Tevkifat Ne Demektir?

Tevkifat para konusunda yapılan kesintileri ifade eden bir kelimedir. Bir fatura çeşidi olan tevkifatlı fatura günümüzde yaygın olarak kullanılır. Bu fatura tipi, faturanın geneline yansıtılan vergilerin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülmesini sağlar. Normal şartlarda faturaya yansıtılan vergi satıcı tarafından ödenir. Tevkifatlı fatura düzenlenmesi durumunda da söz konusu vergi belirli oranlar dahilinde alıcı ve satıcı arasında pay edilir. Tevkifatlı faturalar sayesinde bütün vergi yükünün bir taraf üzerine düşmesi önlenmiş olur.

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifatlı fatura en basit anlatımıyla verginin alıcı ve satıcı arasında paylaştırıldığı faturadır. Tevkifatlı fatura düzenlendiğinde faturaya yansıtılan vergi tek bir taraftan alınmaz, her iki taraftan   da tahsil edilir. Bu fatura tipinin diğer faturalardan herhangi bir farkı yoktur. Görünüşte ve bağlayıcılıkta da aynı hükümleri taşıyan tevkifatlı faturanın tek ve en önemli farkı faturada belirtilen vergilerin her iki taraftan da tahsil edilmesidir. Tevkifatlı faturalar sadece Gelir Vergisi Kanununca belirlenmiş sektörlerde satışı yapılan mal ya da hizmetlerin faturalandırma aşamasında kullanılabilir. Bu kanunda belirtilmemiş sektörler tevkifatlı fatura kullanamazlar.

Hangi Kurumlar Tevkifat Yapabilmektedir?

Her kurum tevkifatlı fatura kesemez. Bu paylaşımlı fatura tipini kullanabilecek sektörler Gelir Vergisi Kanununda belirlenmiştir. Günümüzde tevkifatlı fatura kesebilen kurumlar şu şekildedir:

 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Döner sermaye ile çalışan kuruluşlar
 • Kanunla kurulan ya da tüzel kişiliğe haiz emekli ve yardım sandıkları, bankaları
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
 • Organize sanayi bölgeleri, vadeli işlemler borsaları ve menkul kıymetler dahil olmak üzere tüm borsalar
 • Hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlenen şirketler
 • Yüzde 50’den fazla hissesi doğrudan yukarıda olan idare, kurum, ve kuruluşlara ait olan kurum, kuruluş ve işletmeler.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Tevkifat Uygulanabilecek İşlemler Nelerdir?

Tıpkı her sektörde tevkifatlı fatura kullanılamayacağı gibi, her hizmette de tevkifatlı fatura kullanılamaz. Gelir Vergisi Kanununca belirlenmiş, tevkifatlı fatura kesilmesine uygun işlemler şu şekildedir:

 • Çevre, bahçe ve temizlik hizmetleri
 • Bazı yapım işlemleri ve bunlara bağlı mühendislik faaliyetleri
 • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtların tamir, bakım ve onarım işlemleri
 • Bakım ve onarım faaliyetleri
 • Danışmanlık, denetim ve yapı denetim hizmetleri
 • Yemek servisi hizmetleri

Nasıl Tevkifatlı Fatura Oluşturulur?

Tevkifatlı fatura oluşturmak son derece kolay bir işlemdir. Bu fatura çeşidi diğer faturalarla birebir olduğundan, oluşturma aşamaları tamamen aynıdır. Fatura oluşturmak için gereken bütün aşamalar yapıldıktan sonra, faturanın oluşturulduğu sisteme göre değişmekle beraber, toplam KDV tutarının yanındaki + ibaresine tıklanır. Böylece sistem tarafından faturanın tevkifatlı olduğu anlaşılır ve KDV tutarı iki taraf arasında pay edilir. Fatura oluşturmak için kullanılan sisteme göre söz konusu + işareti değişiklik gösterebilir.

Kimler Tevkifat Yapar?

 1. Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli ve il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettiği birlikler.
 1. Döner sermaye ile çalışan kuruluşlar.
 1. Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları.
 1. Kanunla kurulan ya da tüzel kişiliği bulunan emekli yardım sandıkları, bankalar.
 1. Vadeli işlemler dahil menkul kıymetler dahil olmak üzere bütün borsalar, organize sanayi bölgeleri.
 1. Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketler.
 1. Yüzde elliden fazla hissedi yukarıda olan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan kurum ve kuruluşlar.

Gelir Vergisi Tevkifatı Nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine göre gelir türleri aracılığıyla Bakanlar Kurulu’nun belirlemiş olduğu oranlarda yapılan kesintiye verilen isimdir. İlgili kanun maddesi gereğince kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu işletmeleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortalıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, gerçek gelir durumunu beyan etmek zorunda olan serbest meslek ve ticaret erbabı, zirai kazançlarını belgelendiren çiftçiler, yatırım fonu yöneticileri nakden veya hesaben yaptıkları esnada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmak zorundadır. Söz konusu oranlara Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ‘Gelir Vergisi Tevkifat Oranları’ sayfasından ulaşılabilir.

Tevkifatlı Fatura Hesaplama Örneği

Tevkifatlı fatura hesaplanırken şu örnek kullanılabilir:

Fatura toplam tutarı: 350 TL

Faturaya yansıtılacak KDV: %18

Toplam KDV: 63 TL

KDV ile beraber toplam fatura: 413 TL

Böyle bir faturada, satıcı tarafın %18 KDV’yi yani 63 TL’yi ödemesi gerekir. Tevkifatlı fatura kullanıldığında ise paylaşım oranı 5/10 olduğunda KDV tutarının ½’si yani 31,5 TL’si alıcı tarafından, 31,5 TL’si satıcı tarafından ödenir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 1200 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Tevkifatlı Fatura Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Nakliye Faturalarında Tevkifat Nasıl Yapılır?

Muhtasar Beyanname Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Join the Conversation

28377 Comments