Geçici Vergi Tahakkuku Nedir?

Peşin vergi olarak da adlandırılan geçici vergi, serbest meslek erbabı ve kurumsal vergi mükellefleri, gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri tarafından ödenen bir vergi türüdür. Gelir ve Kurumlar Vergisi olarak, cari vergilendirme döneminin üç aylık kazanç üzerinden hesaplanarak ödenir. Geçici vergi diğer bir deyişle Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi hesaplamaları için yıl sonu beklenmeden muhasebe işlemleri bazında üç aylık dönemlerde elde edilen kazancın vergisinin peşin olarak ödemesinin alınması için yürürlüğe konulmuş bir vergi tipidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Kimler Geçici Vergi Verir?

Basit usulde vergilendirilenler haricinde kalan ticari kazanç sahipleri, kurumlar vergisi mükellefleri ve serbest meslek erbapları geçici vergi verme mecburiyetindedirler.

– Kolektif şirketler, adi ortaklıklar ile adi komandit şirketler ortaklık olarak kurumlar ya da gelir vergisi mükellefi olmadıkları için geçici vergi mükellefi olarak sayılmazlar. Ancak, adi ortaklıklar ile kolektif şirketlerde ortakların, komandit şirketlerde komandite ortakların şirketten aldıkları kazançlar şahsi, ticari ya da mesleki kazanç olarak kabul gördüğünden geçici verginin konusuna dahildir.

– Türkiye’de daimi temsilcisi yada  işletmesi bulunan dar mükellefiyete tabi kurumlar, bu faaliyetleri nedeniyle geçici vergi ödemek zorundadırlar.

– Yukarıda sayılanlardan olmanın yanı sıra, kurumlar ya da gelir vergisinden muaf olanlardan geçici vergi tahsil  edilmez.  Muafiyet şartlarını sağlayamayanlar, mükellef oldukları tarih itibariyle geçici vergi vermekle sorumludurlar.

İnşaat ve onarma işi yapan mükellefler ile noter bulunmayan yerlerde Adalet Bakanlığınca geçici yetkili noter yardımcısı olarak görevlendirilenler, elde ettikleri kazançlar üzerinden geçici vergi vermezler.

Geçici Vergi Nasıl Hesaplanır?

Geçici Vergi oranı Kurumlar Vergisi mükellefleri için %20’dir. Gelir Vergisi mükellefleri için ise Geçici Vergi oranı %15’tir.  Üç aylık dönemlerde kar-zarar durumu yıl başından ilgili dönemin sonuna kadar kümülatif olarak hesaplama yapılır. Beyannamede, bir önceki dönem hesaplanan Geçici Vergi tutarı mahsup edilir ve bir önceki döneme ilave olarak elde edilen kar üzerinden vergi tahakkuk eder.

Mali müşavirler tarafından Geçici vergi hesaplaması yapılıp, mükelleflere iletilir. Ödeme ihtimali olan geçici vergi tutarını hesaplamak için gelir-gider takibi düzenli olarak yapılmalıdır.

Geçici verginin  nasıl hesaplandığına bir örnek verilecek olursa;

Mehmet A. Gelir vergisi mükellefidir. Mehmet A. isimli kişinin 2020 yılı içerisindeki kârı, üç aylık dönemler itibariyle aşağıdaki gibidir;

Ocak-Şubat-Mart: 2.000 TL

Nisan-Mayıs-Haziran: 1.000 TL

Temmuz-Ağustos-Eylül: 2.000 TL

Ekim-Kasım-Aralık: 1.000 TL

Mehmet A. Geçici vergi ödemelerini şu şekilde gerçekleştirir;

Ocak-Şubat-Mart: 2.000 x 0,15 = 300 TL

Nisan-Mayıs-Haziran: 1.000 x 0,15 = 150 TL

Temmuz-Ağustos-Eylül: 2.000 x 0,15 = 300 TL

Ekim-Kasım-Aralık: 1.000 x 0,15 = 150 TL

Mehmet A. Geçici vergi ödediğinde, toplam tutar 900 TL’dir. Mehmet A. isimli kişinin geliri ilk vergi dilimine denk geldiği için, Gelir Vergisi oranı %15 olarak hesaplanır. Bu kişinin aynı tutardaki kazancı,  yıl sonunda verdiği durumda ise hesap aşağıdaki gibi yapılır;

2.000 + 1.000 + 2.000 + 1.000 = 6.000 TL

6.000 x 0.15 = 900 TL

Yani geçici vergi uygulamasının ödenen vergi tutarında herhangi bir değişikliğe neden olmadığı görülmektedir.

Not: Yukarıdaki hesaplama dönemlerinden herhangi birinin vergisinin ödenmemesi durumunda, bu dönemin vergisi yıllık gelir vergisinden mahsup edilmeyerek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Faturasız Ürün Satma Cezası Nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu 353. maddesinde fatura düzenlemesi ve alması gerekenlerin yükümlülüklerini yerine getirmediği taktirde oluşacak yaptırımlar düzenlenmiştir. Bu kanunda düzenlenmesi ve teslim alınması gereken faturaların verilmemesi halinde söz konusu faturaları kesmek ve almak zorunda olanların her birine özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiştir.

Vergi kanunlarımızda faturasız ürün satanlar için çeşitli yaptırımlar bulunmasına rağmen, ürün ve hizmet satışlarında fatura kesilmemesi durumuna sıklıkla rastlanır. Bu da mal ve hizmet piyasalarında faturasız mal ve hizmet satış işlemlerinin önlenebilmesi için daha etkin ve caydırıcı cezalara ihtiyaç olduğunu gösterir.

Son yıllarda Vergi İdaresi faturasız olarak gerçekleştirilen satışların önlenmesine yönelik olarak birbirinden farklı tedbirler almaya ve bazı yeni müesseseler getirmeye başlamıştır. Bu amaç doğrultusunda getirilen uygulamalardan birisi de, faturasız mal ya da hizmet bulundurdukları tespit edilenlerin, bu ürünlere ait Katma Değer Vergisini cezalı olarak ödemekle yükümlü tutulmalarıdır. 

Faturasız satış yapılabilir mi?

Faturasız ürün satma gerekçesi ile özel usulsüzlük cezası kesilebilmesinin, satılan ürünün veya yapılan işlemin hem satıcısının hem de alıcısının birlikte tespitiyle mümkün olduğu açık olup belgelerin alınmadığı ve verilmediği hususunda hukuken geçerli bir tespitin yapılması gereklidir.

Fatura kesilmediğini ya da teslim alınmadığını gösterir nitelikte tespitler büyük önem arz eder. Aksi durumda kesilen cezalar bakımından hukuka aykırılık söz konusu olur. Bu sebeple işletmelerin mutlaka kağıt fatura ya da e-Fatura kesmesi zorunludur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İnternetten faturasız ürün satmak mümkün mü?

İnternet mağazacılığı alanında da satış işlemleri faturalandırılır ve belirli vergi oranlarına tabi tutulur. Online e-ticaret yapan kişilerin vergi mükellefi olmadan mal satması ve fatura düzenlememesi, yüksek miktarda vergi cezalarıyla karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verir.  İnternet üzerinden yapılan satışlar E-fatura sistemi ile takip edilir.  İnternette ürün satanların fatura düzenlemeleri müşterilerin işletmeye hem güvenini hem de sadakatini artırır.

Siz de on binlerce işletme sahibinin tercih ettiği Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv fatura için aylık 100/ yıllık 1200 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

2015 yılı itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2015 yılı itibariyle e-fatura sistemini yürürlüğe koyarak, geliri brüt 5 milyon TL’ye ulaşanların e-Fatura ve e-Arşiv sistemini kullanmasını zorunlu hale getirmiştir. Ancak bu tutar esas alınmadan da her e-ticaret sitesi e-fatura sistemini kullanabilir ve e-fatura kesme programı aracılığı ile saniyeler içinde faturasını oluşturabilir.

E-Faturanın verilmemesi, e-Faturanın alınmaması, e-Faturanın gerçek tutarından farklı bir tutara yer verilmesi, kesilen e-Fatura’nın aslı ile örneğindeki tutarların birbirini tutmaması, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen zorunlu durumlar haricinde e-Belge (elektronik belge) olarak düzenlenmesi gereken e-Faturanın kağıt olarak düzenlenmesi, 7103 Sayılı Kanunun 227. maddesine göre e-faturanın hiç düzenlenmemiş sayılması hallerinde her bir belge için 380 Türk Lirası özel usulsüzlük cezası kesilir.

Faturasız mal almak suç mu?

İhtiyacınız olan ürün ve hizmetlerin ucuza gelmesi için faturasız mal satın almak daha pahalıya mal olabilir. Faturasız ürün ve çalıntı mal satın almak suç teşkil eder ve faturasız satılan eşyaların kaçak ya da çalıntı mal olma olasılığı yüksektir. Bu tür malları alırken mutlaka kaynağını araştırılmalı ve bu tip durumlarda satış yapmak isteyen şüpheli kişileri polise bildirmek gereklidir.

Eğer bir ürünün faturası yoksa bu, o ürünün yasal bir garantisi olmadığı anlamına gelir. Bu bağlamda tüketiciye verilen garanti belgesi ürünün garantili olduğu anlamına gelmez. Fatura kesmeden ürün satanlar gibi faturasız mal alanlar da suçludur ve çok yüksek tutarlarda cezası vardır. Ayrıca fatura kesilmeden mal alan da satan da suçludur ve çok yüksek meblağlarda yaptırımları vardır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

E-Fatura Yanlış Kesilirse Ne Olur?

Faturalar, yapılan satış işlemine ait ayrıntılı bilgileri içeren belgelerdir. Satın  alınan mal ya da hizmet, satıcı ve alıcıya dair çok sayıda detaylı bilgi faturalarda bulunur. Bu bilgiler, daha sonra karşı karşıya kalınabilecek olumsuz durumlarda kullanılabilmesi için faturalara eklenir. Online olarak kesilen faturalar yapılan satış işlemi için bir kanıt fonksiyonu görür.

İnternet alışverişlerinde işlemler uzaktan yapıldığı ve yüz yüze ilerlemediğinden bazı problemlerle karşılaşmak söz konusu olabilir. Bu yüzden internet üzerinden yapılan alışverişlerde kesinlikle fatura düzenlenmesi gerekir.

Faturanın elektronik ortamda hazırlanmış versiyonu ise E-fatura olarak adlandırılır. E-arşiv ile e-fatura programı sayesinde elektronik ortamda oluşturulur ve saklanırlar. Süreci elektronik ortamda takip etmek pek çok kolaylık ve avantaj sağlar.

Bu duruma nadiren rastlansa da e-fatura kesme programı aracılığı ile bazen yanlışlık yapılabilir. Bu tip durumlarda, hazırlanan e-Faturanın iptal edilmesi zorunludur.  Hangi fatura türünün kullanıldığına bağlı olarak iptal edilme şekli değişkenlik gösterebilir. Temel e-Fatura iptali işlemleri ve Ticari e-fatura iptali değişiklik gösterebilir.

E-faturalar, faturayı gönderen kişi ya da kurum tarafından iptal edilemezler. E-faturaların iptali için, faturanın gönderildiği kurum ya da kişinin e-faturayı reddetmesi gereklidir. Alıcının e-Fatura reddinden sonra söz konusu fatura, e-Fatura İptal Portalı üzerinden kolayca iptal edilebilir.

e-Fatura ve e-Arşiv faturaların oluşturulmasıyla beraber, e-fatura iptali gibi işlemleri denetleyen kurum Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’dır. Kurumun, e-Fatura ve e-Arşiv fatura iptalini kolaylaştıran sistemleri vardır. E-faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait E-Fatura İptal Portalı sistemi ile kolayca iptal edilebilir.

Siz de on binlerce işletme sahibinin tercih ettiği Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv fatura için aylık 100/ yıllık 1200 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Yanlış kesilen e-fatura nasıl iptal edilir? E-Fatura iadesi nasıl yapılır?

Alıcının faturayı reddetme olanağının bulunmadığı fatura sistemi Temel e-Fatura sistemidir. Gönderen tarafından malı alan kişiye direkt olarak ulaşabilmesi amaçlanarak gönderilir. Temel e-fatura iptali diğer e-Faturaların iptal işlemlerine göre farklılık gösterir.

Temel e-Faturaların iptal edilmesi şu aşamalardan oluşur:

– Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulmuş olan e-Fatura İptal Portalı sistemine girilerek E-fatura iptal işlemlerini yapabilmek amacıyla yapılır.

– Fatura numarasını ve faturanın toplam tutarını belgeleri ve bu belgeyi Faturayı gönderen taraf imzalar.

– Bu belge gönderici tarafından oluşturulur ve alıcı tarafa iptal talebi olarak gönderilir.

– Sonrasında alıcının iptal talebini onaylanması beklenir.

– Alıcı iptal talebine onay verirse e-Fatura iptal edilmiş olur. E-faturanın iptal durumu e-Fatura İptal Portalı üzerinden görüntülenebilir.

Alıcının e-Fatura iptal talebini onaylamaması durumunda e-Fatura iptal edilmez. İptal edilmeyen e-Fatura geçerliliğini korumaya devam eder. E-Fatura İptal Portalı üzerinden iptal talebini gönderen taraf e- faturanın iptal edilip edilmediğini kontrol edebilir.

Alıcının faturayı reddetme, kabul etme ve iptal etme imkanlarına sahip olduğu sistem ticari e-fatura sistemidir. Daha çok ticari alış-satış işlemlerinde kullanılır.  İptali için alıcı tarafa 8 gün süre tanınmıştır. Alıcı taraf, bu 8 gün içerisinde e-Faturayı iptal etme hakkına sahiptir,  iptal etmezse fatura geçerliliğini korur.  KEP sistemi ile Ticari e-Faturaların iptali için alıcı taraf, iptal talebini ileten yazı gönderir. Bu yazıdan sonra, alıcı ve gönderici taraflar anlaşırsa ticari e-Fatura iptal edilmiş olur.

E-Arşiv Fatura iptali işlemi 7 gün içerisinde gerçekleştirilmelidir. Alıcı ve satıcı, verilen bu 7 günlük süreyi aşarsa ve fatura iptali gerçekleşmezse yeni bir fatura oluşturabilir ve müşteriye gönderebilir.

E-fatura ve e-Arşiv fatura uygulamaları karmaşık görünebilir. Ancak gerekli adımlar takip edildiğinde oldukça kolay bir şekilde iptal işlemi gerçekleşir. Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın geliştirdiği sistemler kullanılabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Ticari Defterler Nelerdir?

Şirketlerin tutmak ve takip etmek zorunda oldukları defterlere resmî defterler denir. Hem vergi kanunlarında hem de Ticaret Kanunu’nda bu defterlerle ilgili hükümler yer alır. Tutulmadıkları zaman cezai yaptırımlar uygulanan bu defterler işletmenin mali durumunu, gelir-gider takibini, borç ve alacaklarını, yapılan harcamaları ve alınan kararları kayıt altına alan defterlerdir. İçeriğine ve kullanım amacına göre farklı türde pek çok defter mevcuttur. En çok kullanılan ticarî defter türleri şunlardır:

Defter-i Kebir

Defter-i Kebir, hesap bazında tüm muhasebe kayıtlarını gruplandıran ve hesapların ayrı ayrı görülmesini sağlayan defterdir. Genelde bir A4 boyutunda olan bu defter, 100 ve katlarında sayfa sayısına sahiptir. Son yıllarda kayıtların uzun yıllar saklanması ve kaybolma ihtimalinin ortadan kaldırılması için e-Defter formatında elektronik hale getirilmiştir.

Yevmiye Defteri

Muhasebede en çok kullanılan defterlerden biri olan yevmiye defteri, tüm muhasebe kayıtlarını gösteren defterlerden biridir. Ticari davalarda ya da vergi denetimlerinde öncelikle yevmiye defteri kontrol edilir. Bunun dışında ay sonlarında veya dönem sonunda iletilen beyannameler de bu defter ile uyum göstermek zorundadır. 100 ve katlarında sayfa sayısına sahip olmakla birlikte genelde A4 formatında basılır. Son yıllarda yevmiye defteri de elektronik ortama taşınmıştır.

Envanter Defteri

Envanter defteri, bir işletme içerisinde sayılabilen tüm varlıkların kayıt edildiği defterlerden biridir. Bu bağlamda alınan ve verilen çek dökümleri, stok takibi, demirbaşlar, kasa sayımları gibi pek çok varlık bu deftere kaydedilir. Envanter defteri A4 formatında olup en fazla 80 sayfa olarak basılır.

Ortaklar Pay Defteri

İşletmenin hissedarlarına ait hisse paylarını gösteren deftere ortaklar pay defteri adı verilir. Ayrıca sermaye satışları, devirler ve hisse alım – satım işlemleri daima bu deftere işlenmelidir. Deftere kayıt girilirken açıklama ve tarih elle yazılmalı ve mümkünse bahsi geçen ortağın da imzası alınmalıdır. Bu deftere bakılarak işletmenin hisseleri, hisselerin kimin üzerinde olduğu gibi pek çok bilgi ayrıntılı olarak görülebilir.

Damga Vergisi Defteri

İşletmenin yaptığı sözleşmeler üzerinden hesaplanan damga vergisinin kaydedildiği defterdir. Genellikle her ay sonunda bu defterde yazılı ola tutarlarda damga vergisi beyannamesi düzenlenir ve vergi dairesine vergi ödenir.

Yönetim Kurulu Karar Defteri

Adından da belli olacağı gibi Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların işlendiği defterdir. Her ne kadar sözlü de olsa mevzuat gereği yönetim kurulu kararları bu deftere işlenmeli ve noter onaylı olmalıdır.

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

İşletme ortakları genelde yılda en az 1 kez toplanan Genel Kurul’da karar almak zorundadır. Bu kapsamda Genel Kurul’un toplanma tarihi, davet edilme şekli, gündem maddeleri, toplantıda yaşanan olaylar ve alınan kararlar bu deftere işlenmelidir.

Ticari Defter Tutma Yükümlülüğü Nedir?

Ticari defter tutma, bir işletmede oluşan parasal işlemlerin belirli bir düzen içerisinde kaydedilmesi sürecini kapsar. Kısaca kazanç elde eden tüm gerçek ve tüzel kişilerin kazançları üzerinden ödeyecekleri vergi durumunu saptamak ve ödenecek verginin doğru hesaplanmasını sağlamak için işletmelerin tuttuğu defter ve belgeler göz önünde tutulur. Bu bağlamda Vergi Usul Kanunu’nun 171. ve 242. maddeler arasındaki 72 madde, ticarî defter ve belgeler ile ilgilidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Hangi Ticari Defterler Zorunludur?

Tutulması gereken ticarî defterler Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu esaslarına göre düzenlenir. Örnek vermek gerekirse, şahıslar, kolektif şirket, komandit şirket, limited şirketi ve anonim şirketi gibi işletmeler yevmiye defteri, defter-i kebir ve envanter defteri tutmak zorundadır. Bunun dışında eğer işletme anonim şirketi ya da limited şirketi değilse, bazı defterleri tutmak zorunda değildir. Bunlar:

 • Nakliyet vergisi defteri
 • Çiftçi işletme defteri
 • İmalat ve istihsal vergisi defterleri
 • Serbest meslek kazanç defteri
 • Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri

Siz de hangi defterleri tutmanızın zorunlu olduğunu öğrenmek ve özellikle muhasebe işlemlerinizi elektronik ortamda çok daha kolay şekilde yönetmek isterseniz İşbaşı Logo programlarından faydalanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Müstahsil Makbuzu Nedir?

“Müstahsil” kelimesi Arapça anlamı ile “üretici” demektir. Bu bağlamda üretici konumda olan çiftçi ve toptancılar eğer defter tutuyorsa, defter tutmayan üreticilerden herhangi bir ürün aldıklarında, aldığı ürünler karşılığı düzenlediği makbuza “müstahsil makbuzu” adı verilir. Başka bir deyişle, müstahsil makbuzuna, “üreticiye kesilen makbuz” adı da verilir. Bu tür alışveriş durumlarında müstahsil makbuzunun düzenlenmesi zorunlu bir ticari belge niteliğindedir. İmzalatılan bu makbuzun bir nüshası kesen kişide, aslı ise defter tutmayan çiftçide kalmalıdır.

Müstahsil Makbuzunu Kim Düzenler?

Müstahsil makbuzunun alıcısı yani defter tutan çiftçi, tüccar ya da toptancısı ile satıcısı yani üretici veya çiftçi olmak üzere iki tarafı vardır. Satıcı taraf ticarî bir belge veremediği için, müstahsil makbuzunu imzalamak ile yükümlüdür. Bu durumda belgenin aslı da kendisinde kalacaktır. Alıcı taraf ise makbuzu düzenleyen taraftır. Müstahsil belgesinin kopya nüshasını alıcı taraf alır ve satış bedelini de alıcıya öder.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Müstahsil Makbuzu Ne İşe Yarar?

Müstahsil makbuzu, tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alımı sırasında fatura yerine geçen ticari bir belge olması açısından önemlidir. Aynı zamanda hukukî değerlere de sahip olan bu belgenin Gelir İdaresi Başkalığı tarafından belirlenen standart ve düzende olması gerekir. Bu bağlamda Vergi Usul Kanunu’nun 235. maddesine göre müstahsil makbuzunda bulunması gereken bilgiler şunlardır:

 • Makbuzun tarihi
 • Malı satın alan çiftçi ya da tüccarın adı, soyadı, unvanı ve adresi
 • Malı satan çiftçinin adı, soyadı ve adresi
 • Satışı yapılan ürünün cinsi, miktarı ve bedeli

Müstahsil makbuzu, maliyenin anlaşmalı olduğu matbaalardan ya da noterlerden temin edilebilir. Yeni işe başlayacak olan işletmeler, diğer fatura yerine geçen belgeler gibi işe başlamadan önce; halihazırda kullandığı koçanı bitiren işletmeler ise belgeleri bitmeden önce müstahsil makbuzunu yeniden temin etmek zorundadır.

Defter tutmayan çiftçilerden alınan ürünlerden Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesine göre gelir vergisi kesilir ve kalanı da satıcıya ödenir. Vergi oranları son düzenleme ile hayvansal ürünler için yüzde 2, tarımsal ürünler için  yüzde 4, çiftçi borsaya kayıtlı ise yüzde 1, çiftçi borsaya kayıtlı değil ise yüzde 2 üzerinden vergilendirilir.

Müstahsil Makbuzu Ne Zaman Düzenlenir?

Müstahsil makbuzu, çiftçilerden ürün alındığı alınan ürün karşılığında zaman düzenlenir. Genellikle matbu şekilde hazırlanan ve kağıt formunda olan bu makbuz, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen esas ve usule göre elektronik ortamda da düzenlenebilir. “e-Müstahsil” makbuzu olarak adlandırılan bu uygulama, kağıt halindeki makbuz ile aynı hukukî özelliklere sahiptir. Diğer yandan kolayca arşivlenebildiği ve uzun süre saklanabildiği için avantajlı olan e-Müstahsil makbuzu, muhasebe işlemlerini kolaylaştırmasının yanı sıra baskı maliyetini de ortadan kaldırdığı için ekstra avantajlıdır.

e-Müstahsil makbuzu dışında e-Fatura ve e-Arşiv fatura gibi diğer dijital dönüşüm uygulamaları için İşbaşı Logo uygulamalarından faydalanabilir, gelir-gider takibi işlemlerini kolayca yaparak muhasebe yükünü hafifletebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Mali Mühür Yenileme Nasıl Yapılır?

İşletmeler tarafından sıkça kullanılan mali mühür, resmî işlemlerin güvenliğini ve gizliliğini esas alan önemli işlemlerden biridir. Mali mühür nasıl alınır, nasıl yenilenir gibi konuları merak ediyorsanız, tüm detaylar yazımızda…

Mali Mühür Nedir?

Vergi Usul Kanunu kapsamında plânlanan düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, diğer kurum, kuruluş ve işletmeler ile tüzel kişilere ait veri bütünlüğü, kaynak ve içeriğin teminat altına alınması ile gerekli hallerde gizliliğin sağlanması adına oluşturulan mali mühür, TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısıdır. Başka bir deyişle, mali mühür firmanın sahip olduğu kaşenin elektronik formatı da sayılabilir. Özellikle elektronik fatura takibi gibi pek çok resmî işlem gerçekleştirilirken gizlilik ve güvenlik için mali mühür kullanılır.

Mali mühür sertifikası, basit bir USB cihazı görünümündedir. Elektronik kaşe olarak da kullanılabilen bu cihaz, kurumsal bir e-imza olarak da tanımlanabilir. Eğer tüzel firmalar, e-fatura kullanıcısı olmak isterlerse, mali mühür başvurusu yapabilirler.

Mali Mühür Fiyatları Nelerdir?

Mali Mühür Sertifikası (MÜS) genellikle 3 yıllık olarak oluşturulur. Sertifika sahibi olabilmek için ödenmesi gereken ücretlerin tüzel ve gerçek kişilere göre güncel hali farklıdır. Buna göre tüzel kişi 3 yıllık mali mühür sertifikası ile birlikte akıllı kart okuyucu için 342,20 TL (290 TL + KDV) ödemek zorundayken; gerçek kişi 3 yıllık mali mühür sertifikası ile akıllı kart okuyucu için 217,12 TL (184 TL + KDV) ücret ödemek zorundadır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Mali Mühür Yenileme Nasıl Yapılır?

Mali mühür yenileme süreci, sertifika bitimine ortalama 3 ay kala yapılmalıdır. Kamu SM, gerekli bilgilendirmeyi sistem üzerinde kayıtlı e-mail adresinden yapar. Süre bitiminde, yetkili kişiler başvuru talebinde yapılması gereken işlemler konusunda bilgilendirme yapar. Tüm bu bilgilendirmeler ışığında takip edilmesi gereken maddeler tamamlanarak yenileme işlemi yapılabilir.

Mali Mühür ve e-İmza Arasında Ne Fark Vardır?

E-imza ile mali mühür genellikle birbiri ile aynı zannedilen ve en çok karıştırılan hususlar arasındadır. Oysa e-imza, mali mühürden firma yerine şahsa verilmesi hususunda farklılık gösterir. Yani e-imza kişiye ait ıslak imza niteliğindedir. Oysa mali mühür, bir firmaya verilir. Eğer şahıs firması olarak e-fatura kullanıcısı olmak isterseniz, mali mühür yerine e-imza da kullanabilirsiniz. Gerekli olan cihazı, e-imza dağıtan yetkili kurumlardan temin edebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumların bir malî yıl içerisinde elde ettikleri kazanç üzerinden ödediği vergiye kurumlar vergisi adı verilir. Başka bir deyişle, kurum kazançları üzerinden hesaplanan vergi de denilebilir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilk maddesine göre üzerine vergi konulan ekonomik ögeler şunlardır:

 • İş ortaklıkları,
 • Kooperatifler,
 • Sermaye şirketleri,
 • İktisadî kamu kuruluşları,
 • Vakıf ya da derneklere ait ekonomik işletmeler,

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Kimlerdir?

Kurumlar vergisi ödemekle mükellef olan kurumlar, tüzel kişilik özelliği taşımalıdır. Bu kapsamda sermaye şirketleri, birer kurum olarak kabul edildiğinden kurumlar vergisi mükellefidir. Buna karşın şahıs şirketleri kurumlar vergisi ödemekle yükümlü değildir.

Kurumlar vergisi mükellefleri dar mükellefiyet ve tam mükellefiyet olmak üzere ikiye ayrılır. Tam mükellef olanlar, kanuni ya da iş merkezi Türkiye sınırları içerisinde bulunan, gerek ülke içi gerekse yurtdışı kazançlarının tamamı üzerinden vergilendirilen kurumlardır. Dar mükellefiyet sahibi olanlar ise kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye sınırları dışında bulunan ve sadece Türkiye içerisinde elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilen kurumlardır.

Kurumlar Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kurumlar vergisi hesaplanırken, mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri kurum kazancı baz alınır. Bu kapsamda her üç ayda bir olmak üzere, kurumlar vergisi mükellefi olanlar yılda dört kez geçici vergi öderler. Geçici vergi periyotlarında ödenen vergiler, ilgili malî yıl sonunda hesaplanan kurumlar vergisi tutarından peşin ödeme şeklinde düşülür.

Kurumlar vergisi hesaplamaları 2021 yılında %25 olarak hesaplanırken, 2022 yılında %23 olarak hesaplanacaktır. Bu sebeple muhasebe hesaplamalarında bu oranlara aksiyon alınması gerekir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Kurumlar Vergisi Nasıl Ödenir?

Kurumlar vergisi ödemeleri beyanname verilen ayın sonuna kadar ödenmelidir. Bu kapsamda genellikle beyanname verilen ilgili ayın en geç 26. günü akşamı baz alınır. Vergi ödemeleri anlaşmalı bankalar üzerinde de yapılabilir.

Kurumlar vergisi ödemesinde sorun yaşanmaması için iyi bir muhasebeciden destek almak önemlidir. Bunun dışında çalışılan müşteri ve tedarikçiler ile hesap mutabakatları yapılmalı, banka ve kasa hesaplarına ait ilgili anlaşmalar tekrar kontrol edilmeli ve stoklar ile sabit kıymet sayımları yapılmalıdır.

Kurumlar Vergisi Beyanname’sinin doğru ve eksiksiz şekilde doldurulması son derece önemlidir. Bu sebeple tüm kontrollerin ilgili dönem içerisinde periyodik olarak yapılması, yıl sonunda fazla iş yükü altında kalmanızın önüne geçer.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Defteri Kebir Nedir?

Yevmiye defterlerine yazılan ödemeler, işlem sırası ve tarih gözetilmeksizin Vergi Usul Kanunu’nun 182. maddesine göre belirli bir düzenlemeye tabi olmadan yazılır. Bu tür yevmiye defteri gibi defterlerde oluşan düzensizliklerden kaçınmak ve muhasebe kayıtlarının hesaplara dağılımının daha düzenli şekilde yapılabilmesi için ayrıca bir deftere ihtiyaç duyulur. Bu defterle birlikte hesaplardaki hareketlerin kontrol ve takiplerinin yapılması hedeflenir. İşte bu hesaplarda belirtilen rakamların sistemli bir şekilde bir araya getirilmesi ve dağıtılması görevini gören defterlere “Defter-i Kebir” adı verilir.

Defter-i Kebir, günümüzde sıklıkla “Büyük Defter” adı ile bilinir. Bu defterin tutulması muhasebe açısından neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Çünkü yevmiye defterlerine kaydedilmiş işlemleri sistemli şekilde hesaplara dağıtan ve bu hesaplarda da düzenli şekilde toplanmasını sağlayan bu defterlerdir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Defter-i Kebir Düzenleme Kuralları Nelerdir?

Defter-i Kebir düzenlenirken birtakım kurallara uyulması gerekir. Bu kurallar şu şekilde özetlenebilir:

 • Kayıtlar Türkçe dilinde tutulmalıdır. Ancak Türkçe kayıtların da bulunması şartı ile başka dilde de kayıt tutulabilir.
 • Hesap kayıtlarındaki fiyatlar TL cinsinden yazılmalıdır.
 • Kayıtlar sırasında rakamlar, kısaltmalar, harfler ve diğer kullanılacak semboller anlam karmaşası yaratmayacak şekilde ve tekdüze şekilde kullanılmalıdır.
 • Tutulan kayıtlar doğru, zamanında, eksiksiz ve sistematik şekilde tutulmalıdır.
 • Kayıtlar arasında kesinlikle satır atlanmamalı ve boşluk bırakılmamalıdır.
 • Defter-i kebir genellikle ciltli olarak basılır. Bu bağlamda sayfalar asla ciltten koparılmamalıdır. Ayrıca onaylı sayfalarda onay kısımları yırtılmamalı ve asla sırası bozulmamalıdır.
 • Defter-i kebir kayıtları en fazla 10 gün geciktirilebilir. Daha fazla geciktirilmesi mümkün değildir. Bu sebeple kayıt altına alınacak olan işlemler, işin hacmine ve gerekliliklerine uygun şekilde muhasebenin düzen ve işleyişini bozmayacak bir zaman içerisinde tamamlanmalıdır.
 • Firmalarda / işletmelerde yapılan işlemlerin muhasebe fişleri, bordro ve primanota gibi eklerin, yetkili yöneticilerin imzaları ile paraflarını taşıması gereklidir. Ayrıca kayıtların deftere işlenmesi hükmü kabul olduğundan en geç 45 gün içerisinde bu kayıtların da deftere işlenmesi zorunludur.
 • Defter maddelerinde herhangi bir hata yapılması durumunda, yanlışlıklar sadece muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Bu bağlamda herhangi bir kaydın ya da yazım yanlışının üzeri çizilecekse, önceki yazı ve/veya içerik belirsiz hale getirilecek şekilde çizilemez ya da  değiştirilemez.

Defter-i Kebirde Olması Gerekenler Nelerdir?

Defter-i kebirde olması zorunlu olan bilgiler şunlardır:

 • Hesabın adı
 • Yevmiye defterinin tarihi
 • Yevmiye defterinin madde numarası
 • Alacaklı ya da borçlu tutarları
 • Madde ile ilgili açıklama

Defter-i Kebir Görevleri Nedir?

Defter-i kebir, muhasebe bölümünün sınıflandırma aktivitesini yerine getiren önemli bir defterdir. Bu defterden elde edilen rakamlar, diğer muhasebe belgeleri için birer kaynak niteliği taşıdığından önemlidir. Bu sebeple defter-i kebir kayıtlarının doğru, eksiksiz ve zamanında tutulması, muhasebe işlemlerinin sağlıklı şekilde yürümesi bakımından son derece önemlidir.

Defter-i Kebir Örneği

Matbu büyük defter örneği aşağıdaki gibidir:

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

İTO Şirket ve Unvan Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kısaca İTO olarak bilinen kurum, İstanbul’da faaliyet gösteren ve kişiler ile ticarî kurum işlemlerinin düzenlendiği, kayıt altına alındığı ve bu işletmelerin sicillerinin tutulduğu kurumdur. Ülkemizde sayısız şirket bulunduğundan size ait olan unvan eğer halihazırda kayıtlı ise İTO tarafından kabul edilmeyebilir. Bunun için ilgili kurum tarafından sorgulama yapılması gereklidir.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından unvan, şirket, firma ya da sicil bilgilerine ulaşılabilmesi için online hizmet sayfası yürürlüğe girmiştir. Üyeler, İTO online hizmet sayfasından pek çok işlemi şubeye gitmeden yapabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İTO Bilgi Bankası Nedir?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) bünyesinde yer alan şirket ya da şahıs firmaları hakkında detaylı bilgi verilen veri tabanına “İTO Bilgi Bankası” adı verilir. Bu kısma, İTO web sayfasında ticaret odası ambleminin hemen altında “Bilgi Bankası” alanından ulaşılabilir. Bu sekme altında, tüm firmalara ve bağlı işletmelere ait sicil kayıtları yer alır. İTO Bilgi Bankası aracılığı ile yapılabilecek online sorgulamalar şu verileri kapsar:

 • Oda sicil numarasına göre sorgulama
 • Ticaret sicil numarasına göre sorgulama
 • NACE kodu ile arama
 • Ticaret unvanına göre arama
 • Firma türü, meslek grubu, semt, sermaye aralığı ve tescil tarihine göre arama
 • Ortak, yönetim kurulu üyesi ve gerçek kişi arama opsiyonları ile sorgulama

Bunların yanı sıra işletmeler için düzenlenen İTO online hizmetler altında firma bilgilerinin alınabilmesi yanı sıra oda üyelik, belge-tasdik bilgileri ve ticaret sicil – MERSİS kuruluş randevusu sorgulama işlemleri de yapılabilir. Bunların dışındaki diğer sorgulama işlemleri şunlardır:

 • Gerçek kişi oda kaydı beyannamesi sorgulama
 • İTO tescil başvurusu sorgulama
 • Burs sorgulama
 • Tüzel kişi oda kayıt beyannamesi sorgulama
 • İTO vize sorgulama
 • Islak imzalı faaliyet belgesi sorgulama
 • İşletme faaliyet belgesi sorgulama
 • Dış ticaret belgesi sorgulama
 • Borç sorgulaması

İTO Tescil Sorgulama Nasıl Yapılır?

İstanbul Ticaret Odası, hem vatandaşlar hem de bağlı üyeleri için sunduğu online sorgulamalar sayesinde sunduğu işlemlerin daha kolay şekilde gerçekleşmesini sağlar. Buna göre İTO tescil işlemleri web sayfasından tescil sorgulama işlemenizi kolayca yapabilirsiniz. Üstelik bunlar için herhangi bir üyelik yapmanıza da gerek yoktur.

Tescil sorgulaması yapabilmek için ilgili üç alanı doldurmanız yeterlidir. Bu kapsamda tescil işlemleri sayfasında yer alan “Başvuru Numarası, Başvuru Yılı ve Hizmet Birimi” alanlarını doldurmanız gerekir. Son olarak resim doğrulamayı da girdikten sonra “Ara” butonuna basmanız yeterlidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Tediye Makbuzu Nedir?

Para, kıymetli evrak, mal benzeri kıymetli eşyaların teslim edildiğini ispatlamak için düzenlenen makbuza “Tediye makbuzu” denir. Tediye makbuzu, firmaların satıcı konumundaki firmaya ödeme yaparken kendi iç sistemlerinde kullanmayı tercih ettikleri ve paranın teslim edildiğini bir nevi resmî hale getirdikleri evrak olarak geçer.

Tediye Makbuzu Ne İşe Yarar?

Verilen bir hizmet karşılığında ödemenin kayıt altına alındığı resmi bir belge niteliğinde sayılan tediye makbuzu, ödeme yapan kişi ya da firma tarafından düzenlenen makbuzdur. Tediye makbuzu nüshalı şekilde düzenlenir ve makbuz üzerinde ödeme yapan firma ile ödeme alan firmaların bilgileri yer alır. Ödeme yapan firmanın hem kendisi hem de sorumlu olduğu kişilere karşı söz konusu ücretin ödendiğini ispat edici bir belge niteliğinde olduğundan muhasebe açısından önemlidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Tediye Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Tediye makbuzu düzenlenirken makbuz üzerinde yer alması gereken birtakım ibareler mevcuttur. Bunlar şu şekildedir:

 • Tahsilat şekli,
 • Tahsilatın birim, rakam ve yazı cinsinden tutarı,
 • Ödeme yapılan firma ya da kişinin unvanı, iletişim bilgileri ve adresi,
 • Tahsilat cinsine göre değişen şube, çek numarası, banka, hesap numarası, çek tarihi gibi bilgiler,
 • Makbuz kesim tarihi

Tediye Makbuzu ve Tahsilat Makbuzu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Genellikle tahsilat makbuzu ile tediye makbuzu sıklıkla birbirine karıştırılır. Aralarındaki temel fark nakdî ödemeyi yapan taraf makbuz kesiyorsa, hazırlanan belge bir tediye makbuzudur. Eğer ödemeyi alan taraf makbuz kesiyorsa, bu bir tahsilat makbuzudur. Bunu bir örnekle açıklamak istersek, X firması Y firmasına hizmet veriyorsa bu durumda her iki makbuz çeşidi de ticaret yönetimine konu olur. Buna göre;

X firması verdiği hizmetten dolayı alacağı ücret için bir tahsilat makbuzu keser. Bu durumda makbuz üzerinde yer alan firma ile parayı alan firma bilgileri X firmasına aittir. Böylece kesilen makbuzun aslı, makbuzu kesen X firmasında kalır ve diğer bir nüshası da Y firmasına verilir. Buna tam karşılık olarak Y firması, aldığı hizmet karşılığında ödediği ücreti gösteren bir tediye makbuzu kesebilir. Bu durumda kesilen tediye makbuzu üzerinde makbuzu kesen firma ile parayı ödeyen firma bilgileri Y firmasına ait olacaktır.

Günlük yaşamda da sadece diğer firmalara değil, bireysel tüketicilere de hizmet sunan pek çok firma vardır. Her bir bireysel tüketicinin makbuz kesmesinden ziyade firmaların tüketiciye makbuz kesmesi daha pratik bir uygulamadır. Bu sebeple tahsilat makbuzu, tediye makbuzuna göre daha çok tercih edilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Bitnami