir. Alıcının ödediği 16,2 TL vergiye satıcının ödediği 1,8 TL eklenince toplamda 18 TL vergi ödenmiş olur, bu da ürüne yansıtılan %18 verginin taraflar arasında paylaştırılarak tahsil edildiğini gösterir.

KDV 2 Beyannamesi Nasıl Düzenlenmelidir?

KDV 2 Beyannamesi 3 farklı yoldan düzenlenebilir. Beyannameler e-Beyanname olarak internet üzerinden, bağlı olunan vergi dairesi aracılığıyla ya da posta yöntemiyle düzenlenebilir. Beyannamede alıcı ve satıcı tarafa ait bilgiler verilir. Bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olması önem taşır. Yapılan satış işlemine dair detaylar da ayrıntılı bir şekilde eklenir. Bu noktadan sonra düzenlenmesi tamamlanan KDV 2 Beyannamesi vergi dairesinden, posta yoluyla ya da internet üzerinden teslim edilebilir.

İşletmeler için karşılaşacakları herhangi bir olumsuz durumu önlemek için gelir gider takibi yapmak oldukça önemlidir. Ön muhasebenin önemli bir parçası olan gelir gider takibi şirketin tüm girdi ve çıktılarının düzenli bir şekilde tutulmasına yardımcı olur. Kullanımı oldukça basit olan Ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile işletmeniz için gerekli olan tüm muhasebe işlemlerinizi yaparken aynı zamanda e fatura ve e arşiv faturalarınızı da saniyeler içinde kesersiniz!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

KDV’den Matrah Hesaplama

E-Ticaret Yapanların Ödemesi Gereken Vergiler Nelerdir?

Vergi Çarpanı Nedir?

E-Fatura Durum Kodları Nelerdir?

E-Fatura günümüzde yaygın olarak kullanılan bir elektronik faturadır. E-Fatura GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) sistemleri üzerinden oluşturulur ve gönderilir. GİB sistemi üzerinden oluşturulan elektronik faturalar birçok aşamadan geçer. Bu aşamaların her birinin kendi kodu bulunur.

E-Fatura Durum Kodu Ne Demek?

E-Fatura durum kodu GİB sistemi üzerinden oluşturulan elektronik faturaların geçtiği işlemleri belirtir. Elektronik faturalar oluşturulmalarından alıcılara teslim edilmelerine kadar birçok işlemden geçer. Bu işlemlerin her birinin kendisine ait kodu bulunur.

E-Fatura Durum Kodları

GİB sistemi üzerinden oluşturulmuş bir E-Fatura’nın geçmiş olduğu işlemlerin durum kodları ve açıklamaları şu şekildedir:

Zarf Kuyruğa Eklendi

Oluşturulan E-Fatura’nın tabi tutulduğu ilk işlemdir. 1000 durum kodlu bu uyarı E-Fatura’nın oluşturulduğunu, merkeze gönderildiğini ve işlenmek için kuyrukta beklediğini belirtir. Bu uyarının çıkma sebebi GİB sistemlerindeki yoğunluktur.

Zarf İşleniyor

GİB sistemlerinde kuyrukta bekleyen E-Fatura’nın sırasının geldiğini ve işleme tabi tutulduğunu gösterir. Durum kodu 1100 şeklindedir.

Zip Dosyası Değil

Gönderilen E-Fatura’nın içerisinde bulunduğu zarfın .zip formatındaki bir dosya olmadığını belirtir. GİB sistemlerine E-Fatura’nın işlenebilmesi için .zip formatında olması gerekir. Durum kodu 1100 şeklindedir. E-Fatura’nın uygun .zip formatıyla tekrar gönderilmesi gerekir. Fatura aynı ETTN (Evrensel Tekil Tanımlama Numarası) ile gönderilir.

Zarf ID Uzunluğu Geçersiz

GİB sistemlerinde işlenecek olan E-Fatura’nın bulunduğu .zip formatındaki zarfın ID numarası 32 karakter olmalıdır. Bu karakter sınırını sağlayamayan zarflar 1111 durum kodlu ‘Zarf ID Uzunluğu Geçersiz’ uyarısı alırlar. Zarfın uygun ID ile tekrar gönderilmesi gerekir.

Zarf Arşivden Kopyalanamadı

1120 numaralı bu durum kodu alındığında faturanın tekrar gönderilmesi gerekir.

Zip Açılamadı

GİB sistemlerindeki herhangi bir sorun nedeniyle zarfın okunamadığını belirtir. 1130 numaralı bu durum kodu alındığında zarf tekrar gönderilmelidir.

Zip Bir Dosya İçermeli

Gönderilen zarfın içerisinde bir fatura dosyası olmadığı zaman görülen 1131 durum kodlu bu hatayı çözmek için zarfın tekrar gönderilmesi gerekir.

XML Dosyası Değil

.zip formatındaki zarfın içerisindeki dosyanın .xml formatında olmadığını gösterir. 1132 durum kodlu bu hatayı çözmek için zarfın tekrar gönderilmesi gerekir.

Zarf ID ve XML Dosyasının Adı Aynı Olmalı

Zarf ID numarası ve XML dosyasının farklı karakterlere sahip olmasından kaynaklanan 1133 numaralı bu hatanın çözülebilmesi için fatura tekrar gönderilmelidir.

Doküman Ayrıştırılamadı

Zarfın içerisindeki dosyanın açılamadığını belirten 1140 numaralı bu hata için zarfın tekrar gönderilmesi gerekir.

Zarf ID Yok

1141 durum kodlu bu hata zarfın bir ID’si olmadığını belirtir ve zarfın tekrar gönderilmesi gerekir.

Zarf ID ile Zip Dosyası Adı Aynı Olmalı

Zarf ID’si ile .zip dosyasının aynı adı taşımadığını belirten 1142 numaralı bu durumda zarfın tekrar gönderilmesi gerekir.

Geçersiz Versiyon

1143 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Schematron Kontrol Sonucu Hatalı

1150 numaralı bu durum faturanın GİB standartlarına uygun olmadığını belirtir ve faturanın tekrar gönderilmesi gerekir.

XML Şema Kontrolünden Geçemedi

1160 durum kodlu bu hata XML dosyasının GİB kontrollerinden geçemediğini belirtir, alıcı taraf uyarılmalı ve fatura yeniden gönderilmelidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İmza Sahibi TCKN/VKN Alınamadı

1161 numaralı bu durum kodunda fatura yeniden gönderilmelidir.

İmza Kaydedilemedi

1162 numaralı bu durum fatura imzasının kaydedilemediğini belirtir ve fatura yeniden gönderilmelidir.

Gönderilen Zarf Sistemde Daha Önce Kayıtlı Olan Bir Faturayı İçermektedir

1163 numaralı bu durum gönderilen dosyanın daha önce sistemde kayıtlı olan bir dosya olduğunu belirtir. Bu durumda fatura yeniden gönderilmemelidir.

Yetki Kontrol Edilmedi

1170 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Gönderici Birim Yetkisi Yok

Gönderici birim etkitetinde ‘GB’ tanımlı olmalıdır. 1171 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Geçersiz İmza

1177 numaralı bu durum imza doğrulamasının geçersiz olduğunu belirtir ve faturanın yeniden gönderilmesi gerekir.

Adres Kontrol Edilmedi

1180 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Adres Bulunamadı

1181 numaralı bu durumda alıcının etiket bilgisi, TCKN ya da VKN’si değişmiş olabilir. Alıcıyla iletişime geçilir ve fatura yeniden gönderilir.

Kullanıcı Eklenemedi

1182 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Kullanıcı Silinemedi

1183 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Sistem Yanıtı Hazırlanamadı

1190 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Sistem Hatası

1195 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Zarf Başarıyla İşlendi

1200 numaralı bu durumda faturanın kontrollerden sorunsuz bir şekilde geçmiş olduğu belirtilir.

Doküman Bulunan Adrese Gönderilemedi

Faturanın alıcıya iletilemediğini gösterir. 1210 numaralı bu durumda merkez faturayı alıcıya 4 kere daha göndermeyi dener. Durum kodunun değişmesi beklenmelidir.

Doküman Gönderimi Başarısız. Tekrar Gönderme Sonlandı.

4 kere tekrar gönderilmeye çalışılan faturanın gönderilemediğini belirtir. 1215 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi

Fatura gönderimi başarılı olur, fakat fatura durumu 1230 ya da 1300 kodlarına dönmesi beklenir ve 2 gün içerisinde bir değişiklik olmazsa alıcı ile iletişime geçilir. 1220 numaralı bu durumda faturanın yeniden gönderilmemesi gerekir.

Hedeften Sistem Yanıtı Başarısız Geldi

1230 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Başarıyla Tamamlandı

1300 numaralı bu durumda E-Fatura’nın hiçbir sorun olmadan gönderildiği anlaşılır.

İşlerinizi kolaylaştıran çözümler muhasebe programı Logo İşbaşı’nda!  Logo İşbaşı programları sayesinde siz de on binlerce işletme gibi tek bir tıkla e Arşiv faturanızı oluşturabilirsiniz. İnternet erişiminizin olduğu her yerden ister bilgisayarınızdan isterseniz de cep telefonunuzdan hem e-fatura hem de e-arşiv faturanızı oluşturabilir, anında müşterilerinize gönderebilirsiniz. Üstelik faturalarınız 10 yıl boyunca dijital olarak arşivleneceğinden ayrıca bir arşiv maliyetinden de kurtulmuş olursunuz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

İhracat İşlemlerinde Kimlerin E-Fatura Düzenlemesi Gerekir?

E-fatura Özel Entegratörümü Nasıl Değiştirebilirim?

E-Arşiv Faturada İmza Zorunluluğu

ÖTVli Fatura Nasıl Kesilir?

Devletler tarafından farklı ürünlerden olmak üzere farklı oranlarda vergiler alınır. Bu vergilerden birisi olan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) KDV gibi vergilerden farklı olarak lüks tüketim olan ya da çevreye zarar veren ürünlerde uygulanır. Özel Tüketim Vergisi de tıpkı vergilerin büyük bir bölümünde olduğu gibi her ayın 15’ine kadar ödenmelidir. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) %20 oranında uygulanır. ÖTV’li fatura keserken vergi mükellefinin vergiye dair bütün detayları eksiksiz ve doğru bir şekilde girmesi gerekir.

ÖTV Uygulanan Ürünler Hangileridir?

ÖTV alınan ürünlerin ortak yanı çevreye zarar vermeleri ve lüks grubunda yer almalarıdır. ÖTV Kanunu’nun 4. maddesinde de belirtilen ÖTV’ye tabi tutulan ürün grupları şu şekildedir:

 • Çevreye ve doğanın yapısına zarar veren akaryakıt ve yağ türevleri
 • Lüks grubuna giren değerli taşıtlar
 • İnsan sağlığına ve vücudun işleyişine zarar veren her türlü tütün ve alkol türevi
 • Beyaz eşya ya da kürk gibi lüks tüketim ürünleri

Kimler ÖTV Mükellefidir?

ÖTV ödemekle yükümlü olanlar şu şekildedir:

 • Kanunun (I), (III) ve (IV) sayılı tarifelerinde belirtilmiş olan mallar ve (II) sayılı tarifede belirtilmiş mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanları imal, inşa ya da ithal edenler ve bu malları müzayede yolu ile satanlar.
 • Lüks motoru olan araçların ticaretini yapan, aracı kullanmak amacıyla ithal eden ya da müzayede yoluyla aracın satışını gerçekleştiren kişiler.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

ÖTV’li Fatura Nasıl Kesilir?

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Kanununun 15. maddesine göre vergi yükümlüsü vergiyi faturada belirtmek zorundadır. ÖTV’li fatura düzenlenirken de, tıpkı ÖTV’siz fatura düzenleme aşamalarında olduğu gibi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ‘Faturanın Şekli’ başlıklı 230. maddesine göre fatura oluşturulur. Bu maddede belirtilmiş olan bütün bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde faturaya eklenir. Bunlara ek olarak söz konusu satışın ÖTV’ye tabi olduğu faturada belirtilir. Söz konusu faturada ÖTV’ye dair oranlar, yüzde ya da tutar cinsinden faturada  yer almalıdır.

ÖTV’li Faturanın Muhasebe Kaydı

Muhasebe kaydı ticari faaliyette bulunan herhangi bir kurumun hareketlerini ve işlemlerini düzenli olarak kayıt altına almaktır. Bu kayıt işlemi söz konusu kurumun finansal hareketlerini belgelemek, sınırlamak, kontrol altında tutmak, özetlemek ve raporlamak amacıyla yapılır. ÖTV’li bir faturanın muhasebe kaydı işlemi önem taşır. ÖTV’ye  tabi tutulan bir faturada ÖTV’ye dair yer alan her türlü bilgi muhasebe kaydına işlenmelidir. Bu sayede söz konusu satış işlemine dair bilgiler ve vergilendirme uygulamaları kayıt altına alınmış olur. Bu kayıtlar ilerleyen zamanlarda oluşabilecek kayıtsızlıkları ve düzensizlikleri önleyebilmek için kullanılabilir. Muhasebe kayıtları devlet tarafından yapılan kontrollerde de sıklıkla kullanılır. Herhangi bir satıcı muhasebe kaydını vergi kontrollerinden geçebilmek ve vergi kaçırmadığını, ödemelerini düzenli olarak yaptığını kanıtlamak için kullanabilir.

ÖTV’li Faturanın Muhasebe Kaydı Örneği

ÖTV’li bir faturanun muhasebe kaydı söz konusu satış işlemine, vergilendirmelere ve ürün ya da hizmetin matrah tutarına kadar bütün bilgileri detaylı bir şekilde içermelidir. X Firması ürettiği, lüks tüketim grubuna giren  Y Model ürününün satışını yapar. Bununla beraber X Firmasının Y Model ürünü için düzenlemesi gereken muhasebe kaydı şu şekilde olmalıdır:

Matrah: 200.000 (ürünün herhangi bir vergi yansıtılmamış fiyatı)

ÖTV (%80): 160.000

KDV (%18): 36.000

KDV Matrahı: 360.000 (Matrah + ÖTV)

Toplam: 396.000 (Matrah + ÖTV + KDV)

Bu bilgiler ışığında X Firması şu şekilde bir muhasebe kaydı oluşturmalıdır:

—————————————————-/——————————————

120 Alıcılar        396.000                         

                                                          600    Yurtiçi Satışlar                        200.000

                                                          360    Ödenecek Vergi ve Fonlar     160.000

                                                          391    Hesaplanan KDV                    36.000

Y Model ürünü satış kaydı

Siz de kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği web tabanlı muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilirsiniz. Üstelik yıllık 1200 e fatura kontör hediye!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Çek Cirolamak Nedir? Ciro Etme İşlemi Nasıl Yapılır?

Takas Çeki Nedir? Avantajları Nelerdir?

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Küçük ya da büyük ölçekli yatırımcılar hedeflerini yerine getirebilmek için şirket kurar. Birden fazla sayıda şirket türü bulunur. Şirket türleri ortak sayıları, yetki alanları ve işlem hacimleri bakımından birbirinden ayrılır. Yatırımcılar kendi işlem hacimlerini göz önünde bulundurarak bir şirket türü seçebilir ve buna göre ilerleyebilir. Sektörde yaygın olarak bulunan anonim şirketler avantajlı özellikleri ile öne çıkar. Anonim şirketler diğer şirket türlerine nazaran daha büyük ve geniş işlem hacmi sunar.

Anonim Şirket Kaç TL ile Kurulur?

Anonim şirketler yasalarla yasaklanmamış olan her türlü faaliyet için kurulabilir. Yönetim kurulunda oy çoğunluğunun kararının etkili olduğu anonim şirketlerin kurulum süreci diğer şirket türlerine nazaran görece zahmetsizdir. Anonim şirket kurabilmek için yatırımcının en az 50.000 TL sermayesi olması gerekir. Kurulum süreci sona erdikten sonra faaliyete geçen anonim şirketlerin vergilendirilmesi ve çeşitli ödemelere tabi tutulması gerçekleşir. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden ve halka açık olmayan anonim şirketlerin kurulabilmesi için ise sermayenin en az 100.000 TL olması gerekir. Kayıtlı sermaye sistemi bir sermayenin artırımı için yönetim kurulu tarafından belirlenmiş yetki tavanına verilen isimdir.

On binlerce işletme sahibi gibi siz de Logo İşbaşı’nı kullanıp ister bilgisayarınızdan ister cep telefonunuzdan cari hesap ekstresini müşterinizle ya da tedarikçinizle paylaşabilirsiniz. Kolay ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Anonim Şirket Kaç Kişi ile Kurulur?

Yatırımcılar tarafından sık sık tercih edilen anonim şirketlerin kurulabilmesi için en az bir kişi gerekir. Yatırımcılar tek başlarına bir anonim şirketi kurabilirler. Bu bir kişi tüzel ya da gerçek kişi olabilir. Anonim şirketi kurulduktan sonra bünyesinde barındırabileceği ortak sayısı ile de öne çıkar. Limited şirketlerde en fazla 50 ortak bulunabilirken anonim şirketlerde 500’e kadar ortak bulunabilir. Anonim şirketlerde ortak sayısı 500’ü geçtiği takdirde şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi tutulur. Bundan birkaç yıl önce anonim şirketlerin kurulabilmesi için en az 5 ortağın bulunması gerekirdi. Yapılan yeni düzenlemelerle beraber artık anonim şirketleri 50.000 TL sermaye ile tek bir kişi tarafından kurulabilir ve 500’e kadar ortak alabilir. Yatırımcılar gerekli başvuruları yapıp, gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde dosyalayıp ilgili kurumlara teslim ederek kısa süre içerisinde tek başlarına bir anonim şirketi kurabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Anonim Şirket Kaç Günde Kurulur?

Anonim şirketlerin kuruluş sürecinde de tıpkı diğer şirket türlerinde olduğu gibi belirli bir zaman aralığı yoktur. Anonim şirketler ortalama 3-5 gün içerisinde kurulabilir. Anonim şirketlerin kuruluş aşamaları birçok işlemden oluşur. Şirketin kurulması için gereken belgeler ne kadar kısa süre içerisinde temin edilebilirse şirketin kuruluşu bu kadar kısa sürer. Bütün aşamalar eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlandıktan sonra anonim şirketi kurulmuş olur ve şirket herhangi bir engele takılmadan faaliyetlerine başlayabilir. Şirketin kuruluş süreci bittikten ve şirket faaliyetlerine başladıktan sonra şirket vergiye ve çeşitli ödemelere tabi tutulur.

Anonim Şirket Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Anonim şirketlerde sözleşme şirketin faaliyetlerini herhangi bir sorun oluşmadan yürütebilmesi için önem taşır. Anonim şirketlerin kuruluş aşamasında ‘Esas (Ana) Sözleşme’ adı verilen sözleşme çeşidi kullanılır. Esas sözleşmede bulunması gereken bilgiler eksiksiz bir şekilde yerleştirildikten sonra sözleşme hazırlama süreci tamamlanmış olur. Esas sözleşmede bulunması gereken bilgiler şu şekildedir:

 • Şirketin ticaret unvanı ve şirket merkezinin bulunacağı adres
 • Şirketin işletme konusu, sermayesi ve her payın değeri
 • Sermayenin ödenme şekli ve şartları
 • Paylara tanınan imtiyazlar ve devlet sınırlamaları
 • Paradan başka sermaye olarak belirtilen haklar ve ayınların  değerleri
 • Kuruculara ve şirket bünyesindeki diğerlerine tanınacak menfaatler
 • Yönetim kurulu üyelerinin sayıları ve hangilerinin şirket adına imza atma yetkisinin olduğu
 • Genel kurulların toplantıya çağrılma şekilleri, oy hakları
 • Şirketin faaliyet göstermesi için bir süre belirlenmişse bu süre ve detayları
 • Şirket adına yapılacak ilanların yapılma şekli
 • Pay sahiplerinin belirttiği sermaye payları ve türleri
 • Şirkete ait hesapların yönetimi
 • İlk defa gerçekleştirilecek olan yönetim kurulu atamasına dair detaylar

Siz de on binlerce işletme sahibinin tercih ettiği Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 100/ yıllık 1200 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir sürede hızlı ve kolayca e faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Kooperatif Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği Nedir? Nereye Başvurulur?

Ücretsiz Girişimcilik Eğitimleri Nerden Alınır?

Gider Pusulası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Fatura herhangi bir satın alma işlemi sonrasında oluşturulan, alışveriş işlemine dair birçok detaylı bilgiyi içeren resmi bir belgedir. Fatura oluşturabilmek için vergi mükellefi olmanız gerekir. Günümüzde fatura düzenleme yetkisi bulunan bütün satıcılar vergi ödemekle yükümlüdür. Defter tutmayan yani vergi mükellefi olmayan satıcılardan alınan malların faturalandırılması durumunda ise gider pusulası kullanılır.

Vergi mükellefi olmak için gerekli şartları karşılayamayan dolayısıyla da fatura düzenleyemeyen satıcılardan satın alınan malların kayıt altına alınması için gider pusulası kullanılır. Resmi olarak geçerliliği bulunan ve bir fatura yerine geçen gider pusulasında satın alım işlemine dair birçok bilgi detaylı bir şekilde yer alır. Aynı zamanda gider pusulası satın alınan ürünlerin iade işlemleri sırasında da kullanılır.

Gider Pusulası Nasıl Hesaplanır?

Gider pusulasının hesaplanması için iki farklı yöntem bulunur. Kişiler kendi düzenlemek istedikleri gider pusulasının niceliğine göre bu yöntemlerden birini seçerek gider pusulası hesaplaması yapabilir. Günümüzde kullanılmakta olan gider pusulası hesaplama yöntemleri şu şekildedir:

 • Brütten Nete Gider Pusulası Hesaplama: Bu yöntemde ürün ya da hizmetin brüt tutarından vergi oranları çıkarılarak ödeme yapılır. Bu sayede ödemeyi yapan kişi vergi olarak ödeyeceği miktarı karşı tarafa ödememiş olur ve zamanı geldiğinde vergi olarak ödeyebilir.
 • Netten Brüte Gider Pusulası Hesaplama: Netten brüte gider pusulası hesaplaması yönteminde, karşı tarafın talep ettiği ücretten yola çıkılarak ödemeyi yapan tarafın ne kadar vergi ödemesi gerektiğini ortaya çıkarır.

Gider Pusulası Hesaplama Örneği

Brütten Nete Gider Pusulası Hesaplama örneği şu şekildedir:

Bir boyama ustası boyadığı işyeri karşılığında 5.000 TL ücret ister. Buna göre işyeri sahibi boyama ustasına 5.000 TL ödeme yapar. Fakat işyeri sahibinin 5.000 TL ücret içerisinden %10 oranına vergi kesintisi yapıp çıkan miktarı boyama ustasına ödemesi gerekir.

Brüt ücret: 5.000 TL

Gelir vergisi stopajı = Brüt ücret x Gelir vergisi stopajının oranı

Gelir vergisi stopajı = 5.000 x %10 = 500 TL

Ödenecek Net Ücret = Brüt ücret – Vergi kesintilerinin toplamı (Gelir vergisi stopajı)

Boyama ustasına ödenecek olan net ücret : 4.500 TL

Netten Brüte Gider Pusulası Hesaplama Örneği şu şekildedir:

Boyacı ustasının talep ettiği net ücret: 4.500 TL

Brüt ücret = Net ücret 7/ (1 – Gelir vergisi stopaj oranı)

Brüt ücret = 4.500 / (1 – %10) = 5.000 TL

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Gider Pusulası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Gerçekleştirilen hizmet karşılığında talep edilen 4.500 TL ücretin gider pusulasının muhasebe kaydı şu şekildedir:

Hizmet Toplam Gideri: 5.000 TL

Ödenen Gelir Vergisi: 500 TL

Hizmet Alımı: 4.500 TL

Stopaj Nedir?

Stopaj en basit anlatımıyla bir mal ya da hizmetin satış bedelinden vergi dairesine ödenmek amacıyla kesilen miktardır.

Gider Pusulası Stopaj Oranları Nedir?

Gider pusulasında uygulanacak olan stopaj oranları kişinin muafiyet durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Esnaf muafiyeti olan kişiler için gider pusulası stopaj oranları:

 • Emtia bedelleri ya da emtianın üretimi için harcanan hizmet bedellerinde ve hurda alımlarında %2
 • Diğer mal alımlarında %5
 • Diğer hizmet alımlarında %10

Esnaf muafiyeti olmayanlar için gider pusulası stopaj oranları:

 • Düzenli olarak mal satan ve işyerinin bordrolu çalışanı olan işçinin stopaj oranı artan oranlı vergiye bağlanır ve verginin oranı %15, %20, %27 ya da %35 olabilir.
 • Söz konusu kişi serbest meslek erbabı ise ve yaptığı iş kanunun 18. maddesinde yer alıyorsa %18, yer almıyorsa %20

Gider Pusulası Stopaj Hesaplama Nasıl Yapılır?

Gider pusulalarında stopaj hesaplamaları için şu formül kullanılabilir:

Gelir vergisi stopajı = Brüt ücret x Gelir vergisi stopaj oranı

Bununla birlikte, bir hizmet ya da mal karşısında ödediğiniz ücretin %10’u stopaj oranının belirtir.

Ön muhasebenin önemli bir parçası olan gelir gider takibi şirketin tüm girdi ve çıktılarının düzenli bir şekilde tutulmasına yardımcı olur. Kullanımı oldukça basit olan muhasebe programı Logo İşbaşı ile işletmeniz için gerekli olan tüm muhasebe işlemlerinizi yaparken aynı zamanda e fatura ve e arşiv faturalarınızı da saniyeler içinde kesersiniz!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Matrah Artırımı Nedir?

Satış maliyeti nedir? Nasıl hesaplanır?

Dijital Hizmet Vergisi Nedir?

Teknolojinin sürekli olarak değişmesi ve tüketim kültürünün büyük oranda evrim geçirmesi bütün dünyada yıllardır süregelen uygulamaları radikal bir değişikliğe sürükler. İnternet bağlantısıyla erişilebilen ve online sistemler üzerinden sunulan çeşitli içerikler satın alınarak bütün dünya çapında insanlar tarafından kullanılır. Hayatın her alanında olan vergiler dijital ortamlarda yapılan satışlara da yansıtılır. Dijital hizmet vergisi internet üzerinden satışı yapılan her türlü görsel, işitsel içeriklerin, dijital hizmet ve içeriklerin fiyatlarına yansıtılan vergi türüdür. Her türlü dijital içerik ya da hizmetlerin satışı sırasında dijital hizmet vergisi alınır.

Dijital Hizmet Vergisi’nin Yükümlülükleri Nelerdir?

Dijital hizmet vergisi ödemekle mükellef olan kişilerin dijital hizmet vergisi yükümlülüklerine uygun hareket etmesi önem taşır. Aksi takdirde çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. Dijital hizmet vergisi, verginin mükellefi olanlar ya da vergi kesmekle sorumlu tutulan gerçek ya da tüzel kişiler tarafından ödenir. Dijital hizmet vergisinin tahsis edilmesinde aylık ödeme dönemleri bulunur. Beyanname vermekle yükümlü olan vergi mükellefleri ya da vergi kesintisi yapmakla sorumlu olan kişiler bu beyannamede belirtilen süre içerisinde vergi ödemesini yapmalıdır.

Dijital hizmet vergisi ödemek zorunda olanlar beyanname süresince satış yapmasa bile vergi ödemek zorundadır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda söz konusu içeriğe erişim engeli getirilebilir. İçerik engellenmeden önce ihtar yoluyla söz konusu yükümlülüğün 30 gün içerisinde yerine getirilmesi beklenir. Vergi mükellefi yükümlülüklerini buna rağmen yerine getirmediği takdirde ilgili karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilir ve 24 saat içerisinde ilgili içeriğe erişim engellenir. Vergi mükellefi yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde yine 24 saat içerisinde erişim engeli kaldırılır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Dijital Hizmet Vergisi Özellikleri

Dijital ortamda satışı yapılan her türlü içerik ve hizmetten alınan dijital hizmet vergisinin öne çıkan başlıca özelliklerinden bazıları şunlardır:

 • İnternet üzerinden yaptığı satışlarla yüksek ciro elde eden satıcıları ilgilendiren bu vergi, dijital ortamda satılan her türlü görsel, işitsel içerik ve hizmeti kapsar.
 • İnternet üzerinden satış yapan fakat Türkiye sınırları içerisinde işyeri ya da ikametgah adresi bulunmayan satıcıların gelirlerinin vergilendirilmesi için ödeme tarafları ya da ödemeye aracı olanlar vergiyi ödemekle mükellef olur.
 • Fatura ve muadili belgelerde gösterilmeyen dijital hizmet vergisine tabi kazancın döviz üzerinden hesaplanması durumunda, gelirin elde edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası alış kuru üzerinden işlenir.

Dijital Hizmet Vergisi Oranı

Günümüzde dijital hizmet vergisi internet üzerinden dijital içerik satışı yapan bütün satıcılar için %7,5 oranındadır. Bu  verginin kapsama alanına girecek oranda ciro hasılatı elde eden satıcılar elde ettikleri gelirin %7,5’ini devlete vergi olarak ödemek zorundadır. Dijital hizmet vergisinin oranı Cumhurbaşkanı yetkileriyle birlikte %1’e kadar indirilebilir ya da vergi oranının iki katına kadar çıkarılabilir.

Dijital Hizmet Vergisi Vergilendirme Dönemi

Dijital hizmet vergisi aylık olarak ödenir. Her ay periyodik aralıklarla vergi ödemekle mükellef olan satıcılar beyanname göndererek vergilerini ödemek zorundadır. Beyannameler GİB’in dijital hizmetler web sitesi üzerinden online bir şekilde gönderilebilir. Vergi mükellefinin Türkiye içerisinde olmaması durumunda ise ödemenin tarafları ya da ödemeye aracılık edenler verginin beyan edilmesinden sorumlu tutulur.

Dijital Hizmet Vergisi’nin Mükellefi

En basit anlatımıyla ‘Dijital Hizmet Sağlayıcıları’ dijital hizmet vergisinin mükellefidir. Türkiye’de internet üzerinden yaptığı satışlarla elde ettiği geliri 20 milyon TL’nin altında olan ya da bütün dünyada elde ettiği gelir 750 milyon Euro’dan daha az olan her dijital hizmet sağlayıcısı dijital hizmet vergisi ödemekle yükümlüdür.

Tüm bunların yanı sıra e Fatura işlemlerinizi tek bir tıkla kolayca halletmek isterseniz fatura programı Logo İşbaşı’nı tanımanızın tam zamanı! Siz de kullanan her on kişiden dokuzunun memnun kaldığı Logo İşbaşı ile ön muhasebenizi kolaylıkla yönetebilirsiniz. Detaylar için bizimle iletişime geçebilir, zamandan ve mekândan bağımsız şekilde fatura kesebilmenin ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

KDV’den Matrah Hesaplama

Vergi Çarpanı Nedir?

Sosyal Medya Üzerinden Gelir Elde Edenler İçin Yeni Vergi Oranları 2022

Bitnami