Cari hesap, işletmeler için büyük önem arz eden bir kavramdır. İşletmelere ait ticari faaliyetlerin en etkin şekilde kaydı ve takibinin sağlanması için cari hesap takibinin iyi yapılması gerekir. Ancak tüm bunları sağlıklı şekilde gerçekleştirmenin ilk koşulu, bu kavramları iyi tanımak ve takip yöntemlerini iyi bilip işletmenize uygun olan yöntemi tercih edebilmektir.

Cari Hesap Nedir?

Cari hesap, şirketin tedarikçi ve müşterileri ile arasındaki mevcut tüm işlemlerin toplandığı hesaptır. Ticaret Kanunu’ndaki tanıma göre; cari hesap, iki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları hesap kesim tarihinde ödemek üzere kaydettikleri hesaptır. Devamlı birbirinden mal ya da hizmet alan kişiler, bu işlemlerin her birinde ücret ödemek yerine bunları cari hesap ile takibe alırlar.

Birbirleri ile alacak ve borç ilişkisi kuran iki firma, birbirleri arasında cari hesap oluşturur. Bu iki firma, birbirleriyle ihtiyaçları doğrultusunda mal ya da hizmet alım satımı yapar ancak her seferinde ödeme gerçekleştirmez. Bunun yerine cari hesap yardımı ile alacak ve borç kaydı tutarak cari hesap takiplerini yaparlar. Bu ilişkide, alacaklı ve borçlu taraflar sabit değildir; değişebilir.

Cari Hesap Takibi Nedir?

Cari hesap takibi, birbirleriyle mal ve hizmet alım satımı ilişkisi kuran tarafların, bu akışı kayıt altına alarak, hizmet ve ödeme ilişkisini görebilmesidir. Cari hesap takibi, iki firma arasında yapılabileceği gibi firma ve kişi arasında da yapılabilir. Borç ve alacak ilişkisi sürekli değişebileceğinden, taraflar arasında sağlıklı bir ticari ilişki için cari hesap takibi önem arz eder. Genel olarak firmalarda geçmişe dair tüm bilgi ve evraklar muhasebe departmanı tarafından kayıt altında tutulur. Ancak cari hesap takibi ile yalnızca geçmiş dönem bilgileri değil, güncel bilgi takibi de yapılabilir. Bu durum cari hesap takibinin önemini artıran bir unsurdur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Cari hesap takibi ile mevcut alacakların durumu belirlenir ve herhangi bir aksama durumu bu takip sayesinde rahatlıkla tespit edilebilir. Bunların dışında firma, alacakların gelmesinin planlandığı tarihler üzerinden kendi planlamasını oluşturabilir. Tüm bunlar, cari hesap takibini önemli kılan unsurlardır. Ancak bunlar kadar bu takibin nasıl yapılacağı da büyük önem taşır. İşletmelere ait cari hesap tutma yöntemleri farklılık gösterebilir.

  • Bu yöntemlerden bir tanesi, en eski yöntemlerden biri olan cari hesap defteridir. Bu defter 3 ana bölümden oluşur. Bu bölümlerden birinde alacaklıların, birinde satıcılara ait borçların ve bir diğerinde ise vergi borcu gibi borç ve alacakların tutulması şeklindedir. Bu yöntem teferruat içeren bir yöntemdir ancak raporlamaya uygun değildir.
  • Diğer bir cari hesap takip yöntemi, Excel programı üzerinden yapılan takip yöntemidir. Bu yöntem, cari hesap defterine göre daha kolay bir yöntem olsa da özellikle büyük ölçekli işletmelerde bir süre sonra daha karışık bir işlem haline gelebilir.
  • Son cari hesap yöntemi ise cari hesap programları kullanılarak takip edilen yöntemdir. Bu yöntem, teknolojinin getirdiği tüm kolaylıklar sayesinde ihtiyaçlarınıza uygun cevapları verebilen özel programların geliştirilmesi ile elde edilir. Bu programlar, firmanızın tüm diğer firma ve kişiler ile kurduğu alacak ve borç ilişkisini daha rahat takip etmenizi mümkün kılar. İnternet erişimi olan her yerden cari hesap takibini Online Ön Muhasebe Programı Logo İşbaşı ile gerçekleştirebilir, e fatura ve e arşiv faturalarınızı internet erişiminizin olduğu her yerden kolaylıkla kesebilirsiniz. 14 Gün Ücretsiz Deneyebilirsiniz.

Cari hesap takibini genel olarak muhasebe departmanı üstlenir. Ancak işletmenin ihtiyacına göre sadece bu takibi gerçekleştirecek bir uzmanı işletmeye dahil ederek ya da işletme sahibi kendisi kayıt tutarak da cari hesap takibi yapılabilir.

Cari Hesap Sözleşmesi Nedir?

Cari hesap sözleşmesi; karşılıklı tarafların para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerinde oluşan alacaklarını tek tek istemekten vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borca çevirerek hesabın kesilmesinden ortaya çıkacak bakiyeyi birbirlerinden isteyebileceklerine dair yapılan sözleşmedir. Cari hesabın ticari işlevi, tarafların borçlarını özel bir takas yolu ile ifa etme şekline dayanır.

Online Cari Hesap Takip Programı Logo İşbaşı

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Cari Hesapta Faiz
Tek Düzen Hesap Planı Nedir?
Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Join the Conversation

434 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami