Ön Muhasebe Programı Nedir?

Yeni kurulan bir işletmeniz varsa ya da halihazırda bir işin patronuysanız sıkça duyduğunuz terimlerden biri de ön muhasebedir. Çoğunlukla genel muhasebe ile karıştırılan ön muhasebe aslında çok daha detaylı işlemler silsilesine sahiptir. Peki, ön muhasebeyi bu denli önemli kılan ve âdeta işletmenin en önemli ayrıntısı yapan nedir?

Ön Muhasebe Nedir?

Herhangi bir işletmenin ya da şirketin finansal yönetimini sağlayan her türlü verinin takip işlemine ön muhasebe denir. İşletmeye ait stoklar, cari hesap takibi, maaş ve avans takibi, çekler, nakit para, faturalar, banka hesapları, teklif yönetimi, senet ve müşteriler gibi ana unsurların kayıt altına alınması ile bunların hareketlerinin takip edilmesi amacıyla ön muhasebe işletmenin kendi içerisinde tutulur.

Genel Muhasebe ve Ön Muhasebe Farkı

Ön muhasebe tutulduktan sonra tamamlanan işlemlerin bir sonraki aşaması genel muhasebedir. Çünkü ön muhasebe sırasında tutulan tüm kayıtlar kendi içerisinde sınıflandırılır. Böylece analiz ve raporlama işlemleri daha kolay hale gelir. Bu konuda dikkati çeken farklar şu şekilde özetlenebilir:

 • Ön muhasebe işlemleri, genel muhasebe için ön hazırlık aşamasıdır.
 • Pek çok işlemin takibinin ve sınıflandırılmasının ön muhasebe sırasında yapılması, genel muhasebe aşamasında mali müşavirlerin işini kolaylaştırır.
 • İşletmenin tüm finansal durumu genel muhasebe aşamasında takip edilir.
 • İşletmenin tüm varlıkları, borçları ve faturalarından genel muhasebe sorumludur.
 • İşletmenin tüm defter kayıtlarının tutulması ve bunların devlete beyan edilmesi genel muhasebenin sorumluluğu altındadır.
 • İşletmenin vergi borcunun hesaplanması ve beyan edilmesi yine genel muhasebe tarafından yapılır.

Ön Muhasebe Tutmanın Avantajları Nelerdir?

Muhasebe, bir işletme ya da şirket içerisindeki en önemli departmanlardan biridir. Ülkemizde tüm özel ve kamu kurumlarının ön muhasebe veya genel muhasebe sistemi olması zorunludur. Ön muhasebe tutmanın avantajları şunlardır:

 • Ön muhasebe sayesinde işletme bünyesindeki tüm ürünler takip edilebilir. Aynı zamanda bu ürünlerin giriş ve çıkışı ile birlikte stok durumu da izlenebilir.
 • İşletmenin müşteriden aldığı ya da verdiği tüm çek ve senetler, vadeleri ve miktarları takip edilebilir.
 • İşletmeye ait alacak ve borç tutarları anlık olarak izlenebilir.
 • İşletmenin sattığı ya da aldığı mal ve hizmet karşılığındaki faturaların resmî takibi yapılabilir.
 • İşletmede çalışan personellerin ücret hesaplaması ve düzenlemesi sağlanır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

Ön Muhasebe Tutma Yöntemleri

Ön muhasebe tutmak için birtakım yöntemler mevcuttur. Öncelikle bu konuda bir ön muhasebe defteri tutulabilir. Tabiri caizse bakkal hesabı gibi tüm işlemlerin deftere yazıldığı bu yöntemle bütün ön muhasebe kalemleri deftere kaydedilir. Ancak hiç güvenli olmayan bu yöntem pek çok risk taşır. Defter yırtılabilir, üzerine bir şeyler dökülebilir ya da kaybolabilir. Bunların hiç biri olmasa dahi herhangi bir bilgiye ulaşmanız için saatlerce uğraşmanız gerekebilir.

Kayıtların tutulması için diğer bir yöntem ise ön muhasebe için excel kullanmak olabilir. Bu yöntemi kullanmak içinse iyi bir Excel kullanıcısı olmak gerekir. Çünkü kayıtların tutulması aşamasında birçok formül ve fonksiyon kullanmak lazım. Ayrıca bunları grafiklere dökme aşamasının da atlanmaması gereklidir. Eğer Excel kullanımı konusunda profesyonel olmayan biri ön muhasebe tutmaya çalışırsa, tüm bu işlemler kişinin günlerini alabilir. Daha da kötüsü Excel programının bulunduğu bilgisayar çökebilir, kaybolabilir ya da çalınabilir. Öte yandan büyük miktarda veri ile çalışılacaksa birden çok Excel sayfasına ihtiyaç duyacağınızdan dosya giderek karmaşıklaşır ve yavaşlar.

Tüm bu yöntemlerin yerine dijital dünyanın avantajlarından biri olan web tabanlı ön muhasebe programı kullanmanız çok daha kolay bir çözüm olacaktır. Logo Yazılım tecrübesi ve kalitesi ile oluşturulan online ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile internet erişimi olan her yerden kolayca fatura kesebilir, gelir-giderinizi kontrol edebilirsiniz.

Web Tabanlı Ön Muhasebe Programı Kullanmanın Avantajları

Geleneksel yöntemlerle ön muhasebe tutmak yerine işinizi çok daha kolaylaştıran bir ön muhasebe yazılımı kullanabilirsiniz. Böylece şirket için finansal durumunuza etki eden tüm gelir ve giderleri, nakit miktarı, müşterileriniz gibi pek çok farklı kalemi bilgisayar ortamında muhafaza edebilirsiniz. Ön muhasebe programı olarak bilgisayar kaynaklı bir masaüstü yazılım kullanılabileceği gibi web tabanlı ön muhasebe programı da tercih edilebilir.Ancak her daim önerilen verilerin ve raporların bulut ortamında saklandığı web tabanlı yazılımlardır. Bu tür programları kullanmanın avantajları şöyle özetlenebilir:

 • Web tabanlı ön muhasebe programı ile veri girişleri çok daha kısa sürede yapılabilir.
 • Verilere ulaşmak için internet bağlı olmak yeterlidir.
 • Birden çok personelin eş zamanlı olarak veriler üzerinde işlem yapılmasına olanak tanır.
 • Her daim verilerin en güncel hali görüntülenebilir.
 • Masaüstü uygulamalarda verilerin kaybolma ihtimali yüksekken, web tabanlı yazılımlarda düzenli olarak yedekleme yapıldığı için verilerin kaybolma olasılığı yoktur.
 • En önemlisi zamandan ve iş gücünden ciddi oranda tasarruf edilebilir.
 • Kullanılması kolaydır. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde eğitim almanıza gerek yoktur.
 • Tablet veya akıllı telefon gibi mobil cihazlar yardımıyla istenilen anda ulaşılabilir.
 • Fatura kesmek daha da kolay hale gelir. Tanımlanan kişi ya da kurumların yanı sıra müşteri ile ürün bilgisi gibi hizmetler otomatik olarak tanımlanır.
 • Ödeme ve tahsilat günleri için otomatik hatırlatma e-postaları gönderilir.
 • Otomatik raporlama sayesinde geçmiş ödemeler, gecikmiş alacaklar, miktarları gibi bilgilere anından ulaşılabilir.
 • Her bir işlem sonrası sistem otomatik olarak güncellenir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Stok Takip Programı Nedir?

Stok takibi, tüm işletmeler için sürdürülebilir başarı açısından önemli kalemlerden biridir. Sahip olunan verilerin hem geçmişe hem de geleceğe yönelik şekilde değerlendirilmesi anlamına da gelen stok takibinin, büyüme ve işletme düzeni açısından mutlaka dikkate alınması ve titizlikle takip edilmesi gereklidir.

Stok nedir?

Envanter olarak da tanımlanabilen stok, bir işletmenin gelecekte satmak ya da kullanmak amacıyla elinde bulunan mamul, yarı mamul, hammadde gibi varlıklarıdır. Başka bir anlatımla, gelecek zamanlarda ihtiyaç duyulması halinde gereksinimleri karşılamak amacıyla depolanan ürün veya fizikî mallardır.

Stok Türleri Nelerdir?

Bir işletme için gerekli olan çeşitli varlıkların hepsine stok denilebilir. Bu kapsamda en çok kullanılan stok (envanter) çeşitleri şunlardır:

 • Satın alınan parçalar
 • Hammadde niteliğindeki ürünler
 • Montaj için bekleyen bileşenler
 • İşlenmiş mamul veya parçalar
 • Yarı işlenmiş parçalar
 • Doğrudan ürünle olmayan tamamlayıcı mallar, aletler, malzemeler
 • Dağıtım stoğuna dahil ürünler
 • Bakım, onarım ve servis parçalarının stokları

Stok Takibi Nedir?

Stok takibi, alım satım yapan işletmelerin ellerinde bulunan ürünlerin nihaî durumlarının periyodik şekilde takip edilmesi işlemidir. İşletmeler, güncel stok takibini başarılı şekilde yapabilirse, satışa sundukları ya da üretim esnasında kullandıkları ürünlerin hangi miktarda kaldığını görebilecek ve bu bilgiler ışığında yeni siparişler oluşturabileceklerdir.

Son dönemde ülke piyasasındaki dalgalanmalar neticesinde maliyetlerin sürekli değişime uğraması ve yeni ürün fiyatlarının istikrarsız biçimde dalgalanması, tüm işletmeler için stok takibini neredeyse zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda stok takip işlemlerini başarılı ve düzenli şekilde gerçekleştirenler doğru zamanda doğru ürün satın alma kabiliyeti gösterebilir. Böylece firmanın daha fazla kâr etmesi sağlanır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

Stok Takibi Nasıl Yapılır?

Günümüzde artan teknoloji ile birlikte dijital çağda yaşıyor olmak pek çok avantajı da beraberinde getirmiştir. Önceden saatler süren ve manuel şekilde yapılması gereken birçok işlem, artık saniyeler içinde profesyonel yazılımlarla yapılabilir. Aynı şekilde stok takibi yapabilmenin en kolay yolu da stok takip programı kullanmaktan geçer. Kendine özgü stok takip programı algoritması bulunan bu tür yazılımlar etkili ve doğru bir stok takibi için en önemli yardımcılardır.

Gelişmiş bir ticaret ağına sahip olan işletmeler için günlük ürün sayımı yapmak ve stok defterlerine kaydetmek oldukça zaman alıcı bir işlemdir. Önceki yıllarda stok takip excel yardımıyla ya da web tabanlı stok takip programı üzerinden yapılmasına rağmen, ön muhasebe elemanlarının çok zamanını alması ve ürün seçkisi fazla olan firmalar için yetersiz kalması nedeniyle artık kullanılmamakta. Bunun yerine çok daha akılcı çözümler sunan özel ve bağımsız yazılımlar tercih edilmektedir.

Profesyonel stok takip yazılımı çeşitleri, aynı zamanda depo stok programı olarak da kullanıldığından ürünlerin satın alma sürecinden itibaren, üretim, satış, dağıtım süreci, etiketleme gibi birçok iş sürecinin tümünün takibi sağlar. Bunun dışında stok programı içerisine entegre edilebilecek özel başka yazılımlar sayesinde de fatura takibi, gelir-gider takibi, hesap takibi, raporlama, online tahsilat ve e-fatura gibi pek çok bilgiye periyodik şekilde depolanabilir. Bazı web tabanlı ücretsiz stok takip programı türleri kullanılsa da, sınırlı işleme izin vermesi nedeniyle işletme için kısıtlı kalabilir. Bu nedenle sürdürülebilir başarı ivmesi kazanılması ve kesintisiz devam ettirilmesi için mutlaka profesyonel bir yazılımla hatasız şekilde çalışılması gerekir.

Stok Takibi Neden Önemlidir?

Stok takibi yapmanın temel nedenlerinden biri, bazı dönemlerde ortaya çıkan talep artışlarını önceden analiz edebilmek ve bu tür taleplere karşı hazırlıklı olmaktır. Bu aşamada stoklu ürünler için talep geldiğinde, stok yetersizliği yaşanmadan ve hazırlıksız yakalanmadan piyasaya direkt arz yapılabilir.

Stok takibi yapmanın diğer bir önemli sonucu da tedarik maliyetlerini azaltmaktır. Hem adet başına maliyet hem de lojistik olarak maliyet azaltılabileceğinden, daimi talep alan ürünler yüksek miktarsa alınabilecek ve depolanarak stokta tutulabilecektir. Bunların dışında fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek ya da asgari etkilenmek için stok kontrol programı kullanılarak stok stratejileri üretilmelidir. Özellikle hammadde konusunda bu önlemi almak büyük oranda kâr etmenizi sağlar.

Son olarak ticari faaliyetlerin her aşamasında ürün sayısı arttıkça, birim ürün başına fiyat düşer. İşletmeler maliyet düşürmek ve daha fazla kâr edebilmek adına fazla ürün alıp stoklamak isteyebilir. Benzer şekilde stok yapılan ürünlere ait fiyatlar çeşitli sebeplere bağlı olarak yükselirse, bu tür durumlardan etkilenmemek adına da stok yapılmak istenebilir.

Stok Takip Programı Neden Kullanılmalıdır?

Stok yani envanter takip programı kullanmanın avantajları şu şekilde özetlenebilir:

 • Maliyet muhasebesi yapmak kolaylaşır.
 • Malzeme ve ürün kayıpları en aza indirilebilir.
 • Üretim sürecinin daimi ve düzenli olması sağlanır. Böylece ürün veya hammadde eksikliği sebebiyle üretim süreci aksamaz.
 • Periyodik olarak gereksinimler öngörülebilir. Bu da finansal yönetim bölümüne etkinlik kazandırır.
 • Üretim süreçleri en gerçekçi halini kazanır ve yönetilmesi daha kolay olur.
 • Tedarik ve satış aşamaları daha düzenli hale geleceği için maliyet de düşer.

Bulut Tabanlı Stok Takip Programının Avantajları

Bulut tabanlı stok takip programı, hiçbir kuruluma gerek kalmadan online sistemde veri depolayan ve bunların takibini yapabilen sistemdir. Envantere ait tüm detaylarınız sanal ortamda depolanır ve internete bağlı olduğunuz sürece her yerden bu verilerinize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Logo Yazılım’ın geliştirdiği web tabanlı çalışan Logo İşbaşı ile internet erişimi olan her yerden stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. İster cep telefonunuzdan isterseniz bilgisayarınızdan siz nerede olrsanız olun Logo İşbaşı yanınızda!

Bulut tabanlı stok takip programının avantajları şu şekilde özetlenebilir:

 • Bulut tabanlı sistemler, masa üstü uygulamalara göre çok daha güvenlidir. Stok durumunuzun yanı sıra tekliflerinizi, faturalarınızı, siparişlerinizi ve muhasebenizi güvenle takip edebilirsiniz.
 • Teklif, sipariş, fatura gibi süreçlerinizi otomatik hale getirebilir, zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz.
 • Verilerinize ulaşmak ya da çalışmak için ofisinize gitmenize gerek yoktur. İnternet bağlantısı bulunan tüm cihazlardan stok takibi ve yönetimi yapabilirsiniz.
 • Bulut programınıza çalışanlarınızı, ortaklarınızı veya mali müşavirinizi ekleyebilir, dilediğiniz kişilerle senkronize şekilde çalışabilirsiniz.
 • Stoklarınıza ait bilgiler düzenli şekilde depolandığı ve korunduğu için bilgisayarınızın kaybolması, çalınması ya da çökmesi durumlarında dahi verileriniz kaybolmaz. Dilediğiniz zaman stoklarınızı farklı bir akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar yardımıyla görüntüleyebilirsiniz.
 • İstediğiniz ürün için kritik stok seviyesi belirleyebilir, ürün miktarı belirlediğiniz seviyenin altına düştüğünde ya da çıktığında stok durumunu görüntüleyebilirsiniz.
 • İşletmenizin stok sirkülasyonunu anlık şekilde takip edebilir, dilediğiniz an stok raporlarını hızlı ve kolay şekilde oluşturabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Gecikme Zammı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Gecikme Zammı Nedir?

Amme alacaklarının vaktinde ödenmemesi durumunda uygulanan zama verilen isim Gecikme Zammıdır.  Zamanında tahakkuk etmemiş vergiye istinaden ortaya çıkan durumda ise gecikme faizi oluşur. Gecikme zammı ve gecikme faizi birbirinden farklıdır.

Gecikme Zammı Hangi Tür Borçlara İstinaden Uygulanır?

Gecikme zammının uygulandığı borç türlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 • Devlete ait borçlar
 • Vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, harç, resim, ceza tahkik ve takiplerine ait para cezası, muhakeme masrafı, vergi cezası gibi kamu borçlarına uygulanır.

Gecikme Zammı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Gecikme zammı hesaplama nasıl yapılır sorusu, gecikme zammı uygulanan kişi / kurumların en çok sorduğu sorulardan biri.

Ödenmesi gereken borca istinaden, ana para ile beraber tarih eşliğinde gecikme zammı hesaplaması yapılmaktadır. Hesaplama, kat sayı üzerinden verilen yüzde ile birlikte yapılır. Gecikme Zammı Formülü aşağıdaki gibidir;

Gecikme zammı tutarı = Aylık gecikme zammı oranı x ay sayısı x gecikme zammı uygulanacak tutar

Gecikme zammı hesaplaması çok da basit değildir, hesaplaması birden çok değişkene bağlı olduğundan çoğu zaman kişilerin bireysel olarak yapması pek de kolay olmamaktadır. Fakat bu amaca yönelik bulunan hesaplama araçları bulunmaktadır. Belirli gerekli bilgileri girdiğinizde otomatik olarak size gecikme zammı hesaplaması yapan bu tip araçlara girilmesi gereken bilgiler aşağıdaki gibidir;

 – Borç tutarı

 – Vade tarihi

 – Ödeme tarihi

Logo İşbaşı Ekibi Özel Not: Gecikme zammı ve gecikme faizi birbirine çok karıştırılan iki farklı kavramdır. Gecikme zammı var olan kamu borcunun ödenmemesi ile ortaya çıkan durumdur. Bu bilgiye istinaden gecikme zammı, gecikme faizi ile beraber, devlet bünyesinde verilmiş olan yüzdenin anapara ile çarpılması üzerinden ortaya çıkarılmaktadır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

Gecikme Zammı Oranı Nedir?

Gecikme zammı hesaplama adına uygulanan şu anki güncel oran aylık %1,60’dır. Fakat 30.12.2019 öncesi vadeler için farklı oranlar kullanılmaktadır. Ayrıca, 6183 sayılı kanunda gecikme zammı uygulamasının nasıl olacağı ayrıca net bir şekilde açıklanmıştır.

Vergide Pişmanlık Başvurusu Nedir ?

Pişmanlık Zammı, ödeme süresi geçmiş vergisi bulunan mükellefin, uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak on beş gün içinde ödemesidir.

Pişmanlık Zammı Oranı Nedir?

6183 sayılı Kanunun 51. Maddesinde değinildiği üzere pişmanlık zammı, ödemenin geciktiği her ay için, gecikme zammı oranında hesaplanmaktadır. Pişmanlık zammı oranı, Nisan 2006’dan bu yana aylık yüzde 2,5 olarak uygulanmaktadır.

Pişmanlık Zammına Dair Önemli Bir Not: Eğer mükellefin pişmanlık talebi kabul edildiyse, beyannamelere 1. derece 1 kat usulsüzlük cezası kesilir.

Pişmanlık Başvurusundan Kimler Faydalanabilir?

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan 371. Maddeye istinaden pişmanlık başvurusu yapabilmek içi, kişinin vergi ziyaının doğmuş olması gerekir. Buna ek olarak pişmanlık başvurusunu yapabilmek için aşağıdaki şartların da gerçekleşmesi gerekmektedir.

 • Mükellefin kanuna aykırı davranışını, kendiliğinden haber vermesi (üçüncü bir kişi tarafından ihbar edilmemiş olması)
 • Mükellefin pişmanlık talebine ilişkin dilekçeyi veriliş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde vermiş olması.
 • İlgili kanuna aykırı durumu, herhangi bir vergi incelemesi başlamadan önce veya takdir komisyonuna başvurulmadan önce, kendisi haber vermiş olması
 • Mükellefin pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk ettirdiği vergilerini ve bu vergileri pişmanlık zammı ile birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödemesi gerekmektedir.

Pişmanlık Zammı Uygulanabilen Vergi Türleri;

 • Gelir vergisi,
 • Kurumlar vergisi
 • Katma değer vergisi
 • Özel tüketim vergisi
 • Veraset ve intikal vergisi
 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi.

Pişmanlık Zammı Uygulanmayan Vergi Türleri;

 • Gümrük Vergisi
 • Emlak Vergisi

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

İşçi Maliyeti Nedir? Nasıl Hesaplanır?

İşçi Maliyeti Nedir?

İşçi maliyeti en basit tanımı ile emek karşılığı çalışan işçilere yapılan ödemelere verilen isimdir.

İşçi Maliyeti Hesaplama Nasıl Yapılır?

İşletmeniz için işçi maliyeti hesaplamak istiyorsanız, İşçinin İşletmeye (İşverene) Maliyeti en basit hali ile aşağıdaki formül le yapılır;

İşçinin Eline Net Geçecek Olan Brüt Ücret

+ SSK Primi İşveren Payı

– SSK Primi İşçi Payı

+ İşsizlik Sigortası İşveren Payı

– İşsizlik Sigortası İşçi payı

– Gelir Vergisi

– Damga Vergisi

= İşçinin İşletmeye Maliyeti

Brüt Maaş Nasıl Hesaplanır?

Brüt Maaş Nedir sorusunun cevabı ile başlayalım. Brüt Maaş, çalışanın maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin tümünün de dahil olduğu ve işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam bedeldir.

Brüt Maaş Hesaplama Formülü aşağıdaki gibidir;

Brüt ücret = Net Ücret + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Damga Vergisi + Gelir Vergisi

İşçinin İşverene Maliyeti = Brüt Ücret + SGK İşveren Primi

Yukarıda bahsi geçen brüt ücrete, SGK işveren payı eklendiğinde, işçinin işverene toplam maliyeti bulunmaktadır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

İşçilik Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

İşçilik maliyetinde, Saatlik, günlük, aylık ücretlere ve toplu sözleşme hükümlerine istinaden ilavelerin yapılabildiği durumlar görülür. İşçilik giderleri, tüm maliyetleri etkiler. Saklanması, stoklanması, biriktirilmesi mümkün değildir.

İşçilik maliyeti hesaplama formülü aşağıdaki gibidir;

İşçinin İşverene Maliyeti = Brüt Maaş + SGK İşveren Payı

Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

İşveren sigorta primini aylık olarak ödemekle yükümlüdür.

Sigorta primi hesaplama, SGK primi eklenmiş brüt ücret üzerinden işçi, işveren ve işsizlik oranları ile hesaplama yapılmaktadır. İşçi sigorta primi oranı %14, , işçi işsizlik oranı %1, işveren payı oranı %20,5 ve işveren işsizlik oranı %2 dir

Asgari Geçim Indirimi Nedir?

AGİ (Asgari Geçim İndirimi) işçinin asgari geçimini sağlayacak tutarın vergi dışında bırakılmasıdır  yani toplam gelirden düşülmesi demektir. Bir diğer açıklaması ise, işçiye iade edilen asgari geçim ücretidir. Uygulanacak olan AGİ bedeli, çalışan kişinin evli olup olmadığına, çocuklarının olup olmadığına ve çocuk sayısına, evli ise eşinin çalışıp çalışmadığına göre değişkenlik göstermektedir. AGİ bedeli işveren tarafından karşılanmaktadır ve işverenin gelir vergisinden düşülmektedir.

2021 Agi Ücretleri aşağıdaki gibidir;

 • Bekar kişi 268,31 TL
 • Evli olan eşi çalışmayan kişi 321,97 TL
 • Eşi çalışmayan ve 1 çocuğu olan kişi 362,22 TL
 • Eşi çalışan ve 1 çocuğu olan kişi 308,55 TL
 • Eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olan kişi 402,47 TL
 • Eşi çalışan ve 2 çocuğu olan kişi 348,80 TL
 • Eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan kişi 402,47 TL
 • Eşi çalışan ve 3 veya daha fazla çocuğu olan kişi 456,12 TL
 • Eşi çalışan ve 4 çocuğu olan kişi 429,30 TL
 • Eşi çalışan ve 5 çocuğu olan kişi 456,12 TL

Örnek İşçi Maliyeti Hesaplama

İşçi Maliyeti hesaplama gider kalemlerinde oldukça önemli olan personel giderleri açısından oldukça önemlidir. Bu önemli hesaplamayı yapmak için en basit formül aşağıdaki gibidir;

Brüt Maaş = Net Maaş + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

İşçinin İşverene Maliyeti = Brüt Maaş + SGK İşveren Payı

Örnek; Brüt ücretin 3.577tl olduğunu varsayalım; Bu durumda;

(SSK işveren primi %20 olarak esas alınmıştır)

SSK Primi:

İşveren Payı : 3.577tl x %20 = 715,2YTL

İşçi Payı : 3.577tl x %14 = 500,78 YTL

İşsizlik Primi:

İşveren Payı : 3.577tl x %2 = 71,54YTL

İşçi Payı : 3.577tl x %1 = 35,77 YTL

Vergiler:

Damga Vergisi : 3.577tl x %0,6 = 21,46 YTL

Gelir Vergisi : 3577tl – (140 YTL+ 10 YTL)

= 3.427 YTL x %15 = 514,05 YTL

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Navlun Faturası Nedir?Nasıl Hesaplanır?

Navlun Faturası Nedir?

Özellikle dış ticaret ve lojistik sektörlerinde çalışan veya çalışmaya başlayacak olan siz değerli müşterilerimizi oldukça yakından ilgilendiren bir konu ile buradayız. Navlun Faturası Nedir?

Navlun, iç su yolu veya deniz ile taşımacılık alanlarında malın taşıma ücretinin ifadesi olarak bilinir. Bu sistemde CF veya CIF teslim şekilleri kullanılarak ilgili satışta, navlun satıcı-ihracatçı tarafından ödemesi karşılanır. Alınan malın ilgili satış faturasında, navlun yani malın taşıma ücreti tutarı mal bedeline dahil veya ayrı olarak gösterilebilmektedir. Tüm bu işlemlerin genel adına da navlun faturası denilmektedir.

Mal bedeli, akreditif ile beraber navlun bedelini içinde bulunduruyorsa, konşimento ve başka sevk belgesi içinde “navlunu ödenmiştir” kaydının bulunması gerekir. Fakat bir diğer ihtimalle eğer belirtilmemişse, satıcı firmanın, taşıyıcı firmadan navlun faturası alır ve ithalatçı firmaya göndermesi ya da bir diğer yöntem olan tahsil belgeleri arasına navlun faturasını koyması önemle gerekmektedir.

Navlun faturası, malların ithal edildiği ülkede, vergiye ne kadar tabi tutulduğunun kıymetinin tespitinin yapılabilmesi için önemli kıymet faktörlerinden birini oluşturur.

Navlun Teşviği Nedir?

Ekonomi alanında gelişmelerin artması ve hızlanması için Bakanlıklar; ticaret hayatını daha çok hareketlendirmeyi amaçlarlar. Navlun destek ve teşvikleri her yıl yeniden düzenleniyor ve çeşitli şartlar eklenip gündemimizde yer alıyor. Navlun teşviği, İthalat-ihracat ile yurt içinde sanayi ve ticaret trafiklerini hızlandırmaktadır. Aynı zamanda hem karayolu hem deniz veya havayolu gibi taşımacılıklar da için de sunulmaktadır.

Navlun Fatura Türleri Nelerdir?

Navlun fatura türleri ikiye ayrılır. İlki Onaylı Navlun Faturası. Bu fatura türü ithalatta gümrüklere gösterilen orijinal faturaların, ithalat yapılmış ülkenin konsolosluklarından onay almış olmasının zorunluluğunun göstergesidir. Bir diğer fatura türü ise Yerli Navlun Faturası’dır. Bu fatura türü ise bir kopyasının Gümrük Beyannamesi’ne eklenen ve aynı zamanda Katma Değer Vergisi iadesi de içinde bulunan türüdür. Yerli Navlun Fatura’nın eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Yerli Navlun Faturasında Doldurulması gereken bilgiler ise; ihracatçının adı, unvanı ve adresi, faturanın numarası ve düzenlenme tarihi, malın Türk menşeli ibaresi, teslim ve ödeme şekli, malın brüt ağırlığı, aracı ve muhabir bankaların isimleridir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

Navlun Sözleşmesi Nedir?

Navlun Sözleşmesi, malı taşıyan ve taşıtan tarafların haklarını belirlemek sorumluluklarını göstermek ve bunları güvence altına almak için yapılan bir sözleşmedir. Navlunun miktarını taraflar belirler Taşıtan kişi navlunu ödemekle yükümlüdür fakat bazı durumlarda navlunu malı teslim alacak kişi de ödeyebilmektedir. Tüm bu detaylar düzenlenen konşimentoda belirlenmektedir.

Navlun Sözleşmesine Dair Önemli Not: Yukarıdaki bilgiler ışığında dikkat edilmesi önemli bir nokta vardır ki o da; navlun alacağını tahsil edemediğinde taşıyanın yük üzerinde hapis hakkı olur. Bunu göz önünde bulundurarak ilerlemek önemlidir.

Navlun Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Birden fazla taşımacılık rotası olduğundan ötürü taşınan yüklerin en yoğun olduğu dönemler vardır. Örnek vermek gerekirse; meyve-sebze gibi yükler genellikle yaz ve sonbahar mevsimlerinde daha sık taşınmaktadır. Başka bir örnek olarak da İstanbul-Ankara rotası, diğer rotalara göre farklı bir mesafeye ve de yol şartlarına sahiptir. Bunun gibi değişkenler navlun bedelini doğrudan etkileyen faktörlerdir. Bunlar dışında bir de sürücülerin teslimat sonrası eğer geri döndüklerinde taşıyacak başka malları yoksa bu durum da navlunun fiyatına yansımaktadır.

Önerimiz; Eğer uygun navlun fiyatları arıyorsanız, bu tarz değişkenlerin yük sahibi ve sürücünün lehine olmasına dikkat etmeniz gerekir.

Navlun Faturayı Kim Öder?

Navlun bedelini kimin ödeyeceği kararı, taraflar arasındaki anlaşma ile belirlenir ve uygulanır. Bu bedel peşin de ödenebilir veya varış limanında da ödenebilir. Bu Bilgileri içerisinde bulunduran düzenlenmiş sözleşmeye konşimento denir.

Navlun Fatura Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Önemli Not: Mal gümrüğe gelene kadar yapılan her masraf malın maaliyet unsurlarındandır.

Navlun fatura muhasebe kaydı için örnek verelim;

XY A.Ş. yurt dışından yapacağı ithalatla ilgili aşağıdaki ödemeleri yapmıştır.

İthal edilecek mal için 30.000 TL avans gönderilmiştir.

159 – Verilen Sipariş Avans – 30.000 tl

102- Bankalar 30.000 tl

2.000 TL tutarında banka komisyon masrafı yapılmıştır.

159 – Verilen Sipariş Avans  – 2.000 tl

100 Kasa – 2.000 tl

1000 TL olan poliçe bedeli kredili olarak kaydedilmiştir.

159 – Verilen Sipariş Avans  – 1000 tl

320 Satıcılar – 1000 tl

Daha sonra Poliçe ilgili firmaya ödenmiştir.

320 Satıcılar – 1000 tl

100 Kasa – 1000 tl

1000 TL KKDF primi banka hesabından ödenmiştir.

159 – Verilen Sipariş Avans  –  1000 tl

102 Bankalar – 1000 tl

400 TL gümrük müşavirliği kasadan ödenmiştir.

159 – Verilen Sipariş Avans  – 400 tl

100 Kasa – 400 tl

Yukardaki tabloya göre 159 hesapta biriken tutar 34.400 tl dir. Mal, gümrükten geçtikten sonra ise yapılacak kayıt aşağıdaki gibidir;

153 Ticari Mallar: 34.400tl

159 – Verilen Sipariş Avans  – 34.400tl


Navlun Faturayı Kim Kesebilir?

Nalun faturayı kim kesebilir sorusuna cevaben; Navlun fatura kesebilmek için uluslar arası taşımacılık şirketi olması gerekmektedir. Bu önemli bir bilgidir. Uluslar arası bir taşımacılık şirketi değilseniz navlun faturası kesmeniz mümkün olmayacaktır.

Navlun Faturada KDV Var mıdır?

Yine oldukça merak edilen bir soru olan navlun faturada KDV var mıdır sorusunun en net cevabı şudur; KDV istisna hükümleri kapsamında Navlun Fatura KDVsiz olarak kesilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Ticaret Sicil Gazetesi Nedir? Nasıl Sorgulanır?

Ticaret Sicil Gazetesi Nedir?

Ticarette güveni sağlayan Ticaret sicili gazetesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ortak kanun kararı ile birlikte ilk olarak 2004 yılında yayınlanmaya başlanmıştır. Ticaret sicil gazetesinde, Türkiye’de faaliyet gösteren şirket veya kurumlar kendilerine ait bilgileri ve/veya değişen bilgileri Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlamak durumundadır.

Ticaret Sicil Gazetesi Ne İşe Yarar, Duyuru Tipleri Nelerdir?

Ticaret sicil gazetesinin asıl amacı; yeni kurulmuş bir şirketin burada duyurulmasıdır. Ticaret sicil gazetesinde duyurusu yapılan karar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir;

 • Şirket kuruluşları duyurulur
 • Yönetim kurulu kararları duyurulur
 • Kanunun emrettiği mahkeme ve diğer ilanlar paylaşılır
 • Genel kurul kararları paylaşılır
 • Flaş ve konkordato kararları paylaşılır
 • Kuruluşların ana sözleşme tadilleri duyurulur
 • Şirket isim değişiklikleri mevcutsa bunun duyurusu yapılır

Logo İşbaşı Olarak Özel Notumuz: Bazen Ticaret Sicil gazetesi ve Resmi gazete ile karıştırılabilmektedir. Resmi gazete hükümet, meclis, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan karar, yönetmelik, genelge gibi kararları yayınlayan gazetedir. Ticaret sicil gazetesi ise yukarıda da belirttiğimiz gibi şirketlerin kuruluş, ve değişiklik üzerinde yaptıkları duyuruların bulunduğu gazetedir

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

Ticaret Sicil Gazetesi Kimlerde Olur?

Ticaretle uğraşan kişiye tacir denir. Gerçek kişi eğer tacir ise ticaret sicil gazetesi olabilmektedir yani ticaret sicil kaydı yapılabilmektedir.

Esnaf ise; sermayeden ziyade, yaptığı işin el ve beden gücüne dayandığı, küçük çapta ticaret ile kazanç sağlayan kimseye denir. Gerçek kişi esnaf ise, ticaret sicil kaydı değil esnaf siciline kaydı olur.

Ticaret Sicil Gazetesi Fiyatı Ne Kadardır?

Ticaret sicil gazetesi fiyatı 2021 yılında 225tl olarak belirlenmiştir. İlgili ilanın yayımlandığı sayfa( baş sayfa ve son sayfa olarak) CD’ye kaydedilerek, kargo veya internet transfer aracılığı yöntemleri ile talep sahiplerine gönderilecektir.

Ticaret Sicil Gazetesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ticaret sicil gazetesi için sorgulama yapmak istiyorsanız, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğinin internet sitesinden (www.tobb.org.tr) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bölümüne tıklanarak, Ücretsiz Gazete Sorgu kısmına girip rahatlıkla sorgulama yapabilirsiniz. Ancak sorgulama öncesi üye olmanız gerekecektir. Üyelik işlemi de oldukça basittir.

Ticaret Sicil Gazetesine Dair Önemli Bir Not: Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğinin internet sitesinden (www.tobb.org.tr) 2004 yılı ve öncesindeki sicil gazeteleri görüntülenememektedir.

Ticaret Sicil Gazetesini Kim Çıkarır?

İşletmelerin merak ettiği bir diğer soru olan ticaret sicil gazetesini kim çıkarır sorusunun cevabı şöyledir; Ticaret sicil gazetesi, Ticaret Bakanlığının denetimi ile birlikte, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından Ankara’da çıkarılır.

Ticaret Sicil Gazetesi Ne Kadar Süre İle Geçerlidir?

Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilana istinaden yayınlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmediği müddetçe başka bir tacir adına tekrar tescil edilemez. Ticaret sicil gazetesinin ne kadar süre ile geçerli olduğunu merak eden işletmelerin beş yıllık süreci bilmeleri oldukça önemlidir.

Ticaret Sicil Gazetesi Nereden Alınır?

Ticaret sicil gazetesi almak istiyorsanız, Ticaret Sicil Gazetesine internetten kolaylıkla erişmek mümkündür. Üstelik, internet üzerinden erişilen gazeteye abone de olunabilir. Böylelikle düzenli olarak ticaret sicil gazetesi tarafınıza ulaştırılacaktır.

Ticaret Sicil Numarası Nereden Alınır?

16 haneli bir numaraya sahip ve bir diğer ismi Mersis numarası olan ticaret sicil numarası, ticaret odasına (ikamet edilen şehir hangi şehir ise başvuru oradan yapılır) başvuru yapılarak alınır. Başvuru sırasında tescil talepnamesi, kuruluş bildirimi formu, bankadan alınan blokaj yazısı, oda kayıt beyannamesi, dilekçe ve Rekabet Kurumu’na ödeme yapıldığında alınan dekontun da mutlaka bulunması gerekmektedir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

E yoklama Fişi nedir? Nereden Alınır?

E-Yoklama Fişi Nedir?

Logo işbaşı olarak, e-yoklama fişinden önce sizle E-yoklama sistemi kavramından başlayarak süreci detaylandırmak isteriz; Dolayısıyla öncelikle E-yoklama Sistemi nedir sorusunun cevabı ile başlayalım;

E-yoklama sistemi (Elektronik Yoklama Sistemi), yoklama faaliyetleri ile ilgili süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesini ve bu yoklamaya istinaden sonucun kayıt altına alınan delil niteliğindeki tüm verilerin (video, koordinat, resim, vs gibi) teminini ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem merkezinde yer alan veri tabanına aktarılmasını sağlayan sisteme verilen isimdir. Ülkemizde elektronik yoklama sisteminin uygulanması 01.09.2015 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır.

Elektronik yoklama sistemi, e-yoklama talebi oluşturulumu, bu talebe dair yoklamanın yetkili memura iletilmesi, e-yoklama fişinin oluşturulması, kayıt edilmesi ve onaylanması ve ilgili kişisine iletilmesi süreçlerinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Maliye Bakanlığı birden fazla alanda eskiden beri süre gelen klasik şekilde yapılan işlemleri elektronik ortama transfer etmiştir. Maliye Bakanlığının, elektronik yoklama uygulamasını başlatmasına istinaden, E-yoklama fişi ile yoklamanın elektronik ortamda da yapılabilmesi imkanı oluşturulmuştur. İlgili e-yoklama fişinde bulunan bilgiler aşağıdaki gibidir;

 • Mükellef bilgileri, E-yoklama türü, e-yoklama tarihi, saati, adresi
 • Nezdinde yoklama yapılan kişinin veya bu kişinin yetkilisinin adı, soyadı, TC numarası ve imzası,
 • Yoklama yetkilisi kişimim adı, soyadı ve imzası,
 • Nezdinde yoklama yapılan veya  bu kişinin yetkili adamı imzadan çekinmiş ise bunun sebepleri,
 • Nezdinde yoklama yapılan veya bu kişinin yetkili kişisinin bulunamaması durumunda, konuya istinaden açıklama
 • Benzersiz kod

Yoklama sırasında tespit edildikten sonra ilgili konularda mutabık kalınması durumunda e-yoklama  fişi üzerinde mutabık kalınır.  Mutabık kalındıktan sonra  yetkili kişiye veya yetkili kişi nezdinde yoklama yapılan kişiye mobil cihazda ön izleme yaptırılır, fiş okutulur ve imzalatılır. E-yoklamanın yapılamadığı durumlarda klasik ve eskiden beri kullanılan yöntemle yani yoklama fişleri ile yoklama yapılabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

E-Yoklama Benzersiz Kodu Nedir?

E-yoklama fişine dair çok sorulan sorulardan bir diğeri ise e-yoklama benzersiz kodunun tanımı. E-yoklama benzersiz kodu, e-yoklama fişinin değiştirilemeyeceğini garantileyen ve düzenlenen fişe ait olan tekil ve benzersiz numaradır. Düzenlenmiş bu e-yoklama benzersiz koduna ulaşmak için İnternet Vergi Dairesi ( www.gib.gov.tr ) üzerinden sorgulama ve erişim sağlanabilmektedir.

E-Yoklama Fişi Görüntüleme Nasıl Yapılır?

E-yoklama fişi görüntüleme nasıl yapılır sorusunun en basit haliyle cevabı; Bağlı bulunulan vergi dairesi üzerinden mal müdürlüğüne mükellef veya mükellefin yetkilisi aracılığı ile başvurulması durumunda çıktı olarak e-yoklama fişi alınabilir.

Önemli Not: E-yoklama fişini görüntülemek veya edinmek için çok daha basit bir yol olan internet vergi dairesi kullanmanız önerimizdir.

İnternet vergi dairesi üzerinden ‘Elektronik yoklama görüntüleme’ seçeneği üzerinden e-yoklama fişi rahatlıkla görüntülenebilir ve ihtiyaç halinde çıktısı da alınabilir.

E-Yoklama Fişi Nereden Alınır?

Yine bir üst soruda cevaplandığı gibi aslında e-yoklama fişi nereden alınır sorusunun cevabı da bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden başvurarak veya internet vergi dairesi üzerinden ‘Elektronik yoklama görüntüleme’ menüsünden alınabilir.

E-Yoklama İmza Formu Ne Demektir?

Maliye bakanlığı e-yoklamaya istinaden e-yoklama imza formu çıkarmıştır. Bu form, mükellef bilgilerinin, e-yoklama türünün, e-yoklamaya istinaden tarih, saat ve adresin, seri ve sıra numaralarının,

E-yoklama fişini temsil eden ve üzerinde benzersiz kodunun da yazılı olduğu bir formdur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Yerimden Kalkmadan Nasıl e-Faturaya Geçtim?

Logo İşbaşı’nın e-Dönüşüm Paketiyle tanışan kullanıcımızın e-faturaya geçişteki yaşadıklarını yazıya döktüğü süreci sizlerle paylaşıyoruz. Logo İşbaşı ekibi olarak oldukça memnun olduğumuz bu yorumlardan dolayı da Sibel Hanım’a teşekkür ediyoruz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız:) Keyifli okumalar.

Öncelikle herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. Sizlere lafı uzatmadan ve kolay anlaşılabilir şekilde yerimden kalkmadan ve 30 dakika gibi çok kısa bir sürede e-faturaya geçiş ya da daha doğru tabirle Logo İşbaşı e-Dönüşüm Danışmanı desteğiyle e-faturaya geçiş😊 hikayemi anlatacağım.

Öncelikle ben e-faturaya geçiş sürecinde detaylı aramalar yaparak zamanımı çokça harcadağımdan sizlere faydalı olması adına, adını son senelerde sıklıkla duyduğumuz e-fatura hakkında çok ufak bilgilendirmeler yapmak istiyorum.

e-Fatura Nedir?

 • e-fatura çoğunuz bildiği gibi elektronik ortamda düzenlenmiş bir fatura türüdür ve kağıt fatura gibi aynı hukuki niteliğe sahiptir.

e-Arşiv Fatura Nedir?

 • e-arşiv fatura da yine elektronik ortamda düzenlenmiş bir fatura türüdür fakat işletmeler tarafından e-fatura kullanımına geçmemiş işletmelere ya da son tüketiciye kesilen fatura türü olarak bilinmektedir.

e-Faturaya Geçiş Zorunlu Mudur?

 • 2018, 2019 ve devam eden yıllarda yıllık 5 milyon TL ciroya sahip işletmelerin e-faturaya geçme zorunluluğu bulunuyorken , benim gibi siz de herhangi bir zorunluluk olmamasına ragmen e-fatura kullanımının rahatlığı sebebiyle de geçiş yapabilirsiniz.

e-Fatura’nın Avantajları Nelerdir?

 • Tam bir fiyat performans hizmeti olan Logo İşbaşı e-fatura programıyla internet erişimi olan her yerden saniyeler içinde e-faturanızı kesip müşterinizle paylaşabilirsiniz. Kağıt fatura basım maliyeti, kargolama maliyeti, yazıcı maliyeti, dosyalama operasyonu ve en önemlisi faturayı aldın mı? takibi gibi bir süreçten sizi yıllık 299 TL gibi bir fiyatla kurtarıyor olması paha biçilemez. Ayrıca Logo İşbaşı’nın diğer çözümlere göre en büyük artısı e-fatura kontörlerine ek ücret ödemiyor olmanız😊 Her ay 100 kontöre kadar, yıllık 1200 kontör hediyesi ile hiç bir ek ücret ödemeden gelen-giden e-faturalarımı yönetebiliyorum. 100 Kontör yetmediğinde ise yine çok cüzi fiyatlarla 500, 1000 ve 2000 kontör paketleri alabiliyorsunuz.

Yerimden Kalkmadan Logo İşbaşı ile e-Faturaya Nasıl Geçtim?

Evet kısa bilgilerden sonra yerimden kalkmadan 30 dakikada nasıl e-faturaya geçtiğim konusuna geçebiliriz. Öncelikle bana Logo İşbaşı’nı öneren mali müşavirime teşekkürü bir borç biliyorum, birlikte mali mühre başvurduktan sonra www.isbasi.com adresinden yıllık 299 TL ödeyerek Logo İşbaşı e-Dönüşüm paketini satın aldım ve gelen mali mühür ile birlikte Logo İşbaşı e-Dönüşüm Danışmanlığı hattını aradım, sonrasında Zeynep Hanım’ın desteğiyle ve yönlendirmeleriyle e-fatura başvurusu, özel entegratörlük başvurusu, sözleşme onayları ve hesap aktivasyon adımlarını telefonda görüşerek tamamladım. Firma logomu ve kaşemi dahi e-faturanın xslt tasarımına ekleyerek gerçekten e-faturaya geçişteki tüm süreçte yanımda olduklarını hissettiren ve oluşabilecek herhangi bir sıkıntıda da desteklerini esirgemeyeceklerindem emin olduğum Logo İşbaşı ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum.

Bu arada ben e-faturaya geçiş öncesinde 5000 TL üzerindeki faturalarımı GİB portal üzerinden e-arşiv fatura olarak kesiyordum, Logo İşbaşı’na geçtikten sonra saniyeler içinde ister cepten (mobil uygulamaları da harika) ister webden internet erişimi olan her yerden fatura kesme rahatlığı bana çok daha fazla zaman kazandırdı. Bu şekilde iş yapan arkadaşlara tavsiyemdir pişman olmayacaksınız.

Umarım e-fatura ve e-faturaya geçiş konusundaki anlattıklarım faydalı olur.

Sağlıklı Günler

Sibel Aydın

Atölye Pukina

e-Haciz Nedir? Nasıl Kaldırılır? Kaç günde Kaldırılır?

E-Haciz Nedir?

E-haciz, bir diğer adı ile elektronik haciz, devlete ödenmemiş borçlar sebebiyle uygulanan bir haciz türüdür. Genelde elektronik haciz işlemi, vergi borçları sebebiyle maaşlar üzerinden uygulanır. Ancak borcun ve ödemenin boyutu ve durumuna göre gayrimenkul veya araç gibi menkullere de uygulanabilmektedir.

E-haciz süreci aşağıdaki gibidir;

Vergi Dairesi Otomasyon Programı kısaca VEDOP üzerinden alınan borçluların bilgileri, bağlı bulundukları vergi dairesi’e iletilir. Bilgiler iletildikten sonra elektronik ortamda, Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilir. Gelir İdaresi Başkanlığı, bankaları bilgilendirir ve hesaplara bir süre sonra elektronik haciz (e-haciz) uygulanır.

E-Haciz Kimlere Uygulanır?

Çok sorulan bir diğer soru olan e-haciz kime uygulanır sorusunun cevabı ise şöyle; Devlet kurumlarına ödenmemiş borçlarından ötürü, borçlu kişinin banka hesaplarına e-haciz uygulanır. E-haczi oluşturan borç türü Devlet kurumlarına olan borçları kapsar.

Kullanıcıların oldukça sorguladığı, E-haciz uygulamasının geçerli olduğu bazı borçları sizler için derledik; Bunlar şöyle sıralanabilir;

 • Trafik cezaları
 • Karayolu taşıma kanununa göre kesilen para cezaları
 • Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları
 • Motorlu taşıtlar vergisi
 • Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları
 • RTÜK idari para cezaları
 • Öğrencilerin, KYK’ya olan ve vergi dairelerine intikal eden katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları
 • Sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü gecikme zammı ve gecikme cezaları
 • Mahkeme cezaları
 • Tüm vergi borçları

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

E-Haczin Yasal Prosedürü Ne Şekildedir?

E-haciz uygulanabilmesi için borçlu kişilere, vergi daireleri, 6183 sayılı kanunun 55. maddesine uygun ödeme emri tebliğ eder. Habersiz bir e-haciz uygulaması yapılamaz tebliğ etmek esastır.

E-Haciz borcu nasıl sorgulanır?

E-haciz borcu sorgulamak için Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesine girerek e-devlet şifrenizle işlem yapmanız mümkün.

E-Haciz Borcu Taksitlendirilebilir mi?

E-haciz borcunun taksitlendirilmesi birçok borçlu kişinin ihtiyaç duyduğu bir uygulama ve Evet, E-haciz borcunun taksitlendirilmesi mümkündür. E-haciz uygulanmadan önce tebliğ edilir ve borçlu kişiye 15 gün süre verilir. Bu 15 gün içerisinde söz konusu olan borç ödenirse haciz işlemi gerçekleşmez. Ve bu süreçte borç taksitlendirilebilir. E-haciz işlemi taksit yoluyla ödeme yapılarak da durdurulabilir. Bunun gerçekleşmesi için ilk aşamadan borcun %20’si ödenir. Sonraki aşama ise belirlenmiş taksit tutarlarının belirlenen tarihlerde düzenli olarak ödenmesidir.

E-Haciz Nasıl Kaldırılır?

E-haczin tebliğinden itibaren borçluya verilen 15 günlük süre içerisinde ödeme yapılmazsa haciz işlemleri başlar. Borcun bu süre içerisinde ödenmesi veya belirli bir kısmının ödenerek kalan tutarın taksitlendirilmesi durumunda haciz durumu ortadan kalkar. Ancak borçlu kişiye verilen süre içerisinde herhangi bir ödeme yapılmazsa e-haciz kesinleşir ve uygulamaya konulur.

Haciz ile E-Haciz Arasında Ne Fark Var?

E-haciz işlemlerinin vergi dairesi ve haciz işlemlerinin icra daireleri aracılığı ile gerçekleştirilmesi dışında bu iki haciz türünün uygulanma süreçleri arasında büyük bir fark bulunmamaktadır.

E-Haciz Itiraz Süresi Ne Kadardır?

E-Haciz tebliği yapılan kişi, duruma itiraz etmek istiyorsa, söz konusu borcun olmadığını, veya tebliğ öncesinde ödenmiş olduğu, veya itiraza konu olan sebebini, 7 gün içerisinde yazılı olarak  tahsil dairesine bildirmekle yükümlüdür.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Nedir? Nereden Alınır?

Vergi Ve Vergi Borcu Nedir?

Kişi ve kurumlardan belirli ücretler çerçevesinde kamu hizmetlerini karşılamak amacı güdülerek kanun aracılığı ile toplanan ücret bedeli vergiyi oluşturur. Verginin konusu borca tabi olan ekonomik unsurlardan oluşmaktadır. Vergi sınıflandırılması çeşitlidir;

 • Dolaylı ve Dolaysız Vergiler 
 • Şahsi ve Gayrişahsi Vergiler
 • Gelir – Harcama- Servet Üzerinden Alınan Vergi ve
 • Spesifik Vergiler En Yaygın Olan Vergi Sınıflarıdır.

Kurumlar veya şahıslar, dönemsel olarak kazançları üzerinden ödeyecekleri vergi tutarını beyan etmekle yükümlüdür. Vergi beyanı, mali müşavirler tarafından yapılır. Beyanname düzenlendikten sonra, bu beyannamelere istinaden tahakkuk fişleri alınır. Vergi borcu ödenmesi aşamasında bu tahakkuk fişleri ile ödeme yapmak mümkündür.

Doğan Vergi borcuna itiraz etmek isteyen kişiler ödeme emri ellerine ulaştıktan en geç 7 iş günü içerisinde itiraz etmelidirler.

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Nedir Ve Ne Kadar Süre İle Geçerlidir?

Vergi borcu yoktur yazısı talebi çoğunlukla resmi kurumlar tarafından vergi mükellefi kişiden istenir, bu talebin esas amacı ilgili resmi işlemin sorunsuz ilerlemesi adına vergi mükellefi kişinin vergi borcunun olmadığını resmi olarak gösteren belge olmasıdır. Vergi borcu yoktur yazısı alındığı tarihten itibaren 15 gün süre ile geçerlidir. (Bahsedilen bu süre alındığı kurumun talebi ve talep nedeni ile değişebilir.)

Vergi Borcu Nereden Ögrenilir?

Vergi borcu, Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı İnternet vergi dairesi sayfasından veya vergi dairesinden takip edilebilir ve sorgulanabilir. İnternet vergi dairesi sistemine girdikten sonra borç bilgilendirme bölümünü seçip, istenen bilgiler girildiği takdirde vergi borcu durumu kolaylıkla sorgulanabilecektir.  

Araç vergi borcu sorgulamak için ise yine aynı şekilde internet vergi dairesinin sayfasından motorlu taşıtlar sekmesi tıklanarak, istenen ilgili bilgiler girildikten işlem yapılabilmektedir.

Ayrıca bir diğer vergi borcu sorgulama yöntemi olarak SMS yöntemi de kullanılabilmektedir. BORC boşluk kişinin TC kimlik numarası, anne kızlık soyadının ilk iki harfi girildikten sonra 1189’a mesaj atıldığında herhangi bir vergi borcu var ise mesaj ile bilgi alınabilmektedir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

Vergi Borcu Nereden Ödenir?

Vergi borcu nereden ödenir sorusunun birden fazla yanıtı bulunuyor. Vergi borcu, gelir idaresi başkanlığına bağlı olması sebebiyle vergi dairesinden ödenebileceği gibi aynı zamanda internet üzerinden de ödenebilir. Vergi dairesi, internet vergi dairesi, banka şubeler ve dijital banka kanalları ile vergi borcu ödemek mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken, vergi borcu geçmiş döneme ait ise ödeme kanalları internet vergi daire ve e-devlet kanalları ile sınırlıdır.

Bazı vergi türleri için ayrıca kredi kartı ile ödeme seçeneği de mevcuttur. 50.000tl limite kadar olan borçların kredi kartı ile ödemesi uygun bulunmuştur.

Kredi kartı ile ödenebilen vergi borcu türleri aşağıdaki gibidir;

 • Yıllık Gelir Vergisi
 • Zirai Kazanç Gelir Vergisi
 • Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar)
 • Kurumlar Vergisi
 • Kurumlar Vergisi Stopajı
 • Basit Usulde Ticari Kazanç
 • Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
 • Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4)
 • Gelir Geçici Vergi
 • Kurum Geçici Vergi
 • Diğer Ücretler
 • Katma Değer Vergisi Tevkifatı

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Nereden Alınır?

Vergi borcu yoktur yazısını almak için bağlı bulunan vergi dairesine yazılan dilekçe ile başvurulup temin edilebilir, burada dikkat edilmesi gereken husus, vergi borcu yoktur yazısını almak için şirket yetkilisinin bizzat kendisi veya yazıyı teslim almaya giden kişi firmanın çalışanı ise, şirket yetkilisinden, bu işlemi yapmaya dair yetkisinin olduğuna daire imzalanmış bir dilekçe ile başvurmalıdır. Aksi takdirde işlem yapılamaz.

Bir diğer yöntem ise, internet vergi dairesi kullanarak vergi borcu yoktur yazısını almaktır. Vergi dairesine gitmekten ziyade internet vergi dairesi kullanımı çok daha basit ve pratiktir, daha hızlı bir şekilde yazının temin edilmesine olanak sağlar. İnternet vergi dairesi sistemine giriş yapabilmek ve kullanabilmek için daha önceden vergi dairesinden temin edilmiş kullanıcı adı ve şifrelerin hazır bulunması gerekmektedir. İnternet vergi dairesi girişi için kullanıcı adı ve şifre temin etmek isterseniz yine bağlı bulunduğunuz vergi dairesine bir dilekçe vererek kolayca erişebilirsiniz. Taleplere ilişkin yazılacak olan tüm gerekli dilekçeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde, dilekçeler bölümünden kolayca edinebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Bitnami