Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurum kazançlarından alınan, mükelleflerin bir takvim yılı boyunca kazandıkları safi kurum kazancına göre hesaplanan bir vergi türü olan kurumlar vergisinde adı geçen kurumun, tüzel kişiden farklı olduğu biliniyor. Sermaye şirketleri, kurum olarak kabul ediliyor. Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip olsalar dahi kurum olarak kabul edilmiyor.

Kurumlar vergisi, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine nisan ayının 1’ ile 30’u arasında sunmak zorunda oldukları Kurumlar Vergi Beyannamesi ile beraber sunuluyor. Bunun dışında, anlaşmalı olunan bankalar aracılığıyla da ödeme yapılabiliyor.

Her mükellef vergi ödenmesi gereken kazancının tümü için bir tane beyanname veriyor. Özet olarak; mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büroları, mağazaları, imalathaneleri veya kendilerine bağlı olan diğer işyerleri için ayrı ayrı beyanname verilmiyor. Belirtilen bütün bu iş yerleri ayrı muhasebe ve sermayelere sahip olsa da, mükellefin tek bir beyanname vermesi gerekiyor.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Oranı

Mükelleflerin bir hesap dönemi içinde kazandıkları safi kurum kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %22 oranında alınıyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan birinci maddeye göre kurumlar vergisinin konusu olan yani üzerine vergi konulan ve verginin kaynağını oluşturan ekonomik ögeler bulunuyor. Bunlar;

  • Sermaye şirketleri (anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler)
  • Kooperatifler
  • İktisadi kamu kuruluşları
  • Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler (sendikalar dernek; cemaatler vakıf sayılır)
  • İş ortaklıkları

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Kurumlar Vergisi Kanunu

Kurumlar Vergisi, ait olduğu vergi dairesince mükelleflerin tüzel kişiliği adına; iktisadi kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği sahip olmayan için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri veya dernek ya da vakıf adına; fonlarda fonun kurucusu adına; iş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici ortak ya da ortaklardan herhangi birisi adına vergi koyulur.

Sunulan beyan da Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile gerçekleştiriliyor. Kurumlar Vergisi Beyannamesi’ne de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinden ulaşılıyor.

E-beyanname uygulamasından yararlanılıyorsa; beyannamenin elektronik ortamdan, kanuni teslim etme süresinin bittiği iş gününde, saat 00:00’a kadar gönderilmesi gerekiyor.

Gelir, safi tutarları üzerinden vergilendirildiği belirtiliyor. Vergilenecek tutar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesine göre gayrisafi hasılatından bazı giderlerin indirilerek hesaplanması gerekiyor.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Damga Vergisi Nedir?
Vergi matrahı nedir?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Nedir?

Join the Conversation

12029 Comments