Beyanname Nedir? Nasıl Verilir?

Beyanname Nedir?

Beyanname resmi bir işlem için yapılan bildirgeye verilen isimdir. Bir belge olan beyannamenin farklı türleri bulunur. Beyanname adından da anlaşılabileceği üzere beyan etmek, bildirmek anlamına gelir. Beyanname belgesinin birçok kullanım amacı vardır. Resmi işlemlerde kontrollerin, takiplerin daha seviyeli ve uygun bir şekilde yapılabilmesini sağlayan beyanname belgeleri ilgili kurumlar tarafından belirlenen tarihler içerisinde karşı tarafa verilmelidir. Resmi işlemlerin yazı ile bildirilmesini mümkün kılan beyanname belgeleri fiziksel olarak ya da online ortamlarda oluşturulabilir. Kişi ya da kurumlar beyanname oluşturabilir ve gönderebilir. Beyanname genel olarak vergi ödemekle yükümlü olanlar tarafından vergi dairelerine iletilir. Beyanname belgelerinin nasıl gönderileceği ve hangi nitelikte olacağı ise çeşidine göre değişiklik gösterir.

Beyanname Ne İşe Yarar?

Beyanname belgeleri en basit anlatımıyla resmi bir işlemi karşı tarafa bildirmeyi mümkün kılar. Resmi ve önemli işlemlerde sürecin her iki tarafa da bildirilmesi olumlu sonuçlar alınmasını kolaylaştırır. Beyannameler sayesinde ödeme ve satın alma gibi belirli prosedürlere dayalı işlemler sorunsuzca halledilebilir. Beyanname belgelerinin günümüzdeki asıl ve en önemli amaçlarından birisi borçların bildirilmesidir. Vergi ödemekle yükümlü olan taraflar bağlı oldukları vergi dairesine ilgili vergi türü için beyanname vererek borçlarını ortaya koyar. Bu sayede vergi dairesi vergi mükellefinin borcundan haberdar olduğunu teyit eder ve ödeme süreci başlar. Vergi gibi ödemelerin geciktirilmesi ya da yapılmaması durumlarında çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. Ödeme öncesinde düzenlenen beyanname belgeleri sürecin prosedürlere uygun şekilde ilerlemesini sağlar.

Beyanname Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde birçok alanda kullanılan birden fazla beyanname çeşidi bulunur. Başlıca beyanname çeşitleri şu şekildedir:

Kira Beyannamesi: Kira gelirlerinden gelir vergisi alınır ve bu sürecin yasal bir şekilde ilerleyebilmesi için vergi mükellefleri beyanname düzenlemelidir. Yıl içerisinde 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri arasında kira geliri elde eden kişi kira beyannamesi düzenleyerek vergi dairesine iletmelidir. 2021 yılında kira geliri 7 bin TL’yi aşan ev sahipleri kira beyannamesi düzenlemelidir. Kira beyannamesi vermeyen kişiler söz konusu verginin bir katı tutarında para cezasına tabi tutulur.

Muhtasar Beyanname: İşveren ya da vergi tevkifatı yapan tarafların düzenlemekle yükümlü olduğu muhtasar beyanname gelir vergisinin teminatında kullanılan yöntemlerden birisidir. 10’dan daha az işçi çalıştıran işverenler 3 ayda bir muhtasar beyanname vermelidir. 10’dan fazla işçi çalıştıran işverenler ise her ay düzenli olarak muhtasar beyanname düzenlemelidir. Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Bir kurumun bir takvim yılı içerisinde elde ettiği safi kazanca göre hesaplanan kurumlar vergisinin tahsilatında kullanılan beyanname çeşididir. Kurumlar vergisi beyannamesi her ayın 25. gününe kadar ilgili vergi dairesine iletilmelidir.

Düzeltme Beyannamesi: Vergi dairesine iletilmiş bir beyannamede yapılması gereken değişikliklerin yapılabilmesini sağlayan beyanname çeşididir. Beyannameyi veren taraf beyanname üzerinde bir değişiklik yapmak istediğinde düzeltme beyannamesi düzenlemelidir. Düzeltilme işlemine tabi tutulacak beyannamenin yasal dönemler içerisinde verilmiş olması önem taşır. Düzeltilmek istenen beyanname basılı olarak verildiyse düzeltme beyannamesinin de basılı olması gerekir. Söz konusu beyanname online olarak gönderildi ise de düzeltme beyannamesinin online şekilde düzenlenmesi gerekir.

Basit Usul Beyanname: Basit usulde vergilendirmeye tabi tutulan mükelleflerin düzenlemesi gereken beyanname çeşididir. Mükellefler tarafından online olarak gönderilmelidir. Ödeme yapmakla yükümlü tutulan mükellefler ödemelerini bir yıl içerisinde iki taksit şeklinde gerçekleştirebilir.

Geçici Vergi Beyannamesi: Gerçek usulde vergi ödemekle yükümlü olan mükelleflerin 3 aylık kazançları üzerinden hesaplanan geçici verginin tahsilinde kullanılan beyanname çeşididir. Her 3 aylık dönemin sonunda düzenlenmelidir. Geçici verginin oranları mükellefin durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Beyanname Nasıl Verilir?

Günümüzde online sistemlerin de kullanılmasıyla beraber mükellefler beyannamelerini birden fazla yöntemle karşı tarafa ulaştırabilir. Kişi ya da kurumlar beyannamelerini vergi dairelerine kendileri teslim edebilir. Mükellefler beyannameleri ikamet ettikleri ile ait vergi dairesine vermelidir. Beyannameler aynı zamanda posta yoluyla da vergi dairelerine iletilebilir. Son yıllarda sıklıkla kullanılmaya başlanan online sistemler üzerinden de vergiler gönderilebilir. e-Beyanname birçok avantajı ve kolaylığı sayesinde mükellefler tarafından yaygın olarak tercih edilir. Matbu ve ulaşım masraflarını ortadan kaldıran e-Beyanname sayesinde mükellefler bildirimlerini kısa sürede online olarak yapabilir.

Hangi Durumlarda Beyanname Verilir?

Beyanname belgelerinin en büyük amaçlarından birisi vergi ödemelerini teyit etmektir. Bir kişi ya da kurumun elde ettiği kazanç herhangi bir vergiye tabi tutulur durumda ise ilgili konuda beyanname düzenlenir ve vergi dairesine verilir. Vergi ödemelerinde ilk etapta beyanname teslim edilir ve ödeme yapılır. Ev sahibinin evini kiraya vererek elde ettiği kira geliri, kurumların elde ettiği kazanç ve serbest meslek erbaplarının elde ettiği gelirler vergiye tabi tutulan kazançlardan birkaçıdır ve beyanname düzenlemeleri gerekir. Beyanname Kullanım Alanları Beyanname belgelerinin kullanım alanları vergi ödemeleri ile sınırlı değildir. Beyannamelerin başlıca kullanım alanları şu şekildedir:

● Vergi daireleri (Gelir vergisi, Katma Değer Vergisi, kurumlar vergisi, geçici gelir vergisi, kira geliri vergisi ve basit usul vergisi çeşitli vergi ödemelerinin teyit edilmesi)

● İmza beyannamesi (Kişi bu beyannameyi noterden alır ve üzerinde kimlik bilgileri bulunur. Kişinin kendisini karşı tarafa tescil etmesi açısından önem taşır ve kimi kurumlar tarafından çeşitli işlemlerden önce talep edilir.)

● Mühür beyannamesi (Okuma-yazma bilmeyen ya da fiziksel durumu standart imzaya elverişli olmayan kişilerin imza yetkisini mühür şeklinde kullanmasını sağlayan beyannamedir.)

● Sicil ticaret beyannamesi

● Kamu daireleri

● Mali işlemler

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Sosyal Medya Üzerinden Gelir Elde Edenler İçin Yeni Vergi Oranları 2022?

Youtube Gelirleri Nasıl Vergilendirilir?

Basit Usulde Vergilendirme Nedir, Şartları Nelerdir?

Kira Stopajı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kira Stopajı Nedir?

Kira stopajı ticari taşınmazların brüt kiralarına yansıtılan bir vergi çeşididir. Kira stopajı kiracı tarafından ödenir. Standart kullanımlar için yapılan kiralamalarda kira stopajı uygulanmaz. Ticari bir amaçla kiralanan gayrimenkuller için ödenen kira tutarları stopaja tabi tutulur. Örneğin bir işyeri kiralayan bir kişi kira ödemesini mal sahibine yaparken aynı zamanda stopaj vergisini de ödemekle yükümlüdür. Kiracılar kira stopajını ilgili vergi dairesine ödeyebilirler. Kira stopajı her kira ödemesi yapıldığında uygulanır. Dolayısıyla kiracılar her ay kira stopajı ödemelidir. Eğer kiracı peşin olarak 3 aylık kira ödemesi yaptıysa 3 aylık dönemin kira stopajını da tek seferde ödemelidir. Kira stopajının ödenmesinde mal sahibi hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kiracı kira stopajını ödemediği takdirde faizler uygulanır, faizlerden sonra söz konusu vergi hala ödenmemiş ise tahliye işlemleri başlatılır ve haciz sürecine girilir.

Kira Stopajı Nasıl Hesaplanır?

Kira stopajı vergisinin hesaplanması oldukça basit formüllere dayalıdır. Ticari amaçla bir gayrimenkul kiralayan kiracının ödemesi gereken brüt kira ücretinin %20’lik kısmı kira stopajını temsil eder. Mal sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinde brüt kira ücreti yer alır. Bu sözleşmede yer alan rakama göre kira stopajı ödemesi gerçekleştirilir. Net kira ücretinden brüt kira ücreti hesaplanabilir. Aynı şekilde brüt kira ücretinden de net kira tutarı hesaplanabilir ve ödenmesi gereken kira stopajı tutarı elde edilebilir.

Bir aylık kira ödemesi 4.000 TL olan bir işyeri için:

Brüt kira bedeli = 4.000 TL

4.000 x %20 = 800

Kiracı her ay boyunca 800 TL kira stopajı vergisini vergi dairesine ödemelidir. Geriye kalan 3.200 TL ise net kira tutarıdır. Net kira tutarı kiracı tarafından mal sahibine ödenir.

Kira Stopajı Oranı

Kira stopajı oranı %20’dir. Günümüzde yürürlükte olan her vergi çeşidi için vergi dilimleri bulunur. Vergi dilimi verginin hesaplanmasında kullanılan orana verilen isimdir. Kira stopajı vergisi brüt kira tutarına %20 oranında yansıtılır. Mal sahibine aylık olarak kira ödeyen kiracı kira sözleşmesinde belirtilen kira ücretinin %20’sini her ayın 23. gününden itibaren vergi dairesine ödemelidir. Kiracı stopaj vergisini ödemediği takdirde taşınmazdan tahliyesi istenebilir. Ayrıca faizler uygulanabilir ve ihmalin devamı halinde haciz işlemleri de başlatılabilir.

Net Kiradan Brüt Kira ve Stopaj Hesaplanması

Belirli formüllerle net kira ücretinden brüt kira ücreti hesaplaması yapılabilir. Bu hesaplama sayesinde kiracının ödediği stopaj tutarı da belirlenebilir. Net kira tutarından brüt kira tutarı hesaplayabilmek için: Net kira oranı 1,25 ile çarpılır. Aynı zamanda net kira oranı 0,80’e de bölünebilir. Bu işlemlerin sonucunda çıkan rakam brüt kira tutarıdır.

Net kirası 4.000 TL olan bir işyeri için:

4.000 x 1,25 = 5.000

5.000 brüt kira tutarıdır.

4.000 TL net kira tutarından stopaj tutarını hesaplayabilmek için:

4.000 / 0,80 = 5.000

5.000 brüt kira tutarıdır.

Brüt kira tutarının %20’si stopaj vergisidir.

5.000 x %20 = 1.000

Kiracı 1.000 TL stopaj vergisi öder.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Kira Stopajından Brüt ve Net Kira Tutarı Hesaplama

Kiracının halihazırda ödemekte olduğu kira stopajı tutarından brüt ve net kira tutarı da hesaplanabilir. %20 oranındaki kira stopajı 2.000 TL olan bir işyerinin brüt ve net kira tutarını hesaplayabilmek için:

2.000 / 20 = 100

100 x 100 = 10.000

10.000 TL brüt kira tutarıdır.

Net kira tutarını hesaplayabilmek için brüt kira tutarından stopaj tutarının çıkarılması gerekir.

10.000 – 2.000 = 8.000

8.000 TL net kira tutarıdır.

Kimler Kira Stopajı Vergisinden Muaftır?

Ticari amaçlarla kiralanan taşınmazların büyük bir bölümüne yansıtılan kira stopaj vergisinden muaf olan taraflar da bulunur. Kira stopajı vergisinden muaf tutulacak taraflar 193 numaralı Gelir Vergisi Kanunu’nun 95. maddesinde yer alır. Güncel yasalara göre ticari bir gayrimenkul kiraladıktan sonra kira stopajı ödemekten muaf tutulan taraflar şu şekildedir:

● Çalışmaları karşılığında elde ettikleri maaşları yurtdışı merkezli bir ödeme noktasından alanlar

● Diğer ülkelere ait konsolosluk ve elçiliklerde görev yapan memurlar ile hizmetliler

● Yıllık olarak ödenmesi gereken vergilere dair beyanname düzenleyen ve ödeme yapan kişiler

Kira Stopajı Vergisi Ödenmezse Ne Olur?

Kira stopajı ödenmediğinde kiracı aşamalı olarak çeşitli yaptırımlara tabi tutulur. Kira stopajı resmi olarak aylık periyotlar halinde tahsil edilmesi zorunlu olan bir vergi çeşididir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 95. maddesinde yer alan kriterleri taşımayan ve ticari amaçla bir taşınmaz kiralayan herkes kira stopajı vergisini ödemek zorundadır. Kira stopajı ödemesinden hiçbir şekilde sorumlu olmayan mal sahibi kiracı kira stopajını ödemediği takdirde kiracının tahliyesini talep etme hakkına sahiptir. Kiracı stopaj ödemesini ihmal ettiği süre boyunca faiz uygulanır. Söz konusu faiz ödenmesi gereken stopaj tutarına mütemadiyen eklenmeye devam eder. Kiracı ödemeyi ihmal ettiği süreler boyunca işleyen faizleri de ödemek durumunda kalır. Hâlâ ödeme yapmayan kiracı için haciz işlemleri başlatılabilir. Kiracılar haciz ve tahliye işlemlerine tabi tutulmamak için stopaj vergilerini usule uygun bir şekilde ödemelidir. Her ay düzenlenecek vergi beyannameleri ve uygun bir ticari planla birlikte kiracılar stopaj ödemelerini aksatmadan yapabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Stopaj Nedir Nasıl Hesaplanır?

Basit Usule Nasıl Geçilir?

Matrah Artırımı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Asgari Ücretli Çalışanın İşverene Maliyeti Nedir?

2022 yılında çalışanların alacağı asgari ücret tutarında ve bazı vergi uygulamalarında değişikliğe gidildi. 2021 yılında 2.825,90 TL olan asgari ücret 2022 yılında yapılan düzenlemeyle 4.253,40 TL’ye çıkarıldı. Bununla birlikte Asgari Geçim İndirimi, damga vergisi ve gelir vergisi uygulamalarında da değişikliğe gidildi. 2022 yılında asgari ücretle işçi çalıştıran işverenlerin maliyetleri de arttı.

Asgari Ücretli İşçinin İşverene Maliyeti

Asgari ücretin işverene maliyeti brüt ücretin üzerine pay dilimlerinin eklenmesi ile oluşur. 2022 yılında asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti 5.879,70 TL şeklindedir. Brüt ücrete yapılan eklemeler şu şekildedir:

● SGK primi işçi payı (Brüt ücret üzerinden %15,5) – 775,62 TL

● İşveren İşsizlik Sigorta Payı (Brüt ücret üzerinden %2) – 100,08 TL

İşveren için 2022 asgari ücret maliyeti 5.879,70 TL’dir.

Asgari Ücret Brüt ve Net Tutarı

2022 yılında brüt asgari ücret tutarı 5.004,00 TL şeklindedir.

2021 yılında bu 3.577,50 TL şeklindeydi. Brüt asgari ücret işverenin çalışana ödemesi gereken toplam rakamı belirtir. İşveren bu ücreti çalışana öderken çeşitli kesintiler yapılır. Vergi ve prim ödemelerinden oluşan bu kesintiler henüz ücret çalışanın eline geçmeden kesilir. Net ücret kesintilerin yapıldığı ve çalışanın eline geçen son ücret anlamına gelir. Aynı zamanda asgari ücreti çalışana ödemek üzere olan işverenin de ödemesi gereken bazı vergi kalemleri bulunur. Bu kalemlerin toplamı asgari ücretli çalışanın işverene toplam maliyetini gösterir.

Asgari Ücret Üzerinden Sigorta Primi Ne Kadar?

Sigorta primi çalışan kişilerin sağlık sigortası elde etmelerine ve emeklilik haklarını sağlamalarına olanak tanıyan bir ödemedir. Sigorta primi ödemeleri asgari ücretli çalışan işçinin brüt ücretinden kesilir. Sigorta prim ücretleri hem işçi hem de işveren tarafından ortak olarak ödenir. Prim ödemelerinde işveren ve işçinin ödemesi gereken dilim farklıdır. Asgari ücretle çalışan bir işçi, brüt ücretinin %14’ünü SGK primi olarak ödemelidir. İşçinin bir işlem yapmasına gerek kalmaz çünkü söz konusu kesinti otomatik olarak yapılır ve ödenir. Yani 5.004,00 TL brüt asgari ücretin 700,56 TL’si SGK primi olarak kesilir. İşverenin ödemesi gereken SGK primi ise %15,5 şeklindedir. İşveren SGK primi dilimini brüt ücretten kesmek yerine brüt ücrete ekler. 5.004,00 TL brüt asgari ücretin %15,5’i ise 775,62 TL’ye tekabül eder. Yani 5.004,00 TL brüt asgari ücret veren işveren, %15,5 oranında SGK primini de eklemek zorundadır. Bu eklemelerin toplamı işveren için bir asgari ücretli çalışanın maliyetini oluşturur. Maliyet sadece SGK priminden oluşmaz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Asgari Ücret Üzerinden İşveren İşsizlik Sigorta Payı Ne Kadar?

İşsizlik sigortası, çalışan işçinin istem dışı işsiz kalması durumunda belirli bir süre ve taksit sınırı içerisinde teminatını sağlayan bir sigorta türüdür. İşsizlik sigortası prim ödemeleri de asgari ücretten kesilir. Asgari ücretli işçi için işverenin maliyeti de işsizlik sigortası prim ödemelerini içerir. Bu sigortanın prim ödemeleri de hem işçi hem de işveren tarafından ödenir İşsizlik sigortası prim ödemelerinin işçiye ve işverene düşen payı farklıdır. İşveren taraf, çalıştırdığı asgari ücretli çalışan için işsizlik sigortası primi ödemekle yükümlüdür. İşveren bu sigorta priminin %2’sini ödemek zorundadır. Brüt tutarı 5.004,00 TL olan asgari ücretin üzerine eklenecek %2’lik dilim işveren tarafından işsizlik sigortası primi niteliğinde ödenir. Bu 100 TL’ye tekabül eder. Asgari ücretle çalışan işçi işverenden farklı olarak işsizlik sigortası priminin kendi payının kesilmesiyle oluşan net ücreti ödeme olarak alır. İşsizlik sigortası priminin işçiye düşen payı %1 şeklindedir. Brüt tutarı 5.004,00 TL olan asgari ücretin %1’lik kısmı işsizlik sigortası primi olarak ödenmelidir. Bu 50 TL’ye tekabül eder. İşçi tarafında bu ödemeler stopaj vergisi mantığında otomatik olarak kesilir. İşveren tarafının kendisine düşen payları ödemesi ise farklı aşamalara tabidir.

Yeni Asgari Ücrette Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve AGİ

2022 yılında yapılan düzenleme ile asgari ücret artırıldı. Aynı zamanda gelir vergisi ve damga vergisi de uygulamadan kaldırıldı. Bununla beraber, çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısı gibi kişisel durumlarına göre verilen AGİ (Asgari Ücret İndirimi) de uygulamadan kaldırıldı. Yeni asgari ücret uygulamasında gelir vergisi, damga vergisi ve Asgari Ücret İndirimi kalemlerinin durumu ise şu şekilde:

Gelir vergisi: Belirli bir gelir elde eden kişilerin belirlenmiş dilimler üzerinden ödemesi gereken vergi türünü ifade eder. 2021 yılında brüt tutarı 3.577,50 TL olan asgari ücretin %15’i, 187,82 TL’si kesilirdi. 2022 yılında gelir vergisi uygulaması kaldırıldı. Brüt tutarı 4.253,40 TL olan asgari ücretten 2022 yılında sadece sigorta primleri kesilir.

Damga vergisi: Devlete ödenen ve her türlü sözleşmeden alınan bir vergi çeşididir. 2021 yılında asgari ücretle çalışan bir işçinin maaşından %0,759 oranında damga vergisi kesilirdi. 2021 yılında brüt tutarı 3.577,50 TL olan asgari ücret için 27,15 TL damga vergisi ödenmesi gerekirdi. 2022 yılında yapılan yeni asgari ücret değişikliğiyle damga vergisi de kaldırıldı.

AGİ (Asgari Geçim İndirimi): Kişinin medeni durumuna ve çocuk sayısına göre verilen maddi yardımı ifade eder. Bu yardım kapsamında herhangi bir ücret verilmez, sadece asgari ücretle çalışan kişinin ödemesi gereken vergilerde indirime gidilir. 2021 yılına kadar uygulanan Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 2022 yılında yapılan asgari ücret değişikliğiyle ortadan kaldırıldı.

Siz de iş yönetiminizi en iyi şekilde yönetmek için ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın alanında uzman danışanların ücretsiz desteği ile e Faturaya ve e Arşiv Faturayageçiş yapabilir, faturalarınızı hızlı ve kolayca anında gönderebilirsiniz!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

İşçi Maliyeti Nedir? Nasıl Hesaplanır?

2022 AGİ Kalktı Mı?

2022 AGİ Hesaplama Nasıl Yapılır?

Pazar Yeri Entegrasyonu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Günümüzde e-Ticaret alışverişleri hiç olmadığı kadar yaygındır. Daha fazla ürün çeşitliliği ve fiyat seçeneği sunan e-Ticaret platformları tüketicilerin ilgisini çekecek farklı avantajlara sahiptir. Standart alışveriş yöntemine nazaran birçok avantajı bulunan e-Ticaret platformları müşterilerin herhangi bir alışveriş merkezine gitmeden istedikleri ürüne kolayca ulaşabilmelerini sağlar. Öte yandan satıcılar ise e-Ticaret sistemleri üzerinden satışlarını daha verimli ve basit şekilde gerçekleştirir. Fiziksel bir mağaza açmanın getirdiği maliyet ve yükümlülüklerin hiçbiri e-Ticaret mağazalarında bulunmaz. e-Ticaret sistemleri üzerinden satış yapan satıcıların verimlerini artırabilmek ve satışları daha kolay takip edebilmek için kullandığı yöntemlerden birisi de pazar yeri entegrasyonlarıdır. e-Ticaret sistemlerini satıcının kullandığı yazılımlarla bir araya getiren ve eşzamanlı olarak çalışmalarını sağlayan pazar yeri entegrasyonunun birçok avantajı bulunur.

Pazar yeri Nedir?

e-Ticaret yapmak isteyen satıcılar pazar yeri nedir konusunu sıklıkla merak eder. Pazar yeri en basit anlatımıyla bir e-Ticaret platformudur. Günümüzde tüketicilerin alışveriş yapmak için kullandığı web siteler ve uygulamalar pazar yeri olarak nitelendirilebilir. Belirli bir ödeme sistemi olan ve birden fazla ürün çeşidi sunan herhangi bir online oluşum pazaryeri sayılabilir. e-Ticaret üzerinden satış yapmak isteyen satıcılar iki yöntemle satış yapmaya başlayabilir. Satıcılar kendi pazar yerlerini kurarak ürünlerini online bir şekilde satabilir. Kendi pazar yerini kurmak istemeyen satıcılar halihazırda hizmet vermekte olan pazar yerleri üzerinden mağaza açabilir ve satışlarına başlayabilir. Her iki yöntemin de avantajları ve dezavantajları bulunur. Başka bir pazar yeri üzerinden mağaza açarak satış yapmak isteyen satıcıların özen göstermesi gereken konulardan birisi de pazaryeri entegrasyonudur.

Online Pazar Yeri Nasıl Çalışır?

Online pazar yerlerinin çalışma prensipleri değişiklik gösterebilir. İlk olarak tüketici pazar yerine web sitesi ya da uygulama üzerinden ulaşır. Pazar yeri sistemlerinde birçok ürün bulunabilir ve algoritmalar tüketicinin satın alabileceği ürünler önerir. Bu şekilde tüketicinin daha fazla satın alım yapması beklenir. Tüketici satın alacağı ürünü seçip sepete ekledikten sonra adres bilgileri ve ödeme sayfasına yönlendirilir. Tüketicinin adresini eksiksiz ve doğru bir şekilde girmesi gerekir. Farklı pazar yerleri çeşitli ödeme yöntemleri ile tüketiciden ödeme alabilir. Ödeme yapıldıktan sonra sipariş bilgileri söz konusu ürünün satıcısına pazar yeri sistemi üzerinden iletilir ve satıcı ürünü kargoya verir. Bu şekilde çalışan online pazar yeri platformlarında yapılacak satışların daha verimli olabilmesi için satıcıların entegrasyon yapmaları önem taşır.

Pazar Yeri Entegrasyonunun Satışlara Etkisi Olur mu?

Pazar yeri entegrasyonu yapmak satışların ilerleme sürecine doğrudan etki ettiğinden olumlu bir büyüme sağlar. Satıcılar online pazar yeri entegrasyonu yapmanın satışlarına etki edip etmeyeceğini belirli parametreleri göz önüne alarak belirlemelidir. e-Ticaret satışlarında takip ve güncelleme yapmak birçok satıcının olduğu bu sektörde öne çıkmayı ve müşteri memnuniyeti kazanmayı sağlar. Pazar yeri entegrasyonları satıcının stok ve kargo takibini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmesine olanak tanır, bu sayede müşteriye anlık olarak doğru bilgiler verilebilir. e-Ticaret müşterileri kargolarının ne zaman nerede olduğunu öğrenerek satıcının güvenini kazanır. Satıcı ise stok takibini entegre yazılımlar sayesinde anlık olarak yapabilir ve pazar yeri üzerinden ürünlerin güncel durumunu düzenleyebilir. Entegre yazılımların bir diğer avantajı da eş zamanlı olarak fatura düzenleyebilmektir. Hızlıca fatura düzenlemek ve alıcı tarafa göndermek de entegre yazılımların e-Ticaret satışlarını arttıran özelliklerden birisidir.

Pazar Yeri Entegrasyonu Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Satıcıların kullandıkları muhasebe ve e-Ticaret yazılımlarını pazar yeri sistemleri ile entegre etmesinin başlıca avantajları şu şekildedir:

● Sipariş sonrasında faturalar kolayca kesilebilir ve alıcısına gönderilebilir. Faturaların muhasebe kaydı anlık olarak yapılabilir.

● Pazar yerinde bulunan ürünlerin fiyatları, bilgileri ve fotoğrafları kolayca değiştirilebilir.

● Pazar yerine yeni ürünler hızlıca eklenebilir, aynı zamanda silinmesi istenen ürünler de hızlıca kaldırılabilir.

● Ürünlerin stok takibi anlık olarak yapılabilir, stok bilgisi pazar yeri sistemine güncel şekilde gönderilebilir.

● Satışlar takip edilebilir, günlük, haftalık, aylık ve dönemsel raporlar, istatistikler ve grafikler oluşturulabilir.

● Ürünlere göre satış oranları ve iade sayıları gibi önemli bilgiler kolayca görülerek analiz edilebilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Pazar Yeri Entegrasyonu Firması Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

e-Ticaret üzerinden satış yapan satıcılar entegrasyon sistemini bir firma aracılığıyla gerçekleştirebilir. Günümüzde pazar yeri entegrasyonu yapan birçok firma ve oluşum bulunur. Satıcılar hangi firmanın kendi satış ölçekleri için en iyisi olduğunu seçmekte zorluk yaşayabilir. Birkaç önemli noktaya dikkat ederek e-Ticaret satışlarınız için en iyi entegrasyon firmasını bulabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan birisi firmanın satış ölçeğinize uygun altyapılar sunabilmesidir. Bazı entegrasyon firmaları küçük ölçekli satıcılara hitap ederken gelişmiş ve büyük entegrasyon firmaları satışları yüksek ve yoğun e-Ticaret satıcılarına hizmet verir. Kendi satış ölçeğinizi dikkate alarak firmalar arasında seçim yapabilirsiniz. Satış oranlarınıza ve yoğunluğunuza uygun olmayan entegrasyon sistemler beklenen olumlu etkiyi yaratmaz. Entegrasyon sistemi seçerken özelliklerine dikkat etmek de satışlarınızda büyüme olmasına olanak tanır. Stok takibi, ürün ekleme, çıkarma ve fatura kesme gibi modern özellikleri olan bir entegrasyon sistemi seçebilirsiniz. En iyi pazar yeri entegrasyonu firması satıcının ihtiyaçlarına uygun ve modern özellikler sunan firmadır.

Pazar Yerleri Komisyon Oranları

Fiziksel bir mağazadan birçok açıdan daha avantajlı olsa da online pazar yerlerinin de birkaç gider kalemi bulunur. Bu kalemlerden birisi pazaryeri platformlarının satıcılardan aldığı komisyonlardır. Günümüzde pazar yerleri bünyelerinde yer verdikleri satıcıların sattığı ürünlerden komisyon talep eder. Pazar yerlerinin talep ettiği komisyonlar ürün kategorilerine göre değişiklik gösterebilir. Aynı kategori içerisinde yer alan ürünlerin komisyon oranları da kendi içerisinde farklılık gösterebilir çünkü bazı pazar yerleri komisyon oranını belirlerken ürünün fiyatını dikkate alır. Pazar yeri seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken faktörlerden birisi komisyon oranları olsa da seçimi buna göre yapmanız satışlarınızda beklenen etkiyi oluşturamayabilir. Seçim yaparken modern özelliklere sahip olmasına, geniş müşteri kitlesi oluşturmuş ve güven kazanmış olmasına dikkat etmeniz satışlarınız için en iyisidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor, N11, PttAVM e-Ticaret Entegrasyonu Nedir? En Kolay Nasıl Yapılır?

İdeasoft, Ticimax, Woocommerce, Opencart e-Ticaret Entegrasyonu Nedir? En Kolay Nasıl Yapılır?

Morhipo ve Çiçeksepeti e-Ticaret Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

Kıdem Tazminatı Fonu Nedir? Kıdem Tazminatı Fonu Kimleri Kapsayacak?

Bir işçi işe başlamadan önce işveren ve işçi arasına iş sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmede işe dair bütün detaylar ve kurallar yer alır. Her iki taraf da sözleşmede belirtilen kurallara uymak zorundadır, aksi takdirde çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. Bu kurallardan birisi de kıdem tazminatıdır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı işçi ve işveren arasında kurulan garantör iş ilişkisinin bir ürünüdür. Kıdem tazminatı belirli bir süre boyunca aynı iş yerinde çalışan bir işçinin işi bırakması halinde almaya hak kazandığı ücrete verilen isimdir. 1950’li yıllardan bu yana ülkemizde uygulanmaya başlanan kıdem tazminatı uygulaması sayesinde işinden ayrılan ve artık bir işsiz olan işçi yeni hayatına aldığı ödenek sayesinde kısa süre içerisinde adapte olabilir. İşveren iş sözleşmesinde de belirtildiği gibi kıdem tazminatını işten çıkardığı işçiye vermek zorundadır. Kıdem tazminatı sadece işveren işçisini işten çıkardığında geçerlidir. İşçinin kendi isteği ile işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı uygulanmaz.

Çalışanlar Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Almaya Hak Kazanır?

Kıdem tazminatının ödenmesi esasında iş sözleşmesinin feshine dayanır. Bir işçinin kıdem tazminatı hakkı kazanmasını sağlayan durumlardan bazıları şu şekildedir:

 • Çalışanın askerlik için işten çıkması
 • Emeklilik hakkının kazanılması
 • Çalışanın vefat etmesi. Bu durumda kıdem tazminatı ölen çalışanın mirasçılarına verilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Kıdem Tazminatı Fonu Nedir?

İş sözleşmesi tarafından işçilere verilen hakların büyük bir bölümü işveren tarafından karşılanır. İş sözleşmesinde yer alan ve işçinin hakkını savunan bir uygulama olan kıdem tazminatı bir işçinin her çalıştığı gün için ödeme almasına ve bu ödemelerin bir fon hesabında toplanmasına verilen isimdir. Kıdem tazminat fonu işçi sigortalı bir şekilde çalışmaya devam ettikçe genişler.

Kıdem tazminatı sisteminin yenilenmesi ile kıdem tazminatı fonu gibi birçok uygulama yürürlüğe girer. Buna göre artık tek bir sigortalı gün boyunca çalışmış herhangi biri işten çıkarıldığında kıdem tazminatı alabilir. Eskiden işçi 6 ayı doldurmadan istifa etse de işveren tarafından işten çıkarılsa da kıdem tazminatı alamazdı. Artık tek bir gün bile sigortalı olarak çalışmış olan herhangi birisi kıdem tazminatından yararlanabilir.

Fona Devredilen Kıdem Tazminatının Hesabı Nasıl Yapılacak?

İşçi bir işe girdiği ve sigortalı bir şekilde çalışmaya başladığı takdirde her geçen tam bir yıl için işçinin 30 günlük brüt ücreti işveren tarafından kıdem tazminatı fonuna  aktarılır. Kıdem tazminatı fonunda biriken miktar işçi işten çıkarıldığı takdirde işçiye verilir.

Kıdem Tazminatı Fonu Sistemi Tüm İşçileri mi Kapsayacak?

Kıdem tazminatı fonu uygulaması bütün işçilere aynı şekilde uygulanır. Bir işe girip sigortalı çalışmaya başlayan her işçinin işten çıkarıldığı takdirde kıdem tazminatı alma şansı vardır. Herkesi kapsayan kıdem tazminatı fonu uygulaması işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi daha güvenli kılarken aynı zamanda işten çıkarılmış işçinin daha kolay bir adaptasyon süreci geçirmesini mümkün kılar.

Daha Önce Biriken Kıdem Tazminatları Ne Olacak?

Kıdem tazminatı fonu uygulamaya girmeden önce işçilerin biriken kıdem tazminatlarının yeni sisteme geçirilmesi şu anda pek olası değil. İşverenler bu duruma mesafeli bir şekilde yaklaşır. Bu nedenle birikmiş kıdem tazminatları eski sistemlerde kalmaya devam edecek. İşçi yeni bir işe girdiğinde ise eskiden birikmiş olan kıdem tazminatları yeni sisteme aktarılarak işçinin kıdem tazminat fonuna yansıtılacak.

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Olacak mı?

İşten kendi isteği ile, işverenin herhangi bir baskısı olmadan ayrılan işçiler kıdem tazminatı uygulamasından yararlanamazlar. İşçilerin kıdem tazminatlarından yararlanabilmesi için iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi gerekir.

Tüm bunların yanı sıra e-Fatura işlemlerinizi tek bir tıkla kolayca halletmek isterseniz, fatura kesme programı Logo İşbaşı’nı tanımanızın tam zamanı! Siz de kullanan her on kişiden dokuzunun memnun kaldığı Logo İşbaşı ile ön muhasebenizi kolaylıkla yönetebilirsiniz. Detaylar için bizimle iletişime geçebilir, zamandan ve mekândan bağımsız şekilde fatura kesebilmenin ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Finansal Analiz Nedir? Faydaları Nelerdir?

CRM Yazılımı Nedir? Firmaya Sağladığı Katkılar Nelerdir?

Brüt Kar Nasıl Hesaplanır? 

Şirket Değerlemede Hangi Yöntemler Kullanılmalıdır?

Şirketler faaliyet gösterdikleri takdirde sürekli olarak büyüyebilen ya da küçülebilen yapılardır. Şirketler büyüyebilmek için kimi zaman yatırımcı çeker, kimi zaman da el değiştirir. Yatırımcı çekmek ya da el değiştirmek için şirketin net değerinin belli olması gerekir. Halka açık olan şirketlerin değerinin belirlenmesi oldukça kolaydır, çünkü bu şirketlerin hisseleri borsada alınıp satılabilir ve değeri bellidir. Halka açık olmayan şirketlerde ise değerin belirlenebilmesi için çeşitli teknik süreçler ve tahminler gereklidir. Şirket değerleme bir şirketin değerini belirlemek için yapılan işlemlerin bütününe verilen isimdir.

Şirket Değerlemesi Nedir?

Şirket değerlemesi bir şirketin ne kadar değerli olduğunu hesaplamaktır. Şirket değerlemesi sonucu halka açık olmadığı için değeri belli olmayan bir şirketin net değeri ortaya çıkar. Bu değer sayesinde şirket el değiştirebilir ya da bünyesine yatırımcı çekebilir. Bir şirketin değeri sadece bir hissesinin net fiyatı değildir. Şirketin değeri şirket içerisindeki her şeyin ve bütün faaliyetlerin değerini gösterir.

Şirket Değerlemesinde Hangi Yöntemler Kullanılmalıdır?

Şirket değerleme yapılırken kullanılan birçok yöntem bulunur. Bu yöntemlerin her biri şirkete ait farklı parametrelerin baz alınmasıdır. Günümüzde şirketler tarafından yaygın olarak kullanılan değerleme yöntemlerinden bazıları şu şekildedir:

Karşılaştırma Yöntemi

Yaygın olarak kullanılan, temel bir değerleme yöntemidir. Bu yöntemde değeri belirlenmek istenen şirketle aynı sayılabilecek başka bir şirket karşılaştırılır. Karşılaştırılan iki şirketin aynı sektörde faaliyet gösteriyor olması önemlidir. Bu karşılaştırma sonucu  şirkete ait bir rapor düzenlenebilir. Bu raporda belirtilen tahmini şirket değeri el değiştirme ya da yatırımcı çekme sürecinde kullanılabilir.

Venture Capital (VC) Yöntemi

1987 yılında Profesör William Shalman tarafından ortaya atılan bu yöntem şirketin gelecekteki değerinin tahmin edilmesine dayalıdır. Bu yöntem çarpan ve indirgenmiş nakit akışı değerleme yönteminin karışımıdır. Öncelikle şirketin terminal yılındaki satış oranı tahmin edilir. Terminal yılı 4-7 sene sonrasını ifade eder. Sonrasında firma değeri EBITDA ile bölünür. EBITDA (Earnings Before Interest Taxes) şirketlerin faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr oranını gösterir. EBITDA oranının firma değerine bölünmesi endüstrideki benzer şirketlerin baz alınmasıyla terminal değerinin hesaplanmasını sağlar. Sonrasında terminal değeri büyük bir indirgeme ile günümüze çekilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

One Size Fits All Yöntemi

Bu yöntemde şirket sabit bir tutar belirler. Bu tutar belirlenirken yatırımcının beklentileri göz önünde bulundurulur. Yatırımcının belirlenen tutarı kabul etmesi beklenir. Yatırımcı kabul etmediği takdirde şirket diğer yatırımcılarla ilgilenmeye devam eder.

İndirgenmiş Nakit Akışı (İNA) Yöntemi

Bu yöntemde şirketin gelecekteki nakit akışı tahmin edilir ve bu sonuç günümüze indirgenir. Bu indirgemenin sebebi oluşabilecek riskleri göze almak içindir. Şirketin ileriye dönük kapsamlı bir tahmin yapabilmesi için istikrarlı ve tamamen kayıt altına alınmış bir finansal geçmişinin olması gerekir.

Yeniden Yapım (Reconstruction) Yöntemi

Bu yöntemde değerlemesi yapılacak olan şirketle aynı özelliklerde bir şirketin kurulum masrafları hesaplanır. Bu sayede söz konusu şirketle eşdeğer bir şirketin değeri tespit edilmiş olur. Hesaplanan bu değer, değerlemesi yapılmak istenen şirketin değeri olarak baz alınır.

Şirket Değerleme Raporu Nasıl Yazılır?

Şirket değerleme raporunda şirkete ait bütün faaliyetler ve şirketin toplam değeri yer alır. Bu rapor şirket el değiştirdiğinde ya da yatırımcı çekmek istediğinde kullanılır. Şirket değerleme raporu hazırlamak için şirketin değerinin nasıl hesaplandığı, şirketin hangi faaliyetler içerisinde olduğu ve şirketin nasıl gelir elde ettiği gibi parametreler detaylı bir şekilde yazılır.

Şirket Değerleme Ne Zaman Yapılmaktadır?

Şirket değerlemesinin yapılması için belirli bir zaman aralığı bulunmaz. Şirket değerlemesi şirketlerin büyümek istediği zaman yapılır. Şirketlerin ne zaman yatırımcı çekmek istediği ya da ne zaman el değiştireceği belli değildir, bu nedenle şirket değerlemesinin ne zaman yapılacağına şirket karar verir.

Kullanan her on kişiden dokuzunun memnun kaldığı  ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile sizler de işinizi en iyi şekilde yönetir, rahatınıza bakarsınız! Logo İşbaşı’nın alanında uzman danışmanlarının ücretsiz desteği ile e Faturaya ve e Arşiv Faturaya geçiş yapabilir, faturalarınızı hızlı ve kolayca anında gönderebilirsiniz. Üstelik aylık 150 e fatura kontörü kullanımı da hediye!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir? 

İnternet Üzerinden Şirket Nasıl Kurulur?

Ücretsiz Girişimcilik Eğitimleri Nerden Alınır?

Kıdem Tazminatı Tutarı Ne Kadar?

Günümüzde işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi sözleşmelerle güvence altındadır. İş sözleşmesi gibi sözleşmeler hem işçinin hem de işverenin haklarını yasal bir zemine oturtur. Her iki taraf da bu hakları sayesinde iş ilişkisi bozulduğunda zarar etmeden işe son verebilir. Aynı şekilde beklenmeyen durumlarda işe son verildiğinde de işverenin zarar görmemesi için sözleşmede belirtilmiş hükümler bulunur. İş sözleşmesinde yer alan ve işçinin doğal hakkı olan kıdem sözleşmesi bu hükümlerden birisidir. Kıdem sözleşmesi işten ayrılan işçinin yeni bir işe başlama sürecini daha kolay bir şekilde atlatabilmesini sağlar.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı en basit anlatımıyla işçinin çalıştığı süre karşılığında aldığı paradır. İşçi belirli aralıklarla çalıştığı sürece maaş adı altında ücret alır. Kıdem tazminatı bundan farklıdır. Kıdem tazminatı işçi işten ayrıldığında verilir. Bu tazminat işçinin çalışmış olduğu süreye göre hesaplanır. Çalışma süresi ne kadar çoksa kıdem tazminatı da bu kadar çok olur. Kıdem tazminatı iş sözleşmesinde belirtilmiştir. İşçi ve işveren arasında iş ilişkisi başlamadan önce iş sözleşmesi imzalanır. Kıdem tazminatının veriliş amacı yıpranma payı, işçinin işyerine sağladığı faydalar ve işçinin yeni bir iş bulma sürecinde kolaylık yaşamasını sağlamaktır. Türkiye’de 1950’li yıllardan beri kıdem tazminatı uygulaması yürürlüktedir.

2022 Kıdem Tazminatı Tutarları Nelerdir?

Kıdem tazminatı yılda iki defa ilgili kurumlar tarafından belirlenir. Bu tazminat Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde belirlenir. Herhangi bir sebepten dolayı işini bırakmak zorunda kalan işçiler bu oranlara göre kıdem tazminatı alır. Kıdem tazminatı işveren tarafından işçiye verilir. Son yıllarda kıdem tazminatı oranının gittikçe arttığı belirgin bir şekilde görülür. Bu tazminat her yıl artar. Fakat artma oranı yıllara göre değişiklik gösterebilir. Kıdem tazminatı tavanı bir işçinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı oranını belirtir. 2019 yılında kıdem tazminatı tavanı 6380 TL’ydi. 2020 yılı için bu oran 6.730,15 TL olarak belirlendi. Kıdem tazminatı 2021 yılında ise 8.651,62 TL’ye çıkarıldı. Son olarak, 2022 yılında işlerinden ayrılan işçiler 10.596 TL kıdem tazminatı alabilecek.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin çalışmış olduğu her bir yıl için işinden ayrılan çalışanın 30 gün içerisinde aldığı maaş ücreti baz alınır. Örneğin 10 yıl boyunca çalışmış bir işçi işinden ayrıldığında, bir aylık maaşı 10 ile çarpılır ve çıkan sonuç kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı giydirilmiş ücretin de eklenmesi ile hesaplanır. Giydirilmiş ücret prim, yol, yemek ve yakacak yardımları gibi ek ödemelere verilen isimdir. Elde edilen toplam kıdem tazminatı ücretinden 7,59 oranında damga vergisi kesilir. 2022 yılında kıdem tazminatı tavan ücreti 10.596 TL’dir. Tavan ücreti bir işçinin alabileceği maksimum kıdem tazminatını gösterir. Yani 2022 yılında maaşı 15.000 TL olan bir işçi için de kıdem tazminatı hesaplanırken 10.596 TL baz alınacak.

Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Alınabilir?

İşçilerin kıdem tazminatı alabilmek için sağlamaları gereken bazı şartlar bulunur. 2022 yılında kıdem tazminatı almak isteyen işçilerin sağlaması gereken şartlar şunlardır:

 • İşçinin işveren tarafından çıkarılmış olması gerekir. İşinden istifa eden işçiler kıdem tazminatı alamazlar.
 • İşçinin sigortalı bir iş yerinde sigortalı olarak çalışması gerekir.
 • Erkek çalışanlar askerlik sebebiyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilir.
 • Kadın çalışanlar ise evlilik nedeniyle işi bıraktığında kıdem tazminatı alma hakkı kazanır.
 • Emekliliği başlamak üzere olan çalışanlar da kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılabilir. Emekli olabilmek için gerekli prim sayısını doldurmuş fakat yaşı gelmemiş olan çalışanlar da işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilir.

Kullanan her 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz bir şekilde alanında uzman e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 1800 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz. Siz de hemen 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

İş Sözleşmesi Nedir? Türleri Nelerdir?

2022 AGİ Hesaplama Nasıl Yapılır?

Alt İşveren Nedir? Alt İşverenlik Nedir?

Girişimciler İçin Devlet Teşvik ve Destekleri Neler?

Devletler girişimcilerin kendi işlerini büyütmesi, istihdam sağlaması ve katma değeri yüksek olan ürün sağlanması için, küçük ve yeni girişimcilere çeşitli destekler yapar. Belirli miktarlarda verilen bu destek sayesinde girişimci kendi işini kurabilir ve sektöre giriş yapabilir. Aynı şekilde işini kurmuş olan fakat işini yürütmekte ya da ayakta tutmakta zorlanan girişimciler de bu desteklerden yararlanabilir. Günümüzde devlet tarafından farklı miktarlarda maddi destek sağlayan girişimci destekleri bulunur. Bu desteklerden yararlanabilmek için girişimcinin istenen şartları karşılaması gerekir.

Geleneksel Girişimci Destek Programı

Bu desteğin amacı yeni kurulmuş bir işletmenin hayatta kalması ve faaliyet göstermesidir. Geleneksel Girişimci Destek Programı sayesinde yeni girişimciler kurdukları işlerini ileriye taşıyabilirer. 

Geleneksel Girişimci Destek Programı Kapsamında Sağlanan Destekler Neler?

Tamamen geri ödemesiz olan bu destek programının farklı destek aşamaları bulunur. Bu destek programına başvuran girişimcinin kurduğu işletme gerçek kişi statüsünde kurulmuş ise 5.000 TL destek alabilir. Söz konusu işletme tüzel kişi statüsünde kurulmuş ise 10.000 TL destek alınabilir. Tüzel kişi statüsünde kurulan işletmelerin aldığı desteğe ‘kuruluş desteği’ adı da verilir.  Bunların yanında ‘performans desteği’ adı verilen bir destek de bulunur. Performans dönemi, işletmenin desteği almaya başladığı tarihten itibaren bir yılı kapsayacak şekildedir. Kısacası bir performans dönemi bir yıldır.

Birinci Dönem Performans Desteği:

180-539 gün: 5.000 TL

540-1079 gün: 10.000 TL

1080 ve üstü gün: 20.000 TL

İkinci Dönem Performans Desteği:

360-1079 gün: 5.000 TL

1080-1439 gün: 15.000 TL

1440 ve üstü gün: 20.000 TL

Geleneksel Girişimci Destek Programına Başvurabilmek İçin Aranan Koşullar:

Geleneksel Girişimci Desteği tamamen geri ödemesiz bir şekilde verilir. Bu destek programından yararlanmak isteyen girişimcilerin sağlaması gereken şartlar şu şekildedir:

 • Girişimcilik eğitiminin tamamlanmış olması
 • Söz konusu işletmenin gerçek ya da tüzel kişi statüsünde olması
 • İşletmenin Kobi Bilgi Sisteminde (KBS) aktif bir üyeliğinin olması
 • İşletmenin destek programına başvurudan en fazla bir yıl önce kurulmuş olması

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İleri Girişimci Destek Programı

Bu destek sadece belirli alanlarda faaliyet gösteren girişimcilere verilir. Bu alanlar stratejik olarak belirlenir. İleri Girişimcilik Destek Programının kapsadığı faaliyet alanları kosgeb.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz İleri Girişimci Faaliyet Konuları Tablosu’nda yer alır. Girişimcilerin sadece bir kez yararlanabildiği bu destek işletmenin kuruluşundan itibaren 2 yıl devam eder.

İleri Girişimci Destek Programı Kapsamında Sağlanan Destekler Nelerdir?

Geri ödemesiz ve 2 yıl boyunca devam edecek olan bu destek programının girişimciye sağladığı yardımlar şu şekildedir:

 • Bu destek programına kabul edilen girişimci gerçek kişi statüsünde ise 5.000 TL, tüzel kişi statüsünde ise 10.000 TL destek alır.
 • İleri Girişimci Destek Programı 40.000 TL’ye kadar performans desteği sağlar.
 • Bu destekte makine, teçhizat ve yazılım desteği işletmenin teknoloji düzeyine göre belirlenir. Girişimcinin seçmiş olduğu faaliyet alanı destek programındaki teknoloji düzeyine göre değerlendirilir.

İleri Girişimci Destek Programına Başvurabilmek İçin Aranan Koşullar

İleri Girişimci Destek Programına başvurabilmek için aranan şartlar şu şekildedir:

 • Girişimcilik eğitimini tamamlamış olmak, İŞGEM/TEKMER sisteminde işletmesinin kaydı bulunanlar için eğitim gerekli değildir.
 • İşletmenin gerçek ya da tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması
 • İşletmenin KBS sisteminde kayıtlı olması
 • Girişimcinin kurduğu şirkette ortak payının en az %50 olması
 • Söz konusu işletme, Girişimci Konuları Faaliyet Tablosunda belirtilmiş konularda faaliyet göstermeli
 • İşletme destek programına başvurduğu tarihten en fazla bir yıl öncesinde kurulmuş olmalı

İş Planı Ödülü Destek Programı

Bu destek programında girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ve girişimciler arasında işbirliği sağlanır. Bu sayede girişimciler iş kurma ve işi yürütme konusunda teşvik edilmiş olur.  Yapılan yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planları, modelleri ya da fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesi sağlanır.

Yükseköğretim kurumlarında ‘Girişimcilik’ dersi alan öğrenciler arasında yapılan yarışma sonucu:

 1. 25.000 TL
 2. 20.000 TL
 3. 15.000 TL

Yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlar tarafından yapılan yarışmalar sonucu ilk 3’e toplamda 100.000 TL’ye kadar destek verilir.

Yurtdışı orjinli girişimcilerin fikirlerine yönelik yapılmış yarışmalar sonucu 100.000 TL’ye kadar ödül verilir.

KOSGEB tarafından yapılan yarışmalarda ise ilk üç için toplamda 100.000 TL’ye kadar ödül verilir.

Yeni bir iş kurma fikriniz var fakat ön muhasebe gibi işlemler kafanızda soru işaretleri oluşturup iş kurma fikrinden sizi uzaklaştırıyor mu? Ön muhasebe işlemlerinin karmaşık görüntüsü sizi korkutup, girişimciliğinizi engellememesi için muhasebe programı Logo İşbaşı yanınızda! İşletmenizin ön muhasebe işlemlerini kolaylıkla internet erişimi olan her yerden gerçekleştirebileceğiniz, kolaylıkla cari hesap takibi, saniyeler içinde e fatura kesebileceğiniz ve işletmenizi daha iyi yere taşıyabilmenizde yardımcı olan özet raporları ile Logo İşbaşını siz de hemen 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

İş Sözleşmesi Nedir? Türleri Nelerdir?

Finansal Analiz Nedir? Faydaları Nelerdir?

Şirket Değerlemesi Nasıl Yapılır?

KDV 2 Nasıl Hesaplanır?

KDV yani Katma Değer Vergisi günümüzde satışı yapılan her türlü üründen alınan bir vergidir. Tüketici satın aldığı ürünün toplam ücretini öder. Bu toplam ücretin içerisinde KDV de yer alır. KDV’nin oranı ürün gruplarına göre değişiklik gösterebilir. Türkiye’de %1, %8 ve %18 olmak üzere üç farklı KDV oranı uygulanır. Türkiye içerisinde gerçekleşen satın alımlarda KDV tahsilatı kolay bir şekilde halledilebilir. Fakat bazı sektörlerde ve bazı alım satım işlemlerinde KDV’yi tahsil etmek zor olabilir. Bu durumlarda KDV 2 adı verilen bir KDV çeşidi kullanılır.

KDV 2 Nedir?

KDV 2 en basit anlatımıyla KDV’nin tahsil edilemediği alanlarda kullanılan KDV çeşididir. Hem alıcının hem de satıcının Türkiye sınırları içerisinde bulunduğu alışveriş işlemlerinde KDV hızlı bir şekilde tahsil edilebilir. Fakat alıcı ya da satıcının yurt dışında olması durumunda KDV tahsil edilmesi farklı süreçlere tabidir. Yurt dışında olan taraf doğal olarak Türkiye’de vergi mükellefi olarak sayılmaz. Bu durum da söz konusu taraftan KDV’nin tahsil edilmesini imkânsız kılar. Örneğin ürünü satan firma yurt dışında, ürünü satın alan alıcı da Türkiye’de olduğunda, yurt dışındaki firma vergi mükellefi olmadığı için KDV ödeyemez ve bütün KDV alıcıya yüklenir. Bu durumda alıcı taraf KDV 2 Beyannamesi hazırlayarak bu durumu bildirir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan KDV 2, alışveriş işlemlerinde yurt dışında olan taraftan da KDV alınabilmesini sağlar. KDV 2 sayesinde bir ürünün KDV’si tek bir tarafa yüklenmek yerine alıcı ve satıcı arasında belirli oranlarla paylaşılır.

KDV 2 Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?

KDV 2 Beyannamesi hazırlayarak vergi yükünü azaltmak isteyen kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan Katma Değer Vergisi (KDV) formunu eksiksiz bir şekilde mavi ya da siyah tükenmez kalem ile doldurmalıdır. Söz konusu forma Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden Beyanname Formları & Bildirimler sayfasından ulaşılabilir. Bu form bağlı olunan vergi dairesinden de alınabilir. Ayrıca E-Beyanname yöntemi ile de hazırlanabilir. 

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

KDV 2 Beyannamesi Ne Zaman Ödenmeli?

KDV 2 Beyannamesi satın alım işlemi gerçekleştiği tarihten itibaren sonraki ayın 26’sına kadar teslim edilmeli ve aynı tarihe kadar ödemenin de yapılması gerekir.

KDV 2 Nasıl Hesaplanır?

KDV 2’nin nasıl hesaplandığı yaygın olarak merak edilir. KDV 2’nin hesaplanmasında standart KDV 1’de uygulanan süreçler uygulanır.  Tek fark vergi mükellefi olup KDV ödeyebilen taraf ve vergi mükellefi olmadığı için KDV’yi ödeyemeyen taraf arasında KDV tutarının paylaştırılmasıdır. KDV 2 hesaplanırken KDV tutarı %10-%90 oranlarında iki taraf arasında paylaştırılır. Bir taraf KDV’nin %10’unu öderken diğer taraf KDV’nin %90’ını öder. Satıcı olan taraf KDV’nin %10’unu öder. 100 TL ücreti olan ve KDV’si %18 olan bir ürün satan satıcı KDV’nin 1/10’unu yani %10’unu içeren bir fatura düzenler. %18 KDV’nin 10’da 1’i şeklinde toplam tutar 101,8 TL olur. Satıcı taraf alıcıdan 101,8 TL alır, bunun 100 TL’si gelir, 1,8 TL’si ise KDV’dir.

Satıcı taraftan farklı olarak alıcı taraf KDV’nin %90’ını ödemekle yükümlüdür. Alıcının satın aldığı 100 TL’lik ve %18 oranında KDV’ye tabi tutulan bir bir mal için toplam fiyat 118 TL’dir. Alıcı taraf 118 TL’nin 9/10’unu yani 10’da 9’unu ödemekle yükümlüdür. Bu örnekte bu tutar 16,2 TL’ye tekabül eder. Alıcı toplamda 116,2 TL ödemiş olur. Bunun 16,2 TL’si vergidir. Alıcının ödediği 16,2 TL vergiye satıcının ödediği 1,8 TL eklenince toplamda 18 TL vergi ödenmiş olur, bu da ürüne yansıtılan %18 verginin taraflar arasında paylaştırılarak tahsil edildiğini gösterir.

KDV 2 Beyannamesi Nasıl Düzenlenmelidir?

KDV 2 Beyannamesi 3 farklı yoldan düzenlenebilir. Beyannameler e-Beyanname olarak internet üzerinden, bağlı olunan vergi dairesi aracılığıyla ya da posta yöntemiyle düzenlenebilir. Beyannamede alıcı ve satıcı tarafa ait bilgiler verilir. Bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olması önem taşır. Yapılan satış işlemine dair detaylar da ayrıntılı bir şekilde eklenir. Bu noktadan sonra düzenlenmesi tamamlanan KDV 2 Beyannamesi vergi dairesinden, posta yoluyla ya da internet üzerinden teslim edilebilir.

İşletmeler için karşılaşacakları herhangi bir olumsuz durumu önlemek için gelir gider takibi yapmak oldukça önemlidir. Ön muhasebenin önemli bir parçası olan gelir gider takibi şirketin tüm girdi ve çıktılarının düzenli bir şekilde tutulmasına yardımcı olur. Kullanımı oldukça basit olan Ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile işletmeniz için gerekli olan tüm muhasebe işlemlerinizi yaparken aynı zamanda e fatura ve e arşiv faturalarınızı da saniyeler içinde kesersiniz!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

KDV’den Matrah Hesaplama

E-Ticaret Yapanların Ödemesi Gereken Vergiler Nelerdir?

Vergi Çarpanı Nedir?

E-Fatura Durum Kodları Nelerdir?

E-Fatura günümüzde yaygın olarak kullanılan bir elektronik faturadır. E-Fatura GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) sistemleri üzerinden oluşturulur ve gönderilir. GİB sistemi üzerinden oluşturulan elektronik faturalar birçok aşamadan geçer. Bu aşamaların her birinin kendi kodu bulunur.

E-Fatura Durum Kodu Ne Demek?

E-Fatura durum kodu GİB sistemi üzerinden oluşturulan elektronik faturaların geçtiği işlemleri belirtir. Elektronik faturalar oluşturulmalarından alıcılara teslim edilmelerine kadar birçok işlemden geçer. Bu işlemlerin her birinin kendisine ait kodu bulunur.

E-Fatura Durum Kodları

GİB sistemi üzerinden oluşturulmuş bir E-Fatura’nın geçmiş olduğu işlemlerin durum kodları ve açıklamaları şu şekildedir:

Zarf Kuyruğa Eklendi

Oluşturulan E-Fatura’nın tabi tutulduğu ilk işlemdir. 1000 durum kodlu bu uyarı E-Fatura’nın oluşturulduğunu, merkeze gönderildiğini ve işlenmek için kuyrukta beklediğini belirtir. Bu uyarının çıkma sebebi GİB sistemlerindeki yoğunluktur.

Zarf İşleniyor

GİB sistemlerinde kuyrukta bekleyen E-Fatura’nın sırasının geldiğini ve işleme tabi tutulduğunu gösterir. Durum kodu 1100 şeklindedir.

Zip Dosyası Değil

Gönderilen E-Fatura’nın içerisinde bulunduğu zarfın .zip formatındaki bir dosya olmadığını belirtir. GİB sistemlerine E-Fatura’nın işlenebilmesi için .zip formatında olması gerekir. Durum kodu 1100 şeklindedir. E-Fatura’nın uygun .zip formatıyla tekrar gönderilmesi gerekir. Fatura aynı ETTN (Evrensel Tekil Tanımlama Numarası) ile gönderilir.

Zarf ID Uzunluğu Geçersiz

GİB sistemlerinde işlenecek olan E-Fatura’nın bulunduğu .zip formatındaki zarfın ID numarası 32 karakter olmalıdır. Bu karakter sınırını sağlayamayan zarflar 1111 durum kodlu ‘Zarf ID Uzunluğu Geçersiz’ uyarısı alırlar. Zarfın uygun ID ile tekrar gönderilmesi gerekir.

Zarf Arşivden Kopyalanamadı

1120 numaralı bu durum kodu alındığında faturanın tekrar gönderilmesi gerekir.

Zip Açılamadı

GİB sistemlerindeki herhangi bir sorun nedeniyle zarfın okunamadığını belirtir. 1130 numaralı bu durum kodu alındığında zarf tekrar gönderilmelidir.

Zip Bir Dosya İçermeli

Gönderilen zarfın içerisinde bir fatura dosyası olmadığı zaman görülen 1131 durum kodlu bu hatayı çözmek için zarfın tekrar gönderilmesi gerekir.

XML Dosyası Değil

.zip formatındaki zarfın içerisindeki dosyanın .xml formatında olmadığını gösterir. 1132 durum kodlu bu hatayı çözmek için zarfın tekrar gönderilmesi gerekir.

Zarf ID ve XML Dosyasının Adı Aynı Olmalı

Zarf ID numarası ve XML dosyasının farklı karakterlere sahip olmasından kaynaklanan 1133 numaralı bu hatanın çözülebilmesi için fatura tekrar gönderilmelidir.

Doküman Ayrıştırılamadı

Zarfın içerisindeki dosyanın açılamadığını belirten 1140 numaralı bu hata için zarfın tekrar gönderilmesi gerekir.

Zarf ID Yok

1141 durum kodlu bu hata zarfın bir ID’si olmadığını belirtir ve zarfın tekrar gönderilmesi gerekir.

Zarf ID ile Zip Dosyası Adı Aynı Olmalı

Zarf ID’si ile .zip dosyasının aynı adı taşımadığını belirten 1142 numaralı bu durumda zarfın tekrar gönderilmesi gerekir.

Geçersiz Versiyon

1143 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Schematron Kontrol Sonucu Hatalı

1150 numaralı bu durum faturanın GİB standartlarına uygun olmadığını belirtir ve faturanın tekrar gönderilmesi gerekir.

XML Şema Kontrolünden Geçemedi

1160 durum kodlu bu hata XML dosyasının GİB kontrollerinden geçemediğini belirtir, alıcı taraf uyarılmalı ve fatura yeniden gönderilmelidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İmza Sahibi TCKN/VKN Alınamadı

1161 numaralı bu durum kodunda fatura yeniden gönderilmelidir.

İmza Kaydedilemedi

1162 numaralı bu durum fatura imzasının kaydedilemediğini belirtir ve fatura yeniden gönderilmelidir.

Gönderilen Zarf Sistemde Daha Önce Kayıtlı Olan Bir Faturayı İçermektedir

1163 numaralı bu durum gönderilen dosyanın daha önce sistemde kayıtlı olan bir dosya olduğunu belirtir. Bu durumda fatura yeniden gönderilmemelidir.

Yetki Kontrol Edilmedi

1170 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Gönderici Birim Yetkisi Yok

Gönderici birim etkitetinde ‘GB’ tanımlı olmalıdır. 1171 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Geçersiz İmza

1177 numaralı bu durum imza doğrulamasının geçersiz olduğunu belirtir ve faturanın yeniden gönderilmesi gerekir.

Adres Kontrol Edilmedi

1180 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Adres Bulunamadı

1181 numaralı bu durumda alıcının etiket bilgisi, TCKN ya da VKN’si değişmiş olabilir. Alıcıyla iletişime geçilir ve fatura yeniden gönderilir.

Kullanıcı Eklenemedi

1182 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Kullanıcı Silinemedi

1183 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Sistem Yanıtı Hazırlanamadı

1190 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Sistem Hatası

1195 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Zarf Başarıyla İşlendi

1200 numaralı bu durumda faturanın kontrollerden sorunsuz bir şekilde geçmiş olduğu belirtilir.

Doküman Bulunan Adrese Gönderilemedi

Faturanın alıcıya iletilemediğini gösterir. 1210 numaralı bu durumda merkez faturayı alıcıya 4 kere daha göndermeyi dener. Durum kodunun değişmesi beklenmelidir.

Doküman Gönderimi Başarısız. Tekrar Gönderme Sonlandı.

4 kere tekrar gönderilmeye çalışılan faturanın gönderilemediğini belirtir. 1215 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi

Fatura gönderimi başarılı olur, fakat fatura durumu 1230 ya da 1300 kodlarına dönmesi beklenir ve 2 gün içerisinde bir değişiklik olmazsa alıcı ile iletişime geçilir. 1220 numaralı bu durumda faturanın yeniden gönderilmemesi gerekir.

Hedeften Sistem Yanıtı Başarısız Geldi

1230 numaralı bu durumda fatura yeniden gönderilmelidir.

Başarıyla Tamamlandı

1300 numaralı bu durumda E-Fatura’nın hiçbir sorun olmadan gönderildiği anlaşılır.

İşlerinizi kolaylaştıran çözümler muhasebe programı Logo İşbaşı’nda!  Logo İşbaşı programları sayesinde siz de on binlerce işletme gibi tek bir tıkla e Arşiv faturanızı oluşturabilirsiniz. İnternet erişiminizin olduğu her yerden ister bilgisayarınızdan isterseniz de cep telefonunuzdan hem e-fatura hem de e-arşiv faturanızı oluşturabilir, anında müşterilerinize gönderebilirsiniz. Üstelik faturalarınız 10 yıl boyunca dijital olarak arşivleneceğinden ayrıca bir arşiv maliyetinden de kurtulmuş olursunuz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

İhracat İşlemlerinde Kimlerin E-Fatura Düzenlemesi Gerekir?

E-fatura Özel Entegratörümü Nasıl Değiştirebilirim?

E-Arşiv Faturada İmza Zorunluluğu

Bitnami