Elektronik sistemlerden biri olan e-Tebligat sistemi, diğer birçok elektronik sistem gibi gereksiz masraf ve zaman kaybının önüne geçerek ticari faaliyette bulunanlar için büyük kolaylık sağlar. Ancak, e-Tebligat sistemine geçişin belirli şartları mevcuttur. Bu yazımızda, e-Tebligat’ın ne olduğu ve e-Tebligat sistemine nasıl geçilebileceği hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

e-Tebligat Nedir?

Elektronik tebligat; gerekli resmi bilgilendirmelerin fiziki ortamda değil elektronik ortamda oluşturulup gönderilmesidir. e-Tebligat, tebligatı yapan birimlerce düzenlenir. Elektronik tebligat, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde bulunan açıklamalar ve 213 sayılı kanun hükümlerinin gerektirdiği belgelerin e-Tebligat sistemi yolu ile mükelleflerin e-posta adreslerine tebliğ edilmesi şeklinde gerçekleşir. Elektronik ortamda yapılan tebligat, fiziki ortamda yapılan tebligat ile eşit şartları doğurur.

e-Tebligat, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi aracılığı ile alıcılarına gönderilir.

e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Tebligat sistemine yapılan başvurular iki ayrı şekilde gerçekleşir. Bunlar;

 1. Tüzel kişi ve kamu kurumları için yapılan başvurular,
 2. Bireysel olarak yapılan başvurular.
 • Tüzel kişi ve kurumlar için e-Tebligat başvurusu:

Elektronik yolla tebligat oluşturma zorunluluğu olan kişi ve kurumlar için başvuru, bu zorunluluğun oluştuğu tarih itibarıyla 1 ay içerisinde gerekli kurumlarca PTT’ye yapılır. e-Tebligat başvuru işlemi esnasında talep edilen belgeler ise aşağıdaki gibidir:

 • Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi’ne (DETSİS) kaydı bulunmayanlar için tabi oldukları sisteme ait bilgiler, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikler için ise DETSİS’de yer alan kuruma özel numara ve sistem bilgileri,
 • Başvuru T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerce gerçekleştiriliyor ise gerekli kimlik bilgileri ve T.C. numarası; yabancı gerçek kişilerce gerçekleştiriliyor ise yabancı kimlik numarası ve diğer kimlik bilgileri,
 • MERSİS’e kayıtlı tüzel kişilerin MERSİS numarası ile sisteme ait bilgileri, MERSİS kaydı bulunmayan tüzel kişilerin ise tabi oldukları sisteme ait bilgileri,
 • PTT’nin talep etmeyi uygun gördüğü diğer bilgi ve belgeler.
 • Bireysel e-Tebligat Başvurusu:

Bireysel e-Tebligat başvuruları, online başvuru ya da PTT şubeleri aracılığı ile fiziki başvuru şeklinde gerçekleşebilir. Bireysel e-Tebligat başvuruları ön başvuru ve asıl başvuru şeklinde adımlardan oluşur.

Ön başvuru:

Ön başvuru, PTT merkezine gitmeden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi içerisinde yer alan ön başvuru ekranı vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Bunu sadece gerçek kişiler yapabilir. Ön başvuru ekranından alınan ön başvuru numarası ve başvuru esnasında gereken kimlik bilgileri ile PTT merkezlerine müracaat edebilirsiniz.

Online başvuru:

Yine yalnızca gerçek kişiler tarafından yapılabilir. PTT merkezine gelmeksizin Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi içerisinde bulunan başvuru ekranından elektronik imza, e-devlet ya da mobil imzayla online ortamda hesap açabilirsiniz.

PTT merkezleri aracılığı ile başvuru:

Gerçek kişiler ile tebligatı elektronik ortamda yapma zorunluluğu olmayan tüzel kişiler, e-Tebligat adresi almak için amacı ile PTT merkezine başvuruda bulunabilir. PTT’nin, başvuranın kimliğini tespit edeceği bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru sahibi T.C. vatandaşı ise T.C. kimlik numarası ile T.C. kimlik kartı, pasaportu, kanuni olarak kimlik yerine geçebilen resmi bir belge ya da elektronik imzası,
 • Başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olmaması halinde yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaportu ya da elektronik imzası,
 • Başvuru sahibi tüzel kişi ise bu tüzel kişinin tabi olduğu sistem bilgileri bildirilir. Tüzel kişiler, başvuru esnasında işlemler için yetkilendirdikleri kişilerin kimlik bilgilerini içeren belgeleri PTT’ye iletir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

e-Tebligat Başvuru Süresi Nedir?

e-Tebligat başvuru işlemi sırasında, yeni mükellefiyet kazanan kurumlar vergisi mükelleflerinin işe başladıkları tarihi takip eden on beş gün içinde e-Tebligat talep bildirimini, kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerekir. Bu işlemi kanuni temsilcileri aracılığı ile gerçekleştirmek mümkündür.

Yeni mükellefiyet kazanarak elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükellefleriyse mükellefiyetin oluştuğu esnada, söz konusu olan bildirimi gerekli vergi dairesine verebilir ya da İnternet Vergi Dairesi vasıtasıyla Elektronik Tebligat Talep Bildirimi verebilirler.

e-Tebligat Görüntüleme Nasıl Yapılır?

e-Tebligat’ın görüntülenmesini sağlayabilmeniz için e-devlet sistemini tercih edebilirsiniz. E-devlet şifreniz, mobil imzanız ya da elektronik imzanız ile sisteme girişi sağladıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden e-Tebligat görüntüleme seçeneğini seçerek elektronik tebligatı görüntüleyebilirsiniz. Bunun dışında e-Tebligat sistemine e-imza, e-devlet şifresi ya da şifre ile girişi sağlayarak e-Tebligatınızı görüntüleyebilirsiniz.

e-Tebligat Sistemi Kimler İçindir?

 • 4458 sayılı kanuna göre gümrük yükümlülüğü bulunan kişiler,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tebliğ için uygun olan elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler,
 • Kendi isteği ile elektronik tebligat yapılmasını talep edenler Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden elektronik tebligat adresi alırlar ve e-Tebligat sistemini kullanırlar.

Ayrıca, tüzel kişilik bünyesinde bulunan ya da bulunmayan tüm gümrük müşavirleri de e-Tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 1200 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

e-Tebligat Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Elektronik tebligat sistemine geçişin birçok faydası mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Kişisel verilerin korunmasında etkilidir, bilgi güvenliğini sağlar.
 • Hizmet kalitesinin iyileşmesini olumlu yönde etkiler.
 • Tebligat işlemi fiziki ortamda haftalar alabilirken elektronik ortamda saniyeler içinde gerçekleşebilir.
 • Belgeler üzerinde herhangi bir değişikliğin sağlanmasının önüne geçilir.
 • e-Tebligat sisteminde tebligat tarihi, gönderen ve alıcının bilgileri, gönderilen tebligata ait bilgilerin görüntülenebilir olması ihtilaf ihtimalini en aza indirir.
 • Fiziki ortamda gerçekleşen tebligatlar masraflı olurken elektronik tebligatlar masraf içermez.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami