Sözlük anlamı, ‘bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma’ olan konkordatoyu firmanın iflas etmesi öncesi bir düzlüğe çıkış anlaşması gibi olarak da düşünebiliriz.

Borçlu alacaklılarına borçlarının hepsini değil belirli bir miktarını ödemeyi teklif eder. Borçlunun iflasında alacaklılar genelde alacaklarının yarısından daha azını daha uzun vadede temin edebildikleri için konkordato, alacaklıların işine gelebiliyor.

Konkordato müessesesi dört bölümden oluşur. Bunlar; iflastan sonra konkordato, adi konkordato, mal varlığının terki suretiyle k. ve son olarak sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasıdır.

Konkordato Süresi Ne Kadardır ?

Yasada belirtilen süre şöyle açıklanmıştır. İlgili olan belgelerin sunumu için mahkeme 3 geçici mühlet vermektedir. Eğer talep edilirse 2 ay uzatılabilir ve bu da toplamda 5 ay olur. Mahkemenin kesin mühlet hakkındaki kararı, geçici mühlet içerisinde verilir. Kesin mühlet için mahkeme komiser raporu doğrultusunda konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün gördüğü koşulda 1 yıllık kesin mühlet verir. Gerekliyse bazen 6 ay kadar bile uzatılabilir. 

Konkordato Tasdik Edilmesi Ne Demektir ?

Tasdik kararıyla konkordato bağlayıcı hale gelir. Bağlayıcı hale gelen konkordato talepten önce yada sonra farketmeksizin, komiser izni olmasa dahi mühlet içinde doğan bütün alacaklar için mecburidir. 

Konkordato teklifi, alacaklılar tarafından kabul edildiğinde mahkeme kararıyla da onaylandığında borçlular alacaklıların vazgeçtiği oranda borçlarından kurtulurlar.

İflasın Ertelenmesi Kurumu ve Konkordato Arasındaki Başlıca Farklar

  • İflas daha fazla maliyetlidir. Konkordato ise daha az maliyetlidir.
  • İflasta borçlunun tasarruf ehliyeti tamamen ortadan kalkar. Diğerinde ise tasarruf ehliyeti devam eder.
  • İflasa yalnızca tacirler başvurabilir, konkordatoya başvurmak için tacir olmak gerekmez.
  • İflasta alacağını tamamen alamamış alacaklı muflisi takip edebilir.
  • Mahkemenin iflasın ertelenmesine karar verebilmesi için alacaklıların rıza aranmaz. Fakat konkordatonun mahkemece onaylanabilmesi için toplantıya katılacak olan kişilerin sayısının belli olması gerekir.
  • İflasın ertelenmesi 5 yıl ve ya daha fazlada sürebilir. Fakat konkordato çok daha kısa sürer.
  • İflas ertelemeye sadece anonim şirketi olanlar başvurabilir. Konkordatoya şahıs ve ya kooperatif şirketlerde başvurabilir.
  • İflasın ertelenmesi kurumu tamamen kaldırılmıştır.
  • İflasın ertelenmesinde faiz işler. Diğerinde ise mühlet boyunca faiz işlemez.

Konkordato Başvurusunda Bulunan Şirket Mallarını Satabilir Mi ?

Konkordatoya başvuran borçlu hakkında geçici veya kesin mühlet kararı verilmiş ise tasarruf ehliyeti sınırlıdır. Bu süre ilan edildikten sonraki dönemde borçlu şirket taşınmazlarını satamaz ve mallarını rehin veremez.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

KDV Beyannamesi Nedir? Nasıl Düzenlenir?
KDV Hesabı Nasıl Yapılır?
KDV Hesaplamak, “KDV Hesaplama Pro” Uygulamasıyla Çok Kolay!

Join the Conversation

205 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bitnami