İrsaliyeli fatura, malın satış sonrası sevki esnasında faturanın da gönderilmesi durumunda, bu belgeleri ayrı ayrı hazırlama zahmetinden kurtaran bir fatura türüdür. Sevk irsaliyesi ve normal faturadan küçük farklılıklar içeren irsaliyeli fatura, satıcıya pratik bir çözüm sunarken maliyeti de azaltan bir etkiye sahiptir. Peki, irsaliyeli fatura nedir ve nasıl düzenlenir? Ayrıntıları yazımızda bulabilirsiniz.

İrsaliyeli Fatura Nedir, Ne İşe Yarar?

Genel uygulama itibarı ile sevk irsaliyesi ve fatura, satıcı firmanın ayrı ayrı hazırladığı belgelerdir. Ancak kimi durumlarda bu iki belge bir arada hazırlanır. Bu iki belgenin birlikte hazırlanmasına ihtiyaç duyulduğu hallerde karşınıza sevk irsaliyeli fatura çıkar. Bu belgede, hem faturada bulunması gereken bilgiler hem de sevk irsaliyesinde yer alan bilgiler bulunur. İrsaliyeli fatura, sevk irsaliyesi ve faturanın aynı anda kesilmesi gereken durumlarda ayrı ayrı işlem yapılması zahmetini ortadan kaldırır. Böylece hazırlanan irsaliyeli fatura ile farklı iki belge yerine tek bir belge oluşturularak zamandan, kâğıttan ve mürekkepten tasarruf sağlanabilir.

İrsaliyeli Fatura Nasıl Düzenlenir?

İrsaliyeli fatura düzenleme esnasında bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Maliye Bakanlığı klişesi ya da noter tasdiki,
 • Hazırlanan faturanın irsaliyeli olduğuna dair ibare,
 • Malın ya da hizmetin miktarı, cinsi, tutarı ya da fiyatı,
 • İrsaliyeli faturayı düzenleyen şahsın adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Malın kime ve nereye gönderildiği,
 • Müşterinin adı, adresi, ticari unvanı, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
 • İrsaliyeli faturaya ait müteselsil sıra ve seri numarası,
 • İrsaliyeli faturanın düzenlendiği saat ve tarih,
 • İrsaliyeli faturayı düzenleyen şahsın imzası,
 • İrsaliyeli faturanın basıldığı matbaa ile ilgili bilgiler,
 • Katma Değer Vergisi oranı ve tutarı bilgileri bulunmalıdır.

İrsaliyeli Fatura Normal Fatura Yerine Geçer mi?

İrsaliyeli fatura, normal faturada bulunması gereken bilgileri içeren bir fatura türüdür. Bunun yanında sevk irsaliyesinde bulunması gereken bilgileri ve birtakım ibareleri de içererek normal faturadan daha zengin bir içerik barındırır. Bu sebeple, irsaliyeli fatura normal fatura özelliğini de barındırmış olur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İrsaliyeli Fatura Kaç Nüsha Olmak Zorundadır?

İrsaliyeli fatura düzenlerken bilgilerin eksiksiz oluşuna dikkat edilmesi gerektiği kadar düzenine de özen gösterilmesi gerekir. İrsaliyeli fatura mutlaka en az 3 nüsha halinde düzenlenmelidir. Eğer düzenleyen kişi 3 nüshadan az olacak şekilde düzenleme yapar ise irsaliyeli fatura hiç düzenlenmemiş sayılır.

İrsaliyeli faturanın iki nüshası malı taşıyan araçta bulundurulmalıdır. Gerekli denetimler yapılırken bu iki nüsha ibraz edilir. Denetimden sorumlu eleman, faturanın kendisine ibraz edilen bir nüshasına adını, soyadını, unvanını yazıp tarihi de ekledikten sonra mühürleyip imzalayarak ilgili kişilere iade eder. Diğer nüshası ise Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi’ne gönderilmek için defterdarlığa tevdi edilir.

İrsaliyeli faturada bulunması gereken bilgiler tam ve doğru şekilde bulunmadığı takdirde irsaliyeli fatura hiç oluşturulmamış sayılacaktır.

İrsaliyeli Fatura ile Fatura Arasındaki Fark Nedir?

İrsaliyeli fatura, normal fatura ile sevk irsaliyesi belgelerinin birleşiminden oluşan ve mali değere sahip olan tek bir belgedir. Fatura ve irsaliye için geçerli olan tüm özellikler irsaliyeli faturalarda da bulunur. Ancak, şekilsel birtakım farklar bulunabilir. Bu farklar aşağıdaki gibidir:

 • İrsaliyeli faturanın üzerinde ”İrsaliyeli Fatura” ibaresi bulunur. Normal faturada böyle bir ibare mevcut değildir.
 • İrsaliyeli faturada Maliye Bakanlığı klişesi ya da noter tasdiki bulunur.
 • Normal fatura en az iki nüsha halinde kesilmek zorundadır. Ancak, irsaliyeli fatura en az üç nüsha olarak kesilmelidir, aksi takdirde o fatura düzenlenmemiş sayılır.
 • İrsaliyeli faturada malın nereye ve kime gönderildiği bilgileri de yer alırken normal faturada sevk bilgileri yer almaz.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 100/ yıllık 1200 kontöre kadar HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

İrsaliyeli Fatura ile Sevk İrsaliyesi Arasındaki Fark Nedir?

Satılan bir ürünün faturası ile birlikte müşteriye ulaştırılması halinde irsaliye ve faturayı ayrı ayrı kesmek yerine irsaliyeli fatura kesilebilir. Ancak, satılan ürünler ile ilgili fatura aylık kesilirken, ürün müşteriye daha sık gönderiliyorsa malın gönderimi esnasında sevk irsaliyesi bulundurulmalıdır.

Sevk irsaliyesi tek başına fatura yerine kullanılamaz. Üretilen malın satışı yapıldıktan sonra o malın gerekli adrese teslimatının yapılması için sevk irsaliyesi düzenlenir. Sevk irsaliyesi, malı depodan çıkartmak ve malın gereken yere ulaştığını ispatlamak amacı ile düzenlenen bir belgedir. İrsaliyeli fatura ise sevk irsaliyesi ve normal faturanın tüm özelliklerini içeren bir belgedir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami