Tek Düzen Hesap Planı Nedir?

Tek düzen hesap planı bir muhasebe standardıdır. Belirli bir düzene göre oluşturulmuş hesapların bulunduğu listeye Tek Düzen Hesap Planı adı verilir. Bu planda yer alan kod ya da hesaplar değiştirilemez. Fakat mükellef istediği hesapları muhasebe kaydına geçirebilir. Tek Düzen Hesap Planı kodlama sistemi şu şekildedir:

● Hesap kodunun ilk rakamı hesap sınıfını belirtir.

● Hesap kodunun ikinci rakamı hesap grubunu belirtir.

● Hesap kodunun üçüncü rakamı büyük defter hesabını belirtir.

Tek Düzen Hesap Planı yüzlerce başlık içerir. Mükellefler kendi faaliyetlerine uygun hesapları muhasebe kayıtlarına işler.

Tek Düzen Hesap Planı Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

Tek Düzen Hesap Planı Türkiye’de 1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarih itibariyle bilanço esasına göre defter tutan tacirler Tek Düzen Hesap Planı sistemini kullanmak zorundadır.

Hesap Planı Açıklamaları

Dönen Varlıklar

Dönen varlık bir yıl ya da normal bir faaliyet döneminden daha kısa sürede nakde dönüşen varlıklara verilen isimdir. Bu hesap grubuna oluşumun bir yıl içerisinde nakde çevireceği varlıklar işlenir. Nakit olarak bulunan para, bankada bulunan para ve stokta yer alan mallar dönen varlıklara örnek olarak verilebilir.

Duran Varlıklar

Duran varlık bir yıldan ya da bir faaliyet döneminden fazla sürede nakde dönüşecek varlıklara verilen isimdir. Bu hesap grubuna oluşumun faaliyetlerinde 1 yıl içerisinde değerlendiremeyeceği değerler işlenir. Faaliyet amacıyla kullanılan makineler, aletler, arabalar, taşıma çözümleri duran varlıklara örnek olarak verilebilir.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Bu hesap grubunda oluşumun en geç bir yıl ya da bir faaliyet dönemi içerisinde ödemesi gereken yabancı kaynaklar yer alır. 1 yıldan ya da bir faaliyet döneminden kısa sürede ödenmesi gereken krediler örnek olarak verilebilir.

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Uzun vadeli yabancı kaynaklar oluşumun bir yıl ya da bir faaliyet döneminden fazla sürede ödeyeceği yabancı kaynaklara verilen isimdir. Bu hesap grubuna bir faaliyet dönemi ya da bir yıldan daha fazla sürede ödenecek yabancı kaynaklar işlenir. Bir faaliyet döneminden ya da bir yıldan uzun sürede ödenecek olan krediler, borçlar buna örnek olarak verilebilir.

Öz Kaynaklar

Bir diğer adı sermaye olan bu hesap grubunda oluşuma ortaklar ya da sahipler tarafından kayılan değerler işlenir. Öz kaynaklar hesap grubunda bilanço tarihinde işletme sahipleri ve ortaklarının işletmeye yapmış olduğu yatırımlar izlenir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Gelir Tablosu Hesapları

Bu hesap grubuna oluşumun ilgili faaliyet dönemi içerisinde elde ettiği kazanç işlenir. Gelir tablosu hesapları brüt satışlar, satışların maliyeti ve olağan dışı kâr gibi kalemlerden oluşur.

Maliyet Hesapları (7/A Seçeneği)

Bu hesap grubu maliyet muhasebesi bağlantı hesapları, gider hesapları, gider yansıtma hesapları ve fark hesapları olmak üzere 4 başlıktan oluşur. 7/A seçeneği maliyet hesaplarında giderler esas defterlerdeki fonksiyon esasına göre belirlenir.

Serbest Hesaplar

Bu hesap grubu diğer hesaplarda sınıflandırılamayan gelir ve giderlerin kaydı için kullanılır. Tek düzen hesap planı sisteminde hiçbir kategoriye yerleştirilemeyen gider ve gelirler bu hesap grubuna işlenir.

Nazım Hesaplar

Nazım hesaplar oluşumun varlık ve kaynaklarında değişime yol açmayan, çift taraflı kayıt esasına göre kendi aralarında muhasebeleştirilen hesapların işlenmesi için kullanılır. Nazım hesaplar sadece kendi aralarında muhasebeleştirilebilir. Muhasebeleştirme bir değerin kayıtlara alınması işlemine verilen isimdir.

Tek Düzen Hesap Planı Oluşumu

Tek Düzen Hesap Planı oluşumu şu şekildedir:

1XX – Dönen Varlıklar

2XX – Duran Varlıklar

3XX – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

4XX – Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

5XX – Özkaynaklar

6XX – Gelir Tablosu Hesapları

7XX – Gider Hesapları

8XX – Serbest

9XX – Nazım Hesaplar

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?
Kurum Vergisi Nedir?Nasıl Hesaplanır?
Cari Hesapta Faiz

İhracat Bedellerinin Tamamının Türkiyeye Getirilmesi

1- İhracat Bedellerinin Türkiye’ye getirilmek zorunda mı?

4 Eylül 2018 tarihli  Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda düzenleme yetkisini kullandı. (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içinde ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecek veya getirilecek.

Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunlu!

İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas. Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.

İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi mümkün. Bu durumda gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunlu. 

2- Önceki Uygulama nasıldı?

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar uyarınca, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi 2008 yılına kadar zorunlu idi. 

100.000 doları aşan bedellerin süresi içerisinde yurda getirilmemesi durumunda kambiyo mevzuatına göre ceza uygulanabiliyordu.

Resmi Gazetede 8 Şubat 2008 tarihinde yayınlanan değişiklik ile, dövizin yurda getirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştı.

İhtiyaç duyulması halinde düzenleme yapma konusunda Bakanlık yetkilendirilmişti. 

3- Hangi ödeme şekillerine göre yapılan ihracatlar yeni düzenleme kapsamındadır?

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir.

Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez.

Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

İhracat işlemlerine ilişkin bedeller aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebilir.
a) Akreditifli Ödeme,
b) Vesaik Mukabili Ödeme,
c) Mal Mukabili Ödeme,
d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,
e) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,
f) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,
g) Peşin Ödeme.

4- İhracat bedeli TL olarak beyan edildiyse TL getirilebilir mi?

İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden yurda getirilmesi esas olup, Türk parası üzerinden yapılan ihracat karşılığında döviz getirilmesi mümkündür.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 150/ yıllık 1800 kontöre kadar HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!


14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

5- İhracat bedeli yolcu beraberinde nakit olarak Türkiye’ye getirilebilir mi?

İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.

6- Peşin Döviz karşılığında yapılan anlaşmaların ihracatı ne kadar sürede tamamlanmalıdır?

Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. 

7- DİB kapsamındaki ihracatın süresi nedir?

Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi belge süresi (ek süreler dahil) kadardır. 

8- Süresi içinde gerçekleşmeyen peşin dövizler hangi hükümlere tabidir?

Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olur. Prefinansman hükümlerine tabi hale gelen peşin dövizlerin, ihracat taahhüt sürelerinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uzatılması halinde, alıcının muvafakat etmesi kaydıyla kullanım süreleri de verilen ek süre kadar uzatılmış sayılır.

9- Yurtdışına iş yapan Müteahhit firmalar ihracat bedelini ne kadar sürede Türkiye’ye getirmelidir?

Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur.

10- Konsinye ihracat bedelleri ne zaman yurda getirilmelidir?

Konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedellerin kesin satışı müteakip; uluslararası fuar, sergi ve haftalara bedelli olarak satılmak üzere gönderilen malların bedellerinin ise gönderildikleri fuar, sergi veya haftanın bitimini müteakip 180 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur. 

11- Geçici İhracı yapılan malların bedelleri ne kadar sürede Türkiye’ye getirilmelidir?

İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin süre bitiminden veya kesin satış tarihinden itibaren 90 gün içinde yurda getirilerek bir bankaya satılması zorunludur. 

12- Kredili veya kiralama (Leasing) ihracat bedelleri ne kadar sürede Türkiye’ye getirilmelidir?

Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihlerini izleyen 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur. 

13- İhraç bedellerinin Türkiye’ye getirilmesinden ve bankalara satılmasından kim sorumludur?

İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumludur. 

14- İhracat bedelinden kaynaklanan alacak hakkının banka veya faktöring şirketlerinde satın alınması halinde sorumluluk kime aittir?

Alacak hakkının satın alınması suretiyle ticari riskin bankalar veya faktoring şirketlerince üstlenilmesi durumunda, ihracat bedelinin yurda getirilmesi ile ilgili sorumluları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

15- Bankalar ihracat bedellerini takip edip bilgi verecek midir?

Evet. İhracata aracılık eden bankalar ihracat bedellerinin yurda getirilmesini ve satışının yapılmasını izlemekle yükümlüdür.

16- İhracat Masrafları Yurda getirilecek tutarın hesabında düşülecek midir?İhracatla ilgili navlun, sigorta primi, komisyon, ardiye, depolama, antrepo, gümrük resmi, harç ve faktoring masrafları ile uluslararası para piyasalarında geçerli faiz oranlarını geçmemek üzere iskonto giderleri gibi masraflar için yapılacak indirimler ile konsinyasyon yoluyla ihraç edilen mallarla ilgili nakil, muhafaza, bakım ve fümügasyon, rafa (maniplasyon), satış ve benzeri masrafların ihracat bedelinden mahsubu veya görünmeyen işlemlere ilişkin hükümler çerçevesinde döviz transferi talepleri bankalarca incelenip sonuçlandırılır.

17- Ekspertiz sonucu ihracattaki tutarın azalması halinde yurda gelecek tutarın hesabı için yeni tutar dikkate alınabilecek midir?

Ticari teamüllerin gereği olarak satış akdinde veya akreditiflerde ayrıca varış yerinde tartı ve analiz yapılması şartı bulunuyorsa, tartı ve analiz sonucunda tespit edilen vezin noksanlığı veya kalite farkı ile ekspertiz ve tahkim ücretleri ve rafa (maniplasyon) masraflarının (hariçteki gözetme şirketleri ücretleri dahil) mal bedelinden mahsubu veya görünmeyen işlemlere ilişkin hükümler çerçevesinde döviz transferi talepleri bankalarca incelenip sonuçlandırılır. 

18- Uygun bir şekilde yurda getirilen ihracat bedelleri, ithalat bedellerinden mahsup edilebilecek midir?

Bedel getirme süreleri içinde yurda getirilen ihracat bedelleri; ihracatçının ithalat bedelleri, sermaye hareketlerine ilişkin ödemeleri, görünmeyen işlemlere ilişkin giderleri ve transit ticaretinin alış bedeli ile söz konusu süreler içinde bankalarca mahsup edilebilir. 

19- Mal İhracat ve İthalinde taraflar aynı ise bankalarca mahsup yapılabilir mi?

Dış ticaret mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen mal ihraç ve ithalinde, tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubu mümkündür. 

20- Tebliğde sayılmayan durumlar ile ilgili taleplere ilişkin inceleme ve kararı kim verecektir?

18.ve 19. Maddede belirtilen haller dışında kalan talepler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.

21- İhracat bedellerinin mahsubuna izin verilen hallerde mahsup sonrası kalan tutar bankadan bozdurulacak mıdır?

İhracat bedellerinden mahsuba izin verilen hallerde, ihracat bedelleri süresi içinde yurda getirilmiş sayılır. Mahsuba tabi tutulan kısım için mahsup tarihinde geçerli döviz alış kuru üzerinden döviz alım ve satım belgeleri düzenlenir.

22- Süresi içinde gelen ihracat bedellerine ait hesapların kapamasını kim yapar?

Ticari amaçla mal ihracında, bedelleri yurda getirilme süresi içinde gelen ihracat ile ilgili hesaplar aracı bankalarca kapatılır.

23- Yasal Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları Bankalarca Vergi Dairesine bildirilir mi?

Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığına veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir.

24- Yasal Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları için Vergi Dairesi ne işlem yapar?

İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, ihbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere hesapların kapatılmasını teminen 90 gün süreli ihtarname gönderilir. Bu süre içinde hesapların kapatılması veya 9 uncu maddede belirtilen mücbir sebep hallerinin ya da haklı durumun belgelenmesi gereklidir.

25- Yasal Süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları için Geçerli sebep varsa ne yapılması gerekiyor? 

Mücbir sebeplerin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı müddetince altışar aylık dönemler itibarıyla ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce ek süre verilir.


26- Mücbir sebep halleri dışındaki haklı  durumlarda ek süre tanınıyor mu?

Mücbir sebep halleri dışında kalan haklı durumların varlığı halinde, hesapların kapatılmasına ilişkin altı aya kadar olan ek süre talepleri, firmaların haklı durumu belirten yazılı beyanına istinaden üçer aylık devreler halinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce, altı aylık süreden sonraki ek süre talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.

27- Mücbir sebep halleri nelerdir?

1) Mücbir sebep kabul edilebilecek haller;

 1. İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, konkordato ilan etmesi veya faaliyetlerini daimi olarak tatil etmesi, firma hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmesi, şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
 2. Grev, lokavt ve avarya hali,
 3. İhracatçı veya ithalatçı memleket resmi makamlarının karar ve işlemleri ya da muhabir bankaların muameleleri dolayısıyla hesapların kapatılmasının imkânsız hale gelmesi, Tabii afet, harp ve abluka hali,
 1. Malların kaybı, hasara uğraması veya imha edilmesi,
 2. İhtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması 

28- Mücbir sebep hallerinin ispatına ilişkin belgeler nelerdir?

Mücbir sebep hallerinin tevsiki;

27’nci maddedeki

– (a) ve (e) halinin yetkili mercilerden,

– (b) ve (ç) halinin, ithalatçının bulunduğu memleketin resmi makamlarından veya mahalli odaca tasdik edilmiş olmak kaydıyla alıcı veya ithalatçı firmadan (harp ve abluka hali hariç),

– (c) halinin resmi makamlarımızdan, ithalatçının bulunduğu memleketin resmi makamlarından veya muhabir bankalardan,

-(d) halinin ise sigorta şirketlerinden, uluslararası gözetim şirketlerinden veya ilgili ülke resmi makamlarından alınmış belgelerle tevsik edilmesi şarttır. 

29- Mücbir sebep halleri için yurtdışından temin edilecek belgeler nereden onaylatılmalıdır?

Mücbir sebep halleri ile ilgili olarak yurtdışından temin edilecek belgelerin dış temsilciliklerimizce veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdik Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması gerekir.

30- Terkin işlemlerindeki tutar sınırları nelerdir?

(1) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

 1. a) 100.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, mücbir sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın beyanname veya formda yer alan bedelin %10’una kadar noksanlığı olan (sigorta bedellerinden kaynaklanan noksanlıklar dahil) ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın,
 2. b) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep halleri göz önünde bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda yer alan bedelin % 10’una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğünce,terkin edilmek suretiyle kapatılır.

(2) Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla, 200.000 ABD doları veya eşitini aşan noksanlığı olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ile haklı durumlar göz önünde bulundurulmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılır.

31- Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar hangi kurumca belirlenecektir?

Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar Merkez Bankasınca ilan edilir. 

32- Tebliğ yürürlükten kaldırıldıktan sonra, tebliğ süresi kapsamındaki yükümlülükler devam edecek midir?

Türkiye’de yerleşik kişilerce bu Tebliğin yürürlükte bulunduğu süre içinde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedel getirme süresinin bu Tebliğin yürürlükten kalktığı tarihten sonra sona ermesi halinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaya devam edilir.

33- Tebliğ ne zaman yürürlüğe girmiştir?

Adı geçen 4 Eylül 2018 tarihli Resmi gazetede yayınlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

34- Tebliğ hangi tarih kadar geçerlidir?

Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süresince geçerlidir.

35- Tebliğ hükümlerini hangi bakanlık yürütecektir?

Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

36- Tebliğ öncesinde beyannamesi tescil edilen, ancak fiili ihracatı Tebliğ yürürlük süresi içinde gerçekleştirilecek eşyaya ilişkin bedeller de kapsam dahilinde mi?

Evet, dahil.

37- Transit ticaret, özel fatura ile ihracat (bavul ticareti) ve ETGB (mikro ihracat) kapsamında yapılan ihracat da bu Tebliğ kapsamında mı?

Hayır, dahil değil. 

38- Hizmet ticareti de bu Tebliğ kapsamında mı? 

Hayır, dahil değil.

39- Serbest bölgelerden yapılan ihracatlar Tebliğ kapsamında mıdır?

Henüz netleşmedi, 3 seçenek var;
-Birincisi serbest bölgelere yapılan ihracatlarınTebliğ’e dahil edilmesi,
İkincisi yalnızca serbest bölgeden 3. ülkeye ihraç durumunda Tebliğ’e dahil edilmesi, -Üçüncüsü ise serbest bölgelerin kapsam dışı bırakılması.

40- İhracat bedelinin bankaya satılması Türk Lirasına dönüştürülmesi anlamına mı gelir?
Evet.

41- İhracat bedelinin bankaya satılması işleminin Tebliğ’deki sürelerin son günü gerçekleştirilmesi mümkün müdür? Yoksa bedel gelir gelmez mi bankaya satışının gerçekleştirilmesi gerekir?
Evet, TL’ye çevirmek için vaktiniz var ama en geç 180 gün içinde satışı gerçekleştirilmeli.

42- Peşin dövizleri DTH’de tutabilir miyiz? DAB’a bağlamak gerekiyorsa hemen mi?

Henüz netleşmedi ama genelge taslağında, peşin ödeme olarak ihracatçının hesabına transfer edilen ihracat bedellerinin en az %80’inin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde bir bankaya satılması ve ihracat bedellerini alan bankaca DAB düzenlenmesi öngörülüyor. 

43- Söz konusu ihracat bedellerinin herhangi bir bankaya satılması mümkün müdür, yoksa sadece aracı bankaya mı satmamız gerekiyor?
Herhangi bir bankaya satış yapılabilmesi mümkündür. 

44- Söz konusu Tebliğ’de en az %80’inin bir bankaya satılmasının zorunlu olduğu ifade edilen bedel GB üzerinde yazılı olan tutarı mı yoksa yurda getirilen tutarı mı ifade ediyor? 

Eğer GB üzerindeki tutar ise, bu durum “Terkin” başlıklı 10 uncu maddede yer alan %10’luk oran ile çelişmiyor mu? 

45- İhracata yönelik ithalat yapılması durumunda bu bedellerin mahsubu mümkün mü?
Evet, mümkün.

46- Kredi ödemesi için kullanılacak ihracat bedelinin de TL’ye çevrilmesi zorunlu mu?
Hayır, değil. Mahsup imkanı var

47- İhracat bedelleri yalnızca ithalatçı tarafından mı ödenebilir?
Genelgede düzenlenecek, netleşmedi. İlişki bir şekilde belgelendiriliyorsa olabileceğini değerlendiriyoruz.

48- Bankacılık sistemi işlemeyen/güvenilir olmayan ülkelere yapılan ihracatlar kapsamında yapılacak ödemelerin başka ülkeler ve/veya aracılar üzerinden yurda getirilmesi mümkün müdür?
Buna imkan tanımak için üzerinde çalışıyoruz. Bu yöndeki taleplerinizi bize iletebilirsiniz.

49- İhracat bedellerinin ödemeyi müteakip “doğrudan ve gecikmeksizin” ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi ne anlama gelmektedir? 
Süresi  içerisinde yurda getirilmiş olan bedeli aracı bankaya en geç ne zaman transfer edersem gecikmemiş olurum?
Satış 180 gün içerisinde yapılmalı ama hesaba geçiş (aracı bankaya transfer) ödemeyi alır almaz yapılacak.

50- 100.000 ABD doları altındaki bedelleri yurda getirecek miyiz?
Evet getirilecek. Eskisi gibi bir terkin limiti bulunmamakta, en fazla %10’a kadar noksanlık olabilir.

51- İhracat bedelleri beyan edildiği döviz cinsi üzerinden mi getirilmelidir? Yani GB’de Avro belirtildiyse ancak ödeme ABD doları cinsinden gerçekleştirildiyse ne olacak?
Buna da olanak sağlamak istiyoruz ancak sayın Bakanımız onaylarsa böyle bir imkan olacak. 

52- İhracat bedelleri “vadeli akreditif” ödeme şekline göre tahsil edilemez mi?
Cevap: Olanak sağlamak istiyoruz, bunun üzerinde çalışıyoruz ama sayın Bakanımız onaylarsa böyle bir imkan olacak.

53- Tebliğ’e aykırılık durumunda bunun yaptırımı ne olacak?
Bedel yurda getirilmez veya hesaplar süresi içinde kapatılmazsa yurda getirmekle yükümlü olunan kıymetlerin rayiç bedelinin %5’i kadar, ancak Tebliğ’in diğer hükümlerine
aykırı hallerde 1567 sayılı Kanun’un md. 3/1 hükmü çerçevesinde üçbinTürk Lirasından yirmibeşbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Yeniden değerleme oranı
dikkate alındığında 6.000 TL civarı bir tutara denk geliyor.

54- 180 günden uzun vadeli ihracat yapamayacak mıyım?
Buna olanak sağlamak istiyoruz, üzerinde çalışıyoruz ama sayın Bakanımız onaylarsa böyle bir imkan olacak. 

Mali Müşavir Ali Karakuş, Karen Muhasebe 

Kaynak: https://www.muhasebenews.com/ihracat-bedellerinin-tamaminin-turkiyeye-getirilmesi-ve-en-az-%80inin-bankalara-bozdurulmasi-soru-cevap/

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Vergi Dilimi Nedir? Güncel Vergi Dilimi Nasıl Hesaplanır?
Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Vergi Matrahı nedir?

Maaş Hesaplama Uygulamamız Yayında. Netten Brüte, Brütten Nete Maaş Hesapla!

Logo İşbaşı ekibi tarafından geliştirilen ve arkasında güçlü Logo altyapısı kullanılan  mobil uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Maaş Hesaplama Uygulaması, adından da anlaşılacağı üzere temelde maaş hesaplama işlevine sahip. Logo Yazılım’ın Yeni Bordro Uygulaması ile entegre çalışan “Mobil Maaş Hesaplama Uygulaması” ile ister Android ister İOS platformlarından maaşlarınızı her an online olarak kontrol edebilirsiniz. Maaşla ilgili tüm detaylara erişim şansı veren bu uygulama Apple Watch’la uyumlu çalışıyor.

Maaşıyla ilgili güncel ve detaylı bilgileri online almak isteyenler için artık harika bir uygulama çözümü var! Logo Yazılım tarafından geliştirilen ve Yeni Bordro Uygulaması ile entegre çalışan Mobil Maaş Hesaplama uygulaması ile ihtiyaç duyduğunuz bilgilere birkaç tıklamayla kolayca erişebileceksiniz.

Bilindiği gibi, maaş hesaplamaları detaylı parametre kullanımına ihtiyaç duyuyor. Yasal parametrelerin sık sık değişmesi sebebiyle maaşınız her defasında bu parametrelerden etkileniyor. Logo’nun Maaş Hesaplama Uygulaması, tamamen çevrimiçi çalıştığı için, cihazlarınıza yükledikten sonra parametre değişikliklerinden kaynaklı güncellemelerden etkilenmeyecek, cihazlarınızdaki ürünü sık sık güncelleme ihtiyacı da duymayacaksınız.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Parametre Değişimlerinden Etkilenmez

Apple’ın akıllı saati Apple Watch üzerinden maaş hesaplayabilen ilk uygulama özelliğine sahip olan Maaş Hesaplama Uygulaması, Android ve iOS cihazlarda kullanılabiliyor. Aşağıdaki bağlantılardan uygulamaya doğrudan erişebilirsiniz.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 150/ yıllık 1800 kontöre kadar HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Bu Uygulamayı Kimler Kullanmalı?

·      Çalışırken brüt maaş alıp, o ay ve /veya sonraki aylarda kaç TL net maaş eline geçeceğini merak edenler

·      Net maaş alıp, brüt maaşını merak edenler

·      İş başvurusunda kaç TL brüt maaş istemesi gerektiğini merak edenler

·      Çalışanına kaç TL net maaş öderse, kaç TL brüt ödemiş olacağını merak edenler

·      AGİ (Asgari Geçim İndirimi) rakamlarını merak edenler

·      Maaş hesaplarken kesinti ve maliyetlerin ne olacağını merak edenler

·      Bordro hesaplarken yaptıkları hesaplamanın doğruluğunu kontrol etmek isteyenler

Maaş Hesaplama Uygulamasının Özellikleri

Maaş Hesaplama Uygulaması’nın arayüz tasarımı oldukça kolay bir kullanım sunuyor. Bu uygulama ile maaşınızı netten brüte ve brütten nete hesaplayabilirsiniz. Ayrıca maaşınız üzerindeki kesinti ve maliyetler ile vergi hesaplamaları da uygulamanın sunduğu özellikler arasında yer alıyor. AGI (Asgari Geçim İndirimi) hesaplama da Maaş Hesaplama Uygulaması’nda sunuluyor.

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile entegre çalışmadığı için, Maaş Hesaplama Uygulaması’nın veriler, resmi olarak geçerlilik arzetmiyor. Her şirketin kendine özel teşvik (indirim) ve ek ödemeleri olabileceğinden, gerçek bordro verilerinizle farklılıkların olması mümkün. Bu sebeple, uygulamadaki hesaplamalarla kendi maaşlarınız arasında farklılıklar olduğunu gördüğünüz taktirde, detayları araştırmak üzere öncelikle çalıştığınız şirketin Muhasebe veya İnsan Kaynakları Departmanı’ndaki yetkililere danışmanız gerekiyor.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Maaş Bordrosu Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
e-Bordro Nedir? Kimler E-Bordro Alabilir?
Sigorta Primi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

A’dan Z ye Genç Girişimci SGK-Prim Teşviği

Girişimcilik hakkında yeterince başarı, başarısızlık hikayesi dinlemiş veya herşeyin kendine güvenle başladığını anlatan sürreal konferans videolarını bitirdiyseniz artık daha somut konulara gelebiliriz.

Bildiğiniz üzere kendi işinizi kurduysanız ve başka bir şirkette sigortalılığınız devam etmiyor ise eski adı ile Bağ-kur yeni adı ile 4-b sigortalısı olmanız gerekmektedir.

Tamam sigortalı olalım, peki ne kadar ödememiz gerekiyor ?

4-b/Bağ kur primi 2018 yılı için aylık 700,17.- TL, Yıllık olarak yaklaşık 8.400,00 TL ediyor.

Genç Girişimciler bu primden muaf mı ?

Güzel haber, evet muaf yani genç girişimciler yıllık 8.400,00.- TL ödemeyecek.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Kendinizi genç hissediyor olabilirsiniz ama, siz genç misiniz  gerçekten ?

Sosyal Güvenlik Kurumu kimleri genç kabul ediyor bir bakalım. Yayınlanan tebliğe göre 18 yaşını doldurmuş, 29 yaşını bitirmemiş olmanız gerekli. 

Çok kısa sonra 29 yaşını bitirecekler ne olacak ?

Şirketin kuruluşu itibari ile 29 yaşından küçük olan ve ilk defa şirket kurmuş herkes bir yıl boyunca 4-B/Bağkur primi ödemeyecek

18 Yaşından önce şirket sahibi olanlar ne olacak ?

Öncelikle bu arkadaşları bu kadar erken yaşta girişimci oldukları için tebrik ettikten sonra üzülmemelerini, 18 yaşlarını doldurmalarını müteakiben bir yıl boyunca prim ödemesi yapmalarına gerek bulunmadığını belirtelim.

Umarım kısa zamanda buna benzer yeni teşvikler yayınlanır ve genç girişimcilerin önü açılır.

Görüşmek üzere !

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Maaş Bordrosu Nedir?Nasıl Hesaplanır?
Maaş Hesaplama Uygulamamız Yayında. Netten Brüte, Brütten Nete Maaş Hesapla!
Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Hangi Tür Şirket Kurmak Daha Avantajlı? Anonim mi yoksa Limited mi?

Kendi işini kurmak her ne kadar genelde yalnız çıkılan bir yolculuk olsa da belli noktalarda güvenilir kişilerden kritik bilgiler alınması büyük önem arz ediyor.

Belki de bu süreçteki ilk önemli seçim hangi şirket türünün yapılacak işe daha uygun olduğunun seçimi;

Kendi işinizi kurma kararını vermeden önce yapmış olduğunuz hesaplamalar bu noktada çok değerli. Çünkü aslında belli meslek türleri için kesinlikle uygun diyeceğimiz belli şirket türleri yok. Yani yazılımcılar şahıs şirketi kurar, yazılım Danışmanları için limited kurulması daha uygundur veya e-ticaret için en avantajlısı anonim şirkettir gibi bir seçim aslında baştan yanlış karar verilmesine neden olacak bir öngörü.  

Her seçim bir vazgeçiş mi ?

Çünkü aslında şirket türünün seçimi, hayatımızda yaptığımız her seçim gibi, bazı isteklerimizden vazgeçme, bazı isteklerimizi daha ön planda tutma seçimi, yani aslında her şirket türünün artıları olduğu gibi eksileri de var.

Artık biraz daha detaylı bilgi vermenin zamanı geldi sanırım, herkesin bildiği üzere tek ortaklı kurulabilecek üç ayrı şirket türü var.

-Şahıs şirketi veya işletmesi

-Limited şirket

-Anonim şirket

Kuruluş Maliyetleri

İsterseniz karşılaştırmaya ilk olarak bu şirketlerin kuruluş maliyetlerinden başlayalım. Şirket kuruluşunda yapılan harcamaları kalem, kalem yazmadan sonucunda ödenecek ortalama rakamları aşağıda yazdım.

Gördüğünüz üzere; ilk bakışta şahıs şirketi maliyet avantajı ile bir adım öne geçmiş gibi gözüküyor.

Şahıs Şirketi* Limited Şirket Anonim Şirket
500,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL

*Ticaret odasına kayıt yaptırılmayacak ise

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Gelir veya Kurumlar vergisi kanunu karşısındaki durumları

Bu noktada hemen şahıs firması kurmaya karar verdiyseniz, önce bir nefes alıp bekleyin çünkü vergisel olarak şahıs şirketleri belli bir noktaya kadar avantajlı.
Kendi işinizi kurma sürecinde karar aşamasına gelene kadar mutlaka aylık ve yıllık bazda tahmini gelir ve giderlerinizi bir excel sayfasına yazmışsınızdır. Burada kritik husus gelirleri iyi ve kötü senaryo olarak tahmin etmenizin yeterli olmadığı, giderlerinizi de tam yazmanızın gerekliliği.

Sizin aklınıza gelmemiş olan hangi giderler olabilir ?

Kira giderinizi yazmışsınızdır ama kira stopajı diye bir hususu ilk aşamada bilemeyebilirsiniz. Mesela ticaret odası aidatı, aylık güncel bağkur priminin ne kadar olduğu hakkında fikriniz olmayabilir.

Bu gider kalemlerini çalışmayı planladığınız mali müşavire sorabileceğiniz gibi , daha önce sizinle aynı sektörde iş kurmuş arkadaşlarınızdan da öğrenebilirsiniz.

Gider ve gelirlerinizi aylık ve yıllık bazda yazdığınız  excelden aşağıda yer alan tabloya gerekli rakamları kopyaladığınızda yıllık bazda hangi firma türünde ne kadar vergi ödeyeceğinizi hesaplayabilirsiniz.

Örnek olarak; aylık 15.000 TL gelir, 5.000 TL gideri olan bir işletmede yıllık bazda şahıs işletmesinde 6.080,00 TL daha fazla vergi ödemektedir. Yıllık gelir arttıkça şahıs firmalarının avantajı kaybolmaktadır.
Bunun nedeni limited ve anonim şirketlerde kurumlar vergisi oranı sabit % 22 iken, gelir vergisi mükellefi olan şahıs firmalarında bu oran artan oranlıdır ve gelir tutarına göre % 35’e kadar çıkmaktadır.

Bu yazımızda kısaca şirket seçiminde ilk olarak dikkate alınacak konuları yazmaya çalıştım, bir sonraki yazımda şirketinizi kurduktan sonra  vergi ve muhasebe anlamında hangi işlemi ( fatura kesme, gider evraklarını biriktirme, tahsilat süreci, şirket adına banka hesabı açma , vergi ödeme v.b. ) nasıl, ne zaman yapacağınız ile  hususlar hakkında bilgiler vereceğim.

Mali Müşavir Evren ÖZMEN

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Anonim Şirket Nedir?Özellikleri Nelerdir?
Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?
Şirket Kurarken Nelere Dikkat Edilmeli?

MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) Hesaplama Aracımız Yayında!

Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV) Kanunu’na göre her yıl, yılda iki kez olmak üzere araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemekle yükümlüdür. 2018 yılının MTV II. taksidi son ödeme tarihi 31 Temmuz’dur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Motorlu Taşıt verginizi hesaplamak ve Gelirler İdaresi İnternet Vergi Dairesi Sayfası’na yönlenerek ödeme adımına geçmek için tamamen ücretsiz olan yeni uygulamamızı Web’den erişerek hemen kullanabilirsiniz. MTV hesaplama uygulamamızı kullanarak hatasız mtv hesaplayabilirsiniz.

Uygulamamızı Google Play Store’da “MTV Hesaplama – Motorlu Taşıtlar Vergisi”; Apple Store’da ise “MTV Hesaplama Pro ismiyle bulabilir, Android ve IOS cihazlarınıza da ücretsiz yükleyerek online olarak kullanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Vergi Dilimi Nedir? Güncel Vergi Dilimi Nasıl Hesaplanır?
Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Vergi Matrahı nedir?

Kira Gelir Vergisi Hesaplama Uygulaması Yayında!

Geçen yıl, konutunu kiraya veren ve kira tahsilatı yaparak gelir elde eden kişiler için vergi dönemi 01 Mart 2018 tarihi itibariyle başladı. Beyanname verme tarihi 26 Mart 2018’de sonlanıyor.

Eğer siz de 2017 yılında kira geliri elde ettiyseniz, Vergi Dairesi’ne beyanname verip vermemeniz gerektiğini; beyanname vermeliyseniz, “Gerçek” veya “Götürü” gider yöntemlerinden birini seçerek, ilgili yıl için toplam kira gelirinizi, varsa kira dışı vergiye tabi gelirlerinizi ve belgeleyebileceğiniz indirimlerinizin girişlerini yaparak ödemeniz gereken vergi tutarını uygulamamız üzerinden öğrenebilirsiniz.

Kira Gelir Vergisi Hesaplama” Uygulaması ile ödeyeceğiniz vergi miktarını öğrendikten sonra vergi dairelerine ya da Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Sitesi’ne beyannamenizi verebilirsiniz. Kira Gelir Verginizi, Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksitte ödeyebileceksiniz.

Kira Gelir Vergisi Hesaplama Uygulaması Özellikleri

 • Gelir İdaresi Başkanlığı son verileriyle uyumlu
 • Online çalışma
 • iOS ve Android gibi farklı platformlarda çalışabilme.
 • Getiri ve Gerçek usulde vergi hesaplama
 • Sınırsız kullanım imkânı

Kira Geliri Nedir?

193 Sayılı GVK’da belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “Kira Geliri” (Gayrimenkul Sermaye İradı) olarak ifade edilmektedir ve belli koşullar altında gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Kira Gelir Beyannamesi Ne Zaman Nereye Verilir?

2017 yılında kira elde eden ve istisna tutarından yüksek gelir elde edenler ikametgahın bulunduğu vergi dairesine veya İnternet vergi dairesi üzerinden hazır kira beyanı doldurarak kira gelirlerinin beyanlarını 01.03.2018 – 26.03.2018 tarihleri arasında kira beyanı vermek zorundadır.

Kira Gelir İstisnası Nedir?

Konut (mesken) kira geliri elde edenler elde ettikleri konut kira gelirinin 3.900 TL’lik kısmını vergi dışı bırakabilirler. 3.900 TL’lik bu kısım “Kira Gelir İstisnası” olarak adlandırılır. 2017 yılı içerisinde 3.900 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değildir.

Bunun yanında, 2017 yılı içerisinde 3.900 TL üzeri mesken kira gelirinizin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiğiniz ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınızın gayri safi tutarları toplamının 110.000 TL’yi geçmesi halinde 3.900 TL’lik mesken istisnasından yararlanamazsınız.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Konut Kira Geliri Olup, Kira ya da Lojmanda Oturanlar İndirim Alabilirler mi?

Sahip oldukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler.

Konuta Birden Fazla Kişinin Ortak Olması Durumunda Beyanname Nasıl Verilir?

Şahıslardan her biri sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekir.

İş Yeriyle Birlikte Konut Kira Geliri Elde Edenler Ne Şekilde Beyanname Verirler?

İşyeriyle birlikte konut kira geliri de elde edilmesi halinde konut kira gelirinin 3.900 TL istisna tutarı düşüldükten sonraki kalan tutarı ile işyeri kira geliri toplamının brüt tutarının 30.000 TL’yı aşması halinde mükellefler hem işyeri hem de mesken kira gelirini beyan etmekle yükümlüdürler. Mesken kira geliri eğer 3.900 TL tutarının altında ise toplamaya dahil edilmez.

2018’de Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi NE Kadardır?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. Maddesi’nde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

13.000 TL’ye kadar %15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası %20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası %27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası %35

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

KDV Hesaplamak, “KDV Hesaplama Pro” Uygulamasıyla Çok Kolay!
Maaş Hesaplama Uygulamamız Yayında. Netten Brüte, Brütten Nete Maaş Hesapla!
MTV Hesaplama

KDV Hesaplamak, “KDV Hesaplama Pro” Uygulamasıyla Çok Kolay!

Mobil uygulamalar sayesinde günlük pek çok işimizi çok daha kolay biçime yapmamız mümkün. Logo Yazılım olarak mobil teknolojileri hep önemli gördük ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmak için mobil dünyanın nimetlerini kullandık. Yeni geliştirdiğimiz ücretsiz “KDV Hesaplama Pro” uygulamamız son halkalarımızdan biri. 

İsterseniz KDV Dahil, isterseniz KDV Hariç rakamlara göre, seçeceğiniz KDV Oranı üzerinden hesaplama yapabilirsiniz. Tevkifat seçeneğini aktif ederek, seçeceğiniz Tevkifat Oranı üzerinden tevkifat tutarını görebilirsiniz.

Neler Yapabilirsiniz?

 • KDV Dahil Tutar Üzerinden KDV Hesaplama
 • KDV Hariç Tutar Üzerinden KDV Hesaplama
 • Tevkifat Seçeneğini Aktif Ederek Tevkifat Tutarı Hesaplama
 • Farklı Tevkifat Oranlarına göre Hesaplama
 • IOS ve Android gibi farklı platformlarda çalışabilme.
 • Sınırsız kullanım imkânı

Kdv Nedir?

Katma Değer Vergisi yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergi türüdür. “KDV” de Katma Değer Vergisi’nin kısa adıdır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Hesaplanan Kdv ile İndirilecek Kdv arasındaki Fark Nedir?

Mal ve hizmet teslimi yapan tacirler teslim sırasında fatura vb. belgeler düzenlerler. Mal ve / veya hizmeti teslim ettikleri kişilerden belge üzerinde görünen mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını tahsil ederler. Bu KDV’ye “Hesaplanan KDV” denir. Kendileri mal ve hizmet aldıklarında ise karşı tarafa mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını öderler. Bu KDV ise ödeme yapan için İndirilecek KDV kapsamındadır.

Kdv Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

KDV (Katma değer vergisi) Beyannamesi (aylık olanlar) takip eden ayın 24. günü akşamına kadar verilmelidir.

Kdv Ne Zaman Ödenir?

Tüketici mal ya da hizmeti alırken zaten bu vergiyi gerçek yüklenici olarak malın fiyatı içerisinde ödemiş bulunmaktadır. KDV mükellefleri ise Vergi Daresi’ne beyanname verdikten sonra beyan ettikleri tutarı, beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödemelidir.

Tevkifat Nedir?

Tevkifat sözlük anlamı olarak “para konusunda kesintiler” anlamındadır. Vergi bağlamında ise, “vergiler üzerinde bölüşme/kesinti yapma” anlamına gelir.

Kdv Tevkifatı Nedir?

Devlet KDV alacağını önceden güvence altına almak istemektedir. Kanunda belirlenmiş malların alım satımı veya görülen hizmet bedeli üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi’nin, alıcılar tarafından bazen tamamı, bazen de kanunda belirlenen oranda kesinti yapılarak, satıcıya değil de Vergi Dairesi’ne vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

Faturada farklı Tevkifat Oranları var ise her bir Tevkifat Oranı Toplamı ayrı olarak gösterilmelidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tevkifat Oranını Nasıl Belirleyeceğim?

Tevkifat, yapılan her hizmet veya satışı gerçekleştirilen her üründe yapılamaz. Tevkifat uygulanabilecek işlemler, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş olup, Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı farklı mal ve hizmetler için farklı oranlar ilgili yayınlardan incelenmelidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

KDV Hesabı Nasıl Yapılır?
KDV İadelelerinde Ödeme Sürecinin Hızlandırılması Hakkında Bilinmesi Gerekenler
KDV Beyannamesi Nedir? Nasıl Düzenlenir?

e-Defter Nedir?

E-Defter, E Fatura ile birlikte gelen uygulamadır. Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereğince yasal olarak tutulması zorunlu yevmiye ve büyük defterlerin belirtilen format ve standartlara göre elektronik ortamda muhafaza edildiği, içeriğindeki verilerin değişmezliğinin, bütünlüğünün, kaynağının doğruluğunun garanti altına alınmasının ve ilgililer nezdinde ispat olarak kullanılabilmesine imkan tanınmasının hedeflendiği hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

E-Defter bugüne kadar tutulan yevmiye ve büyük defterlerin elektronik ortamda tutulmasına geçilen sistemdir. Hızlı olması, kağıt, mürekkep gibi ofis maliyetlerini azaltması bakımından zamandan ve mali yönden tasarruf sağlar. Dosyalarınız daha güvenli bir ortamda muhafaza edilir. Arşivde vakit kaybetmenizi önler.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

İşletme Defteri Nedir ve Kimler İşletme Defteri Tutabilir?
E-Defter Nedir? E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?
Şirket Kurarken Nelere Dikkat Edilmeli?

KDV Hesabı Nasıl Yapılır?

KDV hesabı oldukça basit bir formüle dayalıdır. KDV yansıtılmak istenen rakam KDV oranı ile çarpılarak KDV hesabı yapılabilir. 3 farklı KDV dilimi ile KDV hesabı şu şekilde yapılabilir:

%1 KDV alınan 5,00 TL değerindeki bir ekmek için KDV hesaplaması şu şekilde yapılır:

5,00 x %1 = 0,05 TL

Ekmeğin nihai fiyatı 5,05 TL’dir. %8 KDV alınan 38,00 TL değerindeki bir peynir için KDV hesaplaması şu şekilde yapılır:

38,00 x %8 = 2,81 TL

38,00 + 2,81 = 41,04 TL

Ekmeğin nihai fiyatı 41,04 TL’dir.

%18 KDV alınan 154,00 TL değerindeki internet hizmeti için KDV hesaplaması şu şekilde yapılır:

154,00 x %18 = 23,49 TL

154,00 + 23,49 = 181,72 TL

İnternet hizmetinin nihai fiyatı 181,72 TL’dir.

KDV Nedir?

1984 yılında 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yürürlüğe giren KDV (Katma Değer Vergisi) her türlü alışveriş işleminde ödenen bir vergi çeşididir. KDV’yi ödeyen yegane taraf tüketicidir. KDV esasında satıcıya yansıtılır, satıcı da bu tutarı tüketiciye yansıtır ve ürünü ya da hizmeti satın alan taraf KDV öder. Satışı yapılan mal ya da hizmetin niteliğine göre KDV oranı değişiklik gösterir. %1, %8 ve %18 olmak üzere 3 farklı KDV oranı bulunur.

Farklı KDV Oranları Nelerdir?

Günümüzde %1, %8 ve %18 olmak üzere 3 farklı KDV dilimi kullanılır. Hangi KDV diliminin kullanılacağı satışı yapılan mal ya da hizmetin niteliğine göre değişiklik gösterir.

%1 KDV: Lüks olmayan temel ihtiyaçları, satın alınması zorunlu olan malları kapsar. Buğday unundan üretilen ekmek, sebzeler, bazı süt ürünleri, baklagiller ve turunçgiller bu kategoride yer alır.

%8 KDV: Genel olarak tüketim ürünlerinde kullanılır ve günümüzde en yaygın olan KDV dilimidir. Bu kategori de temel tüketim olarak adlandırılır ve lükse girmez. Şampuan, kağıt havlu, asitli içecekler olmak üzere yeme içme ürünlerinin tamamı bu kategoride yer alır.

%18 KDV: Temel tüketim ürünü olmayan, zorunlu olmayan ve lüks olan hizmet ve mallarda %18 KDV dilimi kullanılır. Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler bu kategoride yer alır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

KDV Tutarı Nasıl Hesaplanır?

KDV tutarının hesaplanması mal ya da hizmet tutarının KDV oranı ile çarpılması sonucu elde edilebilir. Örneğin %18 KDV alınan 5.684 TL değerinde bir beyaz eşya için KDV tutarı şu şekilde hesaplanır:

5.684 x %18 = 1.023,12 TL

Bu ürüne 1.023,12 TL tutarında Katma Değer Vergisi yansıtılır. Beyaz eşyanın nihai fiyatı 5.684 TL’den 6.707,12 TL’ye yükselir.

KDV Dahil Hesaplama

Bir ürünün KDV dahil fiyatından KDV tutarını ve matrahını öğrenmek için şu formül kullanılabilir:

(KDV dahil tutar) / [1 + (KDV oranı / 100)]

Bu formüle göre KDV dahil fiyatı 8.745 TL olan ve %18 KDV alınan bir beyaz eşya için:

KDV Hariç Tutar (Matrah): 7.411,02 TL

KDV Tutarı (%18): 1.333,98 TL

KDV Hariç Hesaplama

KDV hariç hesaplama için:

Matrah x [1 + (KDV Oranı / 100)] formülü kullanılabilir. Buna göre matrahı 12.856 olan ve %18 KDV alınan bir mobilya için:

12.856 x %18 = 2.314,08 TL

12.856 + 2.314,08 = 15.170,08 TL

15.170,08 TL mobilyanın son fiyatıdır.

KDV Hesaplamasında Yuvarlama

Muhasebe hesaplarında virgülden sonra sadece 2 rakam kullanılır. Virgülünden sonra 2’den daha fazla rakam bulunan tutarlar belirli şartlar dahilinde yuvarlanarak 2 rakama indirilir. Bunun nedeni virgülden sonraki 2 rakamdan fazlasının para biriminde bir karşılığının olmamasıdır.

● Virgülden sonraki 3. basamak 5’ten büyükse yukarıya yuvarlanır. 8,761 sayısı 8,79 olarak yuvarlanır.

● Virgülden sonraki 3. basamak 5’ten küçükse aşağıya yuvarlanır. 2,881 sayısında 3. basamak 5’ten küçük olduğu için yok sayılır ve rakam 2,88 halini alır.

● Virgülden sonraki 3. basamak 5 ise en yakın çift sayıya yuvarlanır. 98,555 sayısının 3. basamağına en yakın çift sayı 6 olduğu için sayı 98,56 halini alır.

 • Yüzde 1 Katma Değer Vergisi Alınan Ürünler:
 • Bu kategorideki mal ya da hizmetler zorunlu ihtiyaçları kapsar. Kişilerin bu mal ya da hizmetleri zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için mutlaka temin etmesi gerekir. Temel tüketim ürünleri bu kategoride yer alır. Temel tüketim ürünlerine buğday unundan üretilen ekmek ve çeşitleri örnek olarak verilebilir. Bazı lüks olmayan barınma ihityaçlarında da yüzde 1 Katma Değer Vergisi oranı kullanılır.
 • Yüzde 8 Katma Değer Vergisi Alınan Mal ya da Hizmetler:
 • Yüzde 8 Katma Değer Vergisi oranı günümüzde en yaygın olarak kullanılan Katma Değer Vergisi oranıdır. Genel olarak gıda ürünlerine yansıtılır. Bu kategorideki ürünler de lüks kavramına girmez ve temel tüketim olarak adlandırılır. Bu kategorideki ürünlere şunlar örnek olarak verilebilir; yumurta, peynir, süt.
 • Yüzde 18 Katma Değer Vergisi Alınan Mal ya da Hizmetler:
 • Temel tüketim ürünü olmayan neredeyse bütün mal ya da hizmetler bu kategoriye girer. Bu kategoriye şu şekilde örnekler verilebilir; Telekomünikasyon ürün ve hizmetleri, Mobilyalar, Beyaz eşyalar, Elektronik ürünler.

  KDV hesaplama aracı ile kdv hariç veya kdv dahil tutarları istediğiniz kdv oranında hesaplayabilirsiniz. 

  Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

  Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

  14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

  Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

  KDV İadesi Hızlandırma
  Kurumlar Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
  Vergi matrahı nedir?

  Bitnami