Öncelikle tahakkukun ne olduğundan bahsedelim. Tahakkuk kelime anlamı olarak gerçekleşme ve yerine getirme anlamına gelmektedir. Vergi tahakkuku ise tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesine denir. Beyan üzerinden alınan vergiler tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilir.

Tebliğ edilen vergi ödeme safhasına geldiğinde mükellefin vergiye herhangi bir itirazı olmamışsa işlem vergi mükellefine çeşitli belgeler ile belirtilir. Vergi mükellefine verilen bu bilgilere tahakkuk fişi adı verilir. Özetle vergi bedelinin ödenmesi gerektiğini belirten belgedir. Borçlu olan kimseye bu belge gönderilir. Eğer belirtilen tarihe kadar ödeme yapılmazsa haciz işlemeye başlar. Peki tahakkuk fişinde yer alan bilgiler nelerdir ?

Tahakkuk Fişinde Yer Alan Bilgiler

Aşağıda tahakkuk fişinde olan, olması gereken bilgileri listeledik.

  • Fişin sıra numarası
  • Verginin nevi
  • Vergi beyannamesi tarihi
  • Tanzim tarihi
  • Mükellefin adı soyadı, adresi
  • Beyannamenin vergilendirme dönemi
  • Verginin hesabı, matrahı ve miktarı
  • Vergi mahkemesinde dava açılması ve düzeltme ile ilgili kısa bir bilgi

Tahakkuk Fişi Örneği

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Vergi Tarhı Nedir ?

Verginin tarhı, tahsili ve tebliği önemli konulardır. Vergi tarhı mükellefin vergi borcu var ve bunu ödeyebilmesi için gereken miktar hesaplanır ve ya bu miktarı bulur. Bu işleme vergi tarhı işlemi adı verilir. Vergi sistemlerinde başlıca 5 tane tarh usulü vardır. Bunlar; beyanname usulü, kesim usulü, idarece takdir usulü, karine ve ya dış belirtiler usulü ve kaynakta vergileme usulüdür.

En çok tercih edilen tarh usulü ise beyanname usulüdür. Beyanın doğru olup olmadığı önemli olandır. Mükellef bilgilerini vergi idaresine iletir ve idare bunu kontrol eder.

Kesim usulü; aynı duruma ait konuların vergi mükellefleri için miktarın genel olarak belirlenmesi usulüne kesim usulü denir.

İdare takdir usulü; daha az tercih edilmektedir. Vergi idaresinin her mükellefin borcunun hesaplanmasına ilişkin matrahı ayrı ayrı belirlediği yöntemdir.

Karine veya dış belirtiler usulünde; vergi borcu bazı dış belirtilere göre yapılır. Bugünlerde neredeyse hiç kullanılmayan usullerden biridir.

Kaynakta vergileme usulü; gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde ve gelirin kişinin eline geçmeden önce kaynaktan kesilerek tahsil edilmesini olarak ifade edilmektedir.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 100/ yıllık 1200 kontöre kadar HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Vergi Tebliği Nedir ?

Mükellefin borcu ödeyebilmesi için vergi dairesinin tarh etmiş olduğu vergiyi bildirmesi demektir.

Vergi Tahsili Nedir ?

Vergi borcunun ödenmesi ve verginin tahsil edilmesine vergi tahsili adı verilir. Başlıca 5 farklı yöntemi bulunmaktadır. Bunlar; emanet usulü, verginin mükellef tarafından ödenmesi usulü, ihale yöntemi, halk temsilcileri ve iltizam usulüdür.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Tahsilat Makbuzu Nedir?Nasıl Kesilir?
e-Serbest Meslek Makbuzu Logo İşbaşında!
Serbest Meslek Makbuzu ve Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Join the Conversation

2519 Comments