e-Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

Son yıllarda e-dönüşüm hareketi kapsamında çok sayıda işlem elektronik ortamda yapılmakta, çok sayıda belge de dijital ortamda kolayca oluşturulabilmektedir. Muhasebe alanında da pek çok belge ve işlem dijital ortamda yapılabilir haldedir. Her türlü ticari işlem sonucu oluşturulması gerekli olan faturalar da bu belgeler arasındadır. Günümüzde, faturaların büyük bir kısmı firmalara tarafından kullanılan özel programlar sayesinde elektronik ortamda dijital bir şekilde oluşturulur. E-Fatura adı verilen bu sistemin kendine özgü pek çok avantajı mevcuttur. Bu nedenle e-faturaya geçiş işlemleri son yıllarda hiç olmadığı kadar artmış durumdadır.

E-Fatura Nedir?

E-Fatura yani elektronik fatura, herhangi bir alım veya satım işleminin sonucunda ortaya çıkan fatura belgelerinin elektronik versiyonudur. Klasik kağıda basılan faturalama yöntemine nazaran çok daha yenilikçi, modern ve hızlı bir faturalama yöntemidir. Basım maliyetleri ve zaman tasarrufu açısından oldukça verimli bir faturalama deneyimi sunar.  Faturalar, elektronik ortamda depolandığından, herhangi bir veri kaybının da önüne geçilmiş olur. Ayrıca geçmişte oluşturulan faturalar, istenildiğinde oldukça kolay bir şekilde görüntülenebilir. Teknolojinin ve e-dönüşüm programının bir getirisi olan e-Fatura, faturalama işlemlerinin çok daha kolay, hızlı ve maliyetsiz bir şekilde yapılabilmesini sağlayan teknolojik bir çözümdür.

E-Fatura Başvurusunda İstenilen Belgeler Nelerdir?

E-fatura başvurusu yapabilmek için bir takım belgelerin edinilmesi gerekir ve başvuru için gerekli belgeler farklı faktörlere göre değişiklik gösterebilir. e-Fatura başvurusu yapabilmek için gerekli olan belgeler şunlardır:

 • E-Fatura uygulaması için gerekli başvuru formu ve taahhütname,
 • Elektronik mali mühür sertifika sahibinin taahhütnamesi,
 • Şirket kuruluş sözleşmesini içeren Ticaret Sicil gazetesinin noter onaylı nüshası,
 • Şirket yetkilisinin imza sirkülerinin noter onaylı örneği,
 • Uygulamaya dahil olmak isteyenler için BİS raporu (özel entegratörle çalışılıyorsa bunun yazılı müracaatta belirtilmesi gerekir)

E-Fatura Başvurusu Adım Adım Nasıl Yapılır?

E-faturanın son yıllarda kullanımının artması, e-faturaya nasıl geçilir sorusunu da akıllara getirir. E-faturaya geçmek, ilk etapta oldukça karmaşık ve zor bir işlem gibi görünebilir. Gerekli bilgilerle ve belgelerle, e-fatura başvurusu oldukça kolay ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirilebilir. E-faturaya geçiş aşamasında kullanılacak olan yöntem, başvuru sürecinin nasıl ilerleyeceğini belirleyen bir unsurdur. E-faturaya başvurmak için, özel entegrasyon yöntemi, GİB sistemine entegre yöntemi ve GİB portal yöntemi  gibi başvuru çeşitleri tercih edilebilir.  

Özel entegrasyon yöntemiyle başvuru yapmak için:

 1. Mükellef durumunda olan firma, Kamu Sertifikasyon Merkezi aracılığıyla mali mühür başvurusu yapar.
 2. E-fatura sözleşmesi imzalanır.
 3. E-fatura başvurusu, efatura.gov.tr adresi üzerinden yapılır.
 4. Mükellef firma, kendisine gönderilen linkteki alanlara gerekli bilgileri doldurur.
 5. Bilgiler doldurulduktan sonra, özel entegratör tarafından bilgiler kontrol edilir. Eğer bir sorun yoksa, özel entegratör mükellef firmaya aktivasyon linki gönderir.
 6. Mükellef firma, özel entegratör tarafından gönderilen aktivasyon linkini mali mühürle imzalar.
 7. Mühürle imzalama yapıldıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanması beklenir. Onay alındıktan sonra, mükellef firma e-Fatura sistemine giriş yapmış olur.

GİB Portal Yöntemiyle başvuru yapmak için:

 1. e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi, Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi, Şirket Kuruluş Sözleşmesi ve noter onaylı imza sirküleri örneği gibi gerekli belgeler temin edilir.
 2. Eğer başvuru uygun görülürse, mali mühür sertifikasının Kamu Sertifika Merkezlerinden alınabileceği bilgisi verilir.
 3. Mali mühür sertifikasının bedeli, Kamu Sertifikasyon merkezlerine yatırılır ve sonrasında mali mühür başvuru sahibine teslim edilir.
 4. Gerekli belgeler ve mali  mühür edinildikten sonra başvuru yapılır. Başvurunun onaylanması beklenir.
 5. Başvurusu onaylanan kullanıcıların hesapları aktif hale getirilir. Bu adımdan sonra kullanıcıların, herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmaz. Kullanıcılar, e-Fatura sistemini diledikleri gibi kullanmaya başlayabilirler.

Kolayca E-Fatura’ya Nasıl Geçilir?

Karmaşık görünen e-Faturaya geçiş süreci, gerekli araçlar temin edildikten sonra oldukça kolay bir şekilde tamamlanabilir. Mali mühür veya e-imza edinildikten sonra, e-Fatura başvurusu için hangi yöntemin kullanılacağına karar verilir. Karar verilen yöntem sonucu, gerekli başvuru adımları takip edilir. Adımlar takip edildikten sonra, başvurunun GİB tarafından onaylanması beklenir. GİB tarafından onaylandıktan sonra, hesap aktif hale gelir ve e-Faturaya geçiş süreci tamamlanmış olur.

Siz tüm bu işlemler ile uğraşmak yerine işi uzmanına yani Logo İşbaşı danışmanlarına bırakmak isteyebilirsiniz. Ücretsiz danışmanlığımız ile kısa sürede zahmetsizce e-faturaya geçersiniz. Size özel çözümlerimiz ile saniyeler içinde bütün e-Fatura ve e-Arşiv fatura işlemlerinizi dilediğiniz yerden yapabilirsiniz. Uzman danışmanlarımız ile hemen iletişim kurmak için bize ulaşmanız yeterli!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

KDV 2 Beyannamesi Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Vergiler, devletlerin sürdürülebilir olması açısından oldukça önemli ödeneklerdir. Farklı hizmet ya da mal satın alımlarında bu vergilerle karşılaşılabilir. Devletlerin uygulamadığı çok sayıda vergi çeşidi bulunur. Ödenecek olan verginin miktarı farklı sektörlere ve iş kollarına göre değişiklik gösterebilir.

KDV 2 yani Katma Değer Vergisi 2 de vergi çeşitlerinden birisidir. KDV 2 uygulamasının yeni olması ve isminin farklı olması akıllara KDV 2 Beyannamesi neden verilir gibi soruları getirebilir. KDV 2, Maliye Bakanlığı tarafından KDV ödemelerinin takibinin zor olduğu sektörlerde kullanılmak üzere geliştirilen bir uygulamadır. Kolayca hızlı ve hatasız kdv hesaplama için tıklayınız.

KDV 2 Nedir?

KDV 2, yaygın olarak kullanılan KDV vergisinin bir çeşididir. KDV ödemelerini takip ve kontrol etmek her sektörde kolay değildir. Çünkü faaliyet gösteren sektörün çalışma şekli, alıcı ve satıcıların bulunduğu ülke farklılıkları gibi çok sayıda faktör KDV ödemelerini takip ve kontrol etmeyi zorlaştırabilir. KDV 2 de bu soruna bir çözüm getirmek amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilmiş bir ödenektir.

Hizmeti ya da malı satan firmanın yurtdışı merkezli olması gibi durumlarda ilgili yerel devletin KDV vergisi almasını zorlaştırır. Bu durumda, vergi ödemeleri açısından risk meydana gelir. Böyle durumlarda uygulanan KDV 2, ödenecek olan verginin alıcı ve satıcı arasında paylaştırılmasını ya da tamamen satıcının ödemesini sağlayan işlemdir. Hizmeti ya da malı satın alan alıcı, KDV vergisini ödemek amacıyla bunu KDV 2 Beyannamesi yoluyla belirtir ve ve öder.

KDV 2’nin iki farklı çeşidi vardır. İlki kısmi tevkifat, diğeri ise tam tevkifattır. KDV 2 tam tevkifat işleminde, KDV oranının tamamını satın almayı yapan taraf yani alıcı öder. KDV 2 kısmi tevkifat işleminde ise KDV oranı, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş oranlarda satıcı ve alıcı arasında paylaştırılır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

KDV 2 Nasıl Hesaplanır?

KDV 2 oranının hesaplanması KDV 1 ile oldukça benzerdir. Buradaki önemli nokta, ödeme oranının satıcı ve alıcı arasında doğru bir şekilde paylaştırılmış olmasıdır. Bu sürecin ilerleme şekli, satıcı ya da alıcının yurt dışında bulunuyor olmasına göre değişiklik gösterebilir. Bütün bu faktörler KDV 2 Beyannamesi formu aracılığıyla belirtilir. Ödeme yükümlülüğünün paylaştırılma oranı ise verilen hizmete göre farklılık gösterebilir. Bu oranlar yüzde 90 ve yüzde 10 arası değişebilir.

KDV 2 Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?

KDV 2 beyannamesi, ödeme dağılımının doğru bir şekilde yapılması ve sürecin yasal bir şekilde işlemesi açısından son derece önemli bir adımdır. Bu nedenle KDV 2 Beyannamesi doldurma sürecine dikkat edilmesi gerekir.

KDV 2 beyannamesi internet üzerinden ya da posta yoluyla oluşturulabilir. Bu beyannamede ayrıca alıcı ve satıcıya ait bilgiler bulunmalıdır. Diğer gerekli alanlara adres bilgileri, tarih ve vergilendirme dönemleri doğru ve eksiksiz bir şekilde girilir. KDV 2 beyannamesinde farklı bilgilerin girilmesi için belirlenmiş tablolar da bulunur. Bu tablolara, istenilen bilgilerin  tam olarak girilmesi gereklidir. Bilgilerin eksiksiz ve doğru olması sürecin olumlu şekilde sonuçlanması için önemlidir. Verilen formdaki alanlar doldurulduktan sonra, KDV 2 beyannamesi posta yoluyla, internet üzerinden ve vergi dairesine direkt teslim şeklinde iletilebilir.

KDV 2 Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

KDV 2 beyannamesi oluşturulduktan sonra, her ayın 24. gününde vergi mükellefinin bağlı olduğu vergi dairesine internet üzerinden, posta yoluyla veya elden direkt teslim şeklinde iletilir. KDV 2 beyannamesinin ödemesi ise aynı ayın 26. gününe kadar yapılmalıdır. Bu tarihler tatil günlerine denk gelirse, ödeme günü bir sonraki iş gününe devredilir. İşlem yapılma sürecinde yaşanılan herhangi bir sorun, KDV 2 beyannamesinin teslim edilmesi ve ödenmesi için bir gerekçe olarak gösterilemez.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Mutlu Müşteri Yaratmanın Yöntemleri Nelerdir?

Müşterileri Mutlu Kılmanın Avantajları

Müşterilerinizi mutlu kılmanın doğrudan veya dolaylı yoldan pek çok avantajı vardır. Mutlu müşteri yaratmanın en önemli avantajı işletme gelirinizin artmasıdır. Müşteri memnuniyeti arttıkça sadık müşteri sayısı da doğru orantılı olarak artar. Sadık müşteriler ise her zaman daha fazla para harcama eğilimindedir.

Mutlu müşteri deneyimi markanıza olan güveni artırır ve rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlar. Müşterileri memnun etmek, olası bir krizde ya da olumsuz koşullarda sizi savunacak birilerinin bulunmasına yardımcı olur.

Mutlu Müşteri Yaratma Yöntemleri

Mutlu müşteri yaratmak için uygulamanız gereken pek çok yöntem vardır. Bu yöntemlerden bazılarını maddeler halinde sıralayabiliriz:

 • Müşterilerinizin kendilerini önemli hissetmelerini sağlayın

Müşterilerinize mutlaka isimleri ile hitap edin. Onlara özel olduklarını mutlaka hissettirin. Sıcak bir şekilde ve sık sık gülümseyin. Bir gülümseme sadece önemsediğinizi göstermekle kalmaz, aynı zamanda müşterilerinize sıcak, arkadaş canlısı olduğunuzu ve onları önemsediğinizi gösterir.

 • Müşterileriniz sizinle konuşurken dikkatlice dinleyin

Müşterilerinizle konuşurken tüm dikkatinizi vermeye çalışın. Onlarla göz teması kurun. Telefonda ya da yüz yüze konuşurken asla müşterilerinizin sözlerini kesmeyin.

 • Ürün ve hizmetleriniz hakkında detaylı bilgi sahibi olun

Müşteriler bilgili çalışanlarla çalışmak ister. Müşterilerinizin sorularını yanıtlayabilecek bir donanıma sahip olabilmek için ürünleriniz hakkında detaylı bilgi sahibi olun. Emin olamadığınız bir konu hakkında iş arkadaşlarınızdan destek alarak, müşterilerinize doğru bilgiler verin.

 • Müşterilerinize verdiğiniz sözleri tutun

Müşterinize herhangi bir söz verdiğinizde mutlaka zamanında yerine getirin. Ayrıca,  yapamayacağınız bir konu hakkında asla söz vermeyin. Aksi takdirde müşterilerinizin güvenleri sarsılır.

 • Müşterilerinizin zamanını boşa harcamayın

Günümüzde herkesin zamanı oldukça kısıtlı ve kıymetli. Bu nedenle müşterilerinizin zamanını boşa harcayacak faaliyetlerden kaçınmalısınız.

 • Müşterilerinizden geribildirim alın

Müşterilerinizden en çok ve en az hoşlandığı hizmetler hakkında geri bildirim alın. Bunu elektronik posta veya anketler aracılığı ile etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

 • Müşterilerinize ne istediklerini sorun

Müşterilerinize sürekli olarak onlar için neler yapabileceğinizi ve bunu nasıl daha iyi yapabileceğinizi sorun. Daha sonra onlara istediklerini vermeye çalışın ve onları süreçten haberdar edin.

 • Sadık müşterilerinizi ödüllendirin

Sadık müşterilerinizle uzun süre birlikte çalışmanın yollarını arayın.  Gerektiğinde bir kuralı esneterek, herhangi bir ücretten feragat ederek ve küçük bir hediye göndererek bunu kolayca başarabilirsiniz. 

 • Müşterilerinize her fırsatta teşekkür edin

Müşterilerinize her fırsatta içtenlikle teşekkür edin. Onlara sizi tercih ettikleri için kendilerine minnettar olduklarını hissettirin.

Mutlu Müşteri Yaratmanın İşletmeye Olan Katkısı

Mutlu müşteri deneyimi sunmak bir işletmenin üzerinde durması gereken en önemli konulardan biridir. Müşterilerinize karşı samimi ve tutarlı davranışlar sergilemeniz onların işletmenize uzun süre sadık kalmalarını sağlar.

Mutlu müşteri yarattığınızda, şirketinizin etkili geribildirimler almalarını sağlar. Müşterilerinizden geribildirim almak, firmanızın geleceğe yönelik atacağı adımları belirlemesinde önemli bir rol oynar. Mutlu müşteriler, işletmeniz ile ilgili deneyimlerini başkaları ile paylaşmaya daha yatkındır. Bu da yeni müşteriler edinmenize katkı sağlar.

Müşterileri size geri bildirim sağlamalarına teşvik etmek, üstün bir müşteri deneyimi sunmanın ve sürdürmenin ayrılmaz bir parçasıdır.  Rutin olarak geri bildirim istemek ve bu geri bildirimleri analiz etmek işletmenizin geleceği için oldukça önemlidir. Böylece, işletmenizin güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varabilir, müşterilerinizin beklentilerini kolayca karşılayabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Hizmet Kalitesini Artırmanın Yöntemleri Nelerdir?

Hizmette kalite neden önemlidir?

Kalite, sadece standardı aşan bir ürün veya hizmet sunmakla ilgili değil, aynı zamanda daimî bir müşteri deneyimi sunarak kazanılan itibarla da ilgilidir. Kaliteyi yönetmek, işletmeler için oldukça önemlidir. Kaliteli hizmet, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını korumaya yardımcı olur. Şirketler, tanınmış bir kalite standardı ile akreditasyon kazanarak kalite konusunda itibar kazanırlar.

Hizmet kalitesini kimler artırmalıdır?

Kalite, başarıyı hedefleyen hemen her şirket için artan bir endişe kaynağıdır. Bu bağlamda daha önce yayınlanan materyaller gözden geçirilir ve sürekli değişen ortamda, hizmet kalitesinin tanımları ve ölçümü geliştirilmeye çalışılır. Uygulanmakta olan hizmet kalitesi, işletme için tüm programlarda insanların ve iç pazarlamanın önemi üzerine odaklanır.

Kusursuz bir hizmet ortamı oluşturmak ve mükemmel hizmet kalitesi sunmak için hizmet kalitesinin bileşenleri hizmet stratejisi, hizmet performansı ve müşteri memnuniyeti sonuçlarıdır. Bu üç temel bileşen dikkate alınarak sektördeki üreticiler, yöneticiler ve liderler hizmet kalitesini arttırmaya çalışmalıdır.

Hizmet kalitesini artırma yöntemleri

Hizmet kalitesini artırmak için öncelikle geri bildirimlerin teşvik edilmesi gerekir. Bu konuda müşteri temsilcileri, hizmetin ön saflarında yer alarak müşteri beklentilerinin neler olabileceği konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olabilirler. Bu nedenle, gelişmiş müşteri hizmeti uygulamaları ile ilgili olarak temsilci geri bildirimini teşvik edilirse hizmette kaliteyi yakalamak kolaylaşır. Hizmet kalitesini artırmak için şu yöntemler takip edilebilir.

 • Hizmet kalitesi artırımı için diğer bir yöntem itibar oluşturmadır. Kalite, şirketin itibarına yansır. Sosyal medyanın artan önemi, müşterilerin ve potansiyel müşterilerin forumlarda, ürün inceleme ve sosyal ağ sitelerinde hizmet kalitesi hakkında hem olumlu görüşleri hem de eleştirilerini kolayca paylaşabileceği anlamına gelir. Kaliteye yönelik güçlü bir itibar, rekabetin çok yüksek olduğu pazarlarda önemli bir farklılaştırıcı olabilir.
 • Kalite kontrol sistemi de etkin şekilde yönetilmelidir. Etkin bir kalite kontrol sistemi yoksa, temel nedenleri belirlemek için uygun olmayan hizmetleri analiz etme ve yeniden test etme maliyetine maruz kalınabilir.
 • Taahhütte bulunulmalıdır. Bir işletme, kaliteyi tartışılmaz tek hedefi olarak görmedikçe çalışanlar kaçınılmaz olarak ödün verme ihtiyacı hissedecek ve kalite değişmeye başlayacaktır. Amaç değişmezliği, kalite kararlarının duruma bağlı olmadığı anlamına geleceğinden hizmet kalitesi faktörleri de olumlu etkilenir.
 • Hatalar takip edilmelidir. Kalitenin sürdürülebilir olması için, önce kalitenin ne olduğu tam olarak tanımlanmalıdır. Üreticiler için bu süreç, istatistiksel kalite kontrolünü, bir ürünün spesifikasyonlarını belirleme sürecini ve ardından bu spesifikasyonlara ne kadar yakın ölçtüğünü görmektir. Bu kapsamda standartlar belirlenir ve çok fazla sapma meydana gelirse, üretim süreci değişir.
 • Eğitime yatırım yapılmalıdır. Kalite uzmanları, işletmelerin her seviyedeki çalışanları için kaliteyi iyileştirmek ve sorunları çözme yollarını aramak için eğitilmelerini gerektiğini söyler.
 • Doğru tutuma sahip olunmalıdır. Çok fazla insan kaliteyi geliştirme arayışını baskıcı bir sürece dönüştürür. Nerede bulunursa bulunsun yetersizliğe işaret etmektense, yöneticilerin işinin kalite arayışını ilginç, asil ve değerli bir hedef olarak çerçevelemesi daha doğru bir tutumdur.

Hizmet kalitesinin en çok önemli olduğu sektörler nelerdir?

Hizmet kalitesi pek sektör için önemlidir. Örnek vermek gerekirse, sağlık bu sektörlerin başını çeker. Sağlık sektöründe hizmet kalitesi düşük olduğunda sonuçları çok daha ağır olabilir. Sağlık sektörünü yiyecek, eğitim, turizm ve genel olarak hizmet sektörleri takip eder.

İyi kalitede hizmet sunan sektörlerde hem yurt içinden hem de yurt dışından talep alır hale gelecektir. Sektörlerdeki hizmet kalitesi göstergeleri güvenilirlik, nüfuz, itibar, farkındalık, rekabetçilik, işbirliği, erişilebilirlik, yeterlilik ve güvenceden oluşur. Bu göstergelerde iyileşme sağlandığında kalite de artar.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Çalışanlarınızın Motivasyonunu Nasıl Artırırsınız?

Motivasyon, çalışanların bir işletme için çalışmaya ne kadar istekli ve bir işletmenin ne kadar verimli olduğunu belirler. Bu nedenle bir işletmenin, motivasyonu artırmaya yönelik çalışanlarını finansal ve finansal olmayan yöntemlerle motive edebiliyor olması gerekir

Kimi zaman çalışan motivasyonunda düşüşlerle karşılaşılması oldukça normaldir. Buna ek olarak çalışanlar ile bağlantı da kesildiğinde büyük bir sorun ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda çalışan motivasyonu artırmak en önemli konu haline dönüşür.

Çalışan motivasyonu neden önemlidir?

Çalışan motivasyonunu korumak ve iyileştirmek şirketler için bir sorun olabilir. Çünkü sorumluluklar, artık onu tamamlaması gerekenler için ilgi ve heyecan verici olmayacaktır. Bu nedenle işletmeler, personelinin motivasyon seviyelerini yükseltmenin ve daima yüksek tutabilmenin yollarını bulmaya çalışmalıdır.

Çalışan motivasyonu, bir kuruluşun başarısının anahtarıdır. Motivasyon olmadan, şirketler daha az üretkenlik ve daha düşük üretim seviyeleri yaşar. Bu tür durumlarda da büyük olasılıkla şirket önemli hedeflere de ulaşamayacaktır. Bu nedenle personel motivasyonu artırılması iş yeri liderlerinin beslemesi ve izlemesi gereken bir şeydir.

Çalışan motivasyonu ile sağlanan faydalar nelerdir?

Bir çalışan motive olursa işinde iyi olması ve çok çalışması daha olası hale gelir. Çalışanların ilgisini çekmek, çalışanları elde tutmak ve genel düzeylerde motivasyon çok önemlidir. Eğer çalışma motivasyonu sağlanırsa daha düşük devamsızlık seviyelerine de ulaşılır. Motive olmuş çalışanların işlerden uzak durmaktansa çalışmaya istekli olma olasılığı daha yüksek hale gelir.

Motive olmuş çalışanlarda iş bağımlılığı da artacaktır. Böylece düşük personel devir hızı kendiliğinden ortaya çıkar. Bir işte kalan çalışanlar halihazırda deneyime sahip olduğundan, yeni işe alma maliyetleri düşük olur. Böylece sürekli yeni bir eleman almak ve eğitmek gerekmez.

Motivasyon artışı ile birlikte yönetim ve çalışanlar arasında iyileştirilmiş ilişkiler sağlanır. Bu, çalışanların değişiklikleri tartışmasız kabul etme olasılığının daha yüksek olduğu ve yöneticilere karşı yasal veya endüstriyel işlem yapma olasılıklarının daha düşük olacağı anlamına gelebilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Çalışan motivasyonu artırma yöntemleri

 • Çalışanların çıkardığı iyi işlerin farkına varmak ve takdir etmek gereklidir. Maddi teşvikler verilebilir ancak mutlaka sözle de takdir edilmelidir. Çalışanlara, gelir getiren elemanlar olarak bakmak yerine, her fırsatta onlara değer verildiğinin gösterilmesi iş motivasyonu artışını da beraberinde getirir.
 • Motivasyon sürecinde gerçekçi hedefleri belirlemek önemlidir. Asla bitmeyecek bir şey üzerinde çalışmak genellikle yorucu ve moral bozucudur. Çalışmanın önemli bir fark yaratmadığını gösterdiğinden, ilerleme göstermeyen bir iş üzerinde çalışmak zamanla külfetli hale gelebilir. Bu durum personel motivasyonu üzerinde olumsuz etki gösterir.
 • Zaferler kutlanmalıdır. Hedef belirlemek ve o hedefe ulaşıldığında çalışmanın bir ögesi olan her bir çalışan tek tek kutlanmalıdır. Bu, çalışanlarınız bir şeyi her iyi yaptığında veya bir hedefe ulaştığında partilere devam etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Ancak sözlü bir teşekkür ya da yazılı bir belge dahi, kişiye kendini ve yaptığı işi değerli hissettirecektir.
 • Pozitif kalınmalıdır. Çalışanların pozitif olması için liderlerin de pozitif olması gerekir. Pozitif insanlar, negatif insanlardan daha üretkendir. Çalışanlar mutlu değilse, müşterileri de mutsuz ederler. Pozitiflik ve mutluluk, organizasyonu üretken ve başarılı kılar.
 • Kısa molalar verilmelidir. Herkes yorgun olduğunda işyerinde motivasyon artırmak zorlaşır. Personellerin tazelenmesi ve motive olması için kısa ve düzenli molalar vermek önemlidir.
 • Vizyon paylaşılmalıdır. Çalışanlarınız yaptıklarıyla organizasyonun misyonu ve vizyonu arasında herhangi bir bağlantı görmediklerinde motive olmayacaklardır. Daha çok ve daha uzun süre çalışmaya motive olmaları için onları kuruluşun vizyonuna dahil etmeniz gerekir.
 • Şeffaflık sihir gibi çalışır. Kurduğunuz ilişkiler güvene dayalıdır. Ve güven şeffaflıkla inşa edilir. Şeffaf olmayan ilişkilerde sorunlar yaşanır. Çalışanları ve iş yeri için yapabilecek en iyi şey şeffaf olmak ve güveni teşvik etmektir. Şeffaf olunduğunda, herkes aynı bilgileri kullanarak çalışır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

En İyi Ön Muhasebe Programları Nelerdir?

Ön muhasebe, küçük veya büyük her türlü işletmenin kullanması gereken finansal araçlardan biridir. Ön muhasebe sayesinde, işletmelerin finansal ortamda yaptığı her işlem takip edilebilir. Böylece alım – satım gibi finansal ve ticari işlemlerin kayıt altına alınabilmesi mümkün hale gelir.

Ön muhasebe işlemlerinin düzgün ve doğru bir şekilde yapılması işletme ve şirketlerin çok sayıda alanda kolaylık kazanmalarına yardımcı olur. Bu işlemler fatura, cari hesap, kasa hesap, banka hesap, stok ve çek senet kalemlerine ait takipler ile aylık bordro takibi gibi önemli işlemleri kapsar.

Ön Muhasebe Programları Nelerdir?

Günümüzde çok sayıda işletme ve şirket, ön muhasebe programları kullanarak ileriye dönük adımlar atar. İşletme veya şirketlerin olumlu bir şekilde büyüme sağlayabilmesi adına ön muhasebe işlemleri oldukça önem taşır. İşletmenin büyüklüğüne ve farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmesi açısından birden fazla sayıda ön muhasebe programı mevcuttur. En iyi ön muhasebe programı işletmenin ihtiyaçlarını karşılayabilen, fonksiyonel ve modern bir program olmalıdır. Son yıllarda yoğun olarak kullanılan ön muhasebe programları şunlardır;

 • Standart Ön Muhasebe Programları

Standart ön muhasebe programları, işletmelerin finansal hareketliliklerini takibe alarak kaydeder. Ücretli veya ücretsiz versiyonları bulunur. Oldukça yaygın olarak kullanılır ve web üzerinden veya doğrudan işletim sistemleri üzerinden çalışabilen türleri vardır. Bu bağlamda düşünüldüğünde en iyi online ön muhasebe programı seçeneklerinden birisidir.

 • Ticari ve Mali Müşavir Ön Muhasebe Programları

Ticari ve mali müşavir ön muhasebe programları, çok daha gelişmiş ve kapsamlı özelliklere sahiptir. Genel olarak daha büyük hacimli finansal işlem yapan ve işlem trafiği yüksek olan işletmeler tarafından kullanılır. İşlemleri kaydetmeyi ve takibe almayı kolaylaştıran kendine has işlevsel özellikleri vardır. En iyi ön muhasebe programları arasında yer alan bu sistemlerin kullanım oranı da bir hayli yüksektir.  

İnternet erişimi olan her yerden saniyeler içinde fatura kesebilir, müşterinizle paylaşabilir ve gelir-gider takibini gerçekleştirebilirsiniz. Logo Yazılım’ın geliştirdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Ön Muhasebe İşlemlerinde Hangi Yazılımlar Kullanılır?

İşletmelerin ihtiyaçları birbirinden farklı olduğundan, her işletme farklı ön muhasebe yazılımları kullanabilir. Teknolojinin gelişmesi ve hemen her işlemin on-line sistemde yapılmasıyla beraber, ön muhasebe yazılımları da çevrim içi sisteme uyum sağlamıştır.. Her ön muhasebe yazılımının kendine has avantajları ve özellikleri vardır. İşletme ve şirketler, kendi büyüklüklerine ve finansal işlem trafiklerine göre ön muhasebe yazılımı seçimi yapabilir.

Ön Muhasebe Programı Avantajları Nelerdir?

Neredeyse her işletmenin kullandığı ön muhasebe programlarının çok sayıda avantajı vardır. Geleneksel finansal işlem takip yöntemlerine nazaran ön muhasebe programları oldukça gelişmiş ve fonksiyoneldir. Ön muhasebe programlarının avantajları şu şekilde özetlenebilir:

 1. Her türlü finansal işlemin takibi yapılarak, ileriye dönük planlamalar yapılabilir.
 2. Geriye dönük analizler yapılmak istendiğinde geçmiş işlem trafiğine kolaylıkla ulaşılabilir.
 3. Gelir – gider takibi yapılabilir. Böylece işletmelerin finansal açıdan iyileştirilmesi kolaylaşır.
 4. Stok takip programı özelliği ile alım-satım yaptığınız ürünlerin güncel verilerini takip edebilirsiniz.
 5. Eski yöntemlere nazaran, geriye dönük verilerin kaybolması gibi olumsuz durumlar yaşanmaz.
 6. Yapılan hatalar ve yanlış adımlar hemen fark edilebilir. Böylelikle işletme için nelerin gerektiği daha detaylı analiz edilebilir.

Ön Muhasebe Programı İçerisinde Neler Olmalıdır?

Bir ön muhasebe programının istenilen şekilde çalışması ve doğru sonuç verebilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Ön muhasebe programlarının sahip olması gereken bazı takip fonksiyonları şunlardır:

 • Alış-Satış Fatura ve irsaliye işlemleri
 • Cari hesap bilgileri
 • Ürün-hizmet bilgileri
 • e-fatura/a-arşiv fatura özellikleri
 • Stok giriş çıkış işlemleri
 • Kasa/banka hesap takibi

Ön Muhasebe Programı Seçerken Sormanız Gerekenler?

İşletmenizin büyüyebilmesi açısından, seçtiğiniz ön muhasebe programının önemi büyüktür. Böylece işletme veya şirketiniz için bir ön muhasebe programı seçmeden önce dikkat etmeniz gereken hususlar mevcuttur. Fonksiyonel, modern ve işletmenizin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir ön muhasebe programı seçmeniz en iyisi olacaktır. Yanlış bir ön muhasebe seçimi, vakit kaybı ve ekstra masrafa yol açabilir.

Siz de işletmenize en uygun ön muhasebe programı seçimi konusunda desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, Logo İşbaşı programlarını deneyebilirsiniz. Sektörünüze ve işletmenize en uygun olan program için uzman danışmanlarımızla iletişime geçmeniz yeterli.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Google Adsense Faturası Nasıl Kesilir?

Son yıllarda internet yayıncılığı hiç olmadığı kadar artmış durumda. Geleneksel yayıncılık araçlarının aksine, günümüzde en yaygın olarak kullanılan internet reklamcılık sektörünün şekil değiştirmesini sağlamıştır. Onlardan biri olan Google AdSense gibi sistemler, internet üzerinden yapılan reklam ve yayın işlemlerinden biridir.

Son yıllarda Google AdSense üzerinden kazanç sağlayan şirket ve şahısların sayısı oldukça artmıştır. Ancak Google Adsense üzerinden elde edilen kazançlar, belirli şartları karşıladıklarında vergiye tabi tutulabilirler. Bu nedenle herhangi bir yasal pürüzü önlemek açısından Google AdSense fatura işlemlerinin yakından takip edilmesi gerekir. Nasıl fatura kesilir? yazımızı tıklayarak okuyabilirsiniz.

İnternet erişimi olan her yerden kolay fatura kesme programı olan Logo İşbaşı ile ister webden ister cepten saniyeler içinde fatura kesebilirsiniz. Üstelik 14 Gün Ücretsiz Deneyebilirsiniz.

Google AdSense Nedir?

İnternet ortamında çok çeşitli reklamcılık faaliyetleri yürütülür. Tıpkı televizyon ya da radyo gibi yayın platformlarında olduğu şekliyle, internet üzerindeki reklamcılık işlemlerinden de belirli miktarlarda kazançlar elde edilir. Google AdSense, bu kazançların takibi ve analizi gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Google AdSense üzerinden çok sayıda işlem kolay bir şekilde yapılabilir. Geriye veya ileriye dönük reklam planlamaları bu işlemlere örnek olarak verilebilir. Elde edilen kazançlara dair istatistikler ve hedef kitlesi gibi faktörler, Google AdSense sayfasında kolaylıkla bulunabilir. Şirket veya şahısların kazançlarını olumlu yönde artırabilmeleri açısından bu özellikler oldukça büyük önem taşır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Google AdSense Gelirleri Vergilendirilir Mi?

Çok sayıda şirket ve şahıs, Google AdSense üzerinden kazanç sağlar. Her Google AdSense kazancı birbirinden farklı olabilir. Temelde bu sistem, sürekli olarak belirli bir ücretin sağlandığı, stabil ve dengeli bir sistem değildir. Ancak elde  edilen gelirler çok sayıda faktöre göre değişiklik gösterebilir.

Elde edilen bir kazancın vergiye tabi tutulabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekir. Eğer AdSense kazançları sürekliyse ve kişi geçimini AdSense üzerinden sağlıyorsa, bu durumda AdSense kazançları vergilendirilir. Fakat eğer kişi geçimini AdSense kazançları ile sağlamıyorsa ve kişinin AdSense kazançları sürekli değilse vergiye tabi tutulmaz. Bu bağlamda sürekli olmayan kazançlara ‘Arızî Kazanç’ adı verilir ve bu kazançlar, vergiye tabi değildir.

Google AdSense Gelirleri Hangi Vergiye Tabidir?

Google AdSense kazançları birden fazla sayıda vergiye tabi tutulabilir. Bu vergiler, kazancın nasıl oluştuğuna, sıklığına ve niteliğine göre değişebilir. Eğer kazanç bir sermaye ya da şahıs şirketi tarafından kazanılıyorsa, bu kazançlar vergiye tabi olabilir. Google AdSense kazançlarının tabi tutulduğu vergiler şunlardır;

 1. Kurumlar Vergisi: Bu vergi, sermaye şirketlerinin AdSense kazançlarının tabi tutulduğu vergidir. 2020 yılından itibaren, kazanılan AdSense gelirleri %20 oranında kurumlar vergisine tabidir.  
 • Gelir Vergisi: Bu vergi çeşidi, şahıs şirketlerinin AdSense kazançlarına yansıtılır. Gelir vergisinin oranı, AdSense kazancına göre değişebilir. Kazancın sürekliliği ve  oranı verginin oranında değişime sebep olabilir. Gelir vergisinin oranı, yüzde 15 ve yüzde 30 arasında değişebilir.

Google AdSense Kazancına Dair Fatura Nasıl Kesilir?

Google AdSense fatura kesme işlemi için, elde edilen gelirler tıpkı vergiye tabi olma işleminde olduğu gibi bazı şartları sağlaması gerekir. Kazancın sürekli olması ve belirli bir miktarı aşması sonucunda fatura kesilebilir. Eğer kazancı sağlayan şirket değilse, fatura kesimi gerekmediğinden vergi dairesine beyanda bulunulması yeterlidir. Fatura oluştururken de fatura tipi, vergi numarası ya da T.C. kimlik numarası, unvan, adres, hizmet açıklaması, miktar, birim fiyatı ve KDV oranı gibi bilgilere yer vermeniz gerekir.

Kolay Google AdSense Fatura Kesme Yöntemleri Nelerdir?

Google AdSense faturası kesimi işlemi, elde edilen gelire göre değişebilir. AdSense faturası, ay içerisinde elde edilen her kazanç için kesilmez. Bir ay içerisinde elde edilen bütün gelirler, ay sonunda toplu bir şekilde faturalandırılır.  KDV oranı da bu toplam üzerinden yansıtılır. Fatura, ödemeyi yapan Google adına kesilir. Oluşturulan faturanın herhangi bir kuruma gönderilmesi gerekmez ancak kişinin ilgili faturayı saklaması gerekir.

İnternet erişimi olan her yerden kolay fatura kesme programı olan Logo İşbaşı ile ister webden ister cepten saniyeler içinde fatyra kesebilirsiniz. Üstelik 14 Gün Ücretsiz Deneyebilirsiniz.

Google AdSense gelirleri ve fatura kesimine ait sorularınıza net yanıt almak için Logo İşbaşı danışmanlarından ücretsiz destek alabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Veresiye Programı Nedir? Nasıl Kullanılır?

Teknolojinin gelişmesi ile beraber, küçük ya da büyük, çok sayıda işletme ve şirket işlemlerini dijital ortamda çevrim içi yapabilir hale gelmiştir. Bu kapsamda tercih edilen programlardan biri de veresiye takip programlarıdır. Bu programlar, küçük ölçekli işletmelerin borç ve alacak hesaplarını takip etmeleri için ön muhasebe programı gibi kullanılır.

Cari hesap takibi için de kullanılan veresiye takip programları, küçük işletmelere çoğu alanda kolaylık sağlar. İşletmelerin geciken borçlarını görebilmeleri veresiye takip programları ile mümkündür. Aksi halde borçların aksaması finansal açıdan olumsuz durumlar oluşturabilir. Finansal açık gibi önemli faktörler de veresiye takip programları sayesinde görülerek analiz ve takipleri yapılabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Veresiye Nedir?

Veresiye, müşterilerin karşılığını ödemeden alışveriş yapmaları durumudur. Müşterinin, satın aldığı malın karşılığını ödememesi durumunda, malı satan işletmecinin hesaplarında finansal bir açık oluşmuş olur. Müşteri mal karşılığını ödemediği için, işletmeci de malı satın aldığı satıcıya ödeme yapamaz hale gelir. Kontrol ve takibi yapılmadığında, veresiye satışlar işletmeye zarar verebilir. İleride ödemesi yapılmayan veresiye borçlar, işletmenin daha fazla satış yapamaması gibi olumsuz durumlar da ortaya çıkarabilir.

Veresiye Takibi Neden Önemlidir?

Veresiye borçların takibini yapmak, veresiyenin miktarı ne olursa olsun oldukça önemlidir. Satış işlemini yapan işletmeci, sattığı malzemeyi de başka  bir satıcıdan bir bedel karşılığı satın alır. Veresiye satışlarında ise işletmeci, malzemesini karşılıksız olarak sattığı için, malzemeyi satın almış olduğu satıcıya ödeme yapamaz.

Veresiye borçlarının vaktinde ödenmemesi gibi durumlar da söz konusu olabilir. Bu tür veresiyeler, takibi yapılmadığında oldukça yüksek miktarlara ulaşabilir. Bu sebeple, veresiye borçların takibinin yapılması oldukça önemli bir husustur. Yenilikçi, modern ve işletmeye uygun bir veresiye programı kullanmak, oluşabilecek olan olumsuz finansal açıkları engeller.

Veresiye Programı Nedir?

Veresiye programı, veresiye satışlarının takibini ve kaydını yapan bir dijital çözümdür. Bu programlar, işletmelerin ve yapılacak olan veresiye satışlarının büyüklüğüne göre farklılık gösterebilirler. Veresiye programları, veresiye borçlarının takibinin yapılması açısından oldukça önemli araçlardır. Bu programlar üzerinden, yapılmış olan veresiye satışlarına dair bilgiler görülebilir. Veresiye programı ücretsiz veya ücretli olarak sunulabilir. Bu programlar farklı yöntemlerle işletmelerin finansal açıdan büyümelerine yardımcı olabilecek modern ve yenilikçi araçlardır.

Veresiye Programı Nasıl Çalışır?

Veresiye programları, cari hesap programı gibi satışların takibini yapabilecek altyapıya sahiptirler. Kullanıcı, kullanacağı veresiye programına kendi işletmesinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak karar verebilir. Bu programlarda, veresiye satışlara ait bilgilerin girebileceği alanlar bulunur. Kullanıcı, bu alanlara yapmış olduğu veresiye satışlarına ait bilgileri girebilir. Veresiye programları, bu bilgileri analiz eder ve satışın yapıldığı tarihi de kaydeder. Böylece satılan malzeme ve satışa ait tüm bilgiler program altyapısında muhafaza edilir. Ayrıca veresiyenin ödenmesi gerektiği tarih gibi çok sayıda önemli faktörü okuyup analiz ettiğinden, veresiye borçlarının ödeme tarihi yaklaştığında, kullanıcıya bildirimlerde bulunur.

Veresiye Takibi Programının Avantajları Nelerdir?

Geleneksel veresiye kayıt yöntemlerine nazaran, veresiye programı kullanmanın kendine has avantajları vardır. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

 1. Müşterinin her türlü bilgisi kayıt edilir. Böylelikle ödeme tarihinde müşteriye kolaylıkla ulaşılabilir.
 2. Geçmiş satış işlemlerine kolaylıkla ulaşılabilir. İşletme sahibi, geçmişte yapmış olduğu veresiye satış kayıtlarına oldukça kolay bir şekilde erişebilir.
 3. Veresiye satışlara ait kapsamlı veriler görülebilir. Yapılan veresiye satışların toplamı, ödenen ve ödenmeyen veresiye satışları ve geciken veresiye borçlarına ulaşılabilir.
 4. Elde edilen veriler kolaylıkla yedeklenebilir. Böylece veri kaybı yaşanmaz ve ileri vadede olası olumsuz durumlar da ortadan kaldırılmış olur.

İşletmenize özel veresiye programı kullanmak istiyorsanız, Logo İşbaşı veresiye programlarından destek alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçmeniz yeterli!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Borç-Alacak Takibi Nasıl Yapılır?

Borç alacak takibi yapılırken programlardan yararlanılabileceği gibi hukuk bürosuyla anlaşma yoluna da gidilebilir. Borç alacak takibini kendi yapmak isteyenler, bunun özenli ve dikkatli bir biçimde gerçekleşmesi için genellikle muhasebe destek programlarına ihtiyaç duyar.

Borç Alacak Takibi Nedir?

Borç alacak takibi, diğer adıyla cari hesap takibi olarak bilinir. Şirketler için mali açıdan önemli olan borç alacak takibi, müşteri ve tedarikçiler arasında yaşanan her türlü işlemin takibinin yapılması olarak tanımlanır. Düzenli olarak ticari ilişki içinde bulunan herkes, borç alacak takibi yaparak tahsilat ve ödemeleri izler. Takip edilmeyen mali işlemler sonucunda hem müşteri hem işletme tarafı zarar görebilir.

Borç alacak takibini işletme sahibi veya bu konuda yetkilendirilmiş kişiler yapar. Unutulmamalıdır ki cari hesaplardaki hareketler geçmişi gösterir, borç alacak takibinin doğru yapılması için güncel bilgilere de ihtiyaç vardır. Hem geçmiş hem güncel borç alacak bilgisi incelenerek, cari hesaplarda detaylı bir kontrol yapılabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Borç Alacak Takip Programı                                     

Borç alacak takibinin hızlı ve pratik bir şekilde yapılabilmesi için bazı programlar bulunur. Bu programlar sayesinde muhasebe işlemlerinde hızlanma kazanılır, yaşanabilecek aksaklıklar minimuma indirilir. Alacak ve borçlu sadece para ilişkisi değil hizmet ve mal ilişkisi de yürütebilir.

Hizmet ve mal ilişkileri de cari hesapta toplandığı için borç alacak takip programı kullanılır. Program üzerinden güncel bilgilere ulaşılabilir ve zamandan da tasarruf edilir. Kasa, banka, tahsilat, ödeme, gider ve çalışan takibi borç alacak takip programı sayesinde tek bir ortamdan gerçekleşebilir.

Borç alacak takip programı genellikle eğitim gerektirmez ve kurulum gerektirmeden direkt olarak çalışır. Borç alacak işlemleri, cari hesap listesi, toplam borç alacak listesi ve ajanda kısmı takip programlarının bel kemiğidir. Yeni cari hesap ekleyerek, işlemleri genişletme şansınız vardır. Başka firmalara olan vadeler için otomatik olarak hatırlatma kurularak aksaklık önlenebilir.  

Borç Alacak Takip Programı İle Neler Yapılabilir?

Borç alacak takip programları muhasebe programına entegre çalıştığından yapılabilecek oldukça geniş kapsamlıdır. Müşteriye satış yapıldığında, satış işlemi kaydedilir ve müşteri hesabına borç yansır. Tahsilat işlemlerinin kaydı yapıldığında, hesaba alacak şeklinde yansıma olur. Borç tutarından düşen alacakların takibi, programlar sayesinde kolaylaşır. Ödeme günü gelen işlemler ise raporlanır.

Ayrıca Word veya Excel olarak raporlar talep edilir. Borç alacak takip programı ile yazıcıdan çıktı olarak belgeler alınıp kullanılabilir. Takip programında yazıcı çıktıları üzerinde tasarım yapabilme özelliği bulunur. Çıktı olarak alınmak istenmeyen belgeler, e-posta yoluyla istenilen kişiye ve adrese gönderilebilir.

Programlardaki satıcı bilgilerinizi tek seferlik girerek, kolay bir şekilde sonraki işlemlerde pratiklik kazanabilirsiniz. Takip programı aynı zamanda filtreleme seçeneklerini kullanabilmeye olanak tanır. Arşivleme yapılabildiği için cari hesaplara ulaşım kolaydır ve istenilen tarih üzerinden işlemler kontrol edilir.

Barkod kodu üzerinden stok takibi yapmak, borç alacak takip programlarının sevilen özellikleri arasındadır. Çek ve senet takibi ise program sayesinde mümkündür ve önemli belgelerin gününün kaçırılmasını önler. Borç alacak takip programlarında detaylı inceleme raporu çıkartabilirsiniz. Bu da şirketin ne durumda olduğunu, belli bir zaman aralığında cari hesaplarda ne gibi değişiklikler yaşandığını belirtir.

Borç Alacak Takip Programı Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Borç alacak takip programının birçok avantajı bulunur. Takip programlarının sunduğu imkanlardan yararlanarak pratiklik kazanılabilir. Takip programlarının sunduğu avantajlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Müşteri ilişkilerinde borç alacak takibi daha kolay ve hızlı şekilde yapılır.
 • Tahsilatlarda aksama yaşanmaz.
 • Fatura, tahsilat ve ödeme gibi önemli adımların daha sonradan takibi yapılabilir.
 • Belirlenen tarihler üzerinden otomatik kayıt yapılabilir.
 • Online olarak istenilen her yerden erişim sağlanır, yalnızca İnternet olması yeterlidir.
 • Şirket üzerindeki iş yükü azalır.
 • Güvenilir bir sistemdir.
 • Günlük olarak veri yedekleme yapıldığı için arşivleme konusunda avantaj yaratır.
 • Mali açıdan tasarruf sağlar.
 • Ön muhasebe işlemleri yapılabilir. Muhasebe işlemleri bir arada yürütülebilir, bu da ekstra harcanacak eforu ortadan kaldırır.

Borç alacak takip işlemlerinizi çok daha kolay ve kısa yoldan takip etmeye ne dersiniz? İster cep telefonunuzdan isterseniz de webden takip edebileceğiniz ön muhasebenizi Logo İşbaşı ile internet bağlantınızın olduğu her yerden yönetebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Borç-Alacak Takip Programları Nelerdir?

Borç alacak takip programları, Excel üzerinden yürütülen geleneksel işlemlerin daha gelişmiş halidir. Müşteri hesabı, cari hesap, stok durumu, fatura-irsaliye, vadeli satış, personel hesabı gibi birçok ön muhasebe işleminin olduğu adımlar, gelişmiş programlar sayesinde tek bir ortamdan yürütülebilir.

Borç Alacak Takibi Nedir?

İşletmeler, cari hesaplarını kontrol altında tutarak hem kendilerini hem müşterilerini güvenceye alırlar. Borç alacak takibi, alıcı ve satıcı arasındaki her türlü ilişkinin belgelendirilmesidir. Satıcı ve müşteri arasında para, mal veya hizmet ilişkisi doğar. Bu ilişkiler kayıt altına alınarak, güncel olarak takip edilir.

Borç alacak takibi sayesinde işletmenin mali iniş çıkışları kontrol edilebilir, gerekirse müdahale etmek kolaylaşır. Borç alacak takibini bazı programlarla sağlamak mümkündür. Müşteri ve tedarikçilere yollanacak rapor ise Excel olarak seçilebilir.

Borç Alacak Takibi Nasıl Yapılır?

Borç alacak takibi, cari hesap incelemeleriyle yapılır. Şirkete gelecek veya şirketten çıkacak ödemeler, tahsilatlar, çek veya senet gibi işlemler takip edilir. Takip işlemleri geleneksel yöntemlerle yapılabildiği gibi borç alacak takip programları da kullanılabilir. Güncel gelir ve giderler ile beraber, geçmiş dönem belgelerine bakılarak işletmeler durumlarını kontrol eder.

Genellikle borç alacak takibi için defter veya Excel kullananlar, raporları bölümlere ayırarak işlemleri yürütür. Müşterilerden alacaklar, satıcılara olan borçlar ve kurumlara olan vergi borcu gibi durumlar borç alacak takibinde ayrı olarak tutulur. Online borç alacak takibi yapanlarda her şey hazır olduğu için bölümlere ayırma durumu yoktur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Borç Alacak Takip Programı Nedir?

Borç alacak takip programı, müşteri ve işletme arasındaki ilişkilerin online olarak kayıt altına alınmasını sağlar. Aynı zamanda sadece müşteriler değil tedarikçilerle olan ilişkiler de borç alacak takip programlarında kolayca takip edilebilir. Günü gelen işlemlerin, istenilen her yerden online olarak yapılabilmesi programın en büyük özelliğidir.

İnsan hatalarının en aza indirilmesini sağlayan programlar, maliyetleri düşürerek iş yükünün azalmasına olanak tanır. Muhasebe programı ile desteklenen borç alacak programında, birçok işlem eşzamanlı olarak yapılabilir. Banka veya hesap bilgileri kontrol edilirken bir yandan otomatik olarak düzenlenen işlemler gerçekleşebilir. Zamanında yapılan ödemeler, firma kalitesinin artmasına ve firmanın güven aşılamasında büyük rol oynar.

Borç alacak takip programlarında özellikle mobil uyumlu yazılımlar tercih edilmelidir. Böylece nerede olursanız olun, mobil cihazlardan programa erişim sağlayabilirsiniz. Borç alacak takip programının stok takibi özelliği sayesinde stoklar anlık olarak incelenebilir.

Alış veya satış işlemlerinden sonra sistemde stoklar otomatik olarak güncellenir. Stok hareketlerinin maliyetini görüntüleyerek, borç alacak takip programı sayesinde birçok işi bir arada yapabilirsiniz. Stok dökümlerini ise yine Excel formatında talep edebilir, istediğiniz e-mail adresine gönderimini sağlayabilirsiniz.

Borç Alacak Takip Programları İle Neler Yapılabilir?

Çoğu bulut tabanlı olan borç alacak takip programlarında, anlık olarak takip yapacak personel istediği yerden programa giriş yapabilir. İstenilen adette cari hesap ekleyebilir, cari hesap işlemlerinden hesapları kontrol edebilir. Borç alacak işlemlerinin bulunduğu menüler, genellikle müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilerinizi gösterir.

Veriler sürekli kayıt altına alındığından, borç alacak işlemlerinde istediğiniz tarihte bir belgeye ulaşabilirsiniz. Yazıcı çıktıları borç alacak takip programı sayesinde tasarlanabilir. Şirket nezdinde bilgiler içeren tasarım kolay bir şekilde yapılır. Programların bir diğer özelliği ise çalışan işlemlerinin kontrolüdür. Örneğin, maaş bilgileri ve maaş kontrolü için takip programından destek alınabilir.

Bazı takip programlarının gelişmiş özellikleri sayesinde senet düzenlenir. Ajanda ve hatırlatma modülleri sayesinde istenilen her şey vaktinde tamamlanır. Gecikme ve aksama durumları yaşanmaz, böylelikle profesyonel görünüm kazanmak kolaylaşır. Müşteri ve tedarikçileri belli bir kategoride sınıflandırmak isteyebilirsiniz.

Takip programlarında özel kategoriler oluşturarak, müşteri ve tedarikçiler belirlenen kategoriye uygun şekilde listelenebilir. Finansal durum, borç alacak takip programlarında görsel olarak da izlenebilir. Görsel analizler, iniş çıkışların hangi tarih aralıklarında gerçekleştiğini net olarak gösterir.

Tüm borç alacak durumunuzu tek bir program üzerinden yürütmek istemez misiniz? Kullanımı ve takibi kolay Logo İşbaşı ön muhasebe programı ile saniyeler içinde tüm verilerinizi görüntülemenin ve işlem yapmanın ayrıcalığını yaşayacaksınız.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Bitnami