Komandit Şirket Nedir?

Herhangi bir ticarî işletmeyi, bir ticaret unvanı altında işletmek maksadı ile kurulan ve şirket ortaklarının tümünün alacaklı kişilere karşı sorumlu olduğu ya da ortaklarının sorumluluklarını belirli bir sermaye ile sınırlandırmamış olan ortaklığa komandit şirket adı verilir. Komandit Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 304 ile 328. maddelerinde düzenlenmiş olmakla birlikte, ülkemizde oldukça sınırlı sayıdadır.

Komandit Şirket Nasıl Kurulur?

Komandit şirket kurulabilmesi için en az iki ortak gereklidir. Ayrıca bu ortaklardan birinin sorumluluklarının sınırsız olması beklenir.

Komandit şirketin kurulum aşamasında sermayesi paylara bölünen ortakların belirli bir bölümü, alacaklarına karşı kolektif şirket olarak adlandırılabilirken, diğer ortaklar ise sermayesi paylara bölünen anonim şirket ortağı gibi hareket edebilir. Bu tür bir şirket türünde ticaret unvanları alınırken, ortaklardan en az birinin adı ve soyadının verilmesi gerekir.

Komandit şirket kurulumu aşamasında firmalar belirli belgeler ile şirket açma başvurusu yapar. Genellikle bu belgeler ticaret sicil memurluğuna verilecek olan belgeler, vergi dairesine verilecek olan belgeler ve kanunî defterler olarak üç gruba ayrılır. Bu bağlamda ticaret sicil memurluğuna verilecek olan belgeler şunlardır:

 • Şirket kurmak isteyenler tarafından imzalanmış ve yetkililerin adını da içeren dilekçe
 • Noter onaylı 2 adet sözleşme
 • Ortak olacak kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Taahhütname
 • İmza yetkisi verilen kişiye ait noter onaylı imzalı tescil beyannamesi
 • Merkez Bankası bünyesine yatırılan sermayenin fotokopisi

Vergi Dairesine verilecek olan belgeler ise şunlardır:

 • İmza sirküleri
 • Matbu dilekçe
 • Kontrat fotokopisi
 • İkametgâh bilgileri
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Komandit şirketin tutmak zorunda olduğu kanunî defterler, kırtasiyeden temin edilir ve öncelikle notere tasdik edilir. Bu aşamada istenilen kanunî defterler şunlardır:

 • Pay
 • Yevmiye
 • Envanter
 • Defteri Kebir
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Yukarıda adı geçen belgeleri tamamladıktan sonra komandit şirket kurabilmek için müracaat edilebilir. Ayrıca daha sonrası için firma adına yazar kasa levhası almak, sanayi odası kaydı, ticarî oda kaydı, esnaf ve sanatkârlar odası kaydı gibi bazı odalara da kayıt yapılması gereklidir. Bu odalardan hangisine kayıt yaptırılması gerektiği iş kolu faaliyetine göre değişiklik gösterecektir. Bu nedenle kuruluş aşamasında tüm işlemleri tamamlayacak olan ilgili muhasebe görevlisi ya da danışman ile ayrıntılı olarak görüşülmesi gereklidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Komandit Şirket Özellikleri Nelerdir?

Komandit şirketler iki veya daha fazla kişi tarafından hayata geçirilen bir şirket türü olduğundan ve belirli bir ticarî unvan altında faaliyet gösterdikleri için diğer şirketlere göre farklı özellikler taşıyan şirket türleridir. Bu şirketlerin genel özellikleri şöyle özetlenebilir:

 • Ortakların bir bölümünün sorumluluğu sınırsız iken, bir kısmının sorumlulukları sınırlıdır.
 • E-ticaret veya ticaretle uğraşmak istemediği halde yatırımcı olarak kolayca kazanç elde etmek isteyen kişilerin kâr elde etmesini sağlar.
 • Ticarî faaliyet yürütmek amacıyla yeterli sermayeye sahip olmayan kişiler de komandit şirket sayesinde ticarî faaliyet yapabilir.
 • Yönetim ve Denetim kuralları mevcuttur.
 • Ortak sayısının en az 5 olması gerekir.
 • Ortaklardan en az birisinin sınırsız gerçek kişi yani komandite olması gerekir.

Adî Komandit Şirket Nedir?

Ticarî faaliyet gösteren bir ticarî unvan altında işletme amacı taşıyarak kurulan ve şirketin alacaklılarına karşı ortaklarından biri ya da birkaçının sorumluluğunun sınırlı, diğer ortakların sorumluluğunun ise belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olduğu şirket türüdür.

Komandit Şirket Şahıs Şirketi Mi?

Komandit şirketler temelde sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kendi içinde adi komandit şirketler olarak ikiye ayrılır. Komandit şirket türleri içerisinde yer alan adî komandit şirketler ise şahıs şirketi olarak bilinir. Buna karşın sermayesi paylara bölünen komandit şirketler ise sermaye şirketi olarak adlandırılır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Trendyolda Satış Yapan İşletmeler Nasıl E-Fatura Keser ?

Herhangi bir kırtasiye gereksinimi olmaksızın, yalnızca elektronik ortam kullanılarak kesilen faturalara e-Fatura adı verilir. e-Fatura, elektronik ortamda kesildiği gibi aynı zamanda elektronik bir şekilde karşı tarafa iletilebilir. Böylece alıcı ve satıcı taraflar atasında herhangi bir şekilde fiziksel fatura alış verişi olmadan elektronik olarak hızlı bir şekilde fatura temin edilmiş olur. e-Fatura uygulamasının yakın bir gelecekte tüm işletmeler için mecburi olması bekleniyor. Ayrıca e-Fatura ile müşteri memnuniyeti ciddi bir oranda artıyor. Çünkü, müşteri tarafından satın alınan ürün henüz müşteriye ulaşmadan, müşteri ödemeyi yapar yapmaz faturaya sahip olabiliyor. Bu da müşteri güveni açısından büyük önem taşıyor.

Trendyol üzerinde satış yapan işletmeler, e-Fatura kesebilmek için öncelikle mali mühüre sahip olmalıdır. Mali mühür sahibi olabilmek için, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na başvurulması gerekir. Mali mühür, çok kısa bir zaman içerisinde temin edilebilir. Mali mühür sahibi olduktan sonra, e-Fatura kesimi mümkün hale gelir. Trendyol üzerinden yapılan satış sonrasında, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sağlanan online e-Fatura kesme portalı veya özel entegratörler tarafından entegre edilmiş e-Fatura uygulaması üzerinden fatura kesimi yapılabilir.

Siz de on binlerce işletme sahibinin tercih ettiği Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv fatura için aylık 100/ yıllık 1200 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Trendyol’da Nasıl Satış Yapılır?

Trendyol üzerinden satış yapmaya başlamak için öncelikle partner.trendyol.com internet adresi üzerinden Trendyol satıcı başvurusu yapılması gerekir. İlgili başvuru, kısa bir zaman içerisinde değerlendirilerek satış yapmak için gerekli üyelik aktif edilir. Partner üyeliğinin aktifleşmesi sonrasında, partner hesabına giriş yapılarak mağaza yönetimi gerçekleştirilebilir. Mağazaya istenilen ürünler eklenebilir, çıkartılabilir veya fiyatlandırılabilir. Aynı zamanda kargo seçenekleri de buradan ayarlanabilir. Buna ek olarak Trendyol e-Ticaret entegrasyonu yapılarak, firmalar kendilerine ait web sitesi üzerinden de Trendyol satışlarını yönetebilirler.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Trendyol e-Ticaret Entegrasyonu

Trenyol üzerinden satış yapmanın bir başka yolu da Trendyol e-Ticaret entegrasyonu yaptırmaktır. Trendyol e-Ticaret entegrasyonu ile kendi web siteleri üzerinden satış yapan firmalar, aynı zamanda entegrasyon yaptırdıkları kendi web siteleri üzerinden trendyol satışlarını da yönetebilirler. Trendyol e-Ticaret entegrasyonu işleminin yapılması ile birlikte, firmanın kendi sanal mağazası içerisinde bulunan tüm ürünler aynı zamanda Trendyol üzerinde de satışa çıkartılabilir.

Trendyol e-Ticaret entegrasyonunun en önemli özelliklerinden birisi, entegre edilen sanal mağaza ile uyumlu bir şekilde çalışabilmesidir.  Buna ek olarak Trendyol e-Ticaret entegrasyonu yapıldıktan sonra ortaya çıkan panel üzerinden Trendyol’da yapılabilen her türlü işlem yapılabilir hale gelir. Bir sanal mağazaya sahip olan işletmeler için Trendyol e-Ticaret entegrasyonunun ciddi avantajları vardır. En önemli avantajlardan birisi tüm ürünlerin ayrı ayrı Trendyola girilmesine gerek kalmadan, tek bir site üzerinden her şeyin halledilebilir olmasıdır. Ayrıca bir Trendyol hesabına sahip olmayan işletmeler, yalnızca kendi sanal mağazaları üzerinden satış yaparlar.

Trendyol hesabına sahip olmak ve e-Ticaret entegrasyonu yaptırmak, her işletme için çok daha fazla müşteri potansiyeli barındırır. Çünkü Trendyol, çok ciddi kullanıcı sayısı olan ve kullanıcı sayısını giderek daha da arttıran bir online pazar yeridir. Bu yüzden ürünleri Trendyol üzerinden satışa koymak, çok daha fazla müşteri potansiyeline ulaşmaya olanak sağlar. Ancak yapılan satışlara ait sonuçları net görebilmek adına profesyonel bir gelir gider takibi yapılması gerektiği de unutulmamalıdır.

Trendyol’da e-Ticaret Sonrası e-Fatura Kesimi Nasıl Yapılır?

Trendyol e-Ticaret entegrasyonunun yapılması sonrası web site üzerine gelen panel ile birlikte pek çok işlem yapılabilir. Bunlardan birisi de e-Fatura işlemlerinin yönetilmesidir. Hali hazırda e-Fatura kullanmakta olan bir sanal mağaza, Trendyol e-Ticaret entegrasyonu sonrasında fatura işlemlerini de oldukça kolay bir şekilde halledebilir. Trendyol e-Ticaret entegrasyonu, daha önce yapılmış e-Fatura entegrasyonlarıyla senkronize ve uyumlu bir şekilde çalışabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Gelir Vergisi Nedir, Nasıl Ödenir?

Gelir Vergisinin ödenebilmesi için öncelikle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmesi gerekir. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, her yıl Mart ayı itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na doğrudan veya internet üzerindeki hazır beyan sistemi aracılığıyla verilir. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, yıl içerisinde yapılan ve faturalandırılmış işlerden elde edilen kazancın bir bildirisidir. Gelir yalnızca ticari kazançtan ibaretse, Şubat ayı itibariyle ilgili ayın 25. Gününe kadar da Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilebilir.

Yıllık gelir Vergisi Beyannamesi verilirken, her mükellef kendi bulunduğu mükellef grubunu kapsayan beyannameyi kullanmalıdır. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi’nin verilmesi sonrasında vergi borcu kesinleşir ve mükellef tarafından ödeme işlemi yapılabilir.  Gelir Vergisi ödemeleri kapsamında olan pek çok farklı gelir türü bulunur. Bu gelir türleri, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yasal olarak belirlenmiştir. Bu kanuna göre Gelir Vergisi kapsamında olan gelir türleri; muhtelif ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek işlerinden elde edilen kazançlar, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazançlar şeklinde sıralanabilir. Bu kazançların takibi için iyi bir gelir gider takibi yapılmalı, gerekirse profesyonel bir ön muhasebe programı kullanılmalıdır.

Siz de on binlerce işletme sahibinin tercih ettiği Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv fatura için aylık 100/ yıllık 1200 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Gelir Vergisi Beyannamesi, ilgili mükellefin o yıl içerisinde elde etmiş olduğu geliri ortaya koyan ve vergi borcunun ödenebilmesi için gerekli olan bir beyannamedir. Gelir Vergisi Beyannamesi her yılın Mart ayı itibariyle en geç 25. güne kadar verilmelidir. Söz konusu gelir, yalnızca basit usulde tespiti yapılan ticari kazançlardan oluşmakta ise ilgili yılın Şubat ayı itibariyle en geç 25. güne kadar beyanname verilir. Gelir Vergisi Beyannamesi’nin verilmesi noktasında her mükellef, kendi mükellef grubuna ait beyanname türünü kullandığından emin olmalıdır. Gelir Vergisi Beyannamesi’ne, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nın resmi web sitesi üzerinde bulundan ilgili bağlantılardan ulaşılabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Gelir Vergisi, yıl içerisinde iki taksit halinde ödenir. Şayet söz konusu gelir yalnızca basit usulde tespiti yapılmış ticari kazançlardan ibaret değil ise; birinci taksit ödemesi Mart ayının sonuna kadar, ikinci taksit ödemesi ise Temmuz ayının sonuna kadar yapılmalıdır. Buna karşılık olarak söz konusu gelir yalnızca basit usulde tespiti yapılmış olan ticari kazançları barındırıyor ise; birinci taksit ödemesi Şubat ayı sonuna kadar, ikinci taksit ödemesi ise Haziran ayı sonuna kadar yapılmalıdır. Gelir Vergisi, her zaman bir önceki sene için gerçekleştirilir. Örnek olarak 2021 yılında elde edilen gelirlerin beyannamesi ve ödeme işlemleri, 2022 yılının ilgili aylarında gerçekleştirilir. 2021 yılında elde edilmiş gelirler, söz konusu gelirin türüne göre 2022 yılının Şubat veya Mart ayında beyan edilir. Bu beyan etme işlemi sonrası gene gelirin türüne göre 2022 yılının Haziran veya Temmuz ayı içerisinde 2021 yılına ait Gelir Vergisi’nin ödemesi gerçekleştirilir. Şubat ayında beyanı yapılmış olan gelirlerin ödemeleri Haziran ayında gerçekleştirilirken, Mart ayında beyanı yapılmış olan gelirlerin ödemeleri ise Temmuz ayında gerçekleştirilir. Gelir Vergisi beyanının hangi ayda yapılacağı, gelirlerin yalnızca basit usulde tespiti yapılıp yapılmadığına göre belirlenir.

Gelir Vergisi Nereye ve Nasıl Ödenir?

Gelir Vergisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından her mükelleften belirli kazançlar doğrultusunda belirli oranlarla alınan bir vergi türüdür. Bu sebeple Gelir Vergisi, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine, mükellefin ikamet ettiği bölgedeki vergi dairesine veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gene Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na ödenebilir. Ödeme işlemleri doğrudan ilgili kuruma giderek gerçekleştirilebileceği gibi, bankalar, ATM’ler, internet ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilebilir. Ödeme işlemleri, bütün mükellef grupları için aynı şekilde yapılabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir?

Kimlerin Gelir Vergisi mükellefi olduğu, Vergi Usul Kanunu tarafından resmen tanımlanmıştır. Buna göre, üzerinde vergi ödeme yükümlülüğü bulunan gerçek kişiler vergi mükellefi olarak tanımlanır.

Her vergi mükellefinin, kendisine ait ve benzersiz bir vergi numarası bulunur. Vergi mükellefi olabilmek için çeşitli işlemleri yerine getirmek gereklidir. İş yaparak gelir elde etmekte olanlar, bu gelirlerini belgelendirmek ve vergilendirebilmek için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na başvurmalıdır. Vergi mükellefi olabilmek için, mükellef türüne göre farklı gereklilikler ortaya çıkabilir. Bazı mükellef türleri için şirket veya şahıs işletmesine sahip olmak, ticaret sicil kaydı yaptırmak gibi şartlar öne sürülür. Serbest olarak gelir elde etmekte olan serbest meslek erbapları için açılan serbest meslek mükellefiyeti ise daha farklı şartlara sahiptir. Gelir elde etmekte olan kişi veya kurumlar, elde ettikleri gelirin türüne göre ilgili mükellef grubuna mensup olmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na başvurabilir. Başvuru öncesinde gelir gider takibi işlemlerinin sıkı tutulması önerilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir Vergisi, elde edilen pek çok farklı kazanç türü için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ödenen bir vergi türüdür. Gelir vergileri, Vergi Usul Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Gelir elde etmekte olan her yurttaş, gelirinin kanun çerçevesinde belirlenmiş ilgili oranı kadar olan kısmını vergilendirmekle mükelleftir.

Gelir vergisi, gelir elde etmekte olan gerçek kişilerin, elde ettikleri gelirler miktarı üzerinden devlet tarafından alınan bir vergi türüdür. Aynı zamanda gelir, gerçek kişi tarafından bir yıl içerisinde elde edilen kazanç ve iratların safi tutarını ifade eder. .  Gelir Vergisi kapsamında yer alan pek çok farklı gelir türü mevcuttur. Bu gelir türleri, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yasal bir çerçeve içerisinde yer alır. İlgili kanuna göre Gelir Vergisi kapsamında yer alan gelir türleri; muhtelif ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek işlerinden elde edilen kazançlar, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazançlar şeklinde sıralanabilir.

Tam Mükellef ve Dar Mükellef Nedir?

Gelir Vergisi mükellefleri; tam mükellef ve dar mükellef olmak üzere ayrılırlar. Tam mükellefler Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yapılan tanım itibariyle; yurt içerisinde ikamet etmekte olan kişilerin yanı sıra yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına görev yapmakta olan kişilerden oluşur. Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında tam mükellefler, iş merkezi Türkiye Cumhuriyeti içerisinde olan mükelleflerden oluşur.

Tam mükellefe karşılık dar mükellefler ise; gene Gelir Vergisi Kanunu kapsamında yer alan ilgili maddelere göre, Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet etmiyor olup aynı zamanda 6 aydan daha az bir süre için Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunmuş kişilerdir. Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yer alan tanıma göre ise; iş merkezi Türkiye Cumhuriyeti’nde olmayan mükellefler, dar mükellef olarak tanımlanır.

Kimler Gelir Vergisi Mükellefleridir?

Gelir Vergisi mükellefleri, Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddeleri tarafından belirilmiştir. Bu maddelere göre; üzerinde vergi ödeme yükümlülüğü olan gerçek kişiler, vergi mükellefi olarak tanımlanır. Vergi mükellefleri, yalnızca kendilerine ait olan eşsiz bir vergi numarasına sahip olur. Vergi mükellefi olabilmek öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na başvurulması gereklidir.

Siz de on binlerce işletme sahibinin tercih ettiği Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv fatura için aylık 100/ yıllık 1200 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Gelir elde etmekte olan gerçek kişiler, elde ettikleri geliri belgelendirmek ve vergilendirebilmek için ilk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na başvurarak vergi mükellefi olur. Vergi mükellefi olabilmek için çeşitli şartların yerine getirilmesi gerekir. Serbest olarak gelir elde eden serbest meslek erbapları ise serbest meslek mükellefiyeti kapsamındaki şartları yerine getirerek vergi mükellefiyetlerini başlatabilirler.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Google Adsense Nedir? Google Adsense Kazançları Nasıl Vergilendirilir?

Google Adsense kazançlarını vergilendirebilmek için öncelikle fatura düzenlemek gerekir. Fatura düzenleme işlemini yapabilmek için ise belirli yasal zeminlerin hazırlanmış olması gerekir. Yasal yönden fatura kesmek için gerekli tüm şartlar tamamlandıktan sonra, fatura hazırlanmak suretiyle Google Adsense gelirleri belgelendirilmiş olur. Bu fatura neticesinde ortaya çıkan gelir vergisinin ödemesi Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na yapılır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Google Adsense Nedir?

Google Adsense, Google’ın tarafından sunulan bir reklam gösterme hizmetidir. Google Adsense reklamları, içerik üreticileri tarafından içeriğin üretildiği platforma eklenir. Bu platform bir web sitesi, video, blog, mobil uygulama veya oyun olabilir. İçerik üreticisi, Google Adsense reklamlarını üretmiş olduğu içeriğe ekleyerek kazanç elde etmeyi amaçlar. İçerik ne kadar çok görüntülenir ise, Google Adsense reklamları o kadar çok gösterilmiş olur. Google Adsense reklamları, çeşitli algoritmalara göre tıklama ve bazı durumlarda gösterme sayılarına göre de içerik üreticisine kazanç sağlar. Bu kazanç, Google tarafından içerik üreticisine ödenir. Ödemeler her ayın belirli bir günü yapılır. İçerik üreticileri, Google’dan ödeme alabilmek için en az 200 TL’lik kazanç limitine ulaşmak zorundadır. Google Adsense reklamları, banner veya resim halindeki sabit reklamlar şeklinde olabileceği gibi aynı zamanda video reklam şeklinde de olabilirler. Bu sebeple hem gelir kaynağının hem de gelir gider takibi işlemlerinin kusursuz yapılması gerekir.

Google Adsense Vergiye Tabi Mi?

Google Adsense üzerinden elde edilen gelirlerin vergiye tabi olup olmaması değişen bir durumdur. Sınırlı bir kazanca kadar olan ve istikrarlı olmayan gelirler arızi vergi olarak nitelendirilir ve vergiye tabi olmaz. Google Adsense üzerinden iki üç yılda bir düzensiz olarak elde edilecek düşük miktarlı rakamlar, bu yönden vergiye tabi olmaz. Ancak Google Adsense üzerinden sürekli olarak bir gelir sağlanıyorsa, bu durum arızi gelir olarak nitelendirilmez ve gelir vergisi ödenmesi gerekir. Düzenli olarak her ay veya birkaç ayda bir Google Adsense üzerinden gelir elde edenler ile gelir aralıkları uzun olsa da yüksek miktarda gelir elde edenler mutlaka gelir vergisi ödemek durumundadırlar. Dolayısıyla Google Adsense üzerinden elde edilecek olan gelirler, vergiye tabidir.

Vergilendirme işlemini yapmadan sürekli olarak Google Adsense üzerinden gelir elde etmeye devam edenler, vergi kaçakçılığıyla suçlanarak yüksek miktarda para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler.

Siz de on binlerce işletme sahibinin tercih ettiği Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv fatura için aylık 100/ yıllık 1200 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Google Adsense Gelirleri Hangi Vergiye Tabidir?

Google Adsense gelirleri, hem gelir vergisi hem de Katma Değer Vergisi’ne tabidir. Ancak gelir elde eden kişi, fatura düzenleyebilmek için kurduğu ilk işletmeyi şahıs işletmesi olarak kurmuşsa ve aynı zamanda yaş itibari ile 29 yaşını aşmamış ise 75 bin TL’ye kadar elde edilen yıllık gelirin vergisini ödemekten muaf olur. Bu sayı, her yıl yapılan düzenlemelerle beraber değişebilir. İlgili miktardan daha fazla gelir elde eden kişiler ise, ilgili miktarın üzerinde elde ettikleri tüm gelirler için vergi öderler.

Google Adsense Kazancı Nasıl Vergilendirilir?

Google Adsense üzerinden elde edilen kazançları vergilendirebilmek için Google’a fatura düzenlemek gerekir. Fatura düzenleme işlemini gerçekleştirebilmek için ise bir şahıs, limited veya anonim şirketi kurulması gerekir. İşletme kurulduktan sonra, elde edilen fatura kesme yetkisi ile beraber Google Adsense üzerinden elde gelirler için fatura düzenleme olanağına sahip olunmuş olur. Fatura düzenleme işlemi sonrası, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na ilgili dönemlerde vergilendirme başvurusu yapılır. Elde edilen kazanç üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından vergi borcu çıkartılır. Bu vergi borcu, mükellef tarafından ödenir. Böylece Google Adsense kazancı yasal bir şekilde belgelendirilmiş ve vergisi ödenmiş bir kazanç halini alır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Gelir Vergisine Tabî Olan Kazançlar Nelerdir?

Gelir Vergisi kapsamında işlem gören pek çok kazanç türü bulunur. Bu kazançların, gerekli işlemlerin yapılarak vergilendirilmesi yasalar tarafından zorunlu tutulmuştur. Söz konusu kazançların elde edilmesi ancak vergilendirilmemesi halinde, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya kalınma olasılığı vardır. Bu kazançlar yalnızca iş yapma karşılığında değil aynı zamanda çeşitli iratlar vasıtasıyla da elde ediliyor olabilir. İrat, bir menkul veya gayrimenkulün kiraya verilmesi gibi durumlarda kazanç sağlayan mülk anlamına gelir. Bu bağlamda, kira gelirlerinden elde edilen kazançların da Gelir Vergisi kapsamında olduğu söylenebilir.

Gelir Vergisine tabi olan kazançlar; bilumum ticari kazançlar, ücretler, serbest meslek icrasından elde edilen kazançlar, zirai kazançlar, menkul sermayelerden elde edilen iratlar, gayrimenkul sermayelerden elde edilen iratlar ve bilumum diğer farklı kazanç veya iratlar şeklinde sıralanabilir. Söz konusu kazanç türlerinin tamamı Gelir Vergisine tabidir. Bu kazançların elde edilmesinden sonra gerekli faturalandırma işlemlerinin yapılarak ilgili vergi beyannamesi zamanında vergi beyannamesi yapılması ve vergilerinin ödenmesi gerekir.

Gelir Vergisi Nedir?

Yıl boyunca yapılan işler veya duran varlıklardan elde edilen gelirler üzerinden devlet tarafından Gelir Vergisi alınır. Gelir Vergisi, gerçek kişilerin, yani kurumlaşmamış kişilerin ödediği bir vergi türüdür. Gelir Vergisinin hesaplanmasında etkili olan tüm faktörler, Gelir Vergisi Kanunu kapsamı altında belirlenmiştir. Gelir Vergisi ödeyebilmek için öncelikle Gelir Vergisi Mükellefi olmak gerekir. Gelir Vergisi mükellefi olabilmek için ise gerekli şartlara haiz olan kişilerin, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na başvuru yapması gerekir. Türk vergi sistemi dahilindeki uygulamalardan birisi olan Gelir Vergisi gerçek kişilerin yıl boyunca elde ettiği kazanç üzerinden ödenir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Hangi Kazançlar Gelir Vergisine Tabidir?

Gelir Vergisine tabi olan farklı kazanç çeşitleri bulunur. Bu kazanç çeşitleri, Gelir Vergisi Kanunu altında tanımlanmıştır. Öte yandan söz konusu kazançların, vergilendirilmesi gene ilgili kanun çerçevesinde mecburi kılınmıştır. Gelir Vergisine tabi olan kazançlar; bilumum ticari kazançlar, ücretler, serbest meslek icrasından elde edilen kazançlar, zirai kazançlar, menkul sermayelerden elde edilen iratlar, gayrimenkul sermayelerden elde edilen iratlar ve bilumum diğer farklı kazanç veya iratlar olarak ifade edilebilir. Bu kazanç türlerinin elde edilmesi sonrası mutlaka Gelir Vergisi ödemelerinin yapılması gerekir. Aksi halde işletme ön muhasebe sistemine girmeyen bu kalemler sebebiyle vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya kalınabilir.

Ödenmesi gereken Gelir Vergisi miktarı; elde edilen kazancın gelir vergisinin yasalar tarafından belirlenmiş oranı ile çarpılarak elde edilir. Kazanç arttıkça, ödenecek vergi oranının da arttığının bilinmesi gerekir. Hangi kazanç türünün ne şekilde ve hangi oran ile vergilendirileceği hususu, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilir. Gelir Vergisi, genel olarak iki taksit halinde ödenir. Bu taksitlerin ödenebilmesi için de daha önceki aylarda Gelir Vergisi Beyannamesi vermek gereklidir.

Siz de on binlerce işletme sahibinin tercih ettiği Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv fatura için aylık 100/ yıllık 1200 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir?

Gelir Vergisi Mükellefi olmanın, yasalar tarafından tanımlanmış bazı şartları bulunur. Bu şartlar; Gelir Vergisi Mükellefi olmak isteyen gerçek kişinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikametgâhı olması ve söz konusu gerçek kişinin bir takvim yılı boyunca en az 6 ay sürekli olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunmuş olmasıdır. Dönemsel bazlı geçici işler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nde gelen iş veya bilim insanlarının yanı sıra uzman, memur ve basın çalışanı gibi kişiler bu kategoriye dahil edilmezler. Şartları sağlayan kişiler, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’e başvurarak Gelir Vergisi Mükellefiyetlerini başlatabilirler. Gelir Vergisi Mükellefi olmak beraberinde bazı sorumlulukları da getirir. Gelir gider takibi başta olmak üzere bu sorumlulukların da düzenli olarak yerine getirilmesi ve Gelir Vergilerinin düzenli bir şekilde ödenmesi önemlidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

E-Fatura Kullananlar E-Defter Kullanmak Zorunda Mı?

e-Faturaya geçen mükellefler için aynı zamanda e-deftere geçmek büyük bir avantajdır. Çünkü e-defter, pek çok iş yükünden kurtulma olanağı sunarak her şeyi elektronik boyuta taşır. e-Faturaya geçenleri aynı zamanda e-deftere geçiş yapmasının zorunlu olması veya olmaması bazı durumlara göre değişiklik gösterir. Belirli şartları taşıyan mükellefler için, e-Fatura uygulamasına geçmek yasal bir zorunluluktur. Ancak, yasal zorunluluğu bulunmayan mükellefler de kendi istekleri doğrultusunda e-Fatura uygulamalarına geçiş yapabilir.

e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçmek durumunda olan mükellefler için, e-defter uygulamasına geçmek de aynı şekilde zorunludur. Bu sebeple, zorunlu olarak e-Fatura kullanan mükellefler aynı zamanda e-defter de kullanmalıdır. Ancak e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak değil de kendi istekleri doğrultusunda geçen ve yasal bir zorunlulukları bulunmayan mükellefler, e-defter uygulamasına geçiş yapmak zorunda değildir.

Zorunluluğu olmayan mükellefler, kendi istekleri doğrultusunda e-Faturaya geçebilir ve e-defter olmadan da e-Fatura uygulamasını kullanabilir. Kendi istekleri doğrultusunda e-Faturaya geçtikleri gibi, tercih etmeleri halinde e-defter uygulamasına da rahatlıkla geçiş yapabilirler.

Siz de on binlerce işletme sahibinin tercih ettiği Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv fatura için aylık 100/ yıllık 1200 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

E-fatura ve e-Defter nedir?

Elektronik fatura olarak da ifade edilmekte olan e-Fatura uygulaması, yapılan iş kapsamında sunulan ürün veya hizmetlerin karşılığı olarak düzenlenen kağıt faturaların, kağıt yerine elektronik ortamda düzenlenmesi işlemidir. e-Faturalar, elektronik ortamda düzenlendikleri gibi aynı zamanda elektronik olarak da mail veya daha farklı yollarla müşteriye iletilebilirler. Sadece elektronik ortamda düzenlenebilen e-Fatura, geleneksel fatura ile kıyaslandığında çok daha çevre dostu, düşük maliyetli ve hızlıdır. Öte yandan bazı şartları taşıyan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına geçiş yapması yasal bir zorunluluktur.

e-Defter; yasal olarak tutulması mecburi kılınan yevmiye ve büyük defterin, geleneksel şekilde fiziki olarak değil elektronik ortamda tutulmasına olanak sağlayan bir sistemdir. E-defterler aynı zamanda yasal kurumlara elektronik ortamda elektronik imza ile iletilir. Bu durum hem oldukça çevre dostu hem oldukça kolay hem de oldukça hızlıdır. E-Defter kayıtları XML uzantısı ile tutulur. e-Defter kullanan mükellefler, geleneksel fiziksel defterleri kullanmazlar. 

E-fatura kullanımı zorunlu mudur?

e-Fatura bazı şartları taşıyan mükellefler için zorunludur. Ancak söz konusu şartları taşımayan mükellefler için ise zorunlu değildir. Dönem brüt hasılatı 5 milyon TL’nin üzerinde olan mükellefler ile ÖTV’li malların üretimini ve ithalatını yapan ve ÖTV’li mallarla alakalı faaliyet göstermek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alan mükelleflerin e-fatura uygulamasını kullanmaları zorunlu tutulmuştur. Söz konusu hasılata ve ÖTV ile alakalı faaliyete sahip olmayan mükelleflerin ise elektronik fatura uygulamasını kullanmaları zorunlu değildir. Ancak kendi tercihleri doğrultusunda fatura kesme programı uygulamasına geçiş yapmaları mümkündür.

E-fatura kullananlar e-Deftere geçmek zorunda mıdır?

e-Fatura uygulamasına geçiş yapmış olan mükelleflerin aynı zamanda e-defter uygulamasına da geçiş yapmak zorunda olup olmaması çeşitli durumlara göre değişir. Bazı şartları taşıyan mükellefler, e-Faturaya geçmek zorunda oldukları gibi aynı zamanda e-deftere de geçmek zorundadırlar. Fakat bu yasal zorunluluk altında olmayan mükellefler, e-Faturaya geçiş yapsalar da e-defter kullanmak zorunda değildirler. Ancak kendi istekleri doğrultusunda hem e-Faturaya hem de e-deftere geçebilirler. Dönem brüt hasılatı 5 Milyon TL’den fazla olan mükellefler e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda oldukları için aynı zamanda e-defter uygulamasına da geçiş yapmak zorundadırlar. Ayrıca ÖTV ile ilgili olarak faaliyet göstererek ÖTV’li ürünlerin üretim ve ithalatını yapan mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Dolayısıyla aynı zamanda e-defter uygulamasına da geçiş yapmak zorundadırlar. Ancak ilgili şartları sağlamayan mükelleflerin hem e-Fatura hem de e-deftere geçmeye yönelik herhangi bir zorunlulukları yoktur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

E-Fatura Kurulumu Nasıl Yapılır?

E-fatura sistemini zorunlu ya da gönüllü olarak kullanmak isteyenler, öncelikle gerekli başvuru adımlarını tamamlamalıdır. E-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Defter gibi hizmetler çoğunlukla benzer başvuru ve kurulum sürecinden geçerek kullanılabilir. E-Fatura kurulumu için KAMUSM veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesi üzerindeki talimatlar takip edilmelidir. Peki, e-Fatura nasıl kesilir, nasıl sisteme geçiş yapılır ve avantajları nelerdir diye merak ediyorsanız, okumaya devam edin.

Genellikle 3 farklı şekilde e-Fatura kesme yöntemi kullanılır. İlk yöntem Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden ücretsiz olarak e-Fatura hazırlanması yöntemidir. Bu portal üzerinde hazırlanan faturalar 6 ay boyunca fatura saklanabilir. Diğer yandan da GİB özel entegratör sistemlerini kullanarak da e-Fatura kesilebilir.  

E-Fatura Nedir?

E-Fatura, elektronik ortamda hazırlanan fatura anlamına gelir. Kağıt baskı olmadan alıcısına iletilen bu yöntemi, kullanmak isteyen herkes talep edebilir. Ancak kullanması zorunlu olan firmalar ise yıllık brüt satışı en az 5 milyon TL olan işletmelerdir. E-Faturadaki kağıt baskı yasal olarak bir anlam ifade etmediğinden, Gelir İdare Başkanlığı ve özel entegrasyon sistemlerinin kullanılması gerekir.

İlgili sisteme kayıt olduktan sonra, iletilen tüm faturalar mali mühür içerir. Mali mührün geçerlilik süresi 3 yıldır ve ardından tekrar yenileme işlemi yapılmalıdır. E-Faturaya geçen şirketlerin e-Defter kullanması zorunlu tutulmuştur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

E-Arşiv Fatura Nedir?

E-Arşiv fatura; kesilen fatura aslının alıcıya e-posta veya kağıt olarak iletilmesinin yanında, ikinci nüshanın gönderici tarafından elektronik ortamda saklanmasıdır. E-Faturada kağıt baskı alınamaz fakat e-Arşiv faturada dilediğiniz zaman çıktı alabilirsiniz. Arşive alınan faturalar elektronik imza ya da mali mühür ile saklanır. E-Arşiv faturalar her ay Gelir İdaresi Başkanlığı’na raporlanmak zorundadır. Bu nedenle bir sonraki ayın birinci ve on beşinci günleri arasında elektronik ortamda saklanan faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilir. Bunun yanı sıra e-Arşiv fatura kullananlar irsaliye düzenleyemez. İnternet üzerinden satış yapanlar dışında kullanımını gönüllük esaslıdır.

E-Faturaya Nasıl Başvurulur?

E-Fatura başvurusu yapılmak isteniyorsa, ilk önce “Mali Mühür Sertifikası” için başvuru yapmalıdır. Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM) TÜBİTAK’a bağlı bir kurumdur ve mali mühür başvurusu buradan online olarak yapılır. Başvuru süreci tamamlanıp, ödeme yapıldıktan sonraki 1 hafta içerisinde sertifika alıcısına ulaşır. İkinci adımda ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nda e-Fatura başvurusu için form doldurulmalıdır.

Siz de on binlerce işletme sahibinin tercih ettiği Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv fatura için aylık 100/ yıllık 1200 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

E-Faturaya Nasıl Geçilir?

E-Faturayı mali avantajlarından dolayı ya da zorunlu olarak kullanmanız gerekiyorsa geçiş yapmak oldukça kolaydır. GİB Portal, Gelir İdaresi Başkanlığı ve özel entegratör üzerinden geçiş yapılabilir. Başvuru süreçlerini tamamlayanlar direkt olarak GİB web sitesinden işlemlere başlayabilir.

Şahıs firmalarında elektronik imza kullananlar e-imza ile e-fatura başvuru sürecini yönetebilir. Zorunlu olarak geçiş yapacak işletmeler ise direkt olarak mali mühür ve e-Fatura sistemine geçiş yapmalıdır. İsteğe bağlı e-Fatura kullanıcısı olacak firmalarsa, yılın istedikleri herhangi bir zamanında e-faturaya geçiş talep edebilirler.

E-Fatura Kullanımının Avantajları

 • Kağıt tüketimi olmadığı için çevre dostudur ve marka imajı olarak da hoş bir izlenim bırakır.
 • Maliyet en aza indirilir. Çünkü kağıt, mürekkep, zarf veya postalama gibi giderler ortadan kalkar.
 • Faturalarda yaşanabilecek kayıp ve karışıklık en aza iner.
 • Tahsilatlar, normal fatura sürecine göre daha hızlı gerçekleşir.
 • Eski faturalara ulaşmak e-Fatura sisteminde çok daha kolaydır.
 • Elektronik ortamda fatura programı kullanılarak da faturalar saklanabilir. Yer kaybı ve iş yükü ortadan kalkar.
 • Muhasebe uygulamaları kullanılıyorsa, e-Fatura ile ortak bir çalışma yürütülebilir. Böylece aynı zamanda muhasebe departmanı rahatlatılmış ve verimliliği artırılmış olur.
 • İnternet bağlantı olan her yerde fatura kesilebilir.

E-Fatura Kurulumu Online Olarak Nasıl Yapılır?

E-Fatura kullanmak için ön başvuru ve mali mühür alanlar, e-Fatura kurulumunu online şekilde kısa sürede yapabilir. Bunun için Gelir İdaresi Başkanlığı sitesine online olarak giriş yapmanız gerekir. Buradan yapılan başvuruların ardından özel entegratör sözleşmesi yapılır. Sözleşmedeki bilgilerle birlikte şirket hesabı açılır ve çoğu portalda olduğu gibi kullanıcı adıyla şifre girmeniz istenir. Daha sonra e-Fatura ve e-Arşiv için gerekli tasarımlar uygulanır. Sistemdeki aktivasyon işlemleri gerçekleştikten sonra online olarak e-Fatura kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Esnafa Verilecek Hibe Desteği Nedir? Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yeni açıklamaya göre, esnafa 3 bin TL ve 5 bin TL olmak üzere hibe desteği ödemesi gerçekleştirilecek. Hangi iş türüne 3.000 TL, hangi iş türüne 5.000 TL hibe desteği verileceği de belirlenmiş durumda.

Buna göre 3 bin TL hibe desteği verilecek olanlar; ajanslar, sürücü kursları, dil kursları, muhasebe kursları, etüt merkezleri, gemicilik kursları, kreşler, yazılım ve bilgisayar kursları, kuaförlük kursları, stilistlik kursları, hamallık, yazarlık, bestekârlık, dikiş nakış kursları, reklamcılar, fotoğrafçılar, ayakkabı boyacıları, alkolsüz lokaller, dondurmacılar, çorbacılar, fast-food işletmeleri ve perakende ticaret yapanlar olarak belirlenmiştir.

5 bin TL tutarında hibe desteği verilmesi kararlaştırılanlar ise; dans okulları, disko türü eğlence mekanları, düğün salonları, nikah salonları, balo salonları, spa salonları, solaryum hizmeti veren mekanlar, hamamlar, fayton ve bisiklet hizmetleri, saunalar, spor salonları, meyhaneler ve birahaneler, yolcu taşımacılıkları, barlar ve sinemalar olarak belirlenmiştir.

Hibe Desteğinin Şartları Nelerdir?

Hibe desteğini alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Hibe desteğinden, yalnızca 17 Mayıs 2021 tarihinden önce vergi mükellefi olan kişiler yararlanabiliyor. 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasında vergi mükellefliği başlatan veya vergi mükellefi olmayan kişiler hibe desteği kapsamında yapılacak ödemelerden yararlanamayacaklar. 17 Mayıs 2021 tarihi öncesinde vergi mükellefi olanlar, Ticaret bakanlığı tarafından açıklanan şartlar doğrultusunda 3 bin TL veya 5 bin TL hibe desteğinden faydalanabilecekler. 3 bin TL mi yoksa 5 bin TL mi alınacağı konusu, yapılan işin türüne göre değişiklik gösteriyor. Bu iş türleri Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. İlgili mükellefler yaptıkları iş türünü, açıklanan iş türleriyle karşılaştırarak hangi miktarda hibe desteğini alabileceklerini tespit edebilirler.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Hibe Desteği İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Hibe desteği başvuruları, 25 Mayıs 2021 tarihi itibariyle e-Devlet üzerinden yapılabilecektir. Hibe desteği başvuruları, ilk beş gün boyuncu T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılabilecektir. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 tarihinde, TC kimlik numarasının son hanesi 2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 tarihinde, T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 tarihinde, T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 tarihinde, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 tarihinde ve T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olan vatandaşlar ise 29 Mayıs 2021 tarihinde hibe desteği için başvuru yapabileceklerdir. 30 Mayıs 2021 tarihi ile 23 Haziran 2021 tarihi arasında ise ilgili şartları taşıyan tüm vatandaşlar hibe desteği için başvurularını gerçekleştirebilir.

Hibe desteği başvurusu yapabilmek için turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılması gereklidir. Bunun için bir e-Devlet şifresine veya e-Devlet’e giriş yapabilme seçeneklerinden birine sahip olunması zorunludur. e-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar, en yakın PTT şubesinden e-Devlet şifrelerini alabilirler. e-Devlete giriş yapıldıktan sonra arama bölümünden “ticaret hibe desteği başvurusu” aratılarak ilgili sayfada başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.

Hibe Desteği Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Mükellef grubuna göre 3 bin TL ile 5 bin TL şeklinde verilecek olan hibe desteği için başvurular başladı. Başvurular için son tarih 23 Haziran 2021 tarihidir. Başvuruların tamamlanmasının ardından hibe desteği ödemelerinin yapılması bekleniyor. Hibe desteği ödemeleri, son başvuru tarihi olan 23 Haziran’dan sonra yapılmaya başlanacak. Bu süre zarfında ise, hibe desteği almak isteyen tüm vergi mükelleflerinin başvuruları e-Devlet üzerindeki ilgili bölümden toplanmaya devam edecek.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e-fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

İdeasoft, Ticimax, Woocommerce, Opencart e-Ticaret Entegrasyonu Nedir? En Kolay Nasıl Yapılır?

İdeasoft, Ticimax, Woocommerce ve Opencart, günümüzde en çok kullanılan e-Ticaret altyapıları arasında yer alır. İnternet üzerinden yapılan alışveriş işlemlerinde kullanılan web sitelerin çok büyük bir bölümü, bu e-Ticaret altyapılarını kullanır. İnternet üzerinden satış yapmak isteyenlerin, bu e-Ticaret altyapılarını kendi web sitelerine entegre etmeleri büyük avantajları ve kolaylıkları beraberinde getirir. Bu e-Ticaret entegrasyonlarıyla beraber sepete ekleme ve çıkartma, kolaylıkla yeni ürün girme, fiyat değiştirme, siparişleri görme ve yönetme gibi pek çok özelliğe sahip olunabiliyor.

Her e-Ticaret altyapısının entegrasyonu farklı bir şekilde yapılır. Çünkü sistemleri birbirlerinden farklıdır. Ancak temel olarak aynı hizmeti verirler. Her e-Ticaret altyapısının entegrasyonu farklı bir şekilde yapıldığından, ilgili altyapı alanında uzman bir yazılımcıdan yararlanmak e-Ticaret entegrasyonunu yapmanın en kolay yoludur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İdeasoft e-Ticaret Entegrasyonu Ne İşe Yarar?

İdeasoft e-Ticaret entegrasyon programı ile beraber İdeasoft tarafından geliştirilen e-Ticaret yönetim sistemine sahip olunabilir ve bu sistem üzerinden e-Ticaret için gerekli olan her türlü işlem yapılabilir. Web sitesine doğrudan kurulabilen İdeasoft, farklı web site tasarımları da vadediyor. Ücretsiz deneme sürümleriyle ön bilgi edinme imkanı veren İdeasoft, pek çok e-Ticaret sitesi tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor.

Ticimax e-Ticaret Entegrasyonu Ne İşe Yarar?

Ticimax, domain ve hostingin yanı sıra kurulu bir şekilde e-Ticaret altyapısına sahip web siteleri sunan  bir e-Ticaret sistemidir. Kendine özel admin girişi, yönetim paneli ve e-Ticaret ayarlarıyla internet üzerinden yapılan satışlarda en çok tercih edilen e-Ticaret sistemlerinden biri olan Ticimax, ücretsiz deneme sürümleri ile de sınırlı kullanım seçenekleri vadediyor.

Woocommerce e-Ticaret Entegrasyonu Ne İşe Yarar?

Woocommerce, en çok kullanılan web site altyapılarından biri olan WordPress’in açık kaynaklı bir e-Ticaret eklentisidir. Woocommerce kurulumu yapabilmek için öncelikle Wordpress altyapısına sahip bir web siteye sahip olmak gerekir. Woocommerce eklentisiyle beraber, internet üzerinden satış yapabilmek için her türlü unsura sahip olunabilir. Pek çok farklı özelliğiyle Woocommerce, en çok kullanılan e-Ticaret altyapıları arasında yer almaktadır.

Opencart e-Ticaret Entegrasyonu Ne İşe Yarar?

Opencart, Woocommerce’den farklı olarak kendi başına hem web site alt yapısı hem de e-Ticaret alt yapısıdır. Opencart, doğrudan ilgili web sitesinin hostingine kurulur ve sitenin doğrudan kendisini oluşturur. Opencart, özellikle e-Ticaret alanında ön plana çıkan bir web site altyapısıdır. Bu sebeple binlerce farklı e-Ticaret sitesi tarafından en çok kullanılan web site altyapıları arasında yer alır. Kendisine ait kontrol paneli sayesinde, e-Ticaret için gerekli olan her türlü ögenin yönetimine olanak sağlayan Opencart, kolay kullanımı ve sürekli güncellenen sürümleriyle de en güvenli ve pratik e-Ticaret altyapılarından birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Siz de on binlerce işletme sahibinin tercih ettiği Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv fatura için aylık 100/ yıllık 1200 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

e-Ticaret Entegrasyonlarının Avantajı Nedir?

e-Ticaret entegrasyonları, internet üzerinden satış yapmak isteyenler için büyük avantajlar sunar. Sıradan bir web sitesini ürün eklenebilir, sepet oluşturulabilir ve satış yapılabilir hale getirmek oldukça meşakkatli bir iştir. Ciddi bir yazılım bilgisinin yanı sıra büyük bir çaba gerektirir. Bu sebeple, sıfırdan yaptırılan e-Ticaret yazılımları son derece pahalıya mal olur.

Hali hazırdaki e-Ticaret entegrasyonlarını kullanmak ise hem daha hızlı hem daha ucuz hem daha kolay hem de daha güvenlidir. Çünkü bu entegrasyonlar sürekli olarak güncellenir. e-Ticaret entegrasyonları sayesinde, entegrasyon işlemi sonrası anında e-Ticarete başlanabilir. e-Ticaret entegrasyonları her web sitesi için farklı şekilde özelleştirilebilir. Sunduğu büyük avantajlarla e-Ticaret entegrasyonları, internet üzerinde satış yapan web sitelerinin çok büyük bir bölümü tarafından kullanılır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Bitnami